lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn

Những Bước Chân Lịch-Sử

Nhớ ngày nầy, năm ngoái

5 tháng 6 năm 2011

Giới trẻ cất bước lên đường

Lừng lững tiến vào Thanh sử Việt

Nguyễn Nhơn

biểu tình 05/06/2011

NHỮNG BƯỚC CHÂN LỊCH SỬ

BƯỚC THỨ NHẤT
5 Tháng 6 năm 2011

Bước oanh liệt, sấm nỗ VC chẳng kịp bưng tai. Buổi sáng ngày Lịch sử ấy, sau hơn 36 năm dài chìm đắm, Tuổi trẻ Saigon vùng lên, dẫn đầu hơn 3,000 con dân Đồng Nai-Bến Nghé, kể cả Bà Rịa-Vũng Tàu, cất tiếng hô vang: “Hoàng Sa- Trường Sa là của Tổ Quốc Việt Nam” trước Dinh Thái thú chệt Tàu.

Đoàn Biểu tình rồng rắn diễn hành. Đầu đã ra tới Chợ Bến Thành mà đuôi còn mãi tận Nhà Thờ Đức Bà. Khí thế lừng lẫy, ngất trời. Bỗng nổi lên nốt nhac lạc điệu trong Bản Trường ca Cách Mạng: Đám cựu VC nằm vùng Huỳnh Tấn Mẫm bỗng nhiên rời đám đông biểu tình, vào Thành đoàn Thanh niên Hồ chính mi thương thảo. Chúng nói chuyện gì chẳng biết, chỉ biết rằng từ đó mà đi, chúng lặn mất tăm, mất tích.

Hai nốt nhạc chưa kịp khảy lên  đã rơi rụng: Một là Mẹ Nấm Như Quỳnh bị chó săn lưu giữ từ Thứ Bảy đến Chủ Nhật khi cuộc biểu tình đã kết thúc mới được đưa ra Nhà Ga xe lửa, tiển biệt về lại Nha Trang.

Hai là Blogger Người Buôn Gió Thanh Hiếu cũng bị cầm chân từ 2/6/11 đến bốn ngày sau mới thả cho về lại Hà Thành.

Cũng buổi sáng ngày Lịch sử ấy, lần đầu tiên trong đời, sau 66 năm sống dưới ách Độc tài Toàn trị VC, Thanh niên Thăng Long cất bước đi BIỂU TÌNH. Trên 1,000 thị dân Hà Thành bao gồm cả nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ Thủ đô hăng hái tiép tay giới trẻ.

BƯỚC THỨ HAI
12 Tháng 6 năm 2011

Saigon: Bản Trường ca bỗng nhiên trầm xuống: Từ hơn ba ngàn nay chỉ còn hơn trăm. Vì ít người tham dự nên bọn CA mặc sức hoành hành: Chúng vu cho 2 người tội móc túi bắt giải đi mất. Lý do: Các Blog nổi tiếng đều im re, không kêu gọi Biểu tình. Ngay cả Đào Hiếu vì bị cô lập nên cũng chẳng biết có biểu tình ngày hôm ấy.

Hà Nội: Cũng vì thế trở nên quạnh quẻ, đìu hiu!

BƯỚC THỨ BA
19 Tháng 6 Năm 2011

Saigon tiếp tục nốt nhạc trầm. Những gương mặt nổi nang vẫn bặt tăm nhàn cá. Các nhóm nhỏ rải rác quanh Dinh Thái thú Tàu mãi chưa kết hợp được!

May thay Hà Nội vươn lại vươn lên: 300 dũng sĩ Thăng Long quyết vùng lên cầm cự, khảy lên nốt nhạc bổng đầy triển vọng!

BƯỚC THỨ TƯ
26 Tháng 6 Năm 2011

Phong trào tưởng chừng như đứt đoạn! Saigon im lặng như tờ

Hà Nội: Chỉ vẽn vẹn 15 dũng sĩ vẫn vùng lên cử sự. Điểm son còn ghi lại được: Hai phụ nữ can trường có mặt. Một là Phương Bích khẳng khái. Hai là Dương Hà, hiền nội của Cù Huy Hà Vũ.

BƯỚC THỨ NĂM
3 Tháng 7 Năm 2011

Bước Thứ Năm nầy đầy bất ngờ ngoạn mục. Khởi đầu chỉ có một nhóm nhỏ qui tụ nơi Cột Cờ Hà Nội bị CA vây chặt. Khi vượt phá khởi phát tuần hành chỉ có vẽn vẹn 20 nghĩa sĩ  bao gồm cả Thanh niên, Nhân sĩ, Trí thức. Thế nhưng trên đường tuẩn hành đám đông gia nhập ngày càng đông, nào là dân oan, nào công nhân đình công kể cả giáo dân công giáo. Khi đoàn đến Nhà Hát Lớn, nhân  số đã lên đến 200.

