lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Đặng-quang-Chính

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Bài thơ chung cả nước

Tôi đọc thơ anh, thơ tôi và thơ của toàn dân cũng thế
Cũng một lòng một hoài bão tương lai
Tương lai không phải là một ngày tình cờ sẽ đến
mà là thành quả hôm nay bao nhiêu người gắng sức
Miệt mài đấu tranh không chỉ nói suông
Đấu tranh tự nội thân và với bọn gian bán nước
 
«Tận nhân lực tri thiên mệnh đúng thôi
Còn Đấu Tranh tức còn Hy Vọng sáng ngời
Đâu có gì vĩnh cửu, trường tồn cõi thế ? !
Độc Ác như bạo chuá Tần Thuỷ Hoàng thuở xưa
Có kéo  dài được trăm năm, ngàn năm chăng hả ?
Cộng sản nay mai cũng sẽ Cáo Chung, tan rả
Đó là lẽ VÔ THƯỜNG cuả trời đất chả có chi lạ» (*)
 
Tôi viết tiếp theo anh...
viết tiếp một điều chẳng có chi là lạ
Mọi vật cũng như cuộc đời một người, một quốc gia dân tộc
Có lúc thịnh...rồi lúc suy chẳng ai biết trước
Như trái cây trên cành lúc chín quá sẽ rơi
Đó là luật tuần hoàn của trời đất từ lâu
 
Nếu anh viết theo tôi...
điều đó cũng chẳng có chi là lạ
Đừng đợi trái chín cây rơi xuống
Chín quá rồi thúi quá phải quăng đi
Phải tận lực hái ngay khi chúng vừa thành quả chín
Lẽ tuần hoàn hay luật vô thường cũng là chân lý như nhau
 
Chúng ta cùng nhau cùng triệu người trong nước
Cùng cất giọng ca chung bài yêu nước thương nòi
Bài ca chung bài ca đoàn kết
Cùng một lòng diệt kẻ bán nước hại dân
Cùng một lòng dựng xây vinh quang tổ quốc
Âm vang tiếng trống đồng Hùng Vương sẽ còn mãi vang rền...

Đặng Quang Chính
14.02.2015
22:48

* KIỀU PHONG (Toronto)

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site