lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

hội sử học việt nam

Phật Lịch 2545, Quốc Lịch 4880

Ngày 1 tháng 4 (nhuần) năm Tân Tỵ

(nhằm ngày 23 tháng 5 năm 2001)

Thư Ngỏ Của Hội Sử-Học Việt-Nam

Kính thưa Quý Tôn Ðức, Chư Quý Liệt Vị,

Sau nghi thức lễ Phật tụng kinh, Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Phật Việt được chính thức thành lập dưới sự chứng minh của ngôi Tam Bảo vào ngày mùng 1 tháng 4 (nhuần) năm Tân Tỵ, Phật lịch 2545, Quốc lịch 4880 (nhằm ngày 23 tháng 05 năm 2001) vào giờ ngọ.

Mục đích thành lập Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Phật Việt nhằm phát huy cũng như truyền bá tinh thần Hòa Quang Đồng Trần do ngài Điều Ngự Giác Hoàng (Đức vua Trần Nhân Tông) sáng lập cách đây hơn bảy thế kỷ trong công cuộc vệ quốc hộ đạo và tôn xưng vị Tổ khai sơn của Nhóm là Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông.

Ðể đánh dấu sự thành lập của Nhóm, chúng tôi phát nguyện trì tụng Ðại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 (nhuần) năm Tân Tỵ (nhằm ngày 30 tháng 5 năm 2001) đến ngày 19 tháng 4 (nhuần) năm Tân Tỵ là khóa lễ hoàn kinh để kỳ nguyện cho Thiên Hạ Thái Bình Nhơn Sanh An Lạc, đặc biệt hồi hướng công đức kỳ nguyện an lành cho chư vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, cùng những nhân sĩ đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam. Bổn Hội mong mỏi sẽ được cùng Chư Quý Tôn Ðức, Chư Quý Liệt Vị góp phần tâm niệm cho Quốc Nạn và Pháp Nạn sớm được giải trừ trên quê hương Việt Nam chúng ta.

* Ngày 30/04/2003 Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Phật Việt được đổi danh xưng là Nhóm Nghiên Cứu Và Phổ Cập Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử

* Ngày 30/04/2009 Nhóm Nghiên Cứu Và Phổ Cập Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử được đổi tên gọi là Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu (gọi tắt là Nhóm Trúc Lâm Yên Tử).

* Ngày 31/07/2011 nhằm ngày 1 tháng 7 âm lịch năm Tân Mão kỷ niệm 1001 năm thành lập thành Thăng Long xưa, Nhóm Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu được đổi tên là Hội Sử-Học Việt-Nam Tại Âu-Châu - Vietnamese historical Association in European (viết tắt là HNCSHVNAC, gọi tắt là nhóm Trúc Lâm Yên Tử).

* Hoạt động dưới danh xưng là Hội Sử-Học Việt-Nam kể từ tháng 01-2014. Tất cả những bài viết, bản lên tiếng trước đây được ký dưới danh xưng Hội Sử-Học Việt Nam tại Âu Châu (hoặc Liên Âu) sẽ lần lượt đổi tên lại như danh xưng hiện thời.

Hội Sử-Học Việt-Nam đã mất quyền kiểm soát trang Trúc Lâm Yên Tử ở địa chỉ http://truclamyentu.ifrance.com từ tháng 09/2008 và http://truclamyentu.is-the-boss.com từ tháng 05/2009.

Nếu trong trong các trang web nêu trên có đăng tải gì khác với chủ trương của Nhóm chúng tôi, trang nhà Trúc Lâm Yên Tử không chịu trách nhiệm.

Hội Sử-Học Việt-Nam hoạt động trong sự độc lập với mục đích biên khảo, phổ biến lịch sử quân sử Việt Nam trên tinh thần khách quan, trung thực và khoa học. Với cương vị khiêm nhượng, chúng tôi nguyện làm viên gạch lót đường cho tộc Việt tiến lên.

Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử được thành lập trong tinh thần nêu trên.

Với chủ trương thông tin đa chiều, chúng tôi sưu tầm, đăng tải những bài viết, cho Tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam, cũng như liên quan đến việc khẳng định chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa, biên giới phía Bắc của tộc Việt, và phản đối dự án Bauxit Tây Nguyên.

Đồng thời tố cáo tội phản quốc, bán nước cho giặc Tàu của đảng Cộng sản Việt Nam; cũng như tội ác xâm lược Việt Nam của nhà cầm quyền Trung cộng trước dư luận Việt Nam và quốc tế.

Chúng tôi hỗ trợ, tham gia những nỗ lực vận động đấu tranh cho nhân quyền, dân quyền Việt Nam trên nguyên tắc cộng tác hàng ngang. Hội Sử-Học Việt-Nam chủ trương không tham chánh.

Hiệu đính tháng 10 năm 2014. 

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, Tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam (ấn ký)

Thư Mục Của

Hội Sử-Học Việt-Nam

Index of

Vietnamese historical Association

(Mục lục các tác phẩm không theo thứ tự thời gian, nhưng được sắp xếp theo vần abc...)

- Bằng-Phong Đặng-Văn-Âu:  Bằng-Phong Đặng-Văn-Âu | Giờ Hành-Động Đã Điểm; BP Đặng-văn-Âu | Căn Bệnh Khủng Hoảng Trí Tuệ;

- Bình-Minh: Mùa Xuân Tù Ngục - Ơi Những Uyên, Những Hạnh - Bình-Minh; Hãy Vất Nó Đi, Không Còn Ai Tin Nữa "Từ Đàng Cộng-Sản Ban Đầu Đến Đảng Cộng-Sản Hiện Nay - Bình-Minh; Nói Với Tác Giả Người Việt-Nam Hèn Hạ - Bình-Minh; Bình-Minh | Từ Dã Ngoại Nhân-Quyền Đến "Chọn Đường" Của Nhà Văn Phạm-thị-Hoài và "Khi Đảng Cộng-Sản Tự Giải-thể" Của Nhà Bình-luận Ngô-nhân-Dụng; Bình-Minh | Vâng, Dân tộc Này Phải Đứng Lên;

- Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc: Bút-Xuân Trần-Đình-Ngọc - Nàng Đã Xa Rồi; Bút-Xuân Trần-Đình-Ngọc - Đôi Bờ Tử Sinh 1, 2; Ăn Tết Thôn Quê - Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Ăn Tết Quê Ngoại - Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Chuyện Chử-Đồng-Tử Với Nàng Tiên-Dung 1, 2, 3, 4 - Xuân-Vũ Trần-Đình-Ngọc; Truyện Ngắn Đào Lỗ Chôn Người - Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Con Người Và Quê Hương - Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc;

- Dạ-Lệ-Huỳnh: Quan su viet nam : Kỷ Niệm 40 Năm Trận Chiến An Lộc; Nạn Nhân Mãn Trung Quốc Gây Nên Thế Chiến Thứ 3 - Dạ Lệ Huỳnh; Bình Minh 02 Con Tàu Định Mệnh Việt Nam 1, 2, 3 - Dạ-Lệ-Huỳnh; Người Mỹ Phản Bội Hay Tội Đánh Mỹ? - Dạ Lệ Huỳnh (17/03); Kêu Gọi Trách Nhiệm Hoa Kỳ Cho Giá Trị Tự Do Nhân Quyền Việt Nam - Dạ Lệ Huỳnh (04/03); Nghị Quyết 4, Cổ Quan Tài Đảng Cộng Sản Việt Nam - Huỳnh Mai (01/03); Nhà Trắng Sẽ Gặp Gỡ Người Việt Tại Mỹ Về Nhân Quyền Việt Nam - Huỳnh Mai (01/03); Tìm Lại Giá Trị Tự Do Đánh Mất - Kỷ Niệm 36 Năm Hiệp Định Paris 1, 2 - Dạ Lệ Huỳnh (10/02); Thiên Tài Lịch Sử Quân Sự Việt Nam Tướng Nguyễn Văn Hiếu - Dạ Lệ Huỳnh (16/01); Chuồn Bay Trong Gió - Dạ Lệ Huỳnh (06/01); Tình Người Sau Cuộc Chiến - Dạ Lệ Huỳnh (30/04); Thương Quá Tự Do - Dạ Lệ Huỳnh (30/04); Hành Trình Tự Do - Dạ Lệ Huỳnh (30/04); Thành Phố Mưa Giăng - Dạ Lệ Huỳnh (30/04); Trả Lại Cho Tôi - Dạ Lệ Huỳnh (30/04); Chiến Sĩ Tự Do Việt Nam Cộng Hòa - Dạ Lệ Huỳnh (30/04);   Hiệu Triệu Anh Lính Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa - Dạ Lệ Huỳnh (30/04); Sao Vẫn Còn Thương - Dạ Lệ Huỳnh (30/04); Hồi Ký: Đạn Nổ Trong Tù Cải Tạo Long Khánh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Dạ Lệ Huỳnh; Hồi Ký: Vượt Biển Trên Đống Xương Tàn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Dạ Lệ Huỳnh;

