lịch sử việt nam

Trang Chính:

Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

- Hội sử-học Việt-Nam tố cáo đảng cộng sản Tàu phạm 25 tội ác chống nhân loại, xâm lược, và diệt chủng dân tộc Việt-Nam, Tây Tạng và Pháp Luân Công

- The Vietnamese historical association denounces the Chinese Communist Party for its crime against human beings, of aggression and of genocide toward the Vietnamese ethnic, the Tibetans and Falun Gong.

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm (1963-2013) :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook
 

Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính

2015

Nữa nạc, nữa mỡ

Ba ông kinh tế

Ông nội và cháu...

Nhân chứng

Ba cuộc gọi

Con dao thép

Những chuyến đi xa

Con sẽ trở về....

Ai có về ...

Đê hèn

Quá ngu

40 năm qua

Những cái đầu ....

Mỗi tuần một chuyện

Giấc mơ và cơn mê

Bài thơ chung cả nước

Hành trình đến tự do

Bạn già

Sương mù dần tỏ

Mỹ du ký (2)

Mỹ du ký

Văn chương...

2014

Chuyện dài "Nhân dân tự vệ"

Con tằm

Hiện tượng lạ...

Quả báo nhãn tiền 1

Biểu tượng

Hai mặt một vấn đề

Quả báo nhãn tiền

Trật tự mới ...

Trời giông tố

Nhớ Sài Gòn

Đèn trời

Con ốc (2)

Con ốc

Thế giới phẳng, thế giới cong với những ông Tiến sĩ

Bất bạo động hay không bạo động

Hoàng Duy Hùng nhi nhô

Thế giới phẳng, cong

David Việt Nam

Chốn cũ niềm vui

Diễn biến hòa bình

Cá ăn kiến ..

Kẻ lưu vong

Phần nào

Giòng sống

Giống tôi

Nhớ quê cha, đất tổ

Đòi nợ

Ngon cơm

Thầy và học trò

Xã hội dân sự tại Việt Nam

Sự Thật

Lời lịch sự

Thoát cái gì..?

Thật tội nghiệp dân tôi ! ...

Người dân tính gì..

Ánh nắng ban mai

Giòng sống

Giấc mơ hiền phụ

Ngồi buồn... (1)

Không giống ai

Tôi đã về ...

Pussy riot VN

Bền Gan Giữ Nước

Có Những Con Người

Kịch Bản Dài Hơi (3)

Kịch Bản Dài Hơi (2)

Kịch bản dài hơi (1)

Đặng-quang-Chính | Mandela Việt Nam

Đặng-quang-Chính | Vòng tròn khép ….

Đặng-quang-Chính | Đạo Sư

Đặng-quang-Chính | Đạo Sĩ

2013

- Đặng-quang-Chính | Mandela ông ơi!...

- Đặng-quang-Chính | Trốn Lánh

- Đặng-quang-Chính | Ông Đồ Trẻ, Ông Đồ Già

- Đặng-quang-Chính | Tiếng Mẹ Ru

- Đặng-quang-Chính | Cuộc Đời Tỵ Nạn Trên Đất Chùa Tháp

- Đặng-quang-Chính | Cái Xẩy Nẩy Cái Ung

- Đặng-quang-chính | Ngóng Đợi Một Mùa Xuân

- Đặng-quang-Chính | Những Cái Đầu (1)

- Đặng-quang-Chính | Chờ Thời

- Đặng-quang-Chính | Có Những Con Người

- Đặng-quang-Chính | Điếm Quốc Tế

- Đặng-quang-Chính | Kẻ Sĩ

- Đặng-quang-Chính | Câu chuyện Jules Verne và câu chuyện Lê & Hồ

- Đặng-quang-Chính | Nói Giăng Nói Cuội

- Đặng-quang-Chính | Hòn Đá_Can Đảm

- Đặng-quang-Chính | Ngày gặp lại em

- Đặng-Quang-Chính | Trò Chơi Huề Vốn

- Hòn Đá 3 - Đặng-Quang-Chính

- Hòn Đá 2 - Đặng-Quang-Chính

- Hòn Đá - Đặng-Quang-Chính

2012

- Thời sự nóng và lạnh - Đặng-Quang-Chính

- Đối "Địt" - Đặng-Quang-Chính

- Thà Là Như ... - Đặng-Quang-Chính

- Một Ngày Nào Đó - Đặng-Quang-Chính

- Nếu Tôi Viết - Đặng-Quang-Chính 

- Sự Dối-Trá - Đặng-Quang-Chính

- Pussy Riot - Đặng-Quang-Chính

- Kẻ Sĩ - Đặng-Quang-Chính

- Có Một Ngày - Đặng Quang Chính

- Vấn Đề Là... - Đặng Quang Chính

- Bài Thơ Dài - Đặng Quang Chính

- Tính Tranh Đấu - Đặng Quang Chính

- Bài Ca Mới - Đặng Quang Chính

- Cuộc Sống Thật Và Giả - Đặng Quang Chính

- Bài Thơ Cuối - Đặng Quang Chính (20/05)

- Nhân Quyền - Đặng Quang Chính (05/05)

- Bức Tranh Biết Nói - Đặng Quang Chính (06/05)

- Con Bò Mộng - Đặng Quang Chính (22/03)

- Chế Độ Ta Dân Chủ... - Đặng Quang Chính (30/01)

2011

- Con Gấu Ngủ Đông - Đặng Quang Chính (20/12) 

- Ngày Mai Của Em - Đặng Quang Chính (12/11)

- Nhớ Người Hà Thượng - Đặng Quang Chính (16/10)

- Tình Nước Tình Người - Đặng Quang Chính (16/10)

- Giòng Sông Quê Hương - Đặng Quang Chính (16/10)

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site