lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Quốc-Tế Việt-Nam

Trang Thơ Văn ThụcQuyên_Save Vietnam's Nature

Ký tên ủng hộ chiến dịch Nước và vệ sinh cơ bản là một quyền con người!

Kính gửi quý thân hữu bản tin & kêu gọi này để tuỳ nghi ký tên ủng hộ và phổ biến. Đây là một sự kiện điển hình giúp chúng ta học hỏi, nhận định, và so sánh với việc khai thác bauxit và xây nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam.

Save  Vietnam's Nature
www.save-vietnams-nature.de

Wasser und Sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht!

Die EU-Kommission will den Markt für die Privatisierung der Wasserrechte freigeben. Es geht darum, dass die EU-Zuständigen den Markt öffnen für eine Privatisierung der Wasserrechte. Portugal wurde bereits dazu gezwungen und muss jetzt den 4-fachen Wasserpreis bezahlen. Griechenland wird es nicht anders gehen. Privatisierung bedeutet, der Wasserpreis kann zukünftig vom Börsenkurs abhängen, Wasser könnte ein Exportschlager werden, die Qualität wird nicht mehr nach gängigen Richtlinien bestimmt, Großkonzerne kontrollieren, wenn's drauf ankommt. Die ARD-Sendung "Monitor" vom 13.12.12 hat darüber berichtet.

Die Europäische Bürgerinitiative (EBI) hat die Kampgane "Wasser ist ein Menschenrecht" gestartet. Bis September werden 2.000.000 Stimmen benötigt, damit die EU sich hierzu erklären muss. Den Auftakt der Bürgerinitiative bildet eine europaweite Brunnenaktion in etwa 50 Städten Europas, darunter am 20. und 21. Juni in München, Augsburg, Dortmund, Hamburg, Berlin und Leipzig. Die zentrale Aktion findet am 21. Juni um 11:00 Uhr in der Sachsenmetropole Leipzig am Brunnen im Nikolaikirchhof statt. [tiếng Việt]

Save Vietnam's Nature unterstützt die Forderung der EBI. [Hier] können Sie sich dieser Forderung anschließen.


Ký tên ủng hộ chiến dịch Nước và vệ sinh cơ bản là một quyền con người!

Ủy ban châu Âu muốn mở cửa thị trường cho việc tư nhân hóa quyền sử dụng nước. 

Ủy ban châu Âu muốn mở cửa thị trường cho việc tư nhân hóa các quyền cung cấp nước. Bồ Đào Nha đã lâm vào tình trạng này và bây giờ phải trả tiền nước với giá gấp bốn lần. Hy Lạp cũng đang đi vào tình trạng như thế. Tư nhân hóa có nghĩa là giá cả của nước trong tương lai có thể lệ thuộc vào giá thị trường, nước có thể trở thành một món hàng xuất khẩu đắt hàng, chất lượng sẽ không còn theo nguyên tắc chung và sẽ do các tập đoàn, đại công ty kiểm soát. Đài truyền hình Đức ARD đã tường thuật về vấn đề này trong chương trình "Monitor" ngày 13-12-2012.

"Sáng kiến công dân châu Âu" - Europäische Bürgerinitiative EBI [1] đã phát động một chiến dịch "Dân mong muốn" [2] với chủ đề "Nước là một quyền con người". Để Liên minh Âu châu EU phải lên tiếng giải thích sự kiện này, EBI cần 2.000.000 chữ ký ủng hộ tính đến tháng 9 năm nay [3]. Một Ngày Hành Động Tại Bể Phun Nước sẽ được thực hiện tại khoảng 50 thành phố Âu châu, trong số đó là ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2013 tại München, Augsburg, Dortmund, Hamburg, Berlin và Leipzig. Ngày Hành Động chính dự trù bắt đầu lúc 11 giờ ngày 21-6-2013 tại bể phun nước ở Nikolaikirchhof  [4] thành phố Leipzig.  [deutsch]

Save Vietnam's Nature ủng hộ đòi hỏi của EBI. Bạn có thể ủng hộ yêu cầu của EBI bằng cách ký tên [ở đây] (tiếng Đức)

Water and sanitation are a human right! http://www.right2water.eu/
L'eau et l'assainissement sont un droit humain ! http://www.right2water.eu/fr
L'acqua e i servizi igienico-sanitari sono un diritto umano ! http://www.right2water.eu/it
"El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano" http://www.right2water.eu/es

Chú thích của SVN:

[1] Europäische Bürgerinitiative (EBI) - The European Citizens’ Initiative (ECI) - Initiative citoyenne européenne (ICE) - Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)

[2]  "Dân mong muốn" (Volksbegehren - petition for a referendum - initiative populaire - iniciativa popular) là một hình thức dân chủ trực tiếp đã được ghi trong thoả ước châu Âu ngày 11-9-2011, qua đó các công dân của Liên minh châu Âu có thể đóng góp ý kiến của mình với Uỷ ban châu Âu trong việc ban hành luật lệ, nghị định mà mục tiêu là kiện toàn xây dựng Liên minh châu Âu. Để có giá trị, "Dân mong muốn" phải đuợc ít nhất một triệu công dân châu Âu trong 7 nước thành viên ký tên ủng hộ và việc thu thập chữ ký chỉ được kéo dài tối đa 12 tháng. Muốn phát động một chiến dịch "Dân mong muốn" phải có ít nhất 7 công dân có quyền bầu cử và cư ngụ tại 7 nước thành viên khởi xướng.

[3]  Tính đến ngày 12-2-2013 "Sáng kiến công dân châu Âu EBI" đã thâu thập được trên 1 triệu chữ ký ủng hộ từ ít nhất bẩy nước thành viên của Liên minh châu Âu. Để tăng thêm áp lực đối với Uỷ ban châu Âu, EBI mong muốn sẽ nhận được tổng cộng 2 triệu chữ ký từ nay đến cuối tháng 9 là thời hạn chấm dứt việc thu thập chữ ký.

[4]  Nikolaikirchhof ở Leipzig là nơi dân chúng Đông Đức tụ tập phát xuất xuống đường biểu tình mỗi ngày thứ Hai hằng tuần trước khi Đông Đức sụp đổ với khẩu hiệu "Chúng tôi là nhân dân - Wir sind das Volk!"  đòi hỏi dân chủ.

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site