lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Đặng-quang-Chính 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Hoàng Duy Hùng nhi nhô

Nhi nhô đây không phải là con nít
mà cái trò bày đặt ồn ào
như cái thuở còn thanh niên trong đảng
Về VN bị bắt không giống ai
Khi ra tù viết sách này sách khác
Nói rằng tôi bị rượt tới đường cùng
Đành phải hàng đành phải chịu tù đày
Vui sướng chi nằm trong vòng lao lý
Nhưng cũng hay nghe người tù kể lể
Bạn đồng tù nằm bên cạnh tỉ tê
Chẳng biết hắn là ai chuyện gì cũng kể ra vanh vách.
Chẳng bao lâu bao đảng viên của anh chàng bị bắt
Rồi anh chàng cũng được thả tù
Bọn CS xem chừng sợ nhà nước Mỹ
Cho anh về vì muốn được bang giao
Rồi được nhà nước Mỹ lo cho về nước Mỹ
Về nước Mỹ bị đảng anh chê khen sao đó!
Anh lại đòi ám sát đảng trưởng nhà ta
Chuyện chính trị nghe ra ngồ ngộ
Trước 75 dân đói kiếm ăn
Theo con nước tối đi câu cá, ếch
Tụi CS nó nghi ngờ là tay sai chỉ điểm
Không bằng cớ không cần ép cung chi mệt
Chúng đập đầu cho đi "mò tôm" lập tức
Đừng nói chi tội phản bội anh em
Mấy trăm người bị bắt mấy trăm gia đình đau khổ
Rồi bây giờ đòi lập đường bay Houston-Đà Nẵng
Rồi bây giờ đòi "Cách mạng Trắng" cách mạng xanh
Rồi bây giờ đòi đối thoại với mafia đỏ
Có cái gì mà đòi đối thoại lung tung
Có cái gì mà bày ra như ứng viên Tổng thống
Nói đi nói lại cũng đô la trên hết
Nói lại nói đi cũng chẳng qua muốn ngồi đầu cha thiên hạ.
Hết gửi bài lên Diễn đàn rồi tranh luận lung tung
Nếu hơn trăm gia đình kia có mặt tại Hoa Kỳ
Khỏi tranh luận, Cách mạng xanh "Cách mạng trắng"!
Hết nhi nhô hết bày đặt ồn ào

Đặng Quang Chính
dangquangchinh2013@vikenfiber.no

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site