- Đặng-Huy-Văn: 2013: Đặng-huy-Văn | Con Đi Biểu Tình Cùng Mẹ; Đặng-huy-Văn | Ông Có Biết Phương-Uyên Và Nguyên-Kha Là Ai Không?; Đặng-Huy-Văn | 30 Tháng Tư giữa Thiên Đường Ecopark; Đặng-Huy-Văn | 30-04 Ơi ! Hồn Nước Sẽ Về Đâu?; Đặng-Huy-Văn | Sửa Đổi Hiến-Pháp 92 Nên Chăng Quốc-Kỳ Cũng Sửa?; Đặng-Huy-Văn | Hãy Ngẩng Cao Đầu Hỡi Đoàn-Văn-Vươn Vĩ-Đại; Đặng-Huy-Văn | Ôi Thương Quá Cuộc Đời Bạc Mệnh Một Tài Hoa !; Đặng-Huy-Văn | Đinh Vũ Hoàng Nguyên Lão Thầy Bói Già Đi Đâu?; Đặng-Huy-Văn - Thư Gửi Ba Nhân Ngày 14/3; Đặng-Huy-Văn | Mùng 8 Tháng 3 Giữa Ngả Ba Đồng-Lộc; Đặng-Huy-Văn | Hiến-Pháp 92 Nay Sửa Đổi Cho Ai?; Đặng-Huy-Văn | Xin Ông Hãy Ngẫm Lại Lời Mình Nói !; Đặng-Huy-Văn | Ông Nghĩ Gì Lúc Đức Giáo Hoàng Xin Thoái Vị?; Tưởng-Niệm Ngày 17-02 - Đặng-Huy-Văn; Đặng-Huy-Văn | Valentine Cho Nhà Báo Tạ-Phong-Tần; Khai Bút Đầu xuân Trước Tượng Đài Lý-Thái-Tổ - T.S.Đặng-Huy-Văn; Nỗi Đau Tết Mậu-Thân Chưa Có Phút Nào Nguôi ! - T.S. Đặng-Huy-Văn Mậu-Thân Trong Tâm Khảm Một Nhà Thơ - Đặng-Huy-Văn; Em Bé Triều-Tiên Ơi ! - Ts. Đặng Huy Văn; Những Nguyện-Ước Bước Sang Xuân Quý-Tỵ - T.S. Đặng-Huy-Văn; 2012_ Những Thiên-Đường Bỏ Hoang - TS Đặng-Huy-Văn; Con Nguyện-Cầu Có Phép Thần-Thông Hô "Biến" - TS Đặng-Huy-Văn

- Đặng-Quang-Chính: 2013_Đặng-quang-Chính | Hòn Đá_Can Đảm; Đặng-quang-Chính | Ngày gặp lại em; Đặng-Quang-Chính | Trò Chơi Huề Vốn; Hòn Đá 3 - Đặng-Quang-Chính; Hòn Đá 2 - Đặng-Quang-Chính; Hòn Đá - Đặng-Quang-Chính; 2012_Thời sự nóng và lạnh - Đặng-Quang-Chính; Đối "Địt" - Đặng-Quang-Chính; Thà Là Như ... - Đặng-Quang-Chính; Một Ngày Nào Đó - Đặng-Quang-Chính; Nếu Tôi Viết - Đặng-Quang-Chính;  Sự Dối-Trá - Đặng-Quang-Chính; Pussy Riot - Đặng-Quang-Chính; Kẻ Sĩ - Đặng-Quang-Chính; Có Một Ngày - Đặng Quang Chính; Vấn Đề Là... - Đặng Quang Chính; Bài Thơ Dài - Đặng Quang Chính; Tính Tranh Đấu - Đặng Quang Chính; Bài Ca Mới - Đặng Quang Chính; Cuộc Sống Thật Và Giả - Đặng Quang Chính; Bài Thơ Cuối - Đặng Quang Chính (20/05); Nhân Quyền - Đặng Quang Chính (05/05); Bức Tranh Biết Nói - Đặng Quang Chính (06/05); Con Bò Mộng - Đặng Quang Chính (22/03); Chế Độ Ta Dân Chủ... - Đặng Quang Chính (30/01); 2011_Con Gấu Ngủ Đông - Đặng Quang Chính (20/12);   Ngày Mai Của Em - Đặng Quang Chính (12/11); Nhớ Người Hà Thượng - Đặng Quang Chính (16/10); Tình Nước Tình Người - Đặng Quang Chính (16/10); Giòng Sông Quê Hương - Đặng Quang Chính (16/10);

- Điệp-Mỹ-Linh: Điệp-mỹ-Linh | Bên Cầu Xóm Bóng; Lịch-Sử Quân-Sự Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa Phân Một - Điệp-Mỹ-Linh; Lịch-Sử Quân-Sự Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa Phần Hai: - Điệp-Mỹ-Linh hiệu-đính ; Điệp-Mỹ-Linh | Đưa Tiễn; Điệp-Mỹ-Linh | Chuyến Xe Chiều; Nước Mắt Chiều Xuân - Điệp-Mỹ-Linh; Tùy Bút Chiều Tưởng-Nhớ - Điệp-Mỹ-Linh; Truyện Ngắn: Nụ Hôn Đêm Giáng-Sinh - Điệp-Mỹ-Linh; Truyện Ngắn: Mảnh Đời Di Dân - Điệp-Mỹ-Linh; Truyện Ngắn Trên Những Dòng Sông Oan-Nghiệt - Điệp-Mỹ-Linh; Tự-Truyện: Tạ Lỗi Với Người Thơ - Điệp-Mỹ-Linh; Truyện Ngắn Thầy Lân - Điệp-Mỹ-Linh; Tiếng Hát Giữa Khuya - Điệp-Mỹ-Linh;

- Mặc Khách: Xuân Tha Phương - Mặc Khách (17/01); Khai Bút - Mặc Khách (03/01); Xuân Lưu Vong - Mặc Khách (23/12); Xin Đừng Hẹn - Mặc Khách (20/12); Thu Hiu Hắt - Mặc Khách (20/12);

- Mai-Hoài-Thu: Mai-hoài-Thu | Bức Họa Làng Quê; Mai-Hoài-Thu | Ngày Về; Mai-Hoài-Thu | Đêm Sài-Gòn; Mai-Hoài-Thu | Nỗi Buồn Tháng Tư; Mai-Hoài-Thu | Khát-Vọng; Xuân Sầu - Mai-Hoài-Thu; Rồi Anh Sẽ Đưa Em Về - Mai-Hoài-Thu; Mưa Tháng Chạp - Mai-Hoài-Thu; Xuân Tha Hương - Mai Hoài-Thu; Giọt Sầu - Mai Hoài-Thu; Sầu Rơi - Mai Hoài-Thu; Mai-Hoài-Thu | Trắng Trời Áo Tang; Tìm Em - Thơ Mai-Hoài-Thu;   Anh Đi Rồi -   Thơ Mai-Hoài-Thu;   Rồi Anh Sẽ Đưa Em - Thơ Mai-Hoài-Thu;  Mai Hoài Thu: Giấc-Mơ Hồi-Hương; Mai Hoài Thu: Một Sớm Thu Về; Mai Hoài Thu: Bức Họa Làng Quê; Mai Hoài Thu: Nhớ Huế; Chén Rượu Đời - Mai Hoài Thu; Chút Tình Gởi Lại - Mai Hoài Thu; Nhớ Mùa Thu Hà Nội - Mai Hoài Thu; Đêm Sài Gòn; Hồn ĐiênMảnh Trăng Thu; Lời Cuối Cho Cuộc Tình; Thổn Thức; Đêm Tận Cùng;

- Mây Cao-Nguyên: Mây-cao-Nguyên | Cộng Sản Và Phát-Xít; Mây-cao-Nguyên | Mặt Nạ; Mây-cao-Nguyên | Nền Tảng Gia Đình (Cha Mẹ Và Con Cái); Mây-cao-Nguyên | Nụ Cười; Mây-cao-Nguyên | Ghen; Mây Cao-Nguyên | Thảm Trạng Việt-Nam;

- Minh-Di: Lich su Viet Nam| Chuyện Năm Kỷ-Dậu 1789 - Minh-Di; Minh-Di | Những Ông Tiến Sĩ Thời Nay; Minh-Di Phê bình Đại Đường Tây Vực Ký bản dịch của Thích Như Điển; Thư trả lời của Minh Di về việc Phê bình bản dịch "Đại Đường Tây Vực Ký" của Thích Như Điển; Minh-Di | Tên tự - Tên hiệu

- Minh-Vân: Nền Tảng Tân-Quốc-Ngữ Và Những Sai Lầm Nghiêm-Trọng Của Bộ GD và ĐT Nhà Cầm Quyền CHXHCNVN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Những Vấn Nạn Đức Tin Vẫn Còn Nằm Trên Bàn Mổ - Minh-Vân; Đồng Cảm Với Cụ Nguyễn-Đình-Đầu - Minh-Vân; Thùng Rổng Kêu To - Minh-Vân; Như Những Tối Hậu Thư - Minh Vân; Hỏa Ngục Trần Gian Là Thiên Đàng Mỹ Quốc - Minh Vân;

- Nguyễn-Duy-Ân: Họa Thơ Cụ Huỳnh - nguyễn duy ân (25/02); Thánh Hồ, Thần Giáp... Hết Thiêng - nguyễn duy ân (04/02); Nhâm Thìn ? - nguyễn duy ân - (24/01); Điếu Kim - nguyễn duy ân (24/12); Khuấy Động Vở Tuồng - nguyễn duy ân (30/11); Chuyện Lá Cờ 1, 2 - nguyễn duy ân (01/11); Bài Học Gadhafi - nguyễn duy ân (24/10); Ra Mắt Bắc Triều - nguyễn duy ân (06/10); Đánh Bóng Thây Ma 1, 2, 3, 4, 5 - nguyễn duy ân (06/09); Trí Thức Ngủ Lâu - nguyễn duy ân (01/09); Nguyễn Chí Vịnh Đi Cầu Viện ? 1, 2 - nguyễn duy ân (31/08); Tầu Nào Cũng Thực Dân Xâm Lược, Vẹm Nào Cũng Bán Nước Giết Dân 1, 2 - nguyễn duy ân (23/06); Quốc Hoa Hay Quốc Họa 1, 2 - nguyễn duy ân (16/06); Những Thằng Bán Nước Lại Nhi Nhô 1, 2, 3, 4 (07/06); Sinh Nhật Trùm Khủng Bố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - nguyễn duy ân (21/05); Bin Laden Đệ Tử Của Hồ chí Minh (02/05); Ai Yêu Thương Ai ? 1, 2, 3, 4, 5 (26/04); Gấp Chiếm Biển Đông 1, 2 (23/04); Mùa Diễn Xuất 1, 2 (08/04); Tướng Đi Tù Với Lính - nguyễn duy ân (03/03); Hồ Chí Minh : Đại Thi Hào Chôm Chỉa 1, 2 - nguyễn duy ân (3/3); Mặt Trận Gián Điệp, Nằm Vùng? - nguyễn duy ân; Bão Bắc Phi, Bão Tràn Đông Á ? - nguyễn duy ân; Đại Hội Giòi - nguyễn duy ân; Cộng Sản Truyền Ngôi; Thỏa Một Đại Đồng; Hồ chí Minh Đến Bắc Kinh; Điềm Gì ?; Anh Chột 1, 2

