lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Con sẽ trở về....

Con sẽ trở về với hàng triệu người con dân nước Việt.
Xứ sở quê người đất nước tạm dung
Con sẽ trở về trong vòng tay hàng triệu người mở rộng
Tất cả vỡ ào... ôi! hạnh phúc tự do

Đất nước người không chỉ dư thừa bơ, sữa
Họ cũng còn thừa những dân chủ, nhân quyền
Đất nước người không chỉ thừa bánh mì, ngô đậu
Họ cũng còn thừa cách đối xử tình người

Đất nước ta tiền rừng biển bạc
Nhưng tiền rừng biển bạc ở đâu
mà dân chủ chỉ là bánh vẽ
và nhân quyền chỉ là trò chơi của bọn cầm quyền

Biển bạc đâu rồi Biển Đông đã bán
Rừng tại biên cương đã dâng bọn Tàu phù
Dân oan khiên từng ngày đêm khiếu kiện
Nhân công xí nghiệp nước ngoài bán máu, vắt mồ hôi

Biết bao giờ ngư dân ta ra khơi không bị bắt
Biết bao giờ dân thoát khỏi vòng tay bọn cường hào ác bá
Biết bao giờ công nhân hưởng được giá trị sức mình làm
...và sông núi kia của ông cha sẽ được trả về cho dân tộc ..??

Câu trả lời không của một riêng ai
không của anh, của chị mà của toàn nhân dân trong nước
Khi tiếng nói lương tâm của cả triệu người vùng lên đòi hỏi
Bọn Thái thú tân thời sẽ sống kiếp lưu vong

Con sẽ trở về với hàng triệu người con dân nước Việt.
Hãnh diện ngẩng cao đầu xây dựng lại quê hương
Hãnh diện sóng vai cùng bạn bè năm châu thế giới
Ôi!...hạnh phúc vỡ ào...độc lập, tự do!

Đặng Quang Chính

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site