lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Đặng-quang-Chính

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Nhớ Sài Gòn

sài gòn, việt nam

Nhớ Sài Gòn ai mà không nhớ nhỉ?
Nhớ giọng reo chè bà ba giọng chệt bán bánh tiêu
Nhớ tiếng "xập xòe" của ông giác hơi đấm bóp
Nhớ giọng rao "chế mà phủ" của người đàn bà Tàu
Nhớ món nợ chén chè bây giờ chưa trả
Nhớ Sài Gòn khôn nguôi thời “đèn ngọn tỏ ngọn lu ”.

Thành phố Sài Gòn giờ đây không còn những con phố vắng bóng người buổi sáng.
Không còn những hàng cây xanh trước nhà Hát thành phố
Không còn phố Lê Công Kiều, thương xá Tax và hình ảnh một thời lịch lãm.
Thương xá được gọi là GMC (*) xây từ năm 1880
Năm 1998 được phục hồi tên gọi cũ (**)
Nay sẽ ra đi như hình ảnh xa xưa

Người mang tâm sự Hàn Hoành
Nghe như liễu rủ nơi đài nước phun
"Mai về hỏi Liễu Chương Đài
Cành xuân đã bẻ cho người chuyền tay" (***)
Công trường Lam Sơn liễu nghiêng dáng rủ
Như người lính Cộng Hòa năm xưa đã một lần thua trận

Đã thua trận là mất đi tất cả
Mất từ dấu vân tay đến lý lịch con người
Bọn thắng trận có trong tay tất cả
Chúng nay là chủ sở hữu toàn dân
Bán đất nước, bán đảo xa ngoài biển
Bán con người làm nô lệ cựu thù

Có gì đâu một Sài Gòn đã đổi tên là thành phố Bác
Bởi khi xưa họ đã có quyết tâm
Sau chiến thắng sẽ xây gấp mười lần hơn trước
Dù chỉ lợi một phần trăm cho dân nghèo trong nước
Còn bao nhiêu bỏ trong túi đảng ta
Đó là hệ quả đương nhiên dành cho người "Đầy tớ nhân dân" trong thời buổi mới.

Đặng Quang Chính

Ghi chú:

* GMC: Tax Grands Magasins Charner
** Thương xá Tax
*** Phan Văn Thạnh, cảm tức từ câu:
"Chương đài liễu tích nhật thanh thanh
Kim tại phủ, dã ưng phân chiết tha nhân thủ"
(Cây liễu Chương đài xưa xanh xanh nay còn không hay là tay kẻ khác bẻ mất rồi)

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site