lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc

Chuyện Chử-Đồng-Tử Với Nàng Tiên-Dung

1, 2, 3, 4

(Phóng tác từ dã sử Việt Nam)

...

Công chúa Tiên Dung suy nghĩ rất lung. Nàng chưa bao giờ gặp một trường hợp quá đặc biệt như thế này. Nàng ngạc nhiên vì sao một người nghèo đến không có quần áo mặc mà tư cách và lời ăn tiếng nói lại khác xa những người cùng hòan cảnh.

“Chàng không có lỗi gì cả,” công chúa đổi lối xưng hô. “Đây là lòng Trời sắp đặt mà thôi.”

Rồi công chúa tóm tắt cho Chử Ðồng tử hay nàng là ai  và sau đó, nàng yêu cầu Chử Đồng Tử nói cho nàng biết qua về chàng và vì sao chàng phải trần truồng thế này.

Công chúa Tiên Dung đứng nghe, lòng bồi hồi thương cảm, nhất là đọan Chử Đồng Tử chiến đấu với hai con chó sói và con gấu và quyết định không táng trần  người cha. Nàng bảo Chử Ðồng tử:

“Chàng là một người con hiếu thảo rất hiếm có trên đời. Chàng cũng là người có lòng nhân hậu nên Trời dun dủi những may mắn đến với chàng. Xưa nay, thiếp chỉ một lòng một dạ đi tìm một thanh niên hiếu đễ, có đức độ, có khả năng hơn người để nâng khăn sửa túi. Nhưng đi hoài mà chưa gặp được ai vừa ý. Thế mà đến bãi biển này, hẳn là lòng Trời se định, cho thiếp gặp được chàng trong một hoàn cảnh hãn hữu thế này. Đó chẳng phải là  do Trời xếp đặt ư?

Với thiếp, điều quan trọng hơn hết là tấm thân trinh bạch của thiếp chỉ đợi để dâng người quân tử, người chồng thiếp yêu thương mãi mãi mà qua lòng Trời, tấm thân này đã thuộc về chàng kể từ giờ phút này.

Vậy chàng nhận lễ này, từ nay chàng là phu quân của thiếp. Xin chàng chớ chối từ.”

Nói xong, công chúa Tiên Dung sụp xuống lạy Chử Ðồng tử hai lạy. Chử Ðồng tử rất đỗi sợ hãi, anh vội tránh sang một bên và nâng nàng lên, chắp hai tay cung kính:

“Tôi chẳng xứng đáng được Mị nương  thương yêu nhận làm chồng. Nghe Mị Nương nói làm tôi hổ thẹn về những bất toàn con người tôi. Mị nương là lá ngọc cành vàng, giầu có quyền quí, sang cả nhất nước Văn lang, con vua Hùng Vương.  Còn tôi chỉ là một anh đánh cá hèn mọn, tầm thường, không nhà không cửa, sao dám sánh duyên cùng Mị nương!.”

Công chúa Tiên Dung ngắt lời Chử Đồng Tử:

“Chàng đừng câu nệ về sự chênh lệch địa vị xã hội và vật chất của cải giữa thiếp và chàng. Những thứ đó chỉ như một làn gió thoảng, một ngày nào đó sẽ chẳng còn. Vả lại, quyền cao chức trọng và của cải vật chất là của Phụ vương và Mẫu hậu của thiếp, thiếp chẳng có gì ngoài một thể xác và tâm hồn này. Mà thể xác thì, trong khoảng thời gian vừa qua, đã thuộc về chàng rồi. Tấm trinh bạch này không thể dâng cho ai khác!”

Chử Ðồng tử vẫn giữ nguyên ý định:

“Dù Mị nương nói sao tôi cũng không thể vâng lời Mị nương được. Xin cám ơn Mị nương đã dành cho tôi một tình cảm đặc biệt mà không người nào trong hoàn cảnh tôi dám mơ ước. Hơn nữa, dù tôi có vâng lời Mị nương nhưng còn Ðức vua Hùng, Hoàng hậu và triều đình. Tôi chắc chắn các vị đó không để tôi được sánh duyên cùng Mị nương đâu. Xin Mị nương nghĩ lại.”

