lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Đặng-quang-Chính

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Con ốc

Anh hỏi tôi đã từ đâu đến
Cha mẹ tôi rời nương rẫy ông bà
Vào miền Nam lo làm ăn sinh sống
Là quân nhân ngăn quân dữ giặc thù
Chiến đấu chống lại bọn đánh giùm cho Liên Sô, Tàu cộng
Chống lại bọn gieo khủng bố, tai ương vào dân nghèo vô tội

Tôi lớn lên học mãi một chữ Yêu
Yêu bạn học, yêu thầy cô trong lớp
Yêu cô hàng xóm xinh xinh nhỏ bé
Yêu đồng quê Yêu lũy tre xanh
Yêu giòng sông nước lững lờ chảy ra ngòai biển cả
Yêu đồng bào bao nhiêu năm khổ đau vì cuộc chiến
Cuộc chiến xong rồi mang thân phận ly hương
Như cha ông chúng tôi trước kia đã từng chạy giặc
Thân phận tha hương tôi nhớ về cố quốc
Thương người dân vẫn cơ cực đọa đày
Hận vong quốc nay mai sẽ xảy ra không thể nào tránh khỏi

Tôi muốn làm một điều gì cho đồng bào dân tộc
Đừng hỏi tôi trước đây đã giữ vai trò gì quan trọng
Khi đã ở nước ngòai có bằng cấp cao không
Có nhà to, xe đẹp tài sản lớn
Tôi chẳng có gì chỉ là con ốc trong guồng máy lớn
Giữ tròn chức năng của mình để đất nước yên vui

Đặng Quang Chính
dangquangchinh2013@vikenfiber.no

13.09.2014
23:32

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site