lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Đặng-quang-Chính

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Đèn trời

Tôi đang xem những bài viết về cuốn "Đèn cù"
Bởi nhiều người bàn ra tán vào quá đổi
Cũng như trước đây họ bàn về cuốn "Bên thắng cuộc"
Đủ hỉ nộ ái ố lung tung
Có một điều họ không đặt ra vào chung cuộc
Hay...họ đã nêu ra rồi
mà tôi đã quá chán không xem hết không chừng
Tác giả viết nghe ly kỳ, không biết bọn an ninh bên nhà có "hỏi thăm sức khỏe"
Cũng như bao người trước đây đã làm việc tương tự
Một số ở nước ngoài không nói, nhưng anh Tô Hải vẫn còn ở trong "bưng"
Mà có gì đâu, hằng ngày anh vẫn còn sống nhăn răng như vẫn sống
Cũng thăm viếng nhóm này, dự đám tang người khác
Cũng ký tên vào "Bản kiến nghị" này vào "Bức thư ngỏ» khác
Cũng như bọn chúng vẫn hát rằng: "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
Bác chúng chết năm xửa năm xưa đến năm 75 vẫn còn hiện diện

Giờ đây, "Đèn cù" do người tên Trần Đĩnh viết ra
Phát súng mở đầu Ngô Nhân Dụng khen hay
Thế là mặt trận Đông, Tây vang rền tiếng súng
Tiếng súng nhỏ, tiếng súng to cũng đều có cả
Ngọn "Đèn cầy" tắt dần rồi mọi việc cũng êm
Chỉ có bọn in sách kiếm thêm đô la bỏ túi
Tội ác bọn CS lên đến 9 nay thêm thành mười cũng chỉ là tội ác
Dù sách chỉ in ngoài nước hay được đưa lên trên trang mạng toàn cầu
Có xá gì so với tượng Hồ Chí Minh đã được đem vào các ngôi chùa lớn
Có xá gì so với miễu thờ Lê Duẫn với câu ghi như cột đồng của Mã Viện
"Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, Tàu cộng"
Cái ác đó tại sao được biểu dương đến như thế nhỉ?
Có gì đâu vì súng nổ lung tung mọi người lạc hướng
Hội nghị Thành đô là câu trả lời đã quá rõ ràng
Mươi chục năm nữa tên hai người kia trở thành công thần của Tàu Đại hán.
Họ chết năm xửa năm xưa nhưng cháu con ngọng ngiu tiếng Tàu ghi công của họ.

Hết "Bên thắng cuộc" đến "Đèn cầy"...rồi đến đèn điện tử?...
Bây giờ được nhìn như tô thêm cái ác đã tầy trời
Nhưng cái ác trời Nam đã tựa lưng vào tên Đại Hán
Nếu cái Thiện trong tương lai dài bị cái Ác kia che lấp
Các oan khiên dân tộc đã chết tự năm xửa năm xưa, có dùng "Đèn trời" cũng chẳng ai giải quyết!!...

Đặng Quang Chính
dangquangchinh2013@vikenfiber.no

Oslo 25.09.2014
11:01

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site