lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Vĩnh-nhất-Tâm

1, 2, 3

Lời tác giả:

Kính cẩn nghiêng mình trước Anh-linh các Liệt-sĩ đã hy sinh cho Miền Nam Tự Do trước và sau ngày Quốc-nạn 30/04/1975: vì ấm no, tự do và hạnh phúc cho Đồng-bào, và bảo vệ nền chủ quyền của đất nước, từ khi đảng Việt gian cộng sản thực hiệný đồ cho ngoại nhân:

Nạn chia đôi đất nước và lấy giòng sông Thạch Hãn ngăn đôi hai miền Nam Bắc, thì chẳng khác nào là nhắm mắt theo Tàu cộng của bè lũ Hồ Chí Minh qua trung gian của đảng cộng sản quốc tế.

Điều này không còn ai trong đảng Việt gian cộng sản có đủ cơ sở l‎ý‎ luận để phủ nhận việc HCM và đồng bọn đã gián tiếp làm một gạch nối cho Mao Trạch Ðông tiếp bước tiền nhân của Hán-tộc vươt ải Nam Quan để chiếm lĩnh nếu không muốn nói là xâm lăng nước ta.

Lịch sử đã chứng minh: Từ ngàn xưa cho đến thời nay đối với giặc Hán trong bất kỳ thời đại nào cũng nuôi mộng thống trị phương Nam không bao
giờ dừng lại cả khi bọn chúng có cơ hội.

ANH HÙNG TIẾP BƯỚC TIỀN NHÂN GIỮ NƯỚC

(Tưởng niệm những bậc Anh Hùng trước và sau 30- 04- 1975 của Việt Nam Cộng Hòa)

Dòng Việt-tộc trước sau dù dâu bể,
Phải chủ quyền mới độc lập giang san.
Phải tự do nước mới mạnh, dân an,
Ấy là lẽ quang minh tròn chính đạo.

Nhưng nghiệt thay! Cả bọn người thô bạo,
Cùng giống nòi mà lòng sói, dạ lang.
Nuôi dã tâm đi cướp đoạt giang san,
Dùng thủ đoạn thật đê hèn, bất chính.

Bao biến đổi thăng trầm như vô định,
Đẩy dân vào bỉ cực, nước lâm nguy.
Ngẫm mà đau bao công sức trường kỳ,
Của tiên liệt đã dày công giữ nước.

Kể sao hết những Anh Hùng sau, trước:
Mấy ngàn năm đuổi phương Bắc (*) xâm lăng.
Tiếp trăm năm thực dân Pháp bạo tàn,
Ðã đem máu tô cho cờ độc lập.

Thật trớ trêu, bọn vô thần bất chấp:
Cướp công trình của muôn vạn sinh linh.
Mang âm mưu do đế quốc trá hình,
Làm nô lệ dựng chiêu bài Mác-xít.

Ðưa dân nước vào con đường mù mịt,
Chưa bao giờ vận nước phải suy vi.
Ách ngoại nhân, một chủ nghĩa man di,
Xé đất Mẹ thành hai miền Nam Bắc.

Ai rước giặc, chia hai miền xã tắc?
Giữa gọng kềm ba thế lực (*) ngoại lai.
Vì lợi danh chẳng cần nghĩ ngày mai,
Dâng đất Mẹ, làm chiến trường thí điểm.

Mấy mươi năm trải dài trong cuộc chiến,
Mất cả quyền làm chủ một giang san.
Ðể đạn bom phá vỡ đến điêu tàn,
Ðẩy dân Việt lâm vào vòng tử đạo.

Hàng con cháu của Quang Trung, Hưng Ðạo...
Từng lớp người đi bảo vệ quê hương.
Quyết đập tan cái huyền thoại “thiên đường”
Của Hồ tặc mang voi dày đất tổ.

Bao chiến sĩ hóa ra người thiên cổ!
Xương thịt mình vun đắp mảnh quê hương.
Máu, da vàng nhuộm thắm nước Hùng Vương,
Cho Việt-tộc không rơi vào diệt chủng:

Phạm Phú Quốc vượt không gian lồng lộng,
Cánh chiêm bằng vọng đi khắp muôn phương.
Mang theo Anh một sứ mệnh phi thường,
Phá sào huyệt, diệt quân loài quỉ đỏ.

Anh ra đi...muôn thu vào đất tổ,
Hiến đời trai, tô điểm dãy giang sơn
Cho màu cờ độc lập dưới vừng dương,
Cho dân tộc khỏi rơi vào xiềng xích.

Nguyễn Văn Ðương, Anh-hùng lưu chiến tích,
Ðồi “Tử Thần” còn ghi mãi tên Anh.
Lòng can trường xem nhẹ giữa tử, sanh...
Quyết tiêu diệt quái thai loài “vô sản”.

1, 2, 3

Vĩnh-nhất-Tâm @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site