lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Vĩnh-nhất-Tâm

Vị anh hùng bất tử

Vĩnh Nhất Tâm

Nguyễn Thái Học, vị Anh-hùng bất tử !

Như thái dương ngời sáng dãy non hùng.

Người ra đi viết lên trang “Huyết Sử”,

Tỏ uy-linh - dòng cháu Lạc, con Hồng.

Nước Đại-Việt, mấy ngàn năm lừng lẫy

 

Một trời Nam bừng sáng dậy muôn trùng.

Dầu cho phải ! Cả đầu rơi, máu chảy,

Quyết một lòng đuổi giặc Pháp vô lương.

Đem bạo lực đi hại người, cướp đất !

Thứ văn minh bạo ngược dưới vừng dương.

Ôm ảo vọng cách một trời xa lắc,

Chẳng biết chi ! Trời đất, cõi âm dương.

Thật ngớ ngẫn ! Tưởng đâu tàn chiến cuộc

Khi chém đầu nhà Cách-mệnh siêu nhân.

Quên sức mạnh sóng sau dồn sóng trước

(Dân anh-hùng từ thuở lập giang san).

 

Tay bị trói, chân mang vòng xiềng xích,

Bước hiên ngang như thần tượng ly kỳ.

Đôi mắt sáng như hành tinh lóng lánh,

Dáng phi thường, nét siêu việt uy nghị

Ngời phép lạ trong niềm tin cao ngất,

Nước Nam này đâu phải chỉ riêng ta.

Của muôn dân, còn hằng hà tuấn kiệt,

Sẽ vùng lên viết trọn Sử-hùng-ca. 

 

Rồi ngửa mặt nhìn lưỡi đao thống trị,

Hô “Việt-Nam vạn-tuế” lúc đầu rơi.

Đủ khiếp vía ! lũ quân loài bạch quỉ,

Bậc siêu quần uy liệt vọng muôn nơi.

Máu phun lên hào quang ngời khắp lối,

Cõi u minh ! một thế giới vô thần,

Lấy máu tươi rửa tan bầu u tối,

Đem công bình hóa giải nạn trầm luân.

Vĩnh Nhất-Tâm

Vĩnh-nhất-Tâm @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site