lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
Websites http://www.truclamyentu.info; http://www.quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info

Tuyên Cáo Phản Đối Thỏa Hiệp Việt Trung Liên Quan Đến Biển Đông Ngày 11/10/2011 tại Bắc Kinh.

Ngày 11/10/2011, ông Nguyễn phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng với Hồ cẩm Đào, chủ tịch nước Trung cộng chứng kiến lễ ký thỏa hiệp Việt Nam - Trung Cộng liên quan đến các vấn đề tranh chấp biển Đông.

Hội Sử-Học Việt-Nam nhận định:

1/ Ông Nguyễn phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam không có tư cách cũng như pháp lý, tham gia, chứng kiến hay ký kết bất kỳ thỏa hiệp nào với nước Trung cộng liên quan đến biển Đông, nếu không có sự chấp thuận của người dân qua cuộc trưng cầu dân ý cũng như biểu quyết của quốc hội.

2/ Theo bản tin do các hãng thông tấn Việt Nam cũng như ngoại quốc phổ biến đều không nói rõ ai là người ký của hai bên. Nhưng ông Nguyễn phú Trọng với cương vị tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam hiện diện tại chỗ, cũng như đảng Cộng sản Việt Nam là người chịu trách nhiệm trước lịch sử dân tộc về hành động sang nhượng, thỏa hiệp cho ngoại bang Trung cộng không qua quyết định của người dân.

3/ Những Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, bao gồm 6 điểm, được ghi trong bản tin phổ biến, thực chất là xác định sự chấp nhận của đảng Cộng sản Việt Nam, trao quyền quản trị, khai thác, bảo vệ biển Đông của Việt Nam cho nước Trung cộng, đại diện là ông Hồ cẩm Đào.

Nguồn: Nghiên Cứu Biển Đông

4/ Năm 2010, Hội Sử-Học Việt-Nam (tiền thân là Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu) lên tiếng báo động về việc Cộng sản Việt Nam tổ chức ăn mừng quốc khánh Trung cộng ngày 1/10 dưới tiêu đề: mừng lễ lớn Thăng Long được 1000 năm tuổi, qua đó chúng tôi khẳng định đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn thần phục Trung cộng và từng bước đưa Việt Nam trở thành thuộc quốc của Bắc Kinh.

Nguồn: Ngàn Năm Thăng Long

5/ Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở cửa cho quân Trung cộng vào khai thác Bauxit ở Tây Nguyên (quân số của đạo quân Tầu trá hình này đã lên đến 1 triệu 300 ngàn người), cho thuê rừng đầu nguồn ở 10 tỉnh, không phản ứng trước hành vi cướp bóc, bắn giết, đánh đập, đòi tiền chuộc mạng ngư phủ Việt Nam của hải tặc Trung cộng. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn bắt bớ, đánh đập, đàn áp các cuộc biểu tình chống Trung cộng trong nước. Và sự kiện ký kết thỏa hiệp Việt Trung liên quan đến biển Đông ngày 11/10/2011 là một minh chứng hùng hồn nhất cho hành động phản quốc hại dân.

Do đó:

1/ Hội Sử Học Việt Nam cực lực phản đối Thỏa Hiệp Việt Trung Liên Quan Đến Biển Đông Ngày 11/10/2011 tại Bắc Kinh.

2/ Bác bỏ "Những Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc", thực chất đây là văn kiện đầu hàng, chối bỏ chủ quyền bảo vệ lãnh thổ, sang nhượng lãnh hải Việt Nam cho Trung cộng của đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu chịu trách nhiệm là ông Nguyễn phú Trọng.

3/ Chúng tôi đòi hỏi đảng Cộng sản Việt nam cũng như nhà cầm quyền, hãy nhanh chóng công khai tất cả những thỏa hiệp với Trung cộng liên quan đến lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam từ thời Hồ chí Minh còn sống cho đến ngày hôm nay, năm 2011. Để mọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước được biết hầu tìm phương đối phó, trước khi quá trễ.

Hội Sử-Học Việt-Nam kêu gọi tất cả người Việt Nam nào còn quan tâm đến vận mạng đất nước hãy bày tỏ sự chống đối Thỏa Hiệp Việt Trung Liên Quan Đến Biển Đông Ngày 11/10/2011 tại Bắc Kinh bằng cách:

Đồng loạt biểu tình khắp nơi; Thực hiện, phổ biến các tuyên ngôn, tuyên cáo, bài viết phản đối Thỏa hiệp Việt Trung; nhưng không xử dụng cụm từ kiến nghị thư;

Âu Châu ngày 13/10/2011

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, Tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

ĐỪNG IM TIẾNG MÀ PHẢI LÊN TIẾNG !

XIN ĐỪNG VÔ CẢM TRƯỚC VẬN NƯỚC NGỬA NGHIÊNG !  

Các bài viết liên quan:  

1/ Lời Kêu Gọi Thứ Nhất Tẩy Chay Quốc Khánh Trung Cộng 01-10-2010 -

2/ Lời Kêu Gọi Thứ Hai Tẩy Chay Quốc Khánh Trung Cộng 01-10-2010 -

3/ Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà (Lời Kêu Gọi Thứ Ba Tẩy Chay Quốc Khánh Trung Cộng 01-10-2010) -

4/ Thư gửi chủ tịch nước về đại lễ Ngàn năm Thăng Long -

5/  Tuyên Cáo Chống Bắc Thuộc Nước Tàu Lần Thứ 7 (http://www.truclamyentu.info/tlls_hosochuquyendantocvn/tuyencaochongnoithuocnuoctaulanthu7.htm) ;

6/ Tuyên Cáo Phản Đối Thỏa Hiệp Việt Trung Liên Quan Đến Biển Đông Ngày 11/10/2011 tại Bắc Kinh (http://www.truclamyentu.info/tlls_hosochuquyendantocvn/tuyencaophandoithoahiepviettrung11102011.htm)

6/ Bản Lên Tiếng Thứ Mười Lăm_Tuyên Cáo Phản Đối Tuyên Bố Chung “Đối Tác Hợp Tác Chiến Lược Toàn Diện” Giữa Việt Cộng và Trung Cộng Ký Ngày 21-06-2013 Tại Bắc Kinh, Trung quốc (http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-231_4-4859_15-2/)

7/ Giặc Hán Đốt Phá Nhà Nam (1-16) (Huỳnh-Tâm)

8/ Hai Bức Ảnh Lịch Sử Ở Thành Đô - Tứ Xuyên (Trung Quốc)

9/ Tài Liệu Của Trung Quốc Về Cuộc Gặp Bí Mật Ở Thành Đô, 3-4/9/1990

11/ Trước Và Sau Cuộc Gặp Cấp Cao Trung Việt Ở Thành Đô

12/ Những sự thật cần phải biết - (Phần 30) - Bằng chứng bán nước toàn diện của cộng sản Việt Nam

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site