- Nguyễn-Hàm Thuận-Bắc: Nguyễn-Hàm Thuận-Bắc | Phương-Uyên Thiên Thần Nhỏ; Giá Xuân Này Con Được Về Thăm Mẹ - Nguyễn-Hàm Thuận-Bắc

- Nguyễn-Khôi: Nguyễn-Đình-Chính Chẹc-Chẹc - Nguyễn-Khôi; Cách Dùng Họ Và Tên Của Các Dân Tộc Việt-Nam 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Nguyễn-Khôi; Hà-Nội Rét 9-c - Nguyễn-Khôi; Đọc Lại Thơ Đỗ Phủ - Nguyễn-Khôi; Chùm thơ viết ở Nghĩa trang Highgate - Nguyễn-Khôi; Nhớ Về Quê Cọ - Nguyễn-Khôi; Cambodia Ký Sự - Nguyễn-Khôi; Mẹ Hè Bị Cướp Giật - Nguyễn-Khôi; Tên Dân Gian Đường Phố Hà-Nội - Nguyễn-Khôi; Thương Về Xứ Nẫu - Nguyễn-Khôi; Đọc Lại "Chương Dân Thi Thoại" Của Phan-Khôi - Nguyễn-Khôi; Thơ Viết Ở Cần-Thơ - Nguyễn-khôi; Hà-Nội Tháng 10 Năm 2012 - thơ Nguyễn-Khôi; Nhớ Nhà Văn Nguyễn-Tuân - Nguyễn-Khôi; Cổ-Pháp Cố-Sự 1, 2, 3, 4, 5 - Nguyễn-Khôi; Bắc-Ninh Thi-Thoại Tập I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và II 1, 2, 3, 4, 5;

- Nguyễn-Nhơn: Nguyễn-Nhơn | Biểu Tình; Nguyễn-Nhơn | Chánh Phủ Liên Minh Tạp Lục; Nguyễn-Nhơn | Cuộc Trường Chinh Cách-Mạng Việt-Nam; Nguyễn-Nhơn - Tuổi Trẻ Việt-Nam Phải Làm Gì Cho Tương Lai Dân-Tộc?; Nguyễn-Nhơn | Trường Ca Lịch-Sử; Nguyễn-Nhơn | Những Bước Chân Của Ba Thế Hệ Việt-Nam; Nguyễn-Nhơn | Trường Ca Cách Mạng Dân Tộc; Nguyễn-Nhơn | Hoà-Bình - Trung-Lập Hóa Việt-Nam; Nguyễn-Nhơn | Dũng xà mâu truất phế đảng?; Nguyễn-Nhơn | 30 Tháng Tư Nói Về Giáo-Dục Việt-Nam Cộng-Hòa; Nguyễn-Nhơn | Ai Thắng Ai?; Nguyễn-Nhơn | Đừng Động Đến; Nguyễn-Nhơn | Xoá Bỏ Đảng Cộng-Sản Việt-Nam Là Điều Cần Kíp; Nguyễn-Nhơn | Ba Mươi Tháng Tư 2013: Vận-Hội Mới Cho Đất Nước Và Dân-Tộc; Nguyễn-Nhơn | Thời Cơ Tổng-Khởi-Nghĩa Chín Muồi;   Nguyễn-Nhơn | Thế-Giới Độc Tài Tới Ngày Tàn Rụi; Nguyễn-Nhơn | Tản Mạn Về Chánh Tả, Ngữ Pháp; Nguyễn-Nhơn | Cộng Sản Tầu, Ta Giẫy Chết; Nguyễn-Nhơn | Ru Cháu; Nguyễn-Nhơn | Ước Mơ Một Mùa Xuân; Xin Có Một Lời Khuyên - Nguyễn-Nhơn; Nguyễn-Quốc-Quân Là Ai? - Nguyễn-Nhơn; Có Không Một "Liên-Minh Kim-Cương" Nhật-Bổn Và Một Tân "Liên-Phòng Đông-Nam-Á" Cho Việt-Nam? - Nguyễn-Nhơn; Cộng-Sản Việt-Nam : Chiếc Lá Trong Cơn Gió Xoáy ! - Nguyễn-Nhơn; Giỗ-Trận Đống-Đa - Nguyễn-Nhơn; Tuổi Thanh Xuân - Nguyễn-Nhơn; Lửa Sài-Sòn, Lửa Thăng-Long - Nguyễn-Nhơn; Chữ Tâm - Nguyễn-Nhơn; Vì Sao Phải Gấp Rút Triệt-Hạ Chế Độ Cộng-Sản Hà-Nội - Nguyễn-Nhơn; Giải-Pháp Ngoài Đảng Cộng-Sản VN Đã Chết - Nguyễn-Nhơn; Phóng Trục - Nguyễn-Nhơn; Thức Mà Không Trí, Sĩ Mà Không Nhân - Nguyễn-Nhơn;   Người Việt-Nam Không Bao Giờ Hèn Hạ - Nguyễn-Nhơn; Đôi Lời Nhắn Gởi Bùi-Thị Minh-Hằng - Nguyễn-Nhơn; Hoa Sen Việt-Nam - Nguyễn-Nhơn; Đối Thoại Với Việt Cộng - Nguyễn-Nhơn; Hãy Vùng Lên Những Người Nô Lệ Thế Gian ! - Nguyễn-Nhơn; Để Đáp Lại Bài Viết "Phải Làm Gì Khi Vận Nước Đổi Thay" - Nguyễn-Nhơn; Chuyện Dài Kiến Càng Kiến-Nghị - Nguyễn-Nhơn; Ngọn Cờ Quốc-Gia - Nguyễn-Nhơn, Nguyễn-Quang-Duy; Cuộc Đảo Chánh 11/11/1960 - Nguyễn-Nhơn; Nguyễn-Nhơn | Chắc Chắn Có Hoa Lài Hoa Sen Ở Việt-Nam; Cảm Tác...Luật Đi...Ỉa VC - Nguyễn-Nhơn; Khi Việt Cộng Nằm Vùng Nói Đạo Lý - Nguyễn-Nhơn; Ngày Tàn Cộng-Sản An Nam - Nguyễn-Nhơn; Ai Là Người Kết-Thúc Cách-Mạng Việt-Nam - Nguyễn-Nhơn;   Ai Là Người Đào Mồ Chôn Chế-Độ CSVN - Nguyễn-Nhơn; Đường Về Chánh-Nghĩa Dân-Tộc - Nguyễn-Nhơn; Tuổi-Trẻ Việt-Nam Can-Trường - Nguyễn-Nhơn; Con Đường Dài Thăm Nuôi - Nguyễn-Nhơn; Nỗi Buồn Óc Cá Xã Nghĩa Việt-Nam - Nguyễn-Nhơn; Tắt Rồi Một Tiếng Sáo Thơ - Nguyễn-Nhơn; "Đảng Hội Đại" Rồi, Dân Tính Sao Đây? - Nguyễn-Nhơn; Lại Nói Về Hòa-Hợp Hòa-Giải - Nguyễn-Nhơn; Hãy Vực-Lại Hào-Khí Diên-Hồng - Nguyễn-Nhơn; Người Đẹp Bình-Dương - Nguyễn-Nhơn; Trách-Nhiệm Giải-Trừ Nọc-Độc Cộng-Sản - Nguyễn-Nhơn; Ca Nữ Bất Tri Vong Quốc Hận - Nguyễn-Nhơn; Nếu Như Miền Nam Thắng Trận - Nguyễn-Nhơn; Giáo Dục "Không Nói Chánh Trị" - Nguyễn-Nhơn; Vè Cái Con Cac...Nặng - Nguyễn-Nhơn; Thu Trường-Sơn - Nguyễn-Nhơn; Cách-Mạng Dân-Tộc Có, Không? - Nguyễn-Nhơn; Việt-Nam Cộng-Hòa Mến-Yêu - Nguyễn-Nhơn; Vì Sao Tôi Cổ Võ Cuộc Cách-Mạng Dân-Tộc Toàn-Triệt? - Nguyễn-Nhơn; Tự-Do - Nguyễn-Nhơn; Văn-Giang Mồ Chôn Giặc Cộng - Nguyễn-Nhơn; Hai Bà Trưng Đánh Giặc Nào? - Nguyễn-Nhơn; Bọn Phản Quốc Cộng-Sản Việt-Nam Thách Thức Lương-Tri Người Việt - Nguyễn-Nhơn; Chỉnh Đốn Đảng Cũng Chết Không Chỉnh-Đốn Lại Càng Mau Chết Hơn - Nguyễn Nhơn;   Người Việt-Nam Không Bao Giờ Hèn-Hạ - Nguyễn-Nhơn; Từ Giải Phóng Miền Nam Đến Giải Phóng Việt Nam Từ Tha Hóa Cộng Sản Đến Tìm Về Cội Nguồn Dân Tộc - Nguyễn Nhơn; Đông Hòa Tôn Quyền Bắc Cự Tào Tháo - Nguyễn Nhơn; Tiếng Hát Dưới Chân Rặng Trường Sơn - Nguyễn Nhơn; Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Nguyễn Nhơn; Dân Tộc Tính Việt Nam - Nguyễn Nhơn; Kịch Bản Đại Hội Thành Đô 2012 Khả Thi? - Nguyễn Nhơn; Việt Nam Cộng Hòa - Nguyễn Nhơn; Quyền Lực Của Người Dân - Nguyễn Nhơn; Khóa 02/69 Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức - Nguyễn Nhơn; Thế Giới Độc Tài Còn Lại Đang Rung Rinh - Nguyễn Nhơn; Con Người - Nguyễn Nhơn; Trục Nga Tàu Xã Nghĩa Ta - Nguyễn Nhơn; Nhà Sư Và Giáo Dân - Nguyễn Nhơn; Chánh Phủ Liên Hiệp Đoàn Kết Quốc Gia 2013 - Nguyễn Nhơn; Nhất Tiển Hạ Song Điêu - Nguyễn Nhơn; Cải Lương Hay cách Mạng - Nguyễn Nhơn; Bầy Cá Tra, Ao Ba Đình - Nguyễn Nhơn; Đây Thời Cơ Tới Thời Cơ Tới - Nguyễn Nhơn; Trường Ca Mùa Hè Năm Ấy - Nguyễn Nhơn; Những Bước Chân Lịch Sử - Nguyễn Nhơn; Ngày Tàn Của Đảng Cướp Sạch An Nam - Nguyễn Nhơn; Nỗi Hờn Cộng Sản Vô Nam - Nguyễn Nhơn; Nam Bắc, Ai Thắng Ai? - Nguyễn Nhơn; Dân Nam, Bắc Cùng Chung Chịu Khổ - Nguyễn Nhơn; Nhớ Mẹ - Nguyễn Nhơn; Chừng Nào Cộng Sản Tàu, Ta Sụp Đổ - Nguyễn Nhơn; Quê Hương Việt Nam - Nguyễn Nhơn; Chiến Đấu Vì Tự Do - Nguyễn Nhơn; Những Ngày Cuối Cùng Trên Đất Đồng Nai - Nguyễn Nhơn; Nguyễn Ngọc Ngạn Là Ai? - Nguyễn Nhơn; Câu Chuyện Về Một Tấm Hình - Nguyễn Nhơn; Binh Biến, Tạo Phản - Nguyễn Nhơn; Tháng Tư, Nhớ Việt Nam Cộng Hòa - Nguyễn Nhơn; Khí Phách Người Miền Nam - Nguyễn Nhơn; Các Yếu Huyệt Của Đảng Còn Chưa Mở - Nguyễn Nhơn; Tôn Giáo Và Cuộc Sống - Nguyễn Nhơn; Sinh Hoạt Nhóm Và Biểu Tình - Nguyễn Nhơn; Các Kiểu Đi Tù Xã Nghĩa - Nguyễn Nhơn (09/03); Hòa Hợp Hòa Giải Lúc Nầy Là Hành Động Phản Bội Và Tội Ác - Nguyễn Nhơn (04/03) ; Tâm Viên, Ý Mã, Dạ Kangaroo - Nguyễn Nhơn (25/02); Oan Khuất Trùng Trùng - Nguyễn Nhơn (19/02); Lưu Vong - Nguyễn Nhơn (18/02); Anh Hùng Hào Kiệt Là Ai? - Nguyễn Nhơn (15/02); Chém, Nổ, Cháy - Nguyễn Nhơn (13/02); Vì Đâu Nên Nỗi - Nguyễn Nhơn (09/02); Nhà Cháy ! Lo Chửa ! Thôi Gấu Ó - Nguyễn Nhơn (02/02); Kiến Quần Long Vô Thủ - Nguyễn Nhơn (27/01); Rồng Bay Năm Vẻ Sáng Ngời - Nguyễn Nhơn (24/01); Táo Mỹ Gốc Việt Tường Trình - Nguyễn Nhơn (20/01); Chừng Nào Có Một Ô Khảm Việt Nam - Nguyễn Nhơn (21/01); Xuân Đoàn Tụ - Nguyễn Nhơn (19/01); Những Tiếng Bom Nghĩa Sĩ 1, 2 - Nguyễn Nhơn (18/01); Cột Mốc Chủ Quyền Do Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa Đặt Trên Đảo Trường Sa Ngày 22 Tháng 8 Năm 1956 - Nguyễn Nhơn (18/01); Đầu Năm Lật Lại Bài Viết Cũ - Nguyễn Nhơn (06/01); Đầu Năm Tản Mạn Chuyện Rắn Rồng - Nguyễn Nhơn (05/01); Ngôi Sao Oan Nghiệt - Nguyễn Nhơn (05/01)