SỰ KIỆN ĐẶC THÙ: Đây là lần đầu tiên biểu tình có đọc TUYÊN CÁO. Trên thềm cao Nhà Hát Lớn, thanh niên Nguyễn Văn Phương oang oang đọc Bản Tuyên cáo, nhân danh hàng triệu đồng bào Việt Nam phản dối Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa-Trường Sa .

BƯỚC THỨ SÁU
10 Tháng 7 Năm 2011.

Khúc Trường ca bỗng nhiên hạ xuống nốt trầm u ám. Lực lượng lại trở về con số 15 dũng sĩ. Vì thân cô, thế cô, chỉ ngay giây phút đầu đã có 7 người bị hốt, trong số đó có cả KS. Ngô Quyền, phu quân của LS.Lê Thị Công Nhân.

Lý do: Nốt nhạc trái khoáy trên Blog Xuân Diện: Chúa Nhật nầy không có Biểu tình!?

Sự thể bi đát đến nỗi Anh thư Phương Bích đã cất tiếng kêu: “ Giũ lửa không đều e khó nhóm lại!”

BƯỚC THỨ BẢY
17 Tháng 7 Năm 2011

Lần nầy Saigon tìm đường xung trận. 100 nghĩa binh ngồi phục nơi công viên 23/9. 20 thoát đi, ra đến Chợ Bến Thành là bị lũ đầu trâu mặt ngựa đánh đập dã man rồi hốt trọn, kể cả ca sĩ Diên An.

Trong khi đó Hà Nội bước một bước ngoặt bi hùng!

Khởi đầu, các nhân sĩ, văn nghệ sĩ tiềm phục nơi các quán cà phê quanh Dinh Thái thú Tàu Cộng. Kế đến các “Nhóm Ngày Chúa Nhật” đến bằng xe
bus.

8:30 Cuộc Biểu tình bùng nô. Lần nầy cả CA, Mật vụ, Dân phong đều nhất loạt tấn công. Ngay phút đầu chúng đã hốt một loạt đại trà gồm 46 chiến sĩ, đem lên xe bus đưa về CA Mỹ Đình. Sau đó chúng thả ra, cả đoàn tuần hành trở về Hà Nội biểu tình tiếp.

XÚ DANH ĐỂ LẠI NGÀN SAU: Khi thanh niên Nguyễn Tri Đức bị bọn CA căng tay căng chân kéo lê đến xe bus thì Đ/U CA tên Minh từ trên xe bus bước xuống đạp vào mặt em Đức nhiều lần. Hình ảnh ghê tởm nầy được truyền đi khắp Quốc tế. Từ đây tên nầy mang mãi hỗn danh “Minh Đạp” Sự thể “bức xúc” đến nỗi Tướng về hưu Nguyễn Trọng Vĩnh đã phải gọi thẳng Tướng CA Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CA  Hà Nội chất vấn, khiến tên nầy phải họp báo công khai tuyên bố: “CA  không chủ trương ĐÀN ÁP người biểu tình yêu nước.”

BƯỚC THỨ TÁM
24 Tháng 7 Năm 2011

Hồ hởi về lời tuyên bố thụt lùi kể trên, Hà Nội trỗi lên khúc ca thắng lợi với sáng kiếu thanh nữ biểu tình mặc áo dài. Bước thứ 8 qui tụ 500 bước chân dũng sĩ. Cuộc tuần hành khởi phát từ vườn hoa Lý Thái Tổ với nhân số 300. Trên đường đi lần nầy chính thị
dân Hà Thành hăng hái tham gia. Đến Tượng đài QTCTQQS thì nhân số lên đến 500.

ĐẶC ĐIỂM:

1/ Danh tánh Liệt sĩ Ngụy Văn Thà và Đồng đội  thuộc QLVNCH hy sinh bảo vệ Hoàng Sa chống Tàu Cộng xâm lăng được người biểu tình cầm tay trang trọng cùng chung với danh tánh 64 Liệt sĩ QĐND hy sinh bảo vệ Trường Sa.

2/ Hình ảnh nổi bật của Hoa hậu Biểu tình Trịnh Kim Tiến mặc áo dài truyền thống.

BƯỚC THỨ CHÍN
7 Tháng 8 Năm 2011

Lần nầy cuộc tập họp đông đảo hơn hẳn. Đoàn tuần hành kéo dài hàng trăm mét gồm Thanh niên, Sinh viên và cả phụ huynh. Mẹ Nấm cũng từ Nha Trang bay ra tham dự. CA làm nhiệm vụ đúng theo chức năng. Không có “Sự cố.”

BƯỚC THỨ MƯỜI
14 Tháng 8 Năm 2011

Bên Hồ Gươm, với khúc nhạc thong thả êm đềm, 200 dũng sĩ Hà Thành cử phút mặc niệm Anh Hùng Tử sĩ bảo vệ Biển Đảo và Lãnh Thổ. Lần nầy Nhà văn Nguyên Ngọc từ Đà Nẳng cũng bay về tham dự.

BƯỚC THỨ MƯỜI MỘT
21 Tháng 8 Năm 2011

Nét nhạc nay bỗng trở nên căng thẳng đầy đe dọa.