Công chúa Tiên Dung chắp hai tay trước ngực, mắt nhìn vào mắt Chử Đồng Tử, biểu lộ sự chân thành và kính yêu tuyệt đối:

“Không, thiếp nói thật lòng thiếp với chàng rồi. Ðã bao vương tôn, hoàng tử ngỏ lời cầu hôn, nhưng thiếp vẫn dửng dưng, không hề có ý nghĩ xây dựng hôn nhân và hạnh phúc gia đình với ai cả. Nhưng từ lúc thấy chàng nằm dưới gáo nước thiếp dội trên thân thể thiếp thì một mãnh lực nào vô hình vô ảnh thúc đẩy thiếp, cũng như bên tai thiếp có những lời nhắn nhủ hình như của các đấng thần thiêng từ một cõi xa xăm:” Ðây là người chồng mong đợi của con. Con hãy gá nghĩa phu thê với chàng!”

Nếu chàng không ưng mà từ khước lời thỉnh cầu của thiếp thì thiếp trọn đời sẽ chẳng lấy ai và sẽ tìm một nơi thiên nhiên u tĩnh, tránh xa vòng tục lụy, ở vậy phụng dưỡng Phụ vương, mẫu hậu và tu thân tích đức cho đến mãn đời. Chàng hiểu lòng thiếp không?”

Với lời lẽ chân thành, nét mặt nghiêm trang, phong cách quí phái hồn nhiên của công chúa, Chử Ðồng tử chẳng còn cách chối từ.

Tuy nhiên, thấy nàng sang trọng và xinh đẹp quá, còn mình thì nghèo nàn, Chử Ðồng tử vẫn ngượng ngùng, mắc cở. Công chúa hiểu ý, nàng nhỏ nhẹ:

“Chàng đừng ngại vì cái nghèo của chàng. Chàng nghèo thể xác nhưng giầu tâm hồn. Chàng hiếu thảo, nhân hậu và ngay thẳng; đó là những đức tính đáng quí. Chính lòng hiếu thảo của chàng đối với phụ thân và sự mộc mạc chân thành của chàng đã đánh động tâm hồn thiếp. Thiếp đã gặp nhiều vương tôn, hoàng tử, lãnh chúa quyền nghiêng thiên hạ, vàng bạc châu báu cả kho, quân hầu đầy tớ cả ngàn nhưng chưa chắc những người ấy có lòng hiếu thảo như chàng, có sự chân thành, đức độ, ngay thẳng như chàng. Có một số chỉ nhìn vào sắc đẹp của thiếp và sự giầu có quyền thế của Phụ vương, mẫu hậu thiếp mà cầu hôn. Tuyệt nhiên họ chẳng yêu thương thiếp vì đã biết bề trong, tính tình của thiếp đâu mà yêu? Họ nhắm vào gia tài và có lẽ cả cái ngai vàng của phụ thân thiếp. Còn chàng, thiếp biết chắc là không vì chàng là mẫu người chân thực, đức độ và yêu thương thiếp mãi mãi.”

Chử Đồng tử sụp xuống lậy Tiên Dung:

“Tôi cảm ơn nàng đã hiểu rất rõ lòng tôi và tấm chân tình của tôi đối với nàng. Nàng đã nói như vậy thì tôi không dám từ chối nữa. Tôi hứa yêu nàng cho đến lúc đầu bạc răng long, đến mãn đời để tạ ơn nàng đã biệt nhãn tôi như thế này.”

Công chúa Tiên Dung vội đỡ chàng dậy:

“Phận thiếp là người dưới, phải vái lạy chàng là lẽ đương nhiên. Còn chàng, chàng là người thuyền trưởng, là vị tướng chỉ huy, từ nay chàng nói gì thiếp cũng tuân theo, y như khi còn ở với cha mẹ, thiếp vâng lời cha mẹ vậy.”

“Trình Mị Nương, tụi em vào được chưa?”

Tiếng cô trưởng đoàn thể nữ nói vọng vào từ bên ngoài. Công chúa đáp:

“Ừ, các em hãy vào đây!”

Ba, bốn cô vạch cửa màn chui vào. Nhưng họ đều bật ngửa, có cô rú lên  chạy ngược ra. Công chúa Tiên Dung đang đứng đối diện một thanh niên trần truồng, trên mình chỉ quấn một cái khố xanh. Chàng thanh niên mặt mày khôi ngô, thân hình cân đối đẹp như một pho tượng sống. Công chúa cười bảo các cô thể nữ:

“Các em nghe đây! Ðây là Chử Ðồng tử, phu quân của ta từ giờ phút này. Các em hãy lấy quần áo cho chàng mặc và thông báo quân sĩ các cấp chuẩn bị mọi việc và đợi lệnh nhổ neo hồi kinh. Ta cần phải trình sớm việc này lên phụ vương và hoàng hậu.”