- Nguyễn-Quang-Duy: Úc-Châu Xuống Đường Xin Chữ Ký Trả Tự-Do Nguyễn-phương-Uyên Và Đinh-nguyên-Kha; Nguyễn-quang-Duy | Cờ Vàng Chống Cộng Quá Khứ Hay Tương Lai?; Nguyễn-Quang-Duy | Mang Đạo Vào Chính Trị; Nguyễn-Quang-Duy | Tại Sao Đảng Cộng Sản Buộc Phải Giữ Quân-Đội?; Từ Cách Mạng Truyền Thông - Sang Cách Mạng Xã Hội - Nguyễn Quang Duy; Tù Mù Về Chủ Nghĩa Mác - Nguyễn-Quang-Duy; Không Tự Do – Không Đối Lập - Nguyễn-Quang- Duy; Tại Sao Nên Xem "Bên Thắng Cuộc" - Nguyễn-Quang-Duy; Đối Thoại Với Ta Đối Đầu Với Giặc - Nguyễn-Quang-Duy; Ngọn Cờ Quốc-Gia - Nguyễn-Nhơn, Nguyễn-Quang-Duy; Nguyễn-Phương-Uyên Nạn Nhân Trong Trận Đánh “Đồng Chí X” ? - Nguyễn-Quang-Duy; Vì Danh-Dự Dân-Tộc, Chống Giặc Tàu - Vì Tương-Lai Đất Nước, Chống Tham-Nhũng (2); Đánh “Đồng Chí X”: Chơi Mà Thực – Thực Mà Chơi (1); Vài Kỷ-Niệm Với Nhà Thơ Nguyễn-Chí-Thiện - Nguyễn-Quang-Duy; Bầu Cử Quốc Hội “… Cái Con C ...” - Nguyễn-Quang-Duy; Đức Huỳnh Phú Sổ Đề Ra Cách Mạng Xã Hội Theo Chủ Nghĩa Xã Hội - Nguyễn-Quang-Duy; Trương-Tấn-Sang Qua Vụ Bầu Kiên - Nguyễn-Quang-Duy; 2 Tháng 9: Chạy Ngược Đường Độc Lập - Nguyễn Quang Duy; Hoa Kỳ Đồng Minh Việt Nam - Nguyễn Quang Duy; Học Được Gì Qua Hội Nghị ASEAN Pnonh Penh 2012 ??? - Nguyễn Quang Duy; Làng Báo Trước Ngưỡng Cửa Tự Do - Nguyễn Quang Duy; Đất Nguồn Bất Ổn Chính Trị - Nguyễn Quang Duy; Khối 8406 Làm Bổn Phận Người Dân - Nguyễn Quang Duy; Ba Mươi Tháng Tư Đã Qua - Nguyễn Quang Duy (11/05); Khối 8406 Một Tổ Chức Chánh Trị? Tại Sao Cần Một Tổ Chức Chánh Trị - Nguyễn Quang Duy (13/04); Việt Nam Theo Đường Miến Điện? - Nguyễn Quang Duy (03/04); Đức Huỳnh Phú Sổ Chủ Trương Toàn Dân Chánh Trị - Nguyễn Quang Duy (17/03); Hiến Pháp Phải Gắn Liền Với Con Người Việt Nam - Nguyễn Quang Duy (01/03); Viễn Tượng Việt Nam: Tự Do, Tri Thức Và Phát Triển 1, 2 - Nguyễn Quang Duy (15/02); Người Trí Thức Đưa Đất Nước Đi Lên 1, 2 - Nguyễn Quang Duy (31/01); Một Là Sống Hai Là Chết: Dân Hay Đảng? 1, 2 - Nguyễn Quang Duy (13/01); Boris Yelsin Việt Nam - Trương Tấn Sang 1, 2 - Nguyễn Quang Duy (20/12); Hoa Kỳ Chuyển Thế, Chúng Ta Làm Gì ? 1, 2 - Nguyễn Quang Duy (11/12); Sau Sự Kiện Tàu Bình Minh Bị Cắt Cáp 1, 2, 3 - Nguyễn Quang Duy (25/11); Làm Thế Nào Để Giành Lại Tự Do 1, 2 - Nguyễn Quang Duy (11/11); Nguyễn Tấn Dũng Xây Dựng Nền Kinh Tế Khát Tiền 1, 2 - Nguyễn Quang Duy (14/10); Nguyễn Tấn Dũng Than "Chỉ Tại Cái Công Hàm 1958" 1, 2, 3, 4 - Nguyễn Quang Duy (09/09); Hãy Nhìn Những Gì Nguyễn Tấn Dũng Làm 1, 2, 3 - Nguyễn Quang Duy (29/09); Hai Tháng Chín: Có Phải Ngày Vui Dân Tộc? 1, 2, 3 - Nguyễn Quang Duy (31/08); Công Hàm 1958: Từ Lệ Thuộc Chính Trị Trở Thành Bán Nước 1, 2, 3, 4 - Nguyễn Quang Duy (31/07); Nguyễn Tấn Dũng : Tập Đoàn Tư Bản Đỏ 1, 2, 3, 4, 5 - Nguyễn Quang Duy (19/08); Cách Mạng Việt Nam Chín Muồi? 1, 2, 3, 4 - Nguyễn Quang Duy (09/06); Dẹp Nội Thù Chống Ngoại Xâm 1, 2, 3, 4, 5 - Nguyễn Quang Duy (17/06); Tại Sao Có Ngày 30/04 1, 2, 3, 4 - Nguyễn Quang Duy (30/04); Theo Chân Đức Thầy Liên Kết Cứu Quốc 1, 2, 3, 4 - Nguyễn Quang Duy (01/04); Bao Giờ Việt Nam Có Tự Do Dân Chủ 1, 2, 3, 4 - Nguyễn Quang Duy; Đại Hội Đảng VC Quyết Tâm Đổi Mới Kinh Tế Để Theo Kịp Tầu Cộng 1, 2 - Nguyễn Quang Duy;

- Nguyễn-Thái-Sơn: Chiến Tranh Chín Khúc Tưởng-Niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Nguyễn-Thái-Sơn;

