lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn

Nguyễn-Nhơn - Tuổi Trẻ Việt-Nam Phải Làm Gì Cho Tương Lai Dân-Tộc?

1-/ Xua đuổi tư-tưởng CS và tập đoàn Hồ Chí-Minh ra khỏi đất nước.

2-/ Xua đuổi Khổng-Lảo-Phật và bè lũ phong-kiến của giặc Tàu ra khỏi đất nước.

3-/ Xua đuổi tư-tưởng quốc-gia cực đoan, dân-chủ nữa vời phản động của Diệm-Thiệu-Kỳ ra khỏi dân tộc.

Hoa-Kỳ và Chính-Sách Dân-Chủ-Hóa Toàn-Cầu là Kim Chỉ-Nam cho Tuổi trẻ VN xây dựng một quốc-gia VN độc-lập, dân-chủ, Văn-Minh và Phú-Cường, Song-Song tồn tại với Hoa-Kỳ trên thế-giới.

Đây là con đường một chiều. Nếu có con đường thứ 2, đó chính là con đường phản quốc.(*)

Sau đây là câu trả lời của tui:

Tôi vừa đọc lướt qua
Bài viết của thằng cha mắc dịch nào đó
Được quảng cáo là:

Đường lối duy nhứt đúng cho VN
Do… Mỹ chủ trương là:

1/ xóa bỏ độc tài cọng sản

2/ xóa Khổng, Lão Tàu

3/ xóa bỏ Quốc Gia cực đoan

Nghĩa là Hòa bình Trung lập

Cửa giữa, lũng lẳng muôn năm

Chỉ đọc lời giới thiệu mà tức nẽ ruột

Con mẹ nó!

Mấy thằng làm chánh trị hoạt đầu

Trước thiên cọng, bợ cọng

Nay thấy quê, xoay qua Trung lập chế

Đỗ mười chúng nó!

Bọn trí thức hám lợi danh

Chỉ biết lợi danh, chẳng màng nhân nghĩa

Chúng là “cái tự do”

Đáng lẽ chẳng nên nói làm chi

Ngặt nỗi mà không nói ra

Chúng thừa cơ lừa gạt công luận

Cực chẳng đả phải lắm lời

Hỏi rằng:

Cờ vàng, dỉ vãng hay tương lai?(**)

Là câu hỏi vô duyên

Cờ vàng có từ ngày mới thu hồi Độc Lập

Là ngọn Quốc Kỳ Quốc Gia Việt Nam

Cho tới suốt hai nền cộng hòa

Và hiện tại nơi hải ngoại vẫn giương cao

Cờ vàng trải qua dỉ vãng

Cho tới hiện tại

Tương lai còn chưa biết

Việc trước tiên và trước mắt là:

Vận động mọi nỗ lực TRONG, NGOÀI NƯỚC

Triệt hạ cho xong chế độ cọng sản

Là ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

Để toàn dân Việt giành lại

QUYỀN TỰ QUYẾT DÂN TỘC

Sẽ quyết định:

THỂ CHẾ – QUỐC KỲ – QUỐC CA Và ĐƯỜNG LỐI NGOẠI GIAO

Không một ai NHÂN DANH cái gì

Quyết định thay cho nhân dân VN được hết

Point final. Fou la tête!

Nguyễn-Nhơn

(*) Trích clip cùng tên trên RFA
(**) Cờ vàng chống cộng quá khứ hay tương lai?: Nguyễn Quang Duy

Nguyễn-Nhơn @ Trúc Lâm Yên Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site