Lý do: Cái Thông báo “không người lái”, tức là chỉ có đóng cái dấu treo lơ lững bên trên mà không có ai ký tên chịu trách nhiệm ở dưới của cái gọi là Ủy ban Nhân dân Thành Hà Nội ra lịnh cấm tập hợp biểu tình.

Biết rằng có sự đe dọa trầm trọng nhưng những người hết lòng yêu nước vẫn bất chấp, gan dạ thực hiện bước tiến thứ 11.

Ngay khi đoàn biểu tình vừa tập hợp, bè lũ CA, dân phòng đã ào vô trấn áp, bắt bớ. Chỉ 10 phút đầu chúng đã bắt đưa lên đầy hai xe bus, mỗi xe 19 người. Tuy vậy tinh thần người biểu tình vẫn cao: Tiếp tục biểu tình, hô khẩu hiệu ngay trên xe bus.
Hầu hết nhân vật có tăm tiếng đều bị bắt giữ. Tuy đến 14:00, tất cả đều được thả ra, trừ ba người: Phương Bích, Minh Hằng và Dũng Aduka chưa biết còn bị giam giữ nơi đâu?

Điều mĩa mai, chua chát là: Trong khi những Thanh niên yêu nước bị bắt bớ giam cầm thì những nam thanh nữ tú thuộc Thành đoàn Thanh niên già Hồ nhỡn nhơ theo vũ diệu sexy ngay trên sân khấu bên cạnh: Nỗi thẹn nhục nầy để lại ngàn sau!!!

LỜI KẾT

Trên đâylà MƯỜI MỘT BƯỚC CHÂN DŨNG SĨ, dù thấp dù cao, cũng giống như Mười Một Nét Nhạc TRƯỜNG CA CÁCH MẠNG dù bổng dù trầm, tất cả đã hiên ngang đi vào Thanh Sử.

Có người Ls. Lê quôc Quân băn khoăn nêu lên câu hỏi: Sau biểu tình là gì? Nếu như cứ dậm chân tại chỗ sẽ sanh ra nhàm chán. Chi bằng xoay sang vận động “ BỎ BỐN” tức là bỏ Điều 4 HP dành Độc quyền cai trị cho Đảng Cướp Sạch VC để thực hành Đa nguyên, Đa đảng. Ls. Quân quên mất điều nầy: Đây là “TỬ HUYỆT” của bọn Trùm sò VC theo câu thần chú, “ Còn Độc quyền cai trị” là còn Đảng mình,  “Bỏ Độc quyền cai trị” là Đảng mình tịt.

Nhà phân tích Carl Thayer nhận xét: Chừng nào các cuộc biểu tình còn chưa đả động đến việc chỉ trích chế độ (VC) thì Đảng còn chưa ra tay. Khi nào động đến chỗ cấm kỵ nầy Đảng sẽ thẳng tay đàn áp. Cho nên đụng đến Điều 4HP là  đi vào chỗ một mất, một còn, nghĩa là đi bước chót trên Đường Cách mạng. Muốn được như vậy phải huy động cho được lực lượng tương xứng để đánh trận đánh cuối cùng. Từ đây đến đó cũng còn những bước đi gian khổ. Ngay lúc nầy đây cũng đã có Nickname Khoai Lang đặt vấn đề: “ Có nên chăng chúng ta chia ra công việc: Một nửa giũ lửa (biểu tình), một nửa truyền thông tin tới người dân.” Ý hẳn ông Khoai Lang muốn mở ra cuộc vận động toàn dân tham gia làm Cách mạng chăng? Đó chính là ĐIỀU KIỆN ẮT CÓ VÀ ĐỦ để hoàn thành công cuộc Cách Mạng Dân Tộc vậy. Theo tôi thì trong thời đại cách mạng truyền thông điện tử cũng chẳng cần phân chia lực lượng trong khi neo người. Chỉ cần mỗi người quyết tâm trì chí làm việc bằng hai là được. Nghĩa là dùng một phần thời giờ cho việc biểu tình, một phần thời giờ nữa kiên trì ngôi gõ máy. Mỗi người meo vận động mười thân hữu. Mười người kế tiếp nhân lên thành trăm. Trăm thành ngàn, cứ vậy mà nhân lên. Cuối cùng có khi danh sách tỏng hợp còn vượt xa kỷ lục 400,000 của người hùng Ai Cập Gonim. Nói gì đi chăng nữa thì con đường dài tranh đấu đã đi được 11 bước nền tảng thì chỉ còn sấn tới, bất phản hồi.

Rốt cuộc rồi thì: Saigon-Huế-Hà Nội cùng nắm tay nhau bước lên điểm hẹn: Niềm Ước Mơ Tripoli Bản Trường ca Cách mạng Dân tộc rồi cũng khảy lên nốt nhạc cuối cùng: Tripoli

Nguyễn-Nhơn @ Trúc Lâm Yên Tử
25/8/11

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site