lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Điện-Ảnh - Hồi-Ký - Nghệ Thuật - Sáng-Tác - Thơ Văn - Triết-Học - Truyện

 

100 Vidéos Truyện Kiều Và Chinh-Phụ Ngâm

nguyen du, nguyễn du

Thơ : Nguyễn Du (1766-1820)

quách vĩnh thiện

Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
www.thienmusic.com
www.youtube.com/user/thienmusic
quachvinhthien@gmail.com
http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu1.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu2.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu3.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu4.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu5.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu6.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu7.htm

truyện kiều

truyện kiều

truyện kiều

Truyện Kiều – N.77 Bài cuối cùng – Chữ Tài Chữ Mệnh – Talent and Destiny :

 

Truyện Kiều – N.77 Bis – Chữ Tài Chữ Mệnh – Version Vọng Cổ – Talent and Destiny – Version Classic  :

 

Trong nỗ lực bảo tồn kho tàng văn hóa Việt Nam,
ông Quách Vĩnh Thiện, một kỹ sư tin học
và cũng là một nhạc sĩ ở Pháp, đã bỏ ra thời gian 5 năm,
để phổ nhạc cho tác phẩm  
KIM VÂN KIỀU
của văn hào Nguyễn Du.

Radio SBS Australie - Tiếng Việt do Vũ Nhuận

thực hiện ngày

14 Décembre 2010 – Phần 1

 

21 Décembre 2010 – Phần 2

 

28 Décembre 2010 – Phần 3

 

truyện kiều

Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne

Truyện Kiều – 01. Thúy Kiều, Thúy Vân – Mélodie Slow Rock  :

 

Truyện Kiều – 02. Thanh Minh Đạp Thanh – Mélodie Bossa Nova :

 

Truyện Kiều – 03. Hồng Nhan Bạc Mệnh – Mélodie Disco :

 

Truyện Kiều – 04. Kim Trọng – Mélodie Pop Ballade :

 

Truyện Kiều – 05. Gặp Gở Làm Chi – Mélodie Boléro :

 

Kim Van Kieu, poème de 3254 vers : Nguyen Du ( 1766 -- 1820 )
L'UNESCO a procédé avec soin à la conservation
et l'a classée parmi les œuvres patrimoniales de l'humanité.
Chanson : Gặp Gở Làm Chi ?
Pourquoi ai-je rencontré cet homme ?
Du vers 159 au vers 196.
Musique : Quách Vĩnh Thiện - Membre de la SACEM France.
Vois : Mai Thảo.
http://www.thienmusic.com
http://www.youtube.com/thienmusic

Truyện Kiều – 06. Kiếp Nhân Duyên - Mélodie Arpège:

 

Truyện Kiều – 07. Mộng Triệu Mạch Tương - Mélodie Slow  :

 

Truyện Kiều – 08. Kim Trọng , Thúy Kiều - Mélodie Ballade  :

 

Truyện Kiều – 09. Rày Gió Mai Mưa - Mélodie Tango :

 

Truyện Kiều – 10. Lượng Xuân - Mélodie Ballade  :

 

Truyện Kiều – 11. Lửa Hương  - Mélodie Boléro :

 

Truyện Kiều – 12. Lòng Xuân - Mélodie Cha Cha Cha :

 

Truyện Kiều – 13. Chung Tử Kỳ - Mélodie Bossa Nova :

 

Chung Tử Kỳ

Từ câu thơ 463 đến câu 502
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 14 Février 2007

Ca Sĩ : Tố Hà

Rằng nghe nổi tiếng cầm đài,
Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ.
Thưa rằng tiện kỹ sá chi,
Đã lòng dạy đến dạy thì phải hơn.
*
Hiên sau treo sẵn cầm trăng,
Vội vàng sinh đã tay nâng ngang mày.
Nàng rằng : Nghề mọn riêng tay,
Làm chi cho bận lòng này lắm thân.
So dần dây vũ dây văn,
Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương.
Khúc đâu Hán Sở chiến trường,
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau.
Khúc đâu Tư- mã Phượng cầu,
Nghe ra như oán như sầu phải chăng !
Kê Khang này khúc Quảng lăng,
Một rằng Lưu Thủy hai rằng Hành Vân.
Quá quan này khúc Chiêu Quân,
Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia.
Trong như tiếng hạc bay qua,
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời.
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa.

Rằng nghe nổi tiếng cầm đài,
Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ,
Thưa rằng tiện kỹ sá chi,
Đã lòng dạy đến dạy thì phải hơn.
*
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,
Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu.
Khi tựa gối khi cuối đầu,
Khi vò chín khúc khi chau đôi mày.
Rằng hay thì thật la hay,
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào !
Lựa chi những bậc tiêu tao,
Dột lòng mình cũng nao nao lòng ngườI ?
Rằng quen mất nết đi rồi,
Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao !
Lời vàng vâng lĩnh ý cao,
Họa dần dần bớt chút nào được không.
Hoa hương càng tỏ thức hồng,
Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu.
Sóng tình dường đã xiêu xiêu,
Xem trong âu yếm có chiều lả lơi.
Thưa rằng : Đừng lấy làm chơi,
Dẽ cho thưa hết một lời đã nao !

Truyện Kiều – 14. Liêu Dương - Mélodie Soul, Ballade :

 

Liêu Dương

Từ câu 503 dến câu 542
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 23 Juillet 2007
Ca Sĩ : Hương Giang

Vẻ chi một đóa yêu đào,
Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh.
Đã cho vào bậc bố kinh,
Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu.
*
Ra tuồng trên Bộc trong dâu,
Thì con người ấy ai cầu làm chi.
Phải điều ăn xổi ở thì,
Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày.
Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay,
Lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi Trương.
Mây mưa đánh đổ lá vàng,
Quá chiều nên đã chán chường yến anh.
Trong khi chắp cánh liền cành,
Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên.
Mái tây để lạnh hương nguyền,
Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng.
Gieo thoi trước chẳng giữ giàng,
Để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai ?
Vội chi liễu ép hoa nài,
Còn thân ắt lại đền bồi có khi.
Thấy lời đoan chính dễ nghe,
Chàng càng thêm nể thêm vì mười phân.

Vẻ chi một đóa yêu đào,
Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh.
Đã cho vào bậc bố kinh,
Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu.
*
Bóng tàu vừa lạt vẻ ngân,
Tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào.
Nàng thì vội trở buồng thêu,
Sinh thì dạo gót sân đào bước ra.
Cửa sài vừa ngỏ then hoa,
Gia đồng vào gởi thư nhà mới sang.
Đem tin thúc phụ từ đường,
Bơ vơ lữ thấn tha hương đề huề.
Liêu Dương cách trở sơn khê,
Xuân đường kíp gọi sinh về hộ tang.
Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng,
Băng mình lẻn trước đài trang tự tình.
Gót đầu mọi nỗi đinh ninh,
Nỗi nhà tang tóc nỗi mình xa xôi.
Sự đâu chưa kịp đôi hồi,
Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ.
Trăng thề còn đó trơ trơ,
Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng.

Truyện Kiều – 15. Ba Đông - Mélodie Slow Rock  :

 

Ba Đông
Từ câu thơ 543 đến câu 584
Thơ : Nguyễn Du - Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 30 Juillet 2007
Ca Sĩ : Quỳnh Lan

Ngoài nghìn dặm chốc ba đông,
Mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy.
Gìn vàng giữ ngọc cho hay,
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời.
*
Tai nghe ruột rối bời bời,
Ngập ngừng nàng mới giãi lời trước sau.
Ông tơ ghét bỏ chi nhau,
Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi.
Cùng nhau trót đã nặng lời,
Dẫu thay mái tóc dám dời lòng tơ.
Quản bao tháng đợi năm chờ,
Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm.
*
Đã nguyền hai chữ đồng tâm,
Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai.
Còn non còn nước còn dài,
Còn về còn nhớ đến người hôm nay.
Dùng dằng chưa nỡ rời tay,
Vầng đông trông đã đứng ngay nóc nhà.
Ngại ngùng một bước một xa,
Một lời trân trọng châu sa mấy hàng.
Buộc yên quảy gánh vội vàng,
Mối sầu sẻ nửa bước đường chia hai.
*
Ngoài nghìn dặm chốc ba đông,
Mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy.
Gìn vàng giữ ngọc cho hay,
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời.
*
Buồn trông phong cảnh quê người,
Đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa.
Não người cữ gió tuần mưa,
Một ngày nặng gánh tương tư một ngày.
Nàng còn đứng tựa hiên tây,
Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ.
Trông chừng khói ngất song thưa,
Hoa trôi giạt thắm liễu xơ xác vàng.
Tần ngần dạo gót lầu trang,
Một đoàn mừng thọ ngoại hương mới về.
*
Hàn huyên chưa kịp giãi dề,
Sai nha bổng thấy bốn bề xôn xao.
Người nách thước kẻ tay đao,
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi,
Già giang một lão một trai,
Một dây vô loại buộc hai thâm tình.
Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh,
Rụng rời khung dệt tan tành gói may,
Đồ tế nhuyễn của riêng tây,
Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham.