- Nguyễn-thị-Thanh: Người Việt Hải Ngoại Cứu Việt Nam Vẹn Toàn Lãnh Thổ Và Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền - Trưng Trắc Nguyện Thị Thanh (23/02); Rồng Với Dân Tộc Việt Nam - Trưng Trắc (24/01); Tưởng Niệm Về Đức Trưng Vương - Trưng Trắc (07/01); Việt Nam Trung Tâm Nông Nghiệp Lúa Nước Và Công Nghiệp Đá Xưa Nhất Thế Giới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Nguyễn Thị Thanh (27/12);

- Nguyễn-Thu-Trâm 8406: Nguyễn-Thu-Trâm | Đâu Rồi Cái Sỉ Của Kẻ Sỹ Việt-Nam?; Nguyễn-Thu-Trâm 8406 | Công Lý Nào Cho Đoàn-Văn-Vươn Và Gia Đình Trong Vụ Án Đầm Khốn Nạn; Nguyễn-Thu-Trâm | Vụ Thảm Sát Mỹ-Lai, Ai Là Tội Đồ Đích Thực?; Nguyễn-Thu-Trâm 8406 | Một Trò Mèo Bỉ Ổi Của CSVN; Nguyễn-Thu-Trâm 8406 | Về Bố Cáo "Không Tiếp Người Nhật, Người Phi, Người Việt-Nam Và Chó"; Lê-Phong-Lan và đồng bọn có còn là con người nữa không? - Nguyễn-Thu-Trâm; Xin Đừng Lãng Quên Người Tù Bất-Khuất, Xuyên Thế-Kỷ Trần-Tư - Nguyễn-Thu-Trâm 8406; Viết Tiếp Câu Chuyện Hoàng-Vi - Nguyễn Thu Trâm, 8406; Việt Sử Và Những Mùa Xuân Của Dân-Tộc - Nguyễn-Thu-Trâm 8406; Nguyễn-Thu-Trâm | Thư Ngỏ Gởi Thủ Tướng Nguyễn-Tấn-Dũng Về Hiểm-Họa Mất Nước Đang Gần Kề; Đôi Điều Về Ngày Biểu-Tình Chống Tàu Cộng Xâm Lược 09 Tháng 12 - Nguyễn-Thu-Trâm; Bao Giờ Ta Lại Biểu-Tình - Nguyễn-Thu-Trâm; - Nguyễn-thu-Trâm 8406 | Cộng Sản Việt Nam Đã Phải Cúi Đầu; Nguyễn-thu-Trâm 8406 | Có Còn Chốn Nào Để Dung Thân Cho Nhà Dân Chủ Phạm-ngọc-Thạch?;

- Nguyen Ngoc Tan: Nguyen-ngoc-Tan | Was the Vietnam War a Just War?

- Nhật-Hồng Nguyễn Thanh-Vân: Đau Đời Mất Nước - Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân; Xuân Tha Hương - Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân; Thơ Vô Đề 7 - Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân;

- Phạm-cao-Dương: Phạm-cao-Dương | Đại Họa Mất Nước; Trước Hiểm Họa Mất Nước Một Lần Nữa: Nhắc Lại Chuyện Nhà Minh Cướp Sách Của Ta Đem Về Tàu 1, 2;

- Phạm-Ngọc-Thái: Trần-tứ-Đức | Phạm Ngọc Thái với "Chùm thơ hay về tình yêu & đàn bà"; Phạm-ngọc-Thái | Vận Nưóc Đã Mạt Rồi; Phạm-ngọc-Thái | Không nên để một chân dung thơ tầm thường, nhân cách kém, tham lam, xằng bậy như Hữu Thỉnh tiếp tục làm Chủ tịch HNVVN; Phạm-ngọc-Thái | Bình Một Bài Thơ Lục Bát Hay; Phạm-Ngọc-Thái | Văn Bản Về Một Tác-Phẩm Thi Ca Trác Tuyệt; Cô Giáo Hoàng | Liệu "Em ơi! Thành phố lại mưa" đã phải là một tuyệt tác thi ca?; Nguyễn-Đình-Chúc | Lời Bàn Về Một Tuyệt Phẩm Thơ Phạm-Ngọc-Thái; Phạm-Ngọc-Thái | Chùm Thơ Tự Do (2); Phạm-Ngọc-Thái | Chùm Thơ Tự-Do (1); Hoàng-Thị-Thảo | Cảm nhận một bài thơ tình hay của Phạm-Ngọc-Thái; Phạm Ngọc Thái | Chùm thơ về Hà Nội; Chùm thơ xuân Quý-Tỵ - Phạm Ngọc Thái; Tập Thơ Đôi Hồn Và Một Thiên Diễm Tình - Phạm-Ngọc-Thái; 50 Áng Thi Ca Hay Và Lạ - Phạm-Ngọc-Thái; Nhớ Em Đêm Noël - Phạm-Ngọc-Thái; Phạm Ngọc Thái có chân dung  một nhà thơ tình lớn của dân tộc - Nguyễn-Đình-Chúc; 16 Bài Thơ Tình Hay - Phạm-Ngọc-Thái; Con Đường Phượng Đỏ - Cô Giáo Hoàng; Chùm Bài Tưởng-Nhớ Thi-Nhân Hàn-Mặc-Tử - Phạm-Ngọc-Thái; 15 Tình Thi Giới Thiệu Tập "Hồ Xuân Hương Tái Lai" của Phạm Ngọc Thái; Hội Thảo Thơ Hay Là Thổi Kèn Đám Ma Nền Thi Ca Việt Nam - Nguyễn Đình Chúc ; Chùm Thơ Tình Viết Dưới Cây - Phạm Ngọc Thái; Lời Về Hội Thảo Thơ Nguyễn Quang Thiều - Phạm Ngọc Thái; Thế Giới Thơ Ca Phạm Ngọc Thái - Nguyễn Đình Chúc; 10 Bài Thơ Của Phạm Ngọc Thái Tham Dự Vào Bộ Sách Thơ Hay - Phạm Ngọc Thái (16/05); Chùm Thơ Tình Nho Nhỏ Dễ Thương - Phạm Ngọc Thái (05/05); Chùm Thơ Biển - Phạm Ngọc Thái (30/04); Phạm Ngọc Thái Với Những Tình Thơ Áo Trắng - Đình Bồng (26/04); Chùm Thơ Áo Trắng - Phạm Ngọc Thái (13/04); Thơ Phạm Ngọc Thái Lời Bình Anh Trần (13/04); Anh Vẫn Ở Bên Hồ Tây - Phạm Ngọc Thái (17/03); Thơ Hàn Mặc Tử Lời Bình Phạm Ngọc Thái (10/03) ; Chùm Thơ Tình Sông Hồ - Phạm Ngọc Thái (03/03); Hữu Thỉnh: Một Chân Dung Thơ Trung Bình - Phạm Ngọc Thái (01/03); Thơ Bế Kiến Quốc Lời Bình Phạm Ngọc Thái (25/02); Chùm Thơ Buồn Nhớ - Phạm Ngọc Thái (13/02); Chùm Thơ Hồ Xuân Hương Tái Lai - Phạm Ngọc Thái (09/02); Chùm Thơ Xuân (2) - Phạm Ngọc Thái (02/02); Thơ Nguyễn Anh Biên - Lời Bình Phạm Ngọc Thái (29/01); Chùm Thơ Xa Quê - Phạm Ngọc Thái (19/01); Chùm Thơ Xuân - Phạm Ngọc Thái (19/01);

- Phan-văn-Phước: ĐaMinh Phan-Văn-Phước | Hội-Đồng giám-Mục Việt-Nam Đúng Hay sai?; Nữ Vương Công-Lý | Thư Giáo Dân: Những Bất Thường Tại Giáo Xứ Đông-Yên - GP Vinh; Bàn Tay Của Mẹ - Phan-Văn-Phước; Công Dụng Tuyệt Vời Của Quả Ốc Chó - Phan Văn Phước; Củ Hành Tây - Phan Văn Phước, Thanh Lan Nguyễn; Chìa Khoá Mở "Cửa Vào Kinh Thánh" -ĐaMinh Phan-Văn-Phước; Chuyện Cha Bửu-Diệp - Đoàn-Dự

- Quách-Vĩnh-Thiện: Bài hát Tết Năm Nay - Quách-Vĩnh-Thiện; Mùa Thu Paris tại Vườn Palais Royal - Quách-Vĩnh-Thiện;100 Vidéos Truyện Kiều Và Chinh-Phụ Ngâm;

- Quê-Hương: Quê-Hương | Trần-khát-Chân_Mai_Hoa Tướng Quân; Một Mét Vuông Bằng Một Quả Trứng Gà - Quê-Hương; Đoàn-Hữu-Trưng Chầy Vôi Dấy Loạn - Quê-Hương; Chiêu-Văn Đồng-Tử Trần-Nhật-Duật - Quê-Hương; Vụ Án Những Cái Chết Bí Ẩn Ở Hầm Tôm - Quê-Hương;

