lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh

Nghị Quyết 4, Cổ Quan Tài Đảng Cộng Sản Việt Nam

quan tài đảng cộng sản việt nam

Bình luận, Mai Nguyễn Huỳnh St.8872
February 27, 2012

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội Nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI, ngày 16/1/2012 là ký giấy khai tử; là bản điếu văn chôn sống Đảng CSVN vào cổ quan tài khi hết thuốc chửa: chỉnh đốn lại Đảng cầm quyền trước sự mất tin tưởng, khinh miệt của toàn dân từ Bắc chí Nam.

boat people

Hành Xử Vô nhân Bản Dân Tộc, Đảng Cộng Sản VN

Từ ngày Cộng Sản Hà Nội từ Bắc vào Nam “Giải phóng Sài gòn” đã gây tang thương chết chóc cho đồng bào Miềm Nam Tự Do. Kẻ trong tù, người vượt biển; gia tài sự sản đều bị cướp sạch đuổi đi vùng kinh tế mới cải tạo lao động; nhà tan, cửa nát, gia đình ly tán biết nói sao cho vừa!? bởi lũ người tàn bạo mất tính người còn hơn đạo quân phát xít nhật chiếm đóng Việt Nam ngày 30-4-75 của Đảng Cộng Sản HCM được thay danh, đổi họ " CSVN anh hùng."

Phải, vì họ dùng chủ nghĩa anh hùng, nên sống và làm việc trên tinh thần tự tôn dân tộc trong ảo tưởng chiến thắng, mà đẩy người dân cả nước vào phe chiến bại Miền Nam! nên rất dễ sa vào chủ nghĩa độc tôn dân tộc cực đoan và đưa đến độc tài đảng trị CSVN như hiện nay. Họ chiến thắng trên nỗi đau thương dân tộc của họ, và tự cho mình lập công chiến thắng với đế quốc Nga-Tàu, và để du nhập chủ nghĩa cộng sản ngoại lai vào Việt Nam để thay máu chủ nghĩa Người Việt Quốc Gia của dân tộc, đã bao đời nay có truyền thống yêu nước, nay phải đổi lại lòng yêu nước là yêu XHCN/CS.

Đảng Cộng sản HCM là tiền thân,  tiếp nối cho Đảng CSVN bây giờ,nên họ điều hành đất nước theo phương chân chiến lược độc tài đảng trị rập khuôn mẫu từ phía Trung Quốc Cộng Sản nhạy qua, nên thiếu tính cách nhân bản của từng địa phương bản địa đất nước Việt Nam, nên nó trở thành thuộc phiên bản địa của Trung Quốc mở rộng bờ cõi về phương nam châu á, qua tay thái thú CSVN. Thì còn gì quê hương đất nước, con người Việt Nam!?

Đảng CSVN đã điều hành và cải huấn dân tộc Việt Nam trong môi trường Xả  Hội Chủ Nghĩa Công Sản, thành chủ nghĩa 3 không -KKK- vô nhân đạo; vô linh hồn và vô tổ quốc. Không còn biết đến bản lai xứ sở, vô hồn dân tộc và sẵn sàng mất tính người…là điều phải có và đủ để đưa đất nước con người Việt Nam vào quỷ đạo bành trướng Tầu cộng như một mắc xích khi gia nhập vào đạo quân Đại Hán bành trướng Trung Quốc đi viễn chinh đánh xứ người tìm vùng đất hứa đầy lương thực,dầu mỏ, và làm chủ nhân ông trên toàn thế giới.

Độc tài đảng trị thái thú CSVN học đòi theo thói chủ nhân ông Tàu Cộng, đôi trị nhân dân mình như kẻ nô lệ chư hầu, Đảng CSVN nắm tất cả quyền lực bằng điều 4 hiến pháp, trên cả quốc hội, nên được gọi là Đảng cầm quyền cao nhất nước, nên họ sẵn sàng đàn áp tiếng nói bất khuất nhân dân chống Tầu cộng và đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền và quyền tự chủ, tự quyết dân tộc. Họ bắt và bỏ đói quân dân Miền Nam để đòi tiền chuộc mạng của thân nhân nước ngoài có tiền USD đem về cứu giúp người thân còn ở lại. Khi hết tiền tư túi, riêng tư thì họ cướp lại ruộng đất, nhà cửa và điền trang của dân và cán bộ đồng chí của họ, được giao đất cho dân khai phá. Và lấy lại những bất động sản nhà cửa, ruộng vườn không thể mang theo về bắc khi “Giải phóng miền nam” và bán lại cho đầu tư nước ngoài, lấy tiền cho con du sinh nước ngoài chuyển tiền mua sắm cao ốc, trang trại làm bải đáp an toàn khi có biến động việt nam, thì có cơ ngơi dưỡng già, vì đã “Hy sinh đời bố củng cố đời con”.