Truyện Kiều – 16. Bên Tình Bên Hiếu - Mélodie Cha Cha Cha :

 

Bên Tình Bên Hiếu
Thơ : Nguyễn Du ( 1766-1820 ) - Từ câu 585 đến câu 628
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện - Paris, le 15 Août 2007
Tiếng hát : Xuân Phú

Điều đâu bay buộc ai làm,
Này ai đan giậm giật giàm bỗng dưng.
Hỏi ra sau mới biết rằng,
Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ.
*
Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ,
Tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây.
Hạ từ van lạy suốt ngày,
Điếc tai lân tuất phũ tay tồi tàn.
Rường cao rút ngược dây oan,
Dẫu là đá cũng nát gan lọ người.
Mặt trông đau đớn rụng rời,
Oan này còn một kêu trời nhưng xa.
Một ngày lạ thói sai nha,
Làm cho khóc hại chẳng qua vì tiền.
*
Sao cho cốt nhục vẹn tuyền,
Trong khi ngộ biến tòng quyền biết sao ?
Duyên hội ngộ đức cù lao,
Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn ?
Để lời thệ hải minh sơn,
Làm con trước phải đền ơn sinh thành.
Quyết tình nàng mới hạ tình,
Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha.
Họ Chung có kẻ lại già,
Cũng trong nha dịch lại là từ tâm.
*
Điều đâu bay buộc ai làm,
Này ai đan giậm giật giàm bỗng dưng.
Hỏi ra sau mới biết rằng,
Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ.
*
Thấy nàng hiếu trọng tình thâm,
Vì nàng nghỉ cũng thương thầm xót vay.
Tính bài lót đó luồn đây,
Có ba trăm lạng việc này mới xuôi.
Hãy về tạm phó giam ngoài,
Dặn nàng quy liệu trong đôi ba ngày.
Thương tình con trẻ thơ ngây,
Gặp cơn vạ gió tai bay bất kỳ.
Đau lòng tử biệt sinh ly,
Thân còn chẳng tiếc tiếc gì đến duyên.
*
Hạt mưa sá nghĩ phận hèn,
Liệu đem tấc cỏ quyết đền ba xuân.
Sự lòng ngỏ với băng nhân,
Tin sương đồn đại xa gần xôn xao.
Gần miền có một mụ nào,
Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh.
Hỏi tên rằng Mã Giám Sinh,
Hỏi quê rằng Huyện Lâm Thanh cũng gần.
Quá niên trạc ngoại tứ tuần,
Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao.
Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn ?

Truyện Kiều – 17. Ép Cung Cầm Nguyệt - Mélodie Lambada :

 

Ép Cung Cầm Nguyệt
Từ câu thơ 629 đến câu 672
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 16 Août 2007
Ca Sĩ : Mỹ Dung
Trước thầy sau tớ lao xao,
Nhà băng đưa mối rước vào lầu trang.
Ghế trên ngồi tót sỗ sàng,
Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra.
*
Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,
Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng.
Ngại ngùng giợn gió e sương,
Nhìn hoa bóng thẹn trông gương mặt dày.
Mối càng vén tóc bắt tay,
Nét buồn như cúc điệu gầy như mai.
Đắn đo cân sắc cân tài,
Ép cung cầm nguyệt thử bài quạt thơ.
Mặn nồng một vẻ một ưa,
Bằng lòng khách mới tùy cơ dặt dìu.
Rằng mua ngọc đến Lam Kiều,
Sinh nghi xin dạy bao nhiêu cho tường.
Mối rằng giá đáng nghìn vàng,
Dớp nhà nhờ lượng người thương dám nài.
Cò kè bớt một thêm hai,
Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm.
Một lời thuyền đã êm giầm,
Hãy đưa canh thiếp trước cầm làm ghi.
Định ngày nạp thái vu quy,
Tiền lưng đã sẵn việc gì chẳng xong.
*
Trước thầy sau tớ lao xao,
Nhà băng đưa mối rước vào lầu trang.
Ghế trên ngồi tót sỗ sàng,
Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra.
*
Một lời cậy với Chung công,
Khất từ tạm lĩnh Vương ông về nhà.
Thương tình con trẻ cha già,
Nhìn nàng ông những máu sa ruột dàu,
Nuôi con những ước về sau,
Trao tơ phải lứa gieo cầu đáng nơi.
Trời làm chi cực bấy trời,
Này ai vu thác cho người hợp tan.
Búa rìu bao quản thân tàn,
Nỡ đày đọa trẻ càng oan khốc già.
Một lần sau trước cũng là,
Thôi thì mặt khuất chẳng thà lòng đau.
Theo lời càng chảy dòng châu,
Liều mình ông rắp gieo đầu tường vôi.
Vội vàng kẻ giữ người coi,
Nhỏ to nàng lại tìm lời khuyên can.
Vẻ chi một mảnh hồng nhan,
Tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành.
Dâng thư đã thẹn nàng Oanh,
Lại thua ả Lý bán mình hay sao ?

Truyện Kiều – 18 – Tơ Duyên - Mélodie Pop Music :

 

Tơ Duyên
Từ câu thơ 673 đến câu 728
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 9 septembre 2007
Ca Sĩ : Xuân Phú

Cỗi xuân tuổi hạc càng cao,
Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành.
Lượng trên dù chẳng dứt tình,
Gió mưa âu hẳn tan tành nước non.
Thà rằng liều một thân con,
Hoa dù rả cánh lá còn xanh cây.
Phận sao đành vậy cũng vầy,
Cầm như chẳng đỗ những ngày còn xanh.

Cũng đừng tính quẩn lo quanh,
Tan nhà là một thiệt mình là hai.
Phải lời ông cũng êm tai,
Nhìn nhau giọt ngắn giọt dài ngổn ngang.
*
Mái ngoài họ Mã vừa sang,
Tờ hoa đã ký cân vàng mới trao.
Trăng già độc địa làm sao,
Cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên.
Trong tay đã sẵn đồng tiền,
Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì.
Họ Chung ra sức giúp vì,
Lễ tâm đã đặt tụng kỳ cũng xong.
Việc nhà đã tạm thong dong,
Tinh kỳ giục giã đã mong độ về.
Một mình nàng ngọn đèn khuya,
Áo dầm giọt lệ tóc se mái sầu.
Phận dầu dầu vậy cũng dầu,
Xót lòng đeo đẳng bấy lâu một lời.
Công trình kể biết mấy mươi,
Vì ta khăng khít cho người dở dang.
Thề hoa chưa ráo chén vàng,
Lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa.
*
Cũng đừng tính quẩn lo quanh,
Tan nhà là một thiệt mình là hai.
Phải lời ông cũng êm tai,
Nhìn nhau giọt ngắn giọt dài ngổn ngang.
*
Trời Liêu non nước bao xa,
Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi.
Biết bao duyên nợ thề bồi,
Kiếp nầy thôi thế thì thôi còn gì.
Tái sinh chưa dứt hương thề,
Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai.
Nợ tình chưa trả cho ai,
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.
Nổi riêng riêng những bàn hoàn,
Dầu chong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn.
Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân,
Dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han.
Cơ trời dâu bể đa đoan,
Một nhà để chị riêng oan một mình.
Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh,
Nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây.
Rằng lòng đương thổn thức đầy,
Tơ Duyên còn vướng mối này chưa xong.