Khi cả trại biết tin công chúa Tiên Dung đã lựa được Phò mã, gần một trăm con người háo hức muốn nhìn tận mắt Phò mã và ngay sau khi họ rõ được câu chuyện Phò mã ở trong hố cát lúc công chúa tắm thì tính hiếu kì của họ càng lúc càng tăng. Những lời xầm xì, bàn tán nổi lên. Có kẻ không tin điều đó có thể xẩy ra, cho là một sự ngụy tạo nào đó. Kẻ tin thì cho là Chử Ðồng tử tốt số “tốt số hơn bố giầu” nhưng đến khi được trực diện với Chử Ðồng tử mới thấy tuy chàng nghèo nhưng cốt cách phong nhã  thanh cao, ăn nói đĩnh đạc, ắt không phải là một kẻ tầm thường.

Có kẻ lại chê công chúa sao vội vã quá; đành rằng có vẻ như thiên duyên xếp đặt, nhưng sao công chúa lại kết duyên với một kẻ cùng đinh xã hội như vậy. Thà lựa lấy một người khá nhất trong ...bọn họ còn hơn, như quan Đô úy, quan Lệnh úy, cũng dăm, sáu người. Tuy thế, những lời dị nghị này chỉ trao đổi giữa lúc đêm hôm khuya khoắt và giữa những người bạn chí thân với nhau. Quân kỉ nghiêm, họ biết nếu cấp trên nghe được, họ sẽ bị trừng phạt vì tội “dèm pha hoàng gia”.

Dù sao, công chúa cũng được báo cáo về chuyện này. Nàng nghĩ phải dập tắt những xì xào bàn tán bất lợi cho nàng.

Một bữa, nàng truyền “hỏa đầu quân” lên chợ mua một con bò, hai con lợn và các thứ gạo tẻ, nếp, rau cải thật nhiều. Bò được đốt lửa thui lên, lợn cắt tiết làm lông xả ra nấu nướng. Lại thêm vài chục vò rượu trắng và các thức uống, nàng nói bữa tiệc để đãi đằng các tướng sĩ và các thể nữ trên đường lai kinh.

Khi mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, vị tướng tổng chỉ huy đứng trên bục cao tập họp hàng quân lại, đội nào ngũ đó. Ông cho người đi mời Công chúa và Phò mã từ dưới thuyền lên.

Khi đội thể nữ rước công chúa và phò mã tới, vị tướng hô đòan quân đứng nghiêm chào, người nào người nấy cầm giáo, mác, trường thương, xà mâu, thuẫn, mã tấu, đại đao...trông rất uy nghi.

Công chúa Tiên Dung đứng trên một bục cao nhất, đứng cạnh là Chử Phò mã, các thể nữ sắp hàng đứng hai bên.

Nhìn xuống đoàn quân đứng im phắc phía dưới, Công chúa  có vẻ hài lòng. Nàng dõng dạc phát biểu:

“Các võ tướng chỉ huy,

Các quân sĩ và thị nữ của ta, hãy nghe đây!

Ta được Phụ vương và mẫu hậu cho phép chu du ngoạn cảnh. Từ ngày bắt đầu ra đi, ta đã được các ngươi hết sức săn sóc, làm mọi nhiệm vụ ta giao phó rất chu đáo. Ta rất ngợi khen.

Bấy lâu các ngươi cũng biết do danh tiếng của Phụ vương và mẫu hậu của ta, rất nhiều thái tử, vương tôn nhiều nước mang lễ vật đến cầu thân nhưng lòng ta dửng dưng. Người cuối cùng là thái tử Xiêm la như các ngươi chứng kiến. Ta lập tâm nếu không gặp được người đồng hương hợp tính hợp tình mà ta yêu mến thì ta quyết chí ở vậy tu thân tích đức và phụng dưỡng phụ vương và mẫu hậu của ta đến trăm tuổi hạc sau đó sẽ kiếm một nơi tiên cảnh di dưỡng tuổi trời.

Nhưng hoàng thiên sắp đặt, khi đến bãi biển này, ngẫu nhiên mà ta gặp được Chử Phò mã đây, một cuộc gặp gỡ vô cùng hãn hữu.

