lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư Đi Tin Lại:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Cộng:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Đạo tràng đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

kinh diệu pháp liên hoa

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát 

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. 

(nguồn hình wikipédia)

Đạo tràng Diệu pháp liên hoa kinh được thành lập để phổ biến những bài giảng, bài pháp của những vị giảng sư, pháp sư danh tiếng như đức Tăng thống Thích Huyền Vi, Hòa thượng Thích Như Niệm, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh v.v... 

Trong đạo tràng này chúng tôi sưu tập và phổ biến bộ kinh giảng về đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh của tăng thống Thích Huyền Vi. Đây là bộ kinh giảng đặc biệt tổng hợp từ hai bộ kinh chữ Bắc Phạn và Tàu. 

Vì chuyển từ cassette sang dạng mp3, cho nên tiếng hơi nhỏ, xin vui lòng thông cảm. 

Kính chúc chư quý tôn đức, quý chư thính chúng thân tâm thường lạc phước trị nhị nghiêm. 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát  

Trúc-Lâm Yên-Tử (25-02-2015)

Lưu ý: để nghe những bài thuyết pháp trong Thư viện hoa sen, máy pc hay laptop của quý Phật tử, quý chư tôn đức cần phải cài VLC media player hoặc Windows media player. Nếu có khó khăn vui lòng liên lạc với chúng tôi.

***

Tăng thống Thích Huyền Vi:

- Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa (bài giảng tổng hợp từ hai bản chữ Phạn và Tàu) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

- Kinh Vô Thường 1, 2

- Kinh thập thiện 1, 2, 3

- Thờ lạy cúng Phật 1, 2

- Nhị Khoá Hiệp Giải 1, 2, 3, 4, 5, 6

- Thiền Tông Chánh Chỉ

- Thức và Trí

- Ý nghĩa hai chữ Linh Sơn

Hòa thượng Thích Như Niệm: 

- Hồng Danh Sám Hối

Hòa thượng Thích Thanh Từ:

- Bịnh trọng đại con người

- Kinh Duy Ma Cật 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh:

- Sự chiêu cảm của nghiệp lực

***

Hồng Danh Sám Hối 1, 2, 3, 4, 5; La Loi De La Non-Permanence Ou Du Changement Perpetuel; Vô Thường; Lời Kêu Gọi Trì Tụng Thần Chú Đại Bi Để Giải Trừ Hai Chế Độ Trung Cộng Và Việt Cộng; Tâm Bịnh và Tâm Dược Phật Giáo - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc biên khảo; Đường về cõi Phật A Di Đà - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc biên khảo;

Thư-Viện Bồ Đề online @ Trúc-Lâm Yên-Tử

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site