Truyện Kiều – 19. Mảnh Hương Nguyền - Mélodie Pop Marley :

 

Mảnh Hương Nguyền
KVK208 - Từ câu 721 dến câu 768
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 11 Mars 2007
Ca Sĩ : Hương Giang

Hở môi ra cũng thẹn thùng,
Ðể lòng thì phụ tấm lòng với ai.
Cậy em em có chịu lời,
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
*
Giữa đường đứt gánh tương tư,
Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.
Kể từ khi gặp chàng Kim,
Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề.
Sự đâu sóng gió bất kỳ,
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai.
Ngày xuân em hãy còn dài,
Xót tình máu mủ thay lời nước non.
Chị dù thịt nát xương mòn,
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.
*
Chiếc thoa với bức tờ mây,
Duyên này thì giữ vật này của chung.
Dù em nên vợ nên chồng,
Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.
Mất người còn chút của tin,
Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
Mai sau dù có bao giờ,
Ðốt lò hương ấy so tơ phím này.
Trông ra ngọn cỏ lá cây,
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.
Hồn còn mang nặng lời thề,
Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai.
*
Hở môi ra cũng thẹn thùng,
Ðể lòng thì phụ tấm lòng với ai.
Cậy em em có chịu lời,
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
*
Dạ đài cách mặt khuất lời,
Rảy xin chén nước cho người thác oan.
Bây giờ trâm gãy gương tan,
Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân.
Trăm nghìn gởi lạy tình quân,
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi.
Phận sao phận bạc như vôi,
Ðã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.
Ôi Kim lang, hỡi Kim lang,
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây.
*
Cạn lời hồn ngất máu say,
Một hơi lặng ngắt đôi tay lạnh đồng.
Xuân huyên chợt tỉnh giấc nồng,
Một nhà tấp nập kẻ trong người ngoài.
Kẻ thang người thuốc bời bời,
Mới nguôi cơn vựng chưa phai giọt hồng.
Hỏi sao ra sự lạ lùng,
Kiều càng nức nở nói không ra lời.
Nỗi nàng Vân mới rỉ tai,
Chiếc thoa này với tờ bồi ở đây.
Này cha làm lỗi duyên mày,
Thôi thì nỗi ấy sau này đã em.

Truyện Kiều – 20. Mã Giám Sinh - Mélodie Cha Cha Cha :

 

Mã Giám Sinh
CD-KVK2-09 - Từ câu thơ769 đến câu 808
Thơ : Nguyễn Du - Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Cap d'Agde, le 12 Septembre 2007
Ca Sĩ : Thụy Long

Vì ai rụng cải rơi kim,
Ðể con bèo nổi mây chìm vì ai ?
Lời con dặn lại một hai,
Dẫu mòn bia đá dám sai tấc vàng.
*
Lạy thôi nàng lại thưa chiềng :
Nhờ cha trả được nghỉa chàng cho xuôi,
Sá chi thân phận tôi đòi,
Dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu,
Xiết bao kể nổi thảm sầu,
Khắc canh đã giục nam lâu mấy hồi,
Kiệu hoa đâu đã đến ngoài,
Quản huyền đâu đã giục người sinh ly,
***
Ðau lòng kẻ ở người đi,
Lệ rơi thấm đá tơ chia rũ tầm,
Trời hôm mây kéo tối rầm,
Dầu dầu ngọn cỏ đầm đầm cành sương,
Rước nàng về đến trú phường,
Bốn bề xuân khóa một nàng ở trong,
Ngập ngừng thẹn lục e hồng,
Nghỉ lòng lại xót xa lòng đòi phen,
Phẩm tiên rơi đến tay hèn,
Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai,
*
Vì ai rụng cải rơi kim,
Ðể con bèo nổi mây chìm vì ai ?
Lời con dặn lại một hai,
Dẫu mòn bia đá dám sai tấc vàng.
*
Biết thân đến bước lạc loài,
Nhị đào thả bẻ cho người tình chung,
Vì ai ngăn đón gió đông,
Thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi,
Trùng phùng dù họa có khi,
Thân này thôi có còn gì mà mong,
Ðã sinh ra số long đong,
Còn mang lấy kiếp má hồng được sao ?
***
Trên yên sẵn có con dao,
Giấu cầm nàng đã gói vào chéo khăn,
Phòng khi nước đã đến chân,
Dao nầy thì liệu với thân sau này,
Ðêm thu một khắc một chầy,
Bâng khuâng như tỉnh như say một mình ,
Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh,
Vẫn là một đứa phong tình đã quen,
Quá chơi lại gặp hồi đen,
Quen mùi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa.
Chú giãi : Chiềng = Trình bài tiếng cổ.
Phẩm tiên = Của trên cỏi tiên.

Truyện Kiều – 21. Tú Bà - Mélodie Slow Rock, Ca Trù :

 

Tú Bà
Từ câu thơ 809 đến câu 848
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 28 Février 2007
Ca Sĩ : Tố Hà

Ư ư hử à há Ư.
Ư ư hử à há Ư.
Lầu xanh có mụ Tú Bà,
Làng chơi đã trở về già hết duyên.
Tình cờ chẳng hẹn mà nên,
Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường.

Ư ư hử à há Ư.
Ư ư hử à há Ư.
Chung lưng mở một ngôi hàng,
Quanh năm buôn phấn bán hương đã lề.
Dạo tìm khắp chợ thì quê,
Giả danh hầu hạ dạy nghề ăn chơi.
Rủi may âu cũng sự trời,
Đoạn trường lại chọn mặt người vô duyên.
Xót nàng chút phận thuyền quyên,
Cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn.

Ư ư hử à há Ư.
Ư ư hử à há Ư.
Mẹo lừa đã mắc vào khuôn,
Sính nghi rẻ giá nghinh hôn sẵn ngày.
Mừng thầm Cờ đã đến tay,
Càng nhìn vẻ ngọc càng say khúc vàng.
Đã nên quốc sắc thiên hương,
Một cười này hẳn nghìn vàng chẳng ngoa.
Về đây nước trước bẻ hoa,
Vương tôn quý khách ắt là đua nhau.

Ư ư hử à há Ư.
Ư ư hử à há Ư.
Ư ư hử à há Ư.
Ư ư hử à há Ư.

Lầu xanh có mụ Tú Bà,
Làng chơi đã trở về già hết duyên.
Tình cờ chẳng hẹn mà nên,
Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường.

Ư ư hử à há Ư.
Ư ư hử à há Ư.
Hẳn ba trăm lạng kém đâu,
Cũng đà vừa vốn còn sau thì lời.
Miếng ngon kề đến tận nơi,
Vốn nhà cũng tiếc của trời cũng tham.
Đào tiên đã bén tay phàm,
Thì vin cành quít cho cam sự đời.
Dưới trần mấy mặt làng chơi,
Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa.
*
Ư ư hử à há Ư.
Ư ư hử à há Ư.
Nước vỏ lựu máu màu gà,
Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên.
Mập mờ đáng lận con đen,
Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi.
Mụ già hoặc có điều gì,
Liều công mất một buổi quỳ mà thôi.
Vả đây đường xá xa xôi,
Mà ta bất động nữa người sinh nghi.
Tiếc thay một đóa trà mi,
Con ong đã tỏ đường đi lối về.
Một cơn mưa gió nặng nề,
Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương.
Ư ư hử à há Ư.
Ư ư hử à há Ư.

Truyện Kiều – 22. Đoạn Trường - Mélodie Ballade :

 

Đoạn Trường - CD-KVK211 - Từ câu thơ 849 đến câu 890
Thơ : Nguyễn Du - Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 28 Octobre 2007 - Ca Sĩ : Quỳnh Lan

Đêm xuân một giấc mơ màng,
Đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ,
Giọt riêng tầm tã tuôn mưa,
Phần căm nỗi khách phần dơ nỗi mình.
*
Tuồng chi là giống hôi tanh,
Thân nghìn vàng để ô danh má hồng,
Thôi còn chi nữa mà mong,
Đời người thôi thế là xong một đời,
Giận duyên tủi phận bời bời,
Cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh,
Nghĩ đi nghĩ lại một mình,
Một mình thì chớ hai tình thì sao ?
*
Sau dầu sinh sự thế nào,
Truy nguyên chẳng kẻo lụy vào song thân,
Nỗi mình âu cũng giãn dần,
Kíp chầy thôi cũng một lần mà thôi !
Những là đo đắn ngược xuôi,
Tiếng gà nghe đã gáy sôi mái tường,
Lầu mai vừa rúc còi sương,
Mã sinh giục giã vội vàng ra đi.
*
Đêm xuân một giấc mơ màng,
Đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ,
Giọt riêng tầm tã tuôn mưa,
Phần căm nỗi khách phần dơ nỗi mình.
*
Đoạn trường thay lúc phân kỳ,
Vó câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh,
Bề ngoài mười dậm trường đình,
Vương ông mở tiệc tiễn hành đưa theo,
Ngoài thì chủ khách dập dìu,
Một nhà huyên với một Kiều ở trong,
Nhìn càng lã chã giọt hồng,
Rỉ tai nàng mới giãi lòng thấp cao,
Hổ sinh ra phận thơ đào,
Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong,
*
Lỡ làng nước đục bụi trong,
Trăm năm để một tấm lòng từ đây,
Xem gương trong bấy nhiêu ngày,
Thân con chẳng kẻo mắc tay bọn già,
Khi về bỏ vắng trong nhà,
Khi vào dùng dắng khi ra vội vàng,
Khi ăn khi nói lỡ làng,
Khi thầy khi tớ xem thường xem khinh,
Khác màu kẻ quý người thanh,
Ngẫm ra cho kỹ như hình con buôn,
Thôi con còn nói chi con,
Sống nhờ đất khách thác chôn quê người.
Thôi con còn nói chi con ...
Sống nhờ đất khách thác chôn quê người ...

