lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Vĩnh-nhất-Tâm

Tiếp Bước Tiền Nhân

Ba mươi sáu năm, sao vàng cờ đỏ
Đã rõ ràng cờ xâm lược Hán-Mao.
Tuổi trẻ Việt Nam ngày càng thêm rõ,
Giữa Ta, Tàu nền văn hiến khác nhau.

Trưng Nhị Vị lập nên nền tự chủ
Tiếp ngàn năm sau đó đã noi gương
Quyết không để cho quân Tàu đô hộ,
Chúng mưu thầm: Hán hóa nước Hùng Vương.

Sử Bách Việt ngàn xưa còn ghi đậm
Tần Thủy Hoàng vượt Dương Tử xâm lăng.
Hơn thế kỷ (2), tính đến thời Đông Hán,
Mẹ (1) Bà Trưng đại biểu nước Văn Lang.

Theo tiếng gọi non sông do thời thế
Thay đồng bào Bà một mực lo toan.
Chống văn hóa của giặc Tàu không chế
Vào cuối đời Tây Hán đã nghênh ngang.

Lúc khởi xướng, Bà: vai trò chủ đạo
Hai bà Trưng cùng Thi sách chung vai
Thời khởi nghĩa Bà trao quyền lãnh đạo
Chí quật cường, Trẻ  đòi lại ngày mai.

Nay, tuổi trẻ nối chân người đi trước
Quyết một lòng cùng dựng lại non sông
Giờ đã điểm xã thân vì đất nước
Không ngồi nhìn: khi quốc phá gia vong

Cờ Nhân Bản sẽ một ngày cao phất
Rợp khắp trời, ba miển:: Bắc-Trung-Nam,
Đang báo hiệu cho toàn dân hay biết
Để chung lòng sớm làm chủ giang san.

Vĩnh Nhất Tâm 19/5/2011

(1) Từ năm 207 tr.Tây Lịch đến năm 39 sau Tây Lịch. Tổng cộng 168 năm tính cả thời Triệu Vũ Đế đến thời Đông Hán còn gọi là Hậu Hán.

(2) Mẹ hai Bà Trưng là Bà Man Thiện sau này được tôn là Man-Hoàng-thái-hậu là cháu ngoại Lạc Vương. Nửa vời hương lửa thì bà Man Thiện bị góa. Bà ở vậy nuôi hai chị em Trưng -Chắc, Trưng-Nhì đến tuổi trưởng thành và rèn luyện hai chị em Bà thành người có sức mạnh, có tài thao lược, có độ lượng và mưu trí .

Chính bà Man Thiện đã nghe tiếng gọi của thời thế, tự đứng ra làm đại biểu cho toàn bộ Giao Chỉ  chống lại văn hóa Tàu. Buổi đầu hai Bà Trưng và ông Thi sách chỉ là vai trò phụ thuộc mà thôi.

Theo sử liệu của cụ Hoa Bằng, khi ngọn cờ giải phóng của Giao Chỉ đã phấp phới bay Bà liền nhường vai chủ động cho các con. (Trích từ Việt Sử Tân Biên - Nhà Trưng của Phạm Văn Sơn. Quyền I, trang 171).

Vĩnh-nhất-Tâm @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site