Đảng CSVN được tồn tại suốt 37 năm qua là vì biết lợi dụng giai cấp vô sản chuyên chính của Nông dân và Công nhân lao động làm lực lượng bảo vệ Đảng với phương châm: ”làm theo công sức hưởng theo nhu cầu” là kế sách, chiêu thức lừa người dân sau “Giải phóng” làm phu khuân vác tiền tài của cải Miền Nam từ ông chủ tư bản cũ Sài gòn đem sang ông chủ mới tư sản Đỏ Hà Nội. Đồng tiền là sự luân chuyển, trao tay từ kẻ này sang kẻ nọ, và nó không bao giờ từ chối của người cộng Sản Hà Nội qua tay của làm cách mạng nằm vùng miền nam VN…!?Và ông chủ mới csvn được sự phò tá và củng cố chế độ CS bởi 3,6 triệu đảng viên cộng sản, và 6 triệu đoàn viên thanh niên Cộng Sản HCM; chưa kể Mặt Trận Tổ Quốc VN là cách tay mặt nối dài của Đảng, làm cơ sở ngoại vi thâu tóm, triệt tiêu ý chí dân tộc là lòng yêu nước toàn dân, trở thành yêu Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng sản mù quáng Việt Nam.

Đảng CSVN sống được và tồn tại đến ngày nay là bán đất, bán biên Việt Mam một cách vô tội vạ; vô ý thức và vô trách nhiệm với toàn dân, vì Đảng CSVN đã phản bội lại dân tộc, bán rẻ tiền đồ tổ quốc dân tộc cho kẻ thù truyền kiếp giặc Tàu phương bắc. Nên họ ký nhượng chủ quyền biên giới, biển đảo VN, bằng những Hiệp định năm 1999-và 2000, làm thiệt thòi thác Bản Giốc và núi Lão Sơn, Ải Nam Quan và 6 tỉnh biên giới Việt Trung phải co cụm lại vì mất đất cho Trung Quốc…Đổi lại Đảng CSVN được Trung cộng hứa bảo vệ tồn tại đảng Thái Thú CSVN trước áp lực thù địch, phản động nào từ người dân trong nước đứng lên lật đổ độc tài đảng trị CSVN. Họ khẳng định và quả quyết tuyên bố:”Thà mất nước hơn là mất Đảng”chớ không theo Mỹ- “Còn nước- nhưng mất Đảng”.

Tiếng Thét Muộn Màng, Lãnh Đạo Đảng Cộng Sản VN

Đứng trước sự tuột dốc; đứt phanh thắng của Đảng CSVN trước hố sâu vực thẳm và lòng ngao ngán, phản tỉnh của toàn dân trước vận nước ngả nghiêng dân tộc biết vào tay ai ?, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thét lên tiếng nói muộn màng để thay đổi và chỉnh đốn lại Đảng bằng Nghị Quyết 4, Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI, ngày 16/1/2012 nhưng tất cả không thành khi quá muộn, vì Đảng CSVN đi quá đà lao nhanh vào hố tự sát tập thể không còn lối thoát trước phẩn nộ toàn dân.

Hiện thời, đảng CSVN vẫn còn đu dây qua lại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và đang mất thăng bằng vì bị Mỹ cắt cáp đu dây bằng chiến thuật,chiến lược “Win-Poil”-học thuyết Hoa Kỳ- trực tiếp đánh thẳng vào Trung Cộng không qua đối tác chiến lược CSVN.Như vậy VNCS mất hết cơ hội đu dây và bị lọt hố;mất niềm tin của Trung cộng và Hoa Kỳ, thì CSVN phải dẩy chết trng nay mai !?nên CSVN phải chỉnh đốn lại đảng,và lấy lại niềm tin với nhân dân đãmất hết lòng tin lãnh đạo nơi đảng CSVN.