Truyện Kiều – 23. Gương Nhật Nguyệt - Mélodie Rock :

 

Gương Nhật Nguyệt
CD-KVK301 - Từ 891 câu dến câu 928
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 2 Décembre 2007
Ca Sĩ : Hương Giang

Vương bà nghe bấy nhiêu lời,
Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên,
Vài tuần chưa cạn chén khuyên,
Mái ngoài nghỉ đã giục liền ruối xe.
Xót con lòng nặng trì trì,
Trước yên ông đã nằn nì thắp cao,
Chút thân yếu liễu tơ đào,
Rớp nhà đến nổi giấn vào tôi ngươi,
Từ đây góc bể chân trời,
Nắng mưa thui thủi quê người một thân,
*
Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân,
Tuyết sương che chở cho thân cát đằng.
Cạn lời khách mới thưa rằng,
Buộc chân thôi cũng xích thằng nhiệm trao,
Mai sau dầu đến thế nào,
Kìa gương nhật nguyệt nọ dao quỷ thần,
Đùng đùng gió giục mây vần,
Một xe trong cõi hồng trần như bay,
Trông vời gạt lệ chia tay,
Góc trời thăm thẳm đêm ngày đăm đăm.
*
Nàng thì dặm khách xa xâm,
Bạc phau cầu giá đen rầm ngàn mây,
Vi lô san sát hơi may,
Một trời thu để riêng ai một người,
Dặm khuya ngất tạnh mù khơi,
Thấy trăng mà thẹn những lời non sông,
Rừng thu từng biếc xen hồng,
Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn,
*
Những là lạ nước lạ non,
Lâm Tri vừa một tháng tròn tới nơi,
Xe châu dừng bánh cửa ngoài,
Rèm trong đã thấy một người bước ra,
Thoắt trong nhòm nhợt màu da,
Ăn chi cao lớn đẫy đà làm sao ?
Trước xe lơi lả han chào,
Vâng lời nàng mới bước vào tận nơi,
Bên thì mấy ả mày ngài,
Bên thì ngồi bốn năm người làng chơi.

Truyện Kiều – 24. Lầu Xanh - Mélodie Pop Rock :

 

Lầu Xanh
CD-KVK302 - Từ câu thơ929 đến câu 966
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 16 Décembre 2007
Ca Sĩ : Tố Hà

You... You... ú... you... ù...
Giữa thì hương án hẳn hoi,
Trên treo một tượng trắng đôi lông mày,
Lầu xanh quen lối xưa nay,
Nghề nầy thì lấy ông nầy tiên sư,
Hương hôm hoa sớm phụng thờ,
Cô nào xấu vía có thưa mối hàng,
Cổi xiêm lột áo sỗ sàng,
Trước thần sẽ nguyện mảnh hương lầm rầm.

You... You... ú... you... ù...
Đổi hoa lót xuống chiếu nằm,
Bướm ong bay lại ầm ầm tứ vi,
Kiều còn ngơ ngẩn biết gì,
Cứ lời lạy xuống mụ thì khấn ngay,
Cửa hàng buôn bán cho may,
Đêm đêm hàn thực ngày ngày nguyên tiêu,
Muôn nghìn người thấy cũng yêu,
Xôn xao anh yến dập dìu trúc mai,
Tin nhạn vẩn lá thư bài,
Đưa người cửa trước rước người cửa sau.
Lạ tai nghe chửa biết đâu,
Xem tình ra cũng những màu dở dang,
Lễ xong hương hỏa gia đường,
Tú Bà vắt nóc lên giường ngồi ngay,

You... You... ú... you... ù...
Giữa thì hương án hẳn hoi,
Trên treo một tượng trắng đôi lông mày,
Lầu xanh quen lối xưa nay,
Nghề nầy thì lấy ông nầy tiên sư,
Hương hôm hoa sớm phụng thờ,
Cô nào xấu vía có thưa mối hàng,
Cổi xiêm lột áo sỗ sàng,
Trước thần sẽ nguyện mảnh hương lầm rầm.

You... You... ú... you... ù...
Dạy rằng : Con lạy mẹ đây,
Lạy rồi sang lạy cậu mày bên kia,
Nàng rằng phải bước lưu ly,
Phận hèn vâng đã cam bề tiểu tinh,
Điều đâu lấy yến làm anh,
Ngây thơ chẳng biết là danh phận gì.
Đủ điều nạp thái vu qui,
Đã khi chung chạ lại khi đứng ngồi,
Giờ ra thay bậc đối ngôi,
Dám xin gửi lại một lời cho minh,
Mụ nghe nàng nói hay tình,
Bây giờ mới nổi tam bành mụ lên,
Này này sự đã quả nhiên,
Thôi đà cướp sống chồng min đi rồi,
Bảo rằng đi dạo lấy người,
Đem về rước khách kiếm lời mà ăn.

You... You... ú... you... ù...
Chú giải :
Hàn thực : ăn lạnh
Cậu mày : Cha mày
Tiểu tinh : Sao nhỏ
Tam bành : Đầu, bụng, chân
Min : Ta, tao ( tiếng cổ )

Truyện Kiều – 25. Phong Trần - Mélodie Salsa, Flamenco:

 

Phong Trần
Từ câu thơ 967đến câu 1006
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 10 Janvier 2008
Ca Sĩ : Xuân Phú

www..youtube.com/user/thienmusic

Tuồng vô nghĩa ở bất nhân,
Buồn mình trước đã tần mần thử chơi,
Mầu hồ đã mất đi rồi,
Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma,
Con kia đã bán cho ta,
Nhập gia cứ phải phép nhà tao đây,
Lão kia có giở bài bây,
Chẳng văng vào mặt mà mày lại nghe,
Cớ sao chịu tốt một bề,
Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao.
*
Phải làm cho biết phép tao,
Chập bì tiên rắp sấn vào ra tay,
Nàng rằng Trời thẩm đất dày,
Thân nầy đã bỏ những ngày ra đi,
Thôi thì thôi có tiếc gì,
Sẵn dao tay áo tức thì giở ra,
Sợ gan nát ngọc liều hoa,
Mụ còn trông mặt nàng đà quá tay,
Thương ôi tài sắc bậc nầy,
Một dao oan nghiệt đứt dây phong trần.
*
Nỗi oan vỡ lở xa gần,
Trong nhà người chật một lần như nêm,
Nàng thì bằn bặt giấc tiên,
Mụ thì cầm cập mắt nhìn hồn bay,
Vực nàng vào chốn hiên tây,
Cắt người coi sóc chạy thầy thuốc thang,
Nào hay chưa hết trần duyên,
Trong mê dường đã đứng bên một nàng,
Rỉ rằng nhân quả dở dang,
Đã toan trốn nợ đoạn tràng được sao.
*
Số còn nặng nghiệp má đào,
Người dù muốn quyết trời nào đã cho,
Hãy xin hết kiếp liễu bồ,
Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau,
Thuốc thang suốt một ngày thâu,
Giấc mơ nghe đã dầu dầu vừa tan,
Tú Bà chực sẳn bên màn,
Lựa lời khuyên giải mơn man gỡ dần,
Một người dễ có mấy thân,
Hoa xuân đương nhụy ngày xuân còn dài.