- Thanh-Sơn: Thanh-Sơn | "Phương-Uyên" Vạch Mặt Đảng Bán Nước; Thanh-Sơn | Phương-Uyên Ơi ! Em Là Bồ Câu Trắng; Thanh-Sơn | Đại-Hội Công-Giáo Việt-Nam tại Đức Lần Thứ 37; Thanh-Sơn | Tháng Hoa; Thanh-Sơn | Đảng Gian ManhThanh-Sơn | Đích thị Chúng Lũ Phản Quốc; Thanh-Sơn | Làn Gió Mới; Thanh-Sơn | Mönchengladbach mừng xuân Quý-Tỵ 2013; Xuân Tình Yêu - Trầm Hương Thơ; Ứng-Nghiệm Tin Mừng - Thanh-Sơn; Diễm-Tình Tiệc Cưới Cana - Thanh-Sơn; Làm Sao Kéo Ngược Thời Gian Lại - Thanh-Sơn; Khăn Tang Phủ Kín Cồn Sẻ - Thanh-Sơn; Noël Nguyện Chúa Giáng Thế - Thanh-Sơn; Ta Về Đồng Vắng Betlehem - Thanh-Sơn; Giọt Sương Nho Nhỏ - Thanh-Sơn; Thánh Lễ Mở Tay Và Tạ Ơn Của Tân LM - Thanh-Sơn; Thánh-Lễ Truyền Chức Linh-Mục - Thanh-Sơn; Năm Đức Tin BĐDCĐ Tây Bắc Đức Viếng Hành Hương Viếng Mộ Thánh tổ Sáng Lập Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời Steyl Hòa-Lan - Thanh-Sơn; Ngày Khánh-Nhật Truyền-Giáo Ngôi Lời - Thanh-Sơn; Tin Mừng Luca - Thanh-Sơn; Một Kiếp Đi Về - Trầm Hương Thơ; Tiễn Anh Đi: Ngục Sĩ Thomas more Nguyễn-Chí-Thiện - Thanh-Sơn; Nguồn-Gốc Và Cách Đọc Kinh Mân-Côi - Thanh-Sơn; Thánh Tiến-Sĩ Têrêsa Hài-Đồng - Thanh-Sơn; Trung Thu Ngày Tết Nhi-Đồng - Thanh-Sơn; Trung Thu Và Trẻ Em Nghèo - Thanh-Sơn; Tổng Lãnh Và các Thiên-Thần - Thanh-Sơn; Phiên-Tòa Trò Hề Cộng-Sản Việt-Nam - Thanh-Sơn; Thánh Matthéo Tông-Đồ Thu Thuế - Thanh-Sơn; Đôi Tay Cùi - Thanh-Sơn; Đường Mẹ Đi - Thanh-Sơn; Thánh-Lễ Tạ-Ơn Mừng 20 Linh-Thao Việt-Nam tại Đức - Thanh-Sơn; Ngày 05-09 Chân Phước Têrêsa Calcutta Nữ Tu (1910-1997) - Thanh-Sơn; Bông Hồng Tình-Yêu (Têrêsa Calcutta) - Thanh-Sơn; Lễ Giỗ 10 Năm Đức Hồng-Y PX. Nguyễn-Văn-Thuận - Thanh Sơn; Đức Mẹ La Vang - Thanh Sơn; Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo Phận Paderson&Essen - Thanh Sơn; Thánh Agustino Và Thánh Monica - Thanh Sơn; Thánh Monica - Thanh Sơn; Đức Mẹ Tàpao - Thanh Sơn; Đức Mẹ Trà Kiệu - Thanh Sơn; Tưng Bừng Bế Mạc Thế Vận Hội 2012 - Thanh Sơn; Vô Địch Giải Túc Cầu Thế Vận Hội Nam Mễ Tây Cơ Ba Tây 2-1 - Thanh Sơn; Không Sợ - Thanh Sơn; Thánh Lễ Mừng 55 Năm LM. TS. Giuse Nguyễn Văn Tịnh - Thanh Sơn; Bò Tót Gãy Sừng - Thanh Sơn; Trước Thềm Khai Mạc Olympic - Thanh Sơn; Mừng Kính Lễ Thánh Gioakim và Anna - Trầm Hương Thơ; Thánh Maria Goretti Đồng Trinh Tử Đạo - Thanh Sơn; Tây Ban Nha Vô Địch Euro 2012 - Thanh Sơn; Euro 2012 Bán Kết Song Nha "Tàn Giấc Mơ Hoa" - Thanh Sơn; Euro 2012 Ý - Anh 4-2 - Thanh Sơn; Euro 2012 Tây Ban Nha - Pháp 2 - 0"Gà Toi" - Thanh Sơn; Chuyện Thần Thoại Hy Lạp - Thanh Sơn; Đau Lòng Đất Tổ - Thanh Sơn; Thánh Tâm - Trầm Hương Thơ; Tình Mẹ Yêu Con - Thanh Sơn; Hương Kinh Tháng Hoa - Thanh Sơn; Vẹm Ăn, Vẹm Nói - Thanh Sơn; Đấng Phù Trợ - Thanh Sơn; Nụ Hoa Khải Hoàn - Thanh Sơn (24/04); Chuyện Tình Hoa Màu Tím - Thanh Sơn (13/04); Thanh Thoát - Trầm Hương Thơ (27/03); Tân Thúy Kiều - Thanh Sơn (23/03); Ánh Sáng Tình Yêu - Thanh Sơn (18/03); Cướp Cạn, Cướp Nước - Thanh Sơn (17/03); Thanh Tẩy Đền Thờ - Trầm Hương Thơ (17/03); Con Đường Tình Sử - Thanh Sơn (15/03); Bí Tích Hòa Giải - Thanh Sơn (14/03); Ngày Của Phái Đẹp - Thanh Sơn (08/03); Học Thuyết Quái Thai - Thanh Sơn (04/03); Khóc Thương Đất Mẹ - Thanh Sơn (01/03); Thành Ủy Lếu Láo Hải Phòng - Thanh Sơn (25/02); Đừng Im Tiếng - Thanh Sơn (25/02); Hành Trình Mùa Chay - Thanh Sơn (25/02); Một Ngày Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương - Thanh Sơn (23/02); Càng Chỉnh Càng Đốn - Thanh Sơn (23/02); Trổi Dậy Hoan Ca - Thanh Sơn (21/02); Tình Yêu Nguyên Thủy - Thanh Sơn (15/02); Đẹp Mãi Tình Yêu - Thanh Sơn (14/02); Xuân Hy Vọng - Thanh Sơn (10/02);Chờ Xuân Nhớ Tết - Thanh Sơn (19/01); Sớ Táo Quân - Thanh Sơn (19/01); Lời Gọi - Thanh Sơn (16/01); Ngọn Nến Công Lý - Thanh Sơn (05/12); Một Năm Ngày Nhớ - Thanh Sơn (18/11); Hiệp Thông Ngọn Lửa Thái Hà - Thanh Sơn (17/11); Lỡ Nhịp Cung Đàn - Thanh Sơn (07/11); Cháy Nhà Ra Mặt Chuột ... - Thanh Sơn (05/11); Đền Nợ Nước - Thanh Sơn (31/10); Giờ Thiêng Đã Điểm - Thanh Sơn (30/10); Hãy Khiêm Hạ - Thanh Sơn (30/10); Vô Tâm - Thanh Sơn (14/10); Đường Thu - Thanh Sơn (13/10); Triệu Triệu Chuỗi Hồng - Thanh Sơn (13/10); Nhìn Lá Vàng Rơi - Thanh Sơn (28/09); Good Morning (24/09); Hãy Tạo Hạnh Phúc Cho Đời - Thanh Sơn (24/09); Chớm Thu - Thanh Sơn (22/09); Cha Ơi! Con Sẽ Thắng - Thanh Sơn (19/06); Vùng Lên Chớ Sợ Cúi Đầu... - Thanh sơn (17/06); Hào Khí Vua Quang Trung - Thanh Sơn (07/06); Toàn Dân Xuống Đường Chống Giặc Tàu - Thanh Sơn (05/06); Biển Đông Dậy Sóng - Thanh Sơn (02/06); Hoa Sen Nở Một Sáng Mùa Xuân - Thanh Sơn blog (29/05)

- Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, Trúc-Lâm Lê-an-Bình

1/ 30 Năm Nhìn Lại Cuộc Chính Biến 1963 (đang biên tập)
2/ An Tư Công Chúa (đã phổ biến)
3/ Anh Hùng Kháng Chiến Trần Văn Bá (đã phổ biến)
4/ Anh hùng Nguyễn Đình Bảo (đã phổ biến)
5/ Anh hùng quê tôi (đang phổ biến)
6/ Bách Việt Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam (đã phổ biến)
7/ Bài Thơ Sông Núi Nước Nam (đã phổ biến)
8/ Bát Đại Thần Tướng Việt Nam - thời trung đại (đang biên tập)
9/ Bình Ngô Đại Cáo và Trúc Lâm Yên Tử (đang biên tập)
10/ Chính Cương LMCHĐV (đã hoàn thành không phổ biến)
11/ Chính Điều LMCHĐV - có điều chỉnh (đã hoàn thành không phổ biến)
12/ Chữ Nhân của Tộc Việt (đã phổ biến)
13/ Cửu Đại Thần Tướng Việt Nam - thời cận đại (đã phổ biến)
14/ Đại Việt Chư Tôn Đức Hành Trạng (đang biên tập)
15/ Danh Tướng Lịch Sử Việt Nam - Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung (đang biên tập)
16/ Đạo tặc điện toán có nguồn gốc từ Hoa lục - dịch thuật (đã phổ biến)
17/ Đem Đại Nghĩa Để Thắng Hung Tàn (đã phổ biến)
18/ Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông (đã phổ biến)
19/ Đức Vua Trần Nhân Tông (đã phổ biến)
20/ Đường Về Cõi Phật A Di Đà (đã phổ biến)
21/ Giải Đảo Huyền Hay Kết Đảo Huyền (đã phổ biến)
22/ Gián Điệp Kỹ Nghệ - dịch thuật(đã phổ biến)
22/ Gợi Ý Chống Xâm Nhập Điện Toán (đã phổ biến)
23/ Hành Trạng Vô Úy Của Phật Giáo Việt Nam (đã phổ biến)
24/ Hoàng Đế Kim Phật và Chiến Thắng Sông Bạch Đằng (đã phổ biến)
25/ Hội Yểm Trợ Nhân Quyền Việt Nam (hoàn thành không phổ biến)
26/ Khai Bút Đầu Năm 2010 (đã phổ biến)
27/ Khai Bút Đầu Năm Ất Dậu 2005 (đã phổ biến)
28/ Kính Mừng Đức Phật Đản Sanh Phật lịch 2634 (đã phổ biến)
29/ Kính Mừng Đức Phật Đản Sanh (đã phổ biến)
30/ Kính Mừng Khánh Đản 745 Năm Của Đức Điều Ngự Giác Hoàng (đã phổ biến)
31/ Kính Mừng Khánh Đản 751 Năm Của Đức Điều Ngự Giác Hoàng (đã phổ biến)
32/ Lịch Sử Quân Sử Việt Nam Ngày 30/04/1975 (đã phổ biến)
33/ Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên Từ Thời Lập Quốc Đến Năm 1955 (đã phổ biến)
34/ Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên Từ 1955 Đến 1973 (đã phổ biến)
35/ Việt-Nam Sử-Lược Tân-Biên Từ 1973 Đến 2012 (đã phổ biến)
36/ Video tổng hợp hình ảnh lịch sử Việt Nam (đã phổ biến)
37/ Mahatma Gandhi - dịch thuật (đã phổ biến)
38/ Người Lãnh Đạo Và Nghệ Thuật Lãnh Đạo (đã phổ biến)
39/ Nhân Quyền Năm 2000 Và Việt Nam (đã phổ biến)
40/ Những Hư Cấu Liên Quan Đến Các Vị Vua Thời Nhà Trần 1 (đã phổ biến)
41/ Những Hư Cấu Liên Quan Đến Các Vị Vua Thời Nhà Trần 2 (đã phổ biến)
42/ Niên Biểu Lịch Sử Việt Nam (đã phổ biến)
43/ Phật Đà (đã phổ biến)
44/ Phật Giáo Việt Nam (đã phổ biến)
45/ Quân Sử Bà Triệu Trinh Nương (đã phổ biến)
46/ Quân Sử Hoàng Đế Lê Đại Hành (đã phổ biến)
47/ Quân Sử Nhà Lý Phạt Tống (đã phổ biến)
48/ Quân Sử Thời Hai Bà Trưng (đã phổ biến)
49/ Quân Sử Trận Bạch Đằng (đã phổ biến)
50/ Quân Sử Trận Bãi Tha Mạc (đã phổ biến)
51/ Quân Sử Trận Vân Đồn (đã phổ biến)
52/ Quân Sử Vạn Thắng Vương Đinh Tiên Hoàng (đã phổ biến)
53/ Quân Sử Việt Nam - dầy 1496 trang, soạn xong ngày 31/12/2002 (tài liệu riêng)
54/ Tổng hợp tài liệu Video Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam (đã phổ biến)
55/ Slide Lịch sử Việt Nam 1, 2 (đã phổ biến)
56/ Sri Aurobindo - dịch thuật (đã phổ biến)
57/ Tâm Bịnh Và Tâm Dược Phật Giáo (đã phổ biến)
58/ Tấm Lòng (đã phổ biến)
59/ Tâm Thư Và Đơn Khiếu Nại (tài liệu riêng - không phổ biến)
60/ Tăng sĩ Gương Mẫu 1 (đã phổ biến)
61/ Tăng Sĩ Gương Mẫu 2 (đã phổ biến)
62/ Thần Việt Điện (đã phổ biến)
63/ Thế Và Lực Của Nhân Quyền Việt Nam (đã phổ biến)
64/ Thiên Niên Sử Thăng-Long Thành, tập sách biên khảo lịch sử, văn hóa, chánh trị thành Thăng Long dày trên 200 trang - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
65/ Thiên Tài Quân Sự Nguyễn Huệ (đã phổ biến)
66/ Thiên Tài Quân Sự Trần Nhân Tông (đã phổ biến)
67/ Thiên Tài Quân Sự (bản gốc) (đã phổ biến)
68/ Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam (đã phổ biến)
69/ Từ Tam Giáo Đồng Nguyên Đến Đa Giáo Đồng Nguyên (đang biên tập)
70/ Tư Tưởng Nhân Quyền Của Tộc Việt (đã phổ biến)
71/ Tư Tưởng Quân Sự - Nghệ Thuật Quân Sự (đã phổ biến)
72/ Tư Tưởng Trần Nhân Tông (đang biên tập)
73/ Tùy Duyên Bất Biến (đã phổ biến)
74/ Tùy Duyên Không Tùy Cảnh (đã phổ biến)
75/ Tuyên Ngôn Độc Lập Của Nước Đại Việt (đã phổ biến)
76/ Xuân Di Lặc (đã phổ biến)
77/ Không Được Trao Ngọn Cờ Chính Nghĩa Dân Tộc Chống Giặc Tầu Xâm Lược Vào Tay Đảng CSVN
78/ Luật Biển Việt Nam Nguy Hiểm Không Biểu Tình Ngày 01/07 - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc
79/ Luật Biển Việt Nam Mơ Hồ_Biểu Tình Chống Giặc Tầu Xâm Lược Ngày 01/07 - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc
80/ Luật Biển Việt Nam_Những Mơ Hồ và Cạm-Bẫy - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
81/ Mẹ Của Tạ Phong Tần Tự Thiêu Để Bảo Vệ Cho Người Con Gái Trong Lao Tù CS - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
82/ Từ Bi Kịch Tự Thiêu Của Bà Đặng Thị Kim Liêng Đến Biểu Tình Chống Giặc Tầu Ngày 05-08-2012 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
83/ Từ Tuyên-Cáo Đặc-Biệt Đến Luật Biểu-Tình 1, 2, 3, 4 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
84/ Ải Nam Quan Trong Lịch Sử Tộc Bách Việt - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
85/ Một Bộ Phim Gặp Trục Trặc Với Trung Cộng - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
86/ Tâm Tình Người Chép Sử - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
87/ Lời Kêu Gọi Thứ 1: Tẩy Chay Ngày Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa 1/10/2010 Dưới Tiêu Đề "Lễ Khai Mạc Đại Lễ Kỷ Niệm 1000 Năm Thăng Long - Hà Nội" - Trúc-Lâm Nguyễn- Việt Phúc-Lộc.
88/ Lời Kêu Gọi Thứ 2: Kính Mừng Thăng Long 1000 Năm Tuổi, Tẩy Chay Quốc Khánh và Thần Phục Xưng Chư Hầu Với Tầu Cộng Ngày 1/10/2010 Dưới Tiêu Đề "Đại Lễ Khai Mạc Kỷ Niệm 1000 Năm thăng Long - Hà Nội" của đảng Cộng Sản Việt Nam" - Trúc-Lâm Nguyễn- Việt Phúc-Lộc.
89/ Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà 1, 2 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc.
90/ Nhà Tranh Đấu Lưu-Hiểu-Ba - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
91/ Lịch Sử Việt Nam Ngày 30/04/1975 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo tháng 04/2010; Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính tháng 03/2011
92/ Nobel Hòa Bình 2012 Cù Huy Hà Vũ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
93/ Kẻ Sĩ Đông Phương Cù Huy Hà Vũ 1, 2, 3, 4, - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
94/ Thành Kính Phân Ưu - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
95/ Tàu Hải Giám Trung Quốc Xâm Nhập Lãnh Hải Việt Nam 1, 2 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
96/ Tuyên Cáo Chung Về Biển Đông Nam Á Của Người Việt Nam Ở Trong Và Ngoài Nước Vì Thái Bình Thịnh Vượng Khu Vực Và Toàn Nhân Loại - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Nhóm Truyền Thông Facebook Và Nhóm Truyền Thông Liên Mạng
97/ Báo Động Về Bản Tuyên Cáo Đặc Biệt : Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Nhóm Truyền Thông Facebook Và Liên Mạng
98/ Lời Kêu Gọi Các Tôn Giáo Cầu Nguyện Cho Quốc Thái Dân An - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Nhóm Truyền Thông Facebook Và Liên Mạng
99/ Tuyên Cáo Chung Về Biển Đông Nam Á Của Người Việt Nam Ở Trong Và Ngoài Nước Vì Thái Bình Thịnh Vượng Khu Vực Và Toàn Nhân Loại (Version Final).
100/ Trang Web Lịch Sử Quân Sử Việt Nam Bị Tấn Công Liên Tục Từ Bốn Tháng Nay - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam
101/ Thông Cáo Báo Chí Ngày 03/10/2011 Về Việc Thành Lập Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Hội Nghiên-Cứu Sử-Học Việt-Nam Tại Âu-Châu
102/ Đề Cử Người Tù Chính Trị Xuyên Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2011 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Hội Nghiên-Cứu Sử-Học Việt-Nam Tại Âu-Châu
103/ Đề Cử Anh Hùng Trương Văn Sương - Nguyễn Văn Trại Giải Nhân Quyền Việt Nam 2011 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
104/ Thư Ngỏ Gởi Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Hội Nghiên-Cứu Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
105/ Thư ngỏ gởi Tiến sĩ Mark Valancia và ban biên tập Việt ngữ đài BBC 1, 2 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Hội Nghiên-Cứu Sử-Học Việt-Nam Tại Âu-Châu
106/ Việt Nam Chính Thức Nội Thuộc Nước Tầu Lần Thứ 7 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Hội Nghiên-Cứu Sử-Học Việt-Nam Tại Âu-Châu
107/ Tuyên Cáo Phản Đối Thỏa Hiệp Việt Trung Liên Quan Đến Biển Đông Ngày 11/10/2011 tại Bắc Kinh - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Hội Nghiên-Cứu Sử-Học Việt-Nam Tại Âu-Châu
108/ Tuyên Cáo Đòi Thả Tất Cả Tù Nhân Chính Trị, Lương Tâm Và Dân Oan Tại Việt Nam - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
109/ Tưởng Niệm Anh Hùng Trương Văn Sương Người Tù Chính Trị Hai Thế Kỷ Vừa Qua Đời Trong Trại Giam Nam Hà - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
110/ Thư Gởi Văn Phòng II Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Nhóm Truyền Thông Facebook Và Liên Mạng
111/ Nên Hay Không Nên Biểu Tình Ngày 27/11/2011 1, 2 - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc
112/ Thư Ngỏ Gởi Liên Hiệp Quốc Và Chính Phủ Thụy Sỹ - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Hội Nghiên-Cứu Sử-Học Việt-Nam Tại Âu-Châu
113/ Thư Cảm Ơn Quý Đồng Bào, Hội Đoàn và Bạn Bè Facebook - Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu
114/ Từ Trúc Lâm Yên Tử Đến Bình Ngô Đại Cáo 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Trúc- Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
115/ Chiến thắng sông Bạch Đằng 1, 2, 3, 4 - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo, Trúc- Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc hiệu đính
116/ Bách Việt Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam 1, 2, 3, 4 - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo, Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính.
117/ Computer Security - An-Toàn Điện-Toán An-Toàn Lướt Web - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
118/ Trang Quân Sử Việt Nam Tiếp Tục Bị Tấn Công Liên Tục Từ Hơn 1 Năm Qua - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu
119/ Lời Chào Đoàn Kết Và Chia Xẻ Khó Khăn Với Các Trang Web Bị Hacker Việt Cộng Tấn Công - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc 
120/ Các Loại Máy Bay Mới Trong Tương Lai - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc lược dịch 
121/ Coi Chừng Bọ Điện Toán Ngày 10/10/10 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
122/ Tường Thành Trên Không Gian Ảo - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
123/ Vinh Danh Anh Hùng Trần Đình Tự Và Mười Hai Chiến Hữu Biệt Động Quân VNCH là Danh Nhân Quân Sự Việt Nam - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu
124/ Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Tướng Nguyễn Văn Điềm và Đại Tá Võ Toàn - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu
125/ Vinh Danh Anh Hùng Đặng Phương Thành Là Danh Nhân Quân Sự Việt Nam - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu.
126/ Vinh Danh Anh Hùng Trương Văn Sương Anh Hùng Nguyễn Văn Trại Là Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên soạn dưới danh xưng Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu.
127/ Thiên tài Quân Sự Trần-Hưng-Đạo - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên khảo 
128/ Thiên Tài Quân Sự Nguyễn-Văn-Hiếu - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên khảo 
129/ Nhị Vị Anh Thư Hai Bà Trưng - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
130/ Đức vua Trần Nhân Tông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - Biên khảo sử của Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc;
131/ Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả và Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc)
132/ Từ Tiên Lãng_Sông Hậu_Văn Giang_Vụ Bản đến dựng tượng đức Thánh Trần và Hồ Sơ Nguyên Tử Việt Nam - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
133/ Hồi Âm Bài Viết Của Cựu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh Đăng Trên Boxitvn - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
134/ Tuyên Cáo Chống Nội Thuộc Nước Tàu Lần Thứ 7 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
135/ Tuyên Cáo Hoàng Sa Trường Sa Và Các Vùng Biển Chung Quanh Hải Phận Việt Nam vĩnh viễn thuộc về Dân tộc Việt Nam và là một điều bất khả tranh luận - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
136/ Ký Tên Phản Đối Việc Xây Dựng Nhà Tưởng Niệm Hồ-chí-Minh Trong Khu Di-Tích Hùng-Vương Tỉnh Phú-Thọ - Hội NCSHVNTAC
137/ Trang Nhà Trúc-Lâm Yên-Tử bị Hacker Tấn Công Liên Tục Trong 48 giờ Qua - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
138/ Ai-Cập Được Tự-Do - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
139/ Hộ Chiếu Lưỡi Bò, Cắt Dây Thép Tàu Bình-Minh02 Ngày 30-11-2012 Và Khám Xét Tàu Ở Biển Đông. - TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
140/ Tự-Do Cho Tiến-Sĩ Luật-Sư Cù-Huy Hà-Vũ Tự-Do Cho Tù-Nhân Chính-Trị Việt-Nam 1, 2 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
141/ Thư Phản Đối Quan Làm Báo - Hội Nghiên-Cứu Sử Học Việt-Nam tại Âu-Châu
142/ 01-01-2013, Việt-Nam Bắt Đầu Nô-Lệ Giặc Tầu - TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
142/ "Luật Biển Việt-Nam" Phi Dân Tộc-Phản Dân Tộc Và Án Tù Của Các Bloggers - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
143/ Blogger Lê-Anh-Hùng Được Trả Tự Do Và Rời Khỏi Trại Tâm-Thần Ngày 05-02-2013 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
144/ Tưởng Niệm 44 Năm Thảm Sát Mậu Thân 1968 Và Lời Kêu gọi Ủng Hộ Ủy Ban Tố Cáo Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam.
145/ Tưởng Niệm 45 Năm Thảm Sát Mậu Thân 1968 Và Lời Kêu gọi Ủng Hộ Ủy Ban Tố Cáo Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam.

