lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh

Đạn nổ trong tù Cải Tạo Long Khánh!!!
{RIVER BRIDGE KWAII OF SOUTH VIETNAM}

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Tác phẩm Đạn nổ trong tù Cải Tạo Long Khánh!!! nói lên cuộc chiến đấu âm thầm, uy dũng của những người tù chính trị cộng sản Việt Nam, những cựu sĩ quan các cấp Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nơi trại tù Long Khánh. Một thời được gọi với danh xưng "cải tạo".

Cuộc chiến đấu âm thầm, uy dũng này đã làm sáng thêm trang sử vàng son cận đại của dân tộc Việt Nam.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý độc giả trong và ngoài nước "Tập hồi ký Đạn nổ trong tù Cải tạo Long Khánh" của tác giả Dạ Lệ Huỳnh.

Ban biên tập Trúc Lâm Yên Tử Lịch Sử Việt Nam (http://truclamyentu.info)

Tập hồi ký,

Đạn nổ trong tù Cải Tạo Long Khánh!!!
{RIVER BRIDGE KWAII OF SOUTH VIETNAM}

lịch sử việt nam

Dạ Lệ Huỳnh
Cựu Đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Đơn vị sau cùng: Bộ Tổng Tham Mưu/QL.VNCH/TCQH
2 năm rưỡi tù Cộng sản.

Lời nói chân thật muộn màng,

Một lần nữa tháng Tư Đen đã 36 lần trở lại trên mãnh đất tang thương mất mát Miền Nam /VNCH sau ngày 30-4-1975. Tôi bồi hồi xúc động và đem tâm tư lòng mình ra giải bày những nỗi uất lòng vả làm”Biến Động” trong nhà tủ Cộng Sản tại trại tù cải tạo Long Khánh của các Sĩ Quan Cải Tạo Miền Nam/VNCH. Đó là sự kiện” Nổ Kho Đạn Trại Tù Long Khánh”…

Nay cũng đủ thời gian 36 năm giải mã độ mật quân sự VNCH và bộ Quốc Phòng của Hoa Kỳ nên tôi phải giải mật nó ra để lấy lại danh dự khí tiết và lòng tự hào kiêu hảnh của một chiến sĩ Tự-Do của QL/VNCH không đầu hàng Cộng Sản. Thể hiện tinh thần bất khuất của Quân Dân Miền Nam cho lý tưởng Tự-Do người Việt Quốc Gia. Dù muộn hơn không!? Và không còn cách nào lựa chọn phải nói cho ra sự việc cái thực này dù phải chấp nhận hiễm nguy hậu quả!? nếu không nói ra, chắc có lẽ tôi không bao giờ có cơ hội để nói nữa! Vì sức yếu tuổi già hay bị trả thù chế độ mà tôi vẫn còn tạm dung và sống nhờ chính trên cái đất nước mất Tự-Do của chính mình. Đây là sự thật cho những ai còn thiết tha với tiền đồ Tổ Quốc Tự-Do Việt Nam!

“Thôi vĩnh biệt Sài gòn trong thương nhớ,
Bến sông Sàigon lặng lẽ bóng trăng soi,
Chợ Saigon không buôn son bán phấn,
Bo Bo khoai sắn…điểm tô Sai gòn,
Nữa đêm tỉnh giấc hồn đi cải tạo…!
Sau lưng hiu hắc đỏ màu thương đau…!”

Nổ kho Đạn Long Khánh,

Sáng sớm trời còn mờ sương trong rừng lá thấp vùng Long Khánh. Chung quanh là rừng cao su ngút ngàn bao phủ, lọt thỏm một trại tù cải tạo bên cạnh một dòng suối nước chảy quanh năm mang tên địa phương là suối “ Rép”. Nơi đây là căn cứ quân sự của Sư Đoàn 18/BB có cả khu gia binh rộng lớn cho vợ con lính ăn ở và sinh hoạt, nay đã điêu tàn, hoang phế vì chiến sự rút quân. Và nó trở thành trại Tập Trung Cải Tạo Sĩ Quan /VNCH. Cho đó là “Ngụy Quân- Ngụy Quyền”cần phải cải tạo kẻ thù “Tay sai  dế quốc Mỹ".