Truyện Kiều – 26. Túc Nhân - Mélodie Samba :

 

Túc Nhân ( Le Destin )
CD-KVK304 - Từ câu thơ1007 đến câu 1046
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 16 Janvier 2008
Ca Sĩ : Mỹ Dung
www.youtube.com/user/thienmusic

Cũng là lỡ một lầm hai,
Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây,
Lỡ chân trót đã vào đây,
Khóa buồng xuân để đợi ngày đào non,
Người còn thì của hãy còn,
Tìm nơi xứng đáng làm con cái nhà,
Làm chi tội báo oán gia,
Thiệt mình mà hại đến ta hay gì,
Kề tai mấy nỗi nần nì,
Nàng nghe dường cũng thị phi rạch ròi.
*
Vả suy thần mộng mấy lời,
Túc nhân âu cũng có trời ở trong,
Kiếp nầy nợ trả chưa xong,
Làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau,
Lặng nghe thấm thía gót đầu,
Thưa rằng ai có muốn đâu thế nầy,
Được như lời thế là may,
Hẳn rằng mai có như rày cho chăng,
Sợ khi ong bướm đãi đằng,
Đến điều sống đục sao bằng thác trong.
*
Mụ rằng con hãy thong dong,
Phải điều lòng lại dối lòng mà chơi,
Mai sau ở chẳng như lời,
Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi,
Thấy lời quyết đoán hẳn hoi,
Đành lòng nàng cũng sẽ nguôi nguôi dần,
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân,
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung,
Bốn bề bát ngát xa trông,
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia.
*
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng,
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,
Tin sương luống những rày trông mai chờ,
Bên trời góc biển bơ vơ,
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai,
Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấm lạnh những ai đó giờ,
Sân Lai cách mấy nắng mưa,
Có khi gốc tử đã vừa người ôm.

Truyện Kiều – 27. Buồn Trông - Mélodie Ballade / Jazz :

 

Buồn Trông
CD-KVK305 - Từ câu thơ 1047 đến câu 1072
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 26 Janvier 2008
Ca Sĩ : Quỳnh Lan
http://www.youtube.com/user/thienmusic

Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa,
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
*
Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa,
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
*
Buồn trông nội cỏ dầu dầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh,
Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi,
Chung quanh những nước non người,
Đau lòng lưu lạc nên vài bốn câu,
Ngậm ngùi rủ bức rèm châu,
Cách tường nghe có tiếng đâu họa vần,
Một chàng vừa trạc thanh xuân,
Hình dung chải chuốt áo khăn dịu dàng.
*
Nghỉ rằng cũng mạch thư hương,
Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh,
Bóng nga thấp thoáng dưới mành,
Trông nàng chàng cũng ra tình đeo đai,
Than ôi sắc nước hương trời,
Tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây,
Giá đành trong nguyệt trên mây,
Hoa sao hoa khéo đọa đày bấy hoa,
Tức gan riêng giận trời già,
Lòng nầy ai tỏ cho ta hỡi lòng,
*
Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa,
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
*
Thuyền quyên ví biết anh hùng,
Ra tay tháo cũi sổ lồng như chơi,
Song thu đã khép cánh ngoài,
Tai còn đồng vọng mấy lời sắt đanh,
Nghỉ người thôi lạt nghỉ mình,
Cảm lòng chua xót lại tình bơ vơ,
Những là lần lữa nắng mưa,
Kiếp phong trần biết bao giờ mới thôi,
Đánh liều nhắn một hai lời,
Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân.
*

Mảnh tiên kể hết xa gần,
Nỗi nhà báo đáp nỗi thân lạc loài,
Tan sương vừa rạng ngày mai,
Tiện hồng nàng mới nhắn lời gửi sang,
Trời tây lảng đãng bóng vàng,
Phục thư đã thấy tin chàng đến nơi,
Mở xem một bức tiên mai,
Rành rành Tích Việt có hai chữ đề,
Lấy trong ý tứ mà suy,
Ngày hai mươi mốt tuất thì phải chăng ?
Chim hôm thoi thót về rừng,
Đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành.

Truyện Kiều – 28. Sở Khanh - Mélodie Bossa Nova :

 

Sở Khanh
CD-KVK306 - Từ câu thơ 1093 đến câu 1128
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Cap d'Agde, le 31 Janvier 2008
Ca Sĩ : Thụy Long
http://www.youtube.com/user/thienmusic

Tường đông lay động bóng cành,
Rẽ song đã thấy Sở Khanh lén vào,
Sượng sùng đánh đạn ra chào,
Lạy thôi nàng mới rỉ tai ân cần,
Rằng tôi bèo bọt chút thân,
Lạc đàn mang lấy nợ nần yến anh,
Dám nhờ cốt nhục tử sinh,
Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau.
*
Lặng nghe lẩm nhẩm gật đầu,
Ta đây nào phải ai đâu mà rằng,
Nàng đà biết đến ta chăng ?
Bề trầm luân lấp cho bằng mới thôi,
Nàng rằng muôn sự ơn người,
Thế nào xin quyết một bài cho xong,
Rằng ta có ngựa truy phong,
Có tên dưới trướng vốn dòng kiện nhi,
Thừa có lẻn bước ra đi,
Ba mươi sáu chước chước gì là hơn ?
*

Dù khi gió kép mưa đơn,
Có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì,
Nghe lời nàng đã sinh nghi,
Song đã quá đỗi quản gì được thân,
Cũng liều nhắm mắt đưa chân,
Mà xem con Tạo xoay vần đến đâu,
Cùng nhau lén bước xuống lầu,
Song song ngựa trước ngựa sau một đoàn.
*
Đêm thâu khắc lậu canh tàn,
Gió cây trút lá trăng ngàn ngậm gương,
Lối mòn cỏ lạt màu sương,
Làng quê đi một bước đường một đau,
Tiếng gà xao xác gáy mau,
Tiếng người đâu đã mé sau dậy dàng,
Nàng càng thổn thức gan vàng,
Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào,
Một mình khôn biết làm sao,
Dặm rừng bước thấp bước cao hãi hùng.

Truyện Kiều – 29. Phù Dung - Mélodie Tango:

 

Phù Dung

CD-KVK307 Từ câu thơ1129 đến câu 1162
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 3 Février 2008
Ca Sĩ : Mai Thảo
http://www.youtube.com/user/thienmusic

Hóa nhi thật có nỡ lòng,
Làm chi giày tỉa vò hồng lắm nau,
Một đoàn đổ đến trước sau,
Vuốt đâu xuống đất cánh đâu lên trời,
Tú Bà tốc thẳng đến nơi,
Hầm hầm áp điệu một hơi lại nhà,
Hung hăng chẳng nói chẳng tra,
Đang tay vùi liễu dập hoa tơi bời.
*
Thịt da ai cũng là người,
Lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau,
Hết lời thú phục khẩn cầu,
Uốn lưng thịt đổ cất đầu máu sa,
Rằng tôi chút phận đàn bà,
Nước non lìa cửa lìa nhà đến đây,
Bây giờ sống chết ở tay,
Thân nầy đã đến thế nầy thì thôi.
*
Nhưng tôi có sá chi tôi,
Phận tôi đành vậy vốn người để đâu ?
Thân lươn bao quản lấm đầu,
Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa,
Được lời mụ mới tùy cơ,
Bắt người bảo lỉnh làm tờ cung chiêu,
Bày vai có ả Mã Kiều,
Xót nàng ra mới đánh liều chịu đoan.
*
Mụ càng kể nhật kể khoan,
Gạn gùng đến mực nồng nàn mới tha,
Vực nàng vào nghĩ trong nhà,
Mã Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời,
Thôi đà mắc lận thì thôi,
Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh,
Bạc tình nổi tiếng lầu xanh,
Một tay chôn biết mấy cành phù dung,
Đà đao lập sẵn chước dùng,
Lạ gì một cốt một đồng xưa nay,

Chú giải :
Phù Dung = Hoa Phù Dung, gợi nói người đẹp.
Đà đao = Đánh giặc giã thua lừa vào chổ bẩy để phản công.
Một cốt một đồng = Thông đồng mưu mẹo.

