lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi 

Chùm thơ viết ở Nghĩa trang Highgate

"Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa"

- Đặng Dung -

*1- VỚI KARL MARX
Vô sản liên hiệp lại
Trăm triệu người "hi sinh"
Trong ngĩa trang Highgate
Marx trầm tư một mình.

*2- VỚI LÉNINE
Lưỡi lê vọt máu đỏ
Dựng Xô viết công nông
75 năm sụp đổ 
Tung bay cờ Sa Hoàng.

*3-VỚI STALINE
Ku lắc: treo cổ hết
Bạch vệ : bắn tan thây
Berlin xây tường thép
Cờ búa liềm tung bay.

*4-VỚI MAO TRẠCH ĐÔNG
Ngọn súng đẻ chính quyền
Bóp bụng làm Gang thép
Trấn cửa Thiên an môn
Chục  triệu dân Tàu chết.

*5- VỚI HÔ-NẾCH-CƠ
Tường Berlin đã vỡ
Chẳng còn chốn nương thân
-Chạy đâu các Đồng chí ?
Lạy Chúa ! bước đường cùng...

*6- VỚI KHƠ-RÚT-SỐP
Tất cả phải "xét lại" !
Staline tội đồ !
-Các đồng chí : hạ bệ
Cho ông về ở quê.

*7-VỚI GORBACHOV
"Đảng" - tuyên bố : giải tán
Tổng thống thay Bí thư
"Nhà phá hủy vĩ đại"
Xóa sổ - ôi Liên Xô !

*8- VỚI I A RU DEN SKI
Thôi...chuyển đổi "toàn trị"
Sang Cơ chế thị trường
Xây Xã hội Dân chủ
Vào E C...tiến lên !

*9- VỚI TONY BLAIR (1)
Mười năm làm Thủ tướng
Đưa nước Anh tiến lên
Cùng Bush đánh Iraq
Mất điểm...mà vẫn "hên" 

----

(1) vừa từ chức 27-6-2007

Lon don 25-27/6/2007

Nguyễn-Khôi - cảm tác...@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site