Chúng tôi bị tập trung tại trại Long Khánh nầy, sau khi chuyển tù từ Trảng Lớn Tây Ninh về suốt cả đêm không biết đươc mình về đâu trong cái số phận tù binh nghiệt ngã này. Nó không tuân theo một công ước quốc tế LHQ giám sát Đình Chiến nào được Cộng Sản BắcViệt tôn trọng. Họ hành xử tù đày theo luật rừng xanh cộng Sản quốc tế không cho Cao Ủy LHQ giám sát vào kiểm soát đình chiến. Cũng vì CS/Miền Bắc vi phạm trắng trợn Hiệp Định paris/73,ngày 30-4-1975. Vì thế họ đối xử rất tàn bạo với Quân Dân, Cán Chính Miền Nam một cách thô bạo và tàn bạo hơn cả đoàn quân viễn chinh phát xít Nhật hay thời Pháp Đô hộ kông bằng!?

Nơi đây không cơm ăn, không áo mặc sinh mạng con người rẻ hơn xúc vật, chịu nhiều nỗi nhục nhả cực hình trả thú hiện kiếp của thú rừng xanh Việt Cộng. Họ muốn tiêu diệt tập thể QL/VNCH trong các trại tù theo sách lược Cộng Sản quốc tế…Chỉ có Trại Cải Tạo Long Khánh này là nơi tập trung Sĩ Quan Cải Tạo Nguy Quân-Ngụy Quyền là đông nhất và lớn nhất cả nước. Có thể nói chính xác không ngoa là nơi hội tụ tinh hoa hồn thiêng sông núi, quê hương tổ quốc  tụ hợp về đây!...Họ là thành phần trí thức yêu nước của người Việt Quốc Gia có lý tưởng Tự Do dân tộc.

Vì tầm mức hết sức quan trọng nầy nên CS/BV cho nhốt chúng tôi vào khu căn cứ quân sự SĐ18/BB bị bỏ lại trong cuộc rút quân và để lại nhiều mìn bẩy phòng thủ chống Việt Cộng nay nó trở  thành chống lại ta!? Việt Cộng gian manh xảo quyệt là chỗ đó!?. Và chúng lợi dụng chỗ nhốt tù đặt thêm một kho đạn chứa đầy bom mìn đạn nổ trong đó. Nó là kho đạn lớn nhất quân khu 7 thuộc miền đông nam bộ Saigon với nhiệm vụ cung cấp vũ khí và đạn dược chiến trường Campuchia để đem quân sang đánh Khờ-Me Đỏ với ý` đồ thành lập Đãng Cộng Sản Đông Dương Việt- Miên-Lào do CSBV lãnh đạo…Nhờ vào vị thế đặc quan trọng tiếp tế nuôi quân cung cấp khí tài cho chiến trường Campuchia. Cũng vừa gần Sàigon cho việc tập trung bắt nhốt con tin Sĩ Quan VNCH để tránh sự phản đòn quân sự của Hoa Kỳ giải cứu con tin dồng minh VNCH, nên chúng đặt ngay kho đạn lớn nhất của chúng giữa vòng rào trại tù Long Khánh và bộ chỉ huy hành quân Quân khu 7 miền đông Nam Bộ thành BCH tiền trạm chuyển quân cho chiến trường Campuchia và cho đó là nơi chắc chắn an toàn nhất dù Mỹ có lực lượng không quân và phản động tàn quân VNCH cũng không thể tấn công giải cứu tủ binh Cải Tạo Saigon đang bị tập trung tại nhà tù Cải Tạo Long Khánh vì có cả kho đạn uy hiếp tính mệnh tù Sĩ Quan Cải Tạo…

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site