Truyện Kiều – 30. Quyến Gió Rủ Mây - Mélodie Slow / Twist :

 

Quyến Gió Rủ Mây
CD-KVK308 - Từ câu thơ 1163 đến câu 1196
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 10 Février 2008
Ca Sĩ : Tố Hà
http://www.youtube.com/user/thienmusic

Có ba mươi lạng trao tay,
Không dưng chi có chuyện nầy trò kia,
Rồi ra trở mặt tức thì,
Bớt lời liệu chớ sân si thiệt đời,
Nàng rằng thề thốt nặng lời,
Có đâu mà lại ra người hiềm sâu,
Còn đương suy trước nghĩ sau,
Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào,
*
Sở Khanh lên tiếng rêu rao,
Rằng nghe mới có con nào ở đây,
Phao cho quyến gió rủ mây,
Hãy xem có biết mặt nầy là ai,
Nàng rằng thôi thế thì thôi,
Rằng không thì cũng vâng lời là không,
Sở Khanh quát mắng đùng đùng,
Sấn vào vừa rắp thị hùng ra tay,
*
Nàng rằng Trời nhẽ có hay,
Quyến anh rủ yến sự nầy tại ai ?
Ðem người đẩy xuống giếng khơi,
Nó lời rồi lại ăn lời được ngay,
Còn tiên tích việt ở tay,
Rõ ràng mặt ấy mặt nầy chớ ai,
Lời ngay đông mặt trong ngoài,
Kẻ chê bất nghĩa người cười vô lương,
*
Phụ tình án đã rõ ràng,
Dơ tuồng nghĩ mới kiếm đường tháo lui,
Buồng riêng riêng những sụt sùi,
Nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân,
Tiếc thay trong gíá trắng ngần,
Ðến phong trần cũng phong trần như ai,
Tẻ vui cũng một kiếp người,
Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru,
Kiếp xưa đã vững đường tu,
Kiếp nầy chẳng kẻo đền bù mới xuôi.

Truyện Kiều – 31. Tống Ngọc Tràng Khanh - Mélodie Mambo:

 

Tống Ngọc Tràng Khanh
CD-KVK309 - Từ câu thơ 1197 đến câu 1232
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 13 Février 2008
Ca Sĩ : Quỳnh Lan
http://www.youtube.com/user/thienmusic

Dù sao bình đã vỡ rồi,
Lấy thân mà trả nợ đời cho xong,
Vừa tuần nguyệt sáng gương trong,
Tú Bà ghé lại thong dong dặn dò.
*
Nghề chơi cũng lắm công phu,
Làng chơi ta phải biết cho đủ điều,
Nàng rằng mưa gió dập dìu,
Liều thân thì cũng phải liều thế thôi,
Mụ rằng ai cũng như ai,
Người ta ai mất tiền hoài đến đây,
Ở trong còn lắm điều hay,
Nỗi đêm khép mở nỗi ngày riêng chung,
Nầy con thuộc lấy làm lòng,
Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề.
*
Dù sao bình đã vỡ rồi,
Lấy thân mà trả nợ đời cho xong,
Vừa tuần nguyệt sáng gương trong,
Tú Bà ghé lại thong dong dặn dò.
*
Chơi cho liễu chán hoa chê,
Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời,
Khi khóe hạnh khi nét ngài,
Khi ngâm ngợi nguyệt khi cười cợt hoa,
Ðều là nghề nghiệp trong nhà,
Ðủ ngần ấy nét mới là người soi,
Gót đầu vâng dạy mấy lời,
Dường chau nét nguyệt dường phai vẻ hồng,
Những nghe nói đã thẹn thùng,
Nước đời lắm nỗi lạ lùng khắt khe.
*
Dù sao bình đã vỡ rồi,
Lấy thân mà trả nợ đời cho xong,
Vừa tuần nguyệt sáng gương trong,
Tú Bà ghé lại thong dong dặn dò.
*
Xót mình cửa các buồng khuê,
Vỡ lòng học lấy những nghề nghiệp hay,
Khéo là mặt dạn mày dày,
Kiếp người đã đến thế nầy thì thôi,
Thương thay thân phận lạc loài,
Dẫu sao cũng ở tay người biết sao ?
Lầu xanh mới rủ trướng đào,
Càng treo giá ngọc càng cao phẩm người,
Biết bao bướm lả ong lơi,
Cuộc say dầy tháng trận cười suốt đêm,
Dập dìu lá gió cành chim,
Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Tràng Khanh.

Truyện Kiều – 32. Chương Đài - Mélodie Slow / Rock:

 

Chương Đài
CD-KVK310 - Từ 1233 câu dến câu 1274
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 2 Mars 2008
Ca Sĩ : Hương Giang
http://www.youtube.com/user/thienmusic

Khi tỉnh rượu lúc tàn canh,
Giật mình mình lại thương mình xót xa,
Khi sao phong gấm rủ là,
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường,
Mặt sao dày gió dạn sương,
Thân sao bướm chán ong chường bấy thân,
Mặc người mưa Sớ mây Tần,
Những mình nào biết có xuân là gì,
Ðôi phen gió tựa hoa kề,
Nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu.
*
La lá la ... la lá la ... la lá la la ... la lá la la ...

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ,
Ðòi phen nét vẽ câu thơ,
Cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa,
Vui là vui gượng kẻo mà,
Ai tri âm đó mặn mà với ai ?
Thờ ơ gió trúc mưa mai,
Ngẩn ngơ trăm nỗi giùi mài một thân,
Ôm lòng đòi đoạn xa gần,
Chẳng vò mà rối chẳng dần mà đau.

La lá la ... la lá la ... la lá la la ... la lá la la ...
*

Nhớ ơn chín chữ cao sâu,
Một ngày một ngả bóng dâu tà tà,
Dặm ngàn nước thẳm non xa,
Nghĩ đâu thân phận con ra thế nầy,
Sân hoè đôi chút thơ ngây,
Trân cam ai kẻ dỡ thay việc mình,
Nhớ lời nguyện ước ba sinh,
Xa xôi ai có thấu tình chăng ai,
Khi về hỏi liễu Chương Ðài,
Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay.
*
La lá la ... la lá la ... la lá la la ... la lá la la ...

Tình sâu mong trả nghĩa dày,
Hoa kia đã chắp cành nầy cho chưa ?
Mối tình đòi đoạn vò tơ,
Giấc hương quan luống lần mơ canh dài,
Song sa vò võ phương trời,
Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng,
Lần lần thỏ bạc ác vàng,
Xót người trong hội đoạn tràng đòi cơn,
Ðã đày vào kiếp phong trần,
Làm cho cho hại cho tàn cho cân,
Ðã đày vào kiếp phong trần,
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.

La lá la ... la lá la ... la lá la la ... la lá la la ...

Truyện Kiều – 33. Thúc Sinh - Mélodie Slow:

 

Thúc Sinh
CD-KVK311 - Từ câu thơ 1275 đến câu 1312
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 10 Mars 2008
Ca Sĩ : Xuân Phú
http://www.youtube.com/user/thienmusic

Khách du bỗng có một người,
Kỳ Tâm họ Thúc cũng nòi thư hương,
Vốn người huyện Tích châu Thường,
Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm Tri,
Hoa khôi mộ tiếng Kiều nhi,
Thiếp hồng tìm đến hương khuê gửi vào,
Trướng tô giáp mặt hoa đào,
Vẻ nào chẳng mặn nét nào chẳng ưa.
*
Hải đường mơn mớn cành tơ,
Ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng,
Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng,
Ðêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng ?
Lạ gì thanh khí lẽ hằng,
Một dây một buộc ai giằng cho ra,
Sớm đào tối mận lân la,
Trước còn trăng gió sau ra đá vàng,
Dịp đâu may mắn lạ dường,
Lại vừa gặp khoảng xuân đường lại quê.
*
Sinh càng một tỉnh mười mê,
Ngày xuân lắm lúc đi về với xuân,
Khi gió gác khi trăng sân,
Bầu tiên chuốc rượu câu thần nối thơ,
Khi hương sớm khi trà trưa,
Bàn vây điểm nước đường tơ họa đàn,
Miệt mài trong cuộc trụy hoan,
Càng quen thuộc nết càng đan díu tình,
Lạ cho cái sóng khuynh thành,
Làm cho đổ quán xiêu đình như chơi.
*
Thúc Sinh quen thói bốc rời,
Trăm nghìn đổ một trận cười như không,
Mụ càng tô lục chuốc hồng,
Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê,
Dưới trăng quên đã gọi hè,
Ðầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông,
Buồng the phải buổi thong dong,
Thang lan rủ bức trướng hồng tắm hoa,
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà,
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.