Ta luôn tin rằng cái gì cũng do Trời, tất cả do thiên mệnh và “Hòang thiên bất phụ hảo tâm nhân” bởi vậy một cuộc gặp gỡ kì ngộ như các ngươi đã chứng kiến tận mắt không thể nào là sự sắp đặt của con người.

Vả chăng, Chử Phò mã là người hiếu thuận, đức độ ít kẻ bì, lại khiêm cung và có năng lực suy nghĩ vượt trội ta đã nhận thấy sau khi ta cùng chàng đàm đạo ít hôm. Ta sẽ trình việc này lên phụ vương và mẫu hậu của ta khi ta về tới kinh đô để các ngài định đoạt.

Kể từ giờ phút này, ta ra nghiêm lệnh, tất cả không được xầm xì bàn tán về chuyện này nữa. Kẻ nào bất tuân sẽ bị trừng phạt nghiêm minh. Các cấp chỉ huy trực tiếp phải coi chừng và giáo dục quân sĩ dưới quyền. Trình lên ta tất cả những vi phạm lệnh này. Dù nhiệm vụ chính của các ngươi là bảo vệ ta trong lúc du lịch, ta muốn các võ tướng vẫn tiếp tục chương trình huấn luyện về võ thuật cho quân sĩ thuộc quyền để người nào cũng tinh thông võ nghệ hầu sau này có lúc Phụ vương ta và triều đình cần đến. Tất cả đã hiểu rõ ý ta chưa?”

Gần một trăm cái miệng cùng ào ào thưa lại:

“Thưa, hiểu rõ!”

Công chúa lại nói:

“Sau đây là bữa tiệc ta và Chử Phò mã đãi mọi người. Các tướng, sĩ và thể nữ hãy ăn uống, vui chơi nhưng cấm không được say sưa, cãi lộn, ăn nói quàng xiên, làm mất trật tự. Những kẻ có nhiệm vụ canh gác và tuần rỏn sẽ được cấp chỉ huy liệu lí cho dùng bữa trước hoặc sau nhưng phải làm nhiệm vụ chu đáo.

Nghe rõ chưa?”

“Dạ, rõ.”

Sau đó, vị tướng tổng chỉ huy đòan quân đứng ra hô nghiêm chào công chúa và phò mã xong cho giải tán để chuẩn bị tiệc tùng.

Những tấm vải buồm được trải la liệt trên bãi cát. Bát đĩa không đủ thì dùng lá chuối, lá giong bày thịt cá lên trên. Rượu trắng do dân Văn Lang cất được tiếng là ngon từ vò đổ ra như suối. Thịt bò thui vàng chấm tương gừng; thịt heo đánh tiết canh, làm thành nem chạo, nấu ninh mọc; xôi gấc, xôi đậu xanh, đậu phọng từng mâm đầy ú. Mùi thức ăn ngào ngạt bay trong không khí. Những lá cờ Văn Lang đuôi nheo cắm rợp một bãi biển Chử Xá phất phới bay.

Những tiếng mời ồn ào. Tất cả ăn uống, cười nói vui vẻ y như một đám cưới không chính thức của công chúa Tiên Dung  và Chử phò mã.

Công chúa và Chử phò mã  ngồi chủ tọa tại một chiếc bàn dài cùng với ba ông tướng chỉ huy hàng quân và cả đội thể nữ. Lại có thêm mấy người Hội đồng hương lí sở tại, công chúa đã cho mời đến dự cho vui. Tiệc rượu bắt đầu từ trưa kéo tới gần tối mới tàn.

Kể từ đó, trong đám quân sĩ và thể nữ, không còn ai dám bàn ra tán vào về chuyện đó nữa mà tất cả đều cung kính đối với Chử phò mã cũng y như đối với công chúa Tiên Dung.

Dọc đường về, ở những nơi thị tứ, khi đội thuyền của công chúa đậu lại nghỉ ngơi hoặc mua thêm đồ ăn thức uống, dân chúng nghe tin đổ xô đến chiêm ngưỡng công chúa và phò mã. Dĩ nhiên họ có được nghe về giai thoại phò mã nấp trong hố cát. Ai cũng cho là thiên duyên, lòng trời se định.

(còn tiếp)

Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC
(Trích từ TÌNH MẸ CON, xuất bản Đông A 2009)  

1, 2, 3, 4

Xuân Vũ Trần-Đình-Ngọc @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site