lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Vĩnh-nhất-Tâm

TẾT NỞ HOA
"Tân tuế thốn tâm hoài cựu tuế
Tha phương đại chí phục gia hương"
(Nhà Nho:Nguyễn Xuân Giáo)

Nhớ lại thủa nào trai trẻ lắm!
Đầu tiên, đón Tết tại quê người.
Vẽ hai câu đối như tâm niệm,
Nuôi chí làm trai giữa đất trời.


Nhắc nhở lòng son: Tình Cố-Quốc,
Nửa vòng trái đất, một trùng dương.
Hận căm giặc Cộng đang tàn phá,
Dâng mảnh dư đồ cho Bắc phương

Hải phận, đất liền năm tháng đợi:
Đàn-con-dân-Việt đã hay chưa?
Thắp lên ngọn đuốc đêm trừ tịch,
Kỷ Dậu (1789) thuở nào pháo nở hoa.

Đại-đế Quang Trung, thân giáp trụ
Giao thừa quân sĩ súng vai mang
Ra quân xung kích Mồng Ba Tết
Phá trận Ngọc-Hà lúc nửa đêm...

Tiếp trận Đống Đa, lừng khắp ngỏ
Tướng Sầm (Nghi Đống) treo cổ  nhánh cây đa
Đúng Mồng-Năm-Tết theo như hẹn
Sĩ Nghị khiếp hồn bỏ chạy xa.

Kỷ Dậu, ngàn năm lưu dấu ấn
Thăng Long Mồng Bảy, Tết Thanh Bình
Muôn dân Lạc Việt mừng khôn tả
Pháo nổ mừng Xuân, đuổi Mãn Thanh.

Xuân lại trở về trên đất khách,
Ba Mươi Sáu Tết sống tha phương.
Cưu-tình-nợ-nước, bao xuân nữa?
Ta sẽ trở về vui cố hương!

Vĩnh Nhất Tâm

Vĩnh-nhất-Tâm @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site