Truyện Kiều – 34. Phận Bèo Mây - Mélodie Slow / Swing :

 

Phận Bèo Mây
CD-KVK401 - Từ câu thơ1313 đến câu 1354
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 16 Mars 2008
Ca Sĩ : Tố Hà
http://www.youtube.com/user/thienmusic

Sinh càng tỏ nét càng khen,
Ngụ tình tay thảo một thiên luật Ðường,
Nàng rằng vâng biết lòng chàng,
Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu,
Hay hèn lẽ cũng nối điêu,
Nỗi quê nghĩ một hai điều ngang ngang,
Lòng còn gửi áng mây vàng,
Họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay,
Rằng sao nói lạ lùng thay,
Cành kia chẳng phải cỗi nầy mà ra.
*
Nàng càng ủ dột thu ba,
Ðoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh,
Thiếp như hoa đã lìa cành,
Chàng như con bướm liệng vành mà chơi,
Chúa xuân đành đã có nơi,
Vắn ngày thôi chớ dài lời làm chi,
Sinh rằng từ thuở tương tri,
Tấm riêng riêng những nặng vì nước non,
Trăm năm tính cuộc vuông tròn,
Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông.
*
Nàng rằng muôn đội ơn lòng,
Chút e bên thú bên tòng dễ đâu,
Bình khang nấn ná bấy lây,
Yêu hoa yêu được một màu điểm trang,
Rồi ra lạt phấn phai hương,
Lòng kia giữ được thường thường mãi chăng ?
Vả trong thềm quế cung trăng,
Chủ trương đành đã chị Hằng ở trong,
Bấy lâu khắng khít giải đồng,
Thêm người người cũng chia lòng riêng tây.
*
Vẻ chi chút phận bèo mây,
Làm cho bể ái khi đầy khi vơi,
Trăm điều ngang ngửa vì tôi,
Thân sau ai chịu tội trời ấy cho,
Như chàng có vững tay co,
Mười phần cũng đắp điếm cho một vài,
Thế trong dù lớn hơn ngoài,
Trước hàm sư tử gửi người đằng ta,
Cúi đầu luồn xuống mái nhà,
Giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng,
Ở trên còn có nhà thông,
Lượng trên trông xuống biết lòng có thương.

Truyện Kiều – 35. Đêm Ngắn Tình Dài - Mélodie Ballade / Salsa:

 

Đêm Ngắn Tình Dài
CD-KVK402 - Từ câu thơ1355 đến câu 1394
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 23 Mars 2008
Ca Sĩ : Tố Hà
http://www.youtube.com/user/thienmusic

Sá chi liễu ngõ hoa tường,
Lầu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh,
Lại càng dơ dáng dại hình,
Đành thân phận thiếp ngại danh giá chàng,
Thương sao cho vẹn thì thương,
Tính sao cho vẹn mọi đường thì vâng,
Sinh rằng hay nói đè chừng,
Lòng đây lòng đấy chưa từng hay sao ?
Đường xa chớ ngại Ngô Lào,
Trăm điều hãy cứ trông vào một ta.
*
Đã gần chi có điều xa,
Đá vàng đã quyết phong ba cũng liều,
Cùng nhau căn vặn đến điều,
Chỉ non thề biển nặng gieo đến lời,
Nỉ non đêm ngắn tình dài,
Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương,
Mượn điều trúc viện thừa lương,
Rước về hãy tạm dấu nàng một nơi,
Chiến hòa sắp sẵn hai bài,
Cậy tay thầy thợ mượn người dò la.
*
Bắn tin đến mặt Tú Bà,
Thua cơ mụ cũng cầu hòa dám sao,
Rõ ràng của dẫn tay trao,
Hoàn lương một thiếp thân vào cửa công,
Công tư đôi lẽ đều xong,
Gót tiên phút đã thoát vòng trần ai,
Một nhà sum hợp trúc mai,
Cùng sâu nghỉa bể càng dài tình sông,
Hương càng đượm lửa càng nồng,
Càng sôi vẻ ngọc càng lồng màu sen.
*
Nửa năm hơi tiếng vừa quen,
Sân ngô cành bích đã chen lá vàng,
Giậu thu vừa nẩy giò sương,
Gối yên đã thấy xuân đường đến nơi,
Phong lôi nổi trận bời bời,
Nặng lòng e ấp tính bài phân chia,
Quyết ngay biện bạch một bề,
Dạy cho má phấn lại về lầu xanh,
Thấy lời khiêm huấn rành rành,
Đánh liều Sinh mới lấy tình nài kêu.

Chú giải :
Ngô Lào = Nước Ngô ( Trung Quốc ),
nước Lào ( Ai Lao )

Truyện Kiều – 36. Tay Đã Nhúng Chàm - Mélodie Bolero / Mambo :

 

Tay Đã Nhúng Chàm
CD-KVK403 - Từ câu thơ 1395 đến câu 1434
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 13 avril 2008
Ca Sĩ : Thụy Long
http://www.youtube.com/user/thienmusic

Rằng con biết tội đã nhiều,
Dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam,
Trót vì tay đã nhúng chàm,
Dại rồi con biết khôn làm sao đây,
Cùng nhau vả tiếng một ngày,
Ôm cầm ai nỡ đứt dây cho đành,
Lượng trên quyết chẳng thương tình,
Bạc đen thôi có tiếc mình làm chi,
Thấy lời sắt đá tri tri,
Sốt gan ông mới cáo quỳ cửa công.
*
Đất bằng nổi sóng đùng đùng,
Phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra,
Cùng nhau theo gót sai nha,
Song song vào trước sân hoa lạy quỳ,
Trông lên mặt sắt đen sì,
Lập nghiêm trước đã ra uy nặng lời,
Gã kia dại nết chơi bời,
Mà con người ấy ra người đong đưa,
Tuồng chi hoa thải hương thừa,
Mượn màu son phấn đánh lừa con đen.
*
Suy trong tình trạng nguyên đơn,
Bề nào thì cũng chưa yên bề nào,
Phép công chiếu án luận vào,
Có hai đường ấy muốn sao mặc mình,
Một là cứ phép gia hình,
Một là lại cứ lầu xanh phó về,
Nàng rằng đã quyết một bề,
Nhện nầy vương lấy tơ kia mấy lần,
Đục trong thân cũng là thân,
Yếu thơ vâng chịu trước sân lôi đình.
*
Dạy rằng cứ phép gia hình,
Ba cây chập lại một cành mẫu đơn,
Phận đành chi dám kêu oan,
Đào hoen quẹn má liễu tan tác mày,
Một sân lầm cát đã đầy,
Gương lờ nước thủy mai gầy vóc xương,
Nghỉ tình chàng Thúc mà thương,
Nẻo xa trông thấy lòng càng xót xa,
Khóc rằng oan khốc vì ta,
Có nghe lời trước chẳng đà lụy sau.

Truyện Kiều – 37. Tài Tử Giai Nhân - Mélodie Flamenco:

 

Tài Tử Giai Nhân
CD-KVK404 - Từ câu thơ 1435 đến câu 1474
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 31 Mai 2008
Ca Sĩ : Ngọc Ánh
http://www.youtube.com/user/thienmusic

Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu,
Để ai trăng tủi hoa sầu vì ai ?
Phủ đường nghe thoảng vào tai,
Động lòng lại gạn đến lời riêng tây.
*
Sụt sùi chàng mới thưa ngay,
Đầu đuôi kể lại sự ngày cầu thân,
Nàng đà tính hết xa gần,
Từ xưa nàng đã biết thân có rày,
Tại tôi hứng lấy một tay,
Để nàng cho đến nỗi nầy vì tôi,
Nghe lời nói cũng thương lời,
Dẹp uy mới dạy mở bài giải vi,
Rằng như hẳn có thế thì,
Trăng hoa song cũng thị phi biết điều,
Sinh rằng chút phận bọt bèo,
Theo đòi vả cũng ít nhiều bút nghiên.
*
Cạn lòng chẳng biết nghỉ sâu,
Để ai trăng tủi hoa sầu vì ai ?
Phủ đường nghe thoảng vào tai,
Động lòng lại gạn đến lời riêng tây.

Cười rằng đã thế thì nên,
Mộc già hãy thử một thiên trình nghề,
Nàng vâng cất bút tay đề,
Tiên hoa trình trước án phê xem tường,
Khen rằng giá đáng Thịnh Đường,
Tài nầy sắc ấy nghìn vàng chưa cân,
Thực là tài tử giai nhân,
Châu Trần còn có Châu Trần nào hơn,
Thôi đừng rước dữ cưu hờn,
Làm chi lỡ nhịp cho đờn ngang cung,
Đã đưa đến trước cửa công,
Ngoài thì là lý song trong là tình.
*
Cạn lòng chẳng biết nghỉ sâu,
Để ai trăng tủi hoa sầu vì ai ?
Phủ đường nghe thoảng vào tai,
Động lòng lại gạn đến lời riêng tây.