- Trần-Đăng_Chân-Chính: Trần-Đăng | Tâm Linh Cầu Bão Tan; Trần-Đăng | Giới Thiệu Về Tác Giả; Trần-Đăng | Viết về Bộ Trưởng Lê-Huy-Ngọ; Trần-Đăng | Ấn Tượng Sâu Sắc Của Phật Tử Về 18 Vị La Hán Chùa Tây Phương; Trần-Đăng | Giải Thoát; Trần-Đăng Bài 1 Tâm Thành; Trần-Đăng Bài 2 Lễ Tế Thiên; Trần-Đăng Bài 3 Sĩ Phu Bắc hà; Trần-Đăng Bài 4 Kinh Kệ; Thơ Chữ Hán Về Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Trần-Đăng pháp danh Chân-Chính;

- Trần-văn-Giang: Trần-văn-Giang | Chó má!; Trần-Văn-Giang | Cái Zipper; Bệnh thắng cuộc - Trần-Văn-Giang; Năm Tỵ Nói Chuyện Rắn - Trần-Văn-Giang; Huy Chương Chì - Trần Văn Giang; Văn Hóa Ngọng - Trần Văn Giang; Đều Là Vợ Cả - Trần Văn Giang; Từ Nọc Nạn Đến Cống Rốc - Trần Văn Giang (09/03); Khóc Thi Đua - Trần Văn Giang (23/12); Năm Thìn Nói Chuyện Rồng 1, 2, 3 - Trần Văn Giang (18/12); Nói Tiếng Mễ - Trần Văn Giang (30/10); Tiên Sư Bố 1, 2, 3 - Trần Văn Giang (01/10); Tội Ác Và Xã Hội Chủ Nghĩa 1, 2, 3 - Trần Văn Giang (18/09); "Quốc Ca" Và Những Tác Dụng Phụ 1, 2 - Trần Văn Giang (08/09); Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam Qua Lịch Sử 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 - Trần Văn Giang (28/08); Sơ Lược Tín Ngưỡng Người Việt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (01/07); Tình Cha 1, 2, 3 (21/05); Mẹ Tôi (23/04); Về Hưu Ở Việt Nam Hay Ở Mỹ 1, 2 - Trần Văn Giang (sưu tầm) (08/04); Ngàn Năm Thăng Long - Trần Văn Giang; Con Mèo Của Tôi 1, 2 - Trần Văn Giang; Văn Hoá Nói Nhảm - Trần Văn Giang; Văn Hóa Gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Trần-văn-Giang

- ThụcQuyên: ThụcQuyên | Bài học Fukushima cho Việt nam: dân tộc Việt, đừng cúi đầu chịu chết !;  Ký tên ủng hộ chiến dịch Nước và vệ sinh cơ bản là một quyền con người!; Thực Trạng Trong Nước Và Nội Tình Đảng Cộng Sản Việt Nam - ThụcQuyên (16/05); Cùng Nhau Bảo Vệ Việt Nam Hôm Nay Và Cho Mai Sau - Thục Quyên; Hãy Bảo Vệ Việt Nam Cho Hôm Nay Cho Mai Sau (3) Rosatom là Gì? 1, 2 - Thục Quyên; Lời Thề Hippocrate Và Năng Lượng Hạt Nhân - Thục Quyên

- Trí-Lực: Trí-Lực | Hai Vị Hòa-Thượng Đôn-Hậu và Quảng-Độ; Trí-Lực | Hòa-Thượng Đôn-Hậu Tự-Thuật: Trí-Lực | Phỏng Vấn Và Tự-Thuật; Trí-Lực | Hoàn Cảnh Người Tỵ Nạn Việt-Nam Ở Cao Miên; Trí-Lực | Hồi Ký Bao Nỗi Tang-Thương

- Vĩnh-Nhất-Tâm: Cảm-Kích - Vĩnh-Nhất-Tâm; Chung Quanh 02.09.1945 - Vĩnh-Nhất-Tâm; Xin Chia Sẻ Niềm Tin - Vĩnh Nhất Tâm;  Tiếp Bước Tiền Nhân; Việt Tộc ; Cờ Nhân Bản; Đoàn Người Tỵ Nạn Chính Trị; Anh Hùng Tiếp Bước Tiền Nhân Giữ Nước 2, 3; Tôi Học Đánh Vần - Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm; Hải Chiến Hoàng Sa - Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm; Đồng Tâm Lấy Lại Non Sông - Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm; Sự Nghiệp Thăng Long - Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm; Vùng Lên - Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm;   Tuổi Trẻ Việt Nam - Thi sĩ Vĩnh Nhất Tâm; Bọn Đầu Sỏ : Bắc Bộ Phủ - Thi sĩ Vĩnh Nhất Tâm; Tinh Thần Yên Bái - Thi sĩ Vĩnh Nhất Tâm; Tết Nở Hoa - Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm; Giờ Đã Điểm 1, 2, 3 - Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm;  1000 Năm Thăng Long Ngày Đại Lễ 1, 2 - Thi sĩ Vĩnh Nhất Tâm; Đại Họa Mất Nước; Vị anh hùng bất tử - Vĩnh Nhất Tâm; Đóa hoa máu - Vĩnh Nhất Tâm; Tâm Sự Đầu Năm - Vĩnh Nhất Tâm; Thư Gửi Người Bạn Trẻ - Vĩnh Nhất Tâm; Trận Thư Hùng - Vĩnh Nhất Tâm; Vui Xuân - Vĩnh Nhất Tâm; Vọng Phu - Vĩnh Nhất Tâm; Triệu Trinh Nương - Vĩnh Nhất Tâm; Tình Yêu Dân Nước - Vĩnh Nhất Tâm; Thơ 35 Năm Mất Đất - Vĩnh Nhất Tâm; Tiếp Bước Tiền Nhân Giữ Nước - Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm; Vong Quốc - Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm; Đức Vua Lý Thái Tổ - Thi sĩ Vĩnh Nhất Tâm; 1000 Năm Thăng Long - Thi sĩ Vĩnh Nhất Tâm; Cột Mốc Biên Cương 1, 2 - Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm; Nhìn Chung Vận Nước - Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

Hội Sử-Học Việt-Nam @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters