lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn

Nguyễn-Nhơn | Xin Có Một Lời Khuyên

Bạn hỏi xin có một lời khuyên
Phải làm gì cho đại cuộc hôm nay?
Nếu ai đó có câu trả lời xác đáng cho bạn
Vị ấy là bậc toàn trí xứng danh lãnh tụ
Tiếc rằng trong hiện tại không có một nhân vật như vậy
Mà giả như có có đi nữa cũng không nên phú thác mọi việc cho vị ấy
Một ma đầu Ho, Ho, Ho chí min đã đủ tàn mạt rồi!
Thời hiện đại, thời truyền thông đại chúng
Ai cũng có một lượng thông tin dữ kiện như ai
Tự mình phân tích, nhận xét và quyết định thái độ
Tự mình là lãnh đạo, tự mình thực hiện dự tính
Không cần ai lãnh đạo để tôn phò vâng lời không suy nghĩ
Nói như vậy là không phải làm việc cá nhân, VÔ TỔ CHỨC
Trái lại, nhận xét tình hình cho thấu đáo
Đặt kế hoạch làm việc cho sát tình hình thực tiển
Đừng mãi theo khuôn thước cũ kỷ
Nào là nghiên cứu học thuyết cương lĩnh
Nào là kết hợp bầu bán Ban Lãnh đạo, Ban chấp hành
Lại còn lo kết nạp đảng viên, chạy tiền đủ thứ chuyện
Rốt rồi chưa xong việc gì, tình báo phản gián vc hốt trọn gói
Rốt lại xin có một lời khuyên:
ĐỪNG LÀM CHÁNH TRỊ PHE ĐẢNG
HÃY LÀM CÁCH MẠNG ĐẠI CHÚNG
Từng nhóm, từng nhóm nhỏ, rải rác khắp nơi
Bằng máy tính nhất là điện thoại di động
Liên lạc kết hợp hoạt động
An ninh cs không truy lùng hết được
Cũng không thể giăng lưới bắt hết được
Đó là tôi muốn nhắn gởi các bạn trẻ
PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC NHÓM (TEAMWORK )
Với khẩu hiệu đơn giản thích hợp truyền thống Viêt:
“ Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Hiểu theo phương châm công tác nhóm là:
“Nhiều bàn tay, nhiều tâm trí, MỘT MỤC TIÊU”
( Many hands, many minds, ONE TARGET )
Nói cho cùng, ý tưởng nầy cũng chẳng mới mẻ gì
Nó cũng giản di như chiến thuật nhà binh:
Đánh bằng đại binh đoàn chính qui (Đảng phái lớn) không được
Ta đánh bằng chiến thuật khinh binh cơ động ( Công tác nhóm )
Điều tiên quyết là: Tinh thần Quyết chiến – Hy sinh
Vì ĐẠI NGHĨA DÂN TỘC theo truyền thống DIÊN HỒNG.

Nguyễn-Nhơn @ Trúc Lâm Yên Tử

( Đầu xuân tâm tình cùng bạn trẻ)

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site