Dâu con trong đạo gia đình,
Thôi thì dẹp nỗi bất bình là xong,
Kíp truyền sắm sửa lễ công,
Kiệu hoa lướt gió đuốc hồng điểm sao,
Bày hàng cổ xúy xôn xao,
Song song đưa tới trướng đào sánh đôi,
Thương vì hạnh trọng vì tài,
Thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba,
Huệ lan sực nức một nhà,
Từng cay đắng lại mặn mà hơn xưa,
Mảng vui rượu sớm cờ trưa,
Đào đà phai thắm sen vừa nảy xanh.

Truyện Kiều – 38. Yếm Thắm Trôn Kim - Mélodie Slow Rock / Twist :

 

Yếm Thắm Trôn Kim
CD-KVK405 Từ câu thơ 1475 đến câu 1514
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 17 Avril 2008
Ca Sĩ : Mai Thảo
http://www.youtube.com/user/thienmusic

Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh,
E tình nàng mới bày tình riêng chung,
Phận bồ từ vẹn chữ tòng,
Đổi thay nhạn yến đã hòng đầy niên,
Tin nhà ngày một vắng tin,
Mặn tình cát lũy lạt tình tao khang.
*
Nghỉ ra thật cũng nên đường,
Tăm hơi ai kẻ giữ giàng cho ta,
Trộm nghe kẻ lớn trong nhà,
Ở vào khuôn phép nói ra mối đường,
E thay những dạ phi thường,
Dễ dò rốn bể khôn lường đáy sông,
Mà ta suốt một năm ròng,
Thế nào cũng chẳng giấu xong được nào,
Bấy chầy chưa tỏ tiêu hao,
Hoặc là trong có làm sao chăng là,
Xin chàng kíp liệu tại nhà,
Trước người đẹp ý sau ta biết tình.
*
Đêm ngày giữ mức giấu quanh,
Rày lần mai lữa như hình chưa thông,
Nghe lời khuyên nhủ thong dong,
Đành lòng Sinh mới quyết lòng hồi trang,
Rạng ra gửi đến xuân đường,
Thúc ông cũng vội giục chàng ninh gia,
Tiễn đưa một chén quan hà,
Xuân đình thoắt đã dạo ra Cao Đình,
Sông Tần một dải xanh xanh,
Loi thoi bờ liễu mấy cành Dương Quan,
Cầm tay dài ngắn thở than,
Chia phôi ngừng chén hợp tan nghẹn lời.
*
Nàng rằng non nước xa khơi,
Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm,
Dễ lòa yếm thắm trôn kim,
Làm chi bưng mắt bắt chim khó lòng,
Đôi ta chút nghĩa đèo bòng,
Đến nhà trước liệu nói sòng cho minh,
Dù khi sóng gió bất bình,
Lớn ra uy lớn tôi đành phận tôi,
Hơn điều giấu ngược giấu xuôi,
Lại mang những việc tày trời đến sau.
*
Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh,
E tình nàng mới bày tình riêng chung,
Phận bồ từ vẹn chữ tòng,
Đổi thay nhạn yến đã hòng đầy niên,
Tin nhà ngày một vắng tin,
Mặn tình cát lũy lạt tình tao khang.

Chú giải :
Đã hòng = hy vọng.
Tao khang = bã rượu cám, lúc còn hàn vi.
Ninh gia = về thăm nhà.
Xuân đình = Nơi xum họp.
Cao đình = Nơi xa cách.
Yếm thắm trôn kim = Việc không thể dấu kín được.

Truyện Kiều – 39. Trăng Hoa - Mélodie Bossa Nova / Salsa:

 

Trăng Hoa
CD-KVK406 - Từ câu thơ 1515 đến câu 1554
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 28 Avril 2008
Ca Sĩ : Quỳnh Lan
http://www.youtube.com/user/thienmusic

Thương nhau xin nhớ lời nhau,
Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy,
Chén đưa nhớ bữa hôm nay,
Chén mừng xin đợi bữa nầy năm sau,
Người lên ngựa kẻ chia bào,
Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san.
Dặm hồng bụi cuốn chinh an,
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh,
Người về chiếc bóng năm canh,
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi.
*
Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường,
Kể chi những nổi dọc đường,
Buồng trong nầy nỗi chủ trương ở nhà,
Vốn dòng họ Hoạn danh gia,
Con quan Lại bộ tên là Hoạn Thư,
Duyên Đằng thuận nẻo gió đưa,
Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày,
Ở ăn thì nết cũng hay,
Nói điều ràng buộc thì tay cũng già.
*
Từ nghe vườn mới thêm hoa,
Miệng người đã lắm tin nhà thì không,
Lửa tâm càng dập càng nồng,
Trách người đen bạc ra lòng trăng hoa,
Ví bằng thú thật cùng ta,
Cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên,
Dại chi chẳng giữ lấy nền,
Hay chi mà rước tiếng ghen vào mình,
Lại còn bưng bít giấu quanh,
Làm chi những thói trẻ ranh nực cười.
*
Tính rằng cách mặt khuất lời,
Giấu ta ta cũng liệu bài giấu cho,
Lo gì việc ấy mà lo,
Kiến trong miệng chén có bò đi đâu ?
Làm cho nhìn chẳng được nhau,
Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên,
Làm cho trông thấy nhãn tiền,
Cho người thăm ván bán thuyền biết tay,
Nỗi lòng kín chẳng ai hay,
Ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài.

Chú giải :
Duyên Đằng = Cơ hội may mắn.
Nhãn tiền = trước mắt.

Truyện Kiều – 40. Càng Mặn Càng Nồng - Mélodie Samba :

 

Càng Mặn Càng Nồng
CD-KVK407 - Từ câu thơ 1555 đến câu 1594
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 4 Mai 2008
Ca Sĩ : Mỹ Dung
http://www.youtube.com/user/thienmusic

Tuần sau bổng thấy hai người,
Mách tin ý cũng liệu bài tâng công,
Tiểu thư nổi giận đùng đùng,
Gớm tay thêu dệt ra lòng trêu ngươi,
Chồng tao nào phải như ai,
Điều nầy hẳn miệng những người thị phi,
Vội vàng xuống lệnh ra uy,
Đứa thì vả miệng đứa thì bẻ răng,
Trong ngoài kín mít như bưng,
Nào ai còn dám nói năng một lời.
*
Buồng đào khuya sớm thảnh thơi,
Ra vào một mực nói cười như không,
Đêm ngày lòng những giận lòng,
Sinh đà về đến lầu hồng xuống yên,
Lời tan hợp nỗi hàn huyên,
Chữ tình càng mặn chữ duyên càng nồng,
Tẩy trần vui chén thong dong,
Nỗi lòng ai ở trong lòng mà ra,
Chàng về xem ý tứ nhà,
Sự mình cũng rắp lân la giãi bày.
*
Mấy phen cười nói tỉnh say,
Tóc tơ bất động mảy may sự tình,
Nghĩ đà bưng kín miệng bình,
Nào ai có khảo mà mình đã xưng,
Những là e ấp dùng dằng,
Rút dây sợ nữa động rừng lại thôi,
Có khi vui chuyện mua cười,
Tiểu thư lại giở những lời đâu đâu,
Rằng trong ngọc đá vàng thau,
Mười phần ta đã tin nhau cả mười.
*
Khen cho những chuyện dông dài,
Bướm ong lại đặt những lời nọ kia,
Thiếp dù vụng chẳng hay suy,
Đã dơ bụng nghĩ lại bia miệng cười,
Thấy lời thủng thỉnh như chơi,
Thuận lời chàng cũng nói xuôi đỡ đòn,
Những là cười phấn cợt son,
Đèn khuya chung bóng trăng tròn sánh vai,
Thú quê thuần hức bén mùi,
Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô.

Chú giải :
Tẩy trần = rửa bụi.
Thuần = là một thứ rau.
Hức = là một loại cá.

 

Chinh Phụ Ngâm 21 - Kết Duyên – Ca Sĩ Hương Giang

 

Chinh Phụ Ngâm.
Les complaintes de la femme d'un guerrier.
Chanson : Kết Duyên.
Le fil d'hyménée du vers 397 au vers 412.
Poème : Madame Đoàn Thị Điểm (1705-1748).
Musique : Quách Vĩnh Thiện.
Chanteuse : Hương Giang.
www.thienmusic.com
www.youtube.com/thienmusic

nợ sông núi

chinh phụ ngân, nợ núi sông

chinh phụ ngâm, văn thơ việt nam

Còn đăng tiếp (TLYT kính báo)

Quách Vĩnh Thiện
Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam
ACTV = Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne
www.thienmusic.com
www.youtube.com/user/thienmusic

 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site