Bây giờ đảng Cộng sản VN phải: “Tự Diễn Biến hòa bình” để thay đổi màu con tắc kè cho sự tồn vong, sống còn của đảng CSVN, là bãi đáp an toàn trước sự phẫn nộ người dân.

Giải Pháp Hòa Bình-T DoViệt Nam!!!

obama

Người dân trong nước đang tích cực tham gia tranh đấu cho tự do, nhân quyền, đòi lại quyền tự chủ, tự quyết dân tộc mà công sản Bắc Việt đã lấy của dân khi chiếm đóng Miền Nam Cộng Hòa-30-4-1975. Vì nơi đây là giá trị đích thật của nền Tự Do-Hòa Bình chân chính cho toàn dân cả nước từ Nam chí Bắc Việt Nam, với sự yểm trợ mạnh mẽ của đồng bào hải ngoại Quốc Gia yêu nước, cùng có sự đồng tình ủng hộ cộng đồng quốc tế cho tự do, nhân quyền Việt Nam. Trong đó có sự  nổ lực tích cực chủ động của Hoa kỳ bằng lời kêu gọi cộng đồng người Viêt tại Hoa Kỳ ký thỉnh nguyện thư vào trang mạng - Web site- tòa Bạch Ốc của TT Barack Obama từ ngày 8-2 đến 5-3-2012 để TT Obama hội đủ dữ liệu và chí nguyện tự do, dân chủ, hòa bình dân tộc của cộng đồng Việt Nam hải ngoại sống tại Hoa Kỳ; cho Tổng Thống Hoa Kỳ điều trần trước quốc hội liên bang Hoa kỳ và hội đồng an ninh quốc gia Mỹ; xin phép được tiếp tục can thiệp vào  nội tình Tự Do, Nhân Quyền  của Việt Nam, mà Mỹ đã bỏ rơi H Đ Paris/73 có chứa đầy đủ các chứng cứ và dữ kiện về hòa bình, dân chủ,tự do nhân quyền cho VN. Có nghĩa là tái lập lại tự do hòa bình Việt Nam bằng hình thức thi hành HĐ Paris/73 theo công ước quốc tế LHQ và Hoa Kỳ có trách nhiệm về nhân đạo cho Việt Nam Cộng Hòa-VNCH-, dám hy sinh cho quyền lợi kinh tế Hoa Kỳ; mở cửa thị trường đông dân Trung Quốc Cộng Sản còn yếu kém nghèo nàn lạc hậu. Thì ngày nay Mỹ phải nhớ ơn 58.183 chiến hữu Hoa Kỳ đã hy sinh trên chiến trường VN, và hơn 2,5 triệu chiến binh VNCH đã hy sinh vì Tự Do cho an ninh, hòa bình thế giới. Không lẽ nào phải vĩnh viễn mất đi nền độc lập, hòa bình, tự do dân tộc cho Việt Nam!!?

Giải pháp hòa bình cho Việt Nam là cấm vận kinh tế, cắt đứt quan hệ ngoại giao và viện trợ tái thiết chiến tranh, nhân đạo cho Việt Nam CS. Như Hoa Kỳ cấm vận Miến Điện, độc tải quân phiệt Myama. Có như thế mới can thiệp trực tiếp vào nội tình và phân hóa nội bộ đảng CSVN, tạo sự diễn biến hòa bình: thúc đẩy lật đổ chế độ cộng sản của MTGP/MN, và tạo điều kiện thuận cho toàn dân vùng lên, nổi dậy nắm chính quyền, và tự quyết dân tộc cho tương lai tự do dân tộc chính mình trước nguy cơ xâm lược của Tàu Cộng bắc phương. Và không bao giờ để cộng sản Miền Nam tức MTGPMN lên thay thế cộng sản Bắc Việt Nam, dù sao họ cũng còn dòng máu Cộng sản luân lưu trong huyết quản người Việt Miền Nam.

Chúng ta vẫn tin tưởng vào lẽ tất thắng Tự do dân tộc Việt Nam, vì nó là hằng số tất yếu cho lẽ sống con người do thiêng liêng trao tặng cho mỗi người chúng ta. Nhưng không trao tặng lầm người cộng Sản không biết giá trị của tự do, nên họ không bao giờ có hạnh phúc, và họ là kẻ cướp tự do, hạnh phúc của người khác, dù là dân tộc chính mình.

Huỳnh Mai St.8872 @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site