lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh

Đạn nổ trong tù Cải Tạo Long Khánh!!!
{RIVER BRIDGE KWAII OF SOUTH VIETNAM}

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

lịch sử việt nam

Dạ Lệ Huỳnh
Cựu Đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Đơn vị sau cùng: Bộ Tổng Tham Mưu/QL.VNCH/TCQH
2 năm rưỡi tù Cộng sản.

...

Và cũng là thông điệp kèm theo tiếng nổ rung chuyển thế giới báo tin là chủ nghĩa Cộng sản được trắc nghiệm và nếm trải qua Việt nam là chủ nghĩa tàn bạo, độc ác nhất thế giới không có tình người đi ngược lại với triều lưu tiến hóa nhân loại. Chủ Nghĩa Cộng Sản Mác-Lênine đi ngược lại quyền làm người và đánh mất già trị Tự Do trong tinh phổ quát của nó cho nhân loại là một thứ quyền thiêng liêng cao cả nhất con người được Thượng Đế ban cho mà cộng Sản Cướp lấy làm cho  cả thế giới nầy là nô lệ Của Cộng Sản. Họ phân chia Xã hội ra nhiều giai cấp, gây mâu thuẫn gai cấp với nhau vì quyền lợi và chia rẻ nhau để dể bề thống trị và bây giờ chúng biến “ Tập Đoàn Tư Bản Đỏ”[Con ông cháu cha] và 3,6 triệu đảng viền Cộng Sản làm lực lượng bảo vệ đảng CSVN trước nguy cơ sụp đỗ nay mai.

Kết quả thông điệp sứ giả trong tù cải tạo của chiến sĩ Tự Do VNCH đã từng bị thế giới lãng quên sau 30-4-1975 mất miền nam đã rao giảng và tuyên ngôn cho sự giải tán chế độ chế độ cộng Sản Liêng Bang 12 nước Đông âu và làm sụp đổ chủ thuyết Cộng Sản ngay tại bản gốc nước Liên Xô vào năm 1991 khi chủ nghĩa cộng sản lạc hậu, lỗi thời và cản đà tiến hóa nhân loại bị cả thế giới tẩy chai khi nó phơi bầy thực thực thể bản chất phản động luật tiến hóa căn bản của nhân sinh vũ trụ.

Đứng trước sự thử thách cả quê hương và dân tộc khó khăn người chiến sĩ quân đội VNCH vẫn giữ niền tin yêu đất nước và lý tưởng Tự-Do dân tộc…Họ bất khuất và chết tập thể3 trong nhà tù, để nói lên khí tiết anh hùng trung quân ái quốc của các chiến sĩ VNCH một lòng vì nước quên thân:

“Tiếng ru lửa đạn hòa hồn song núi,
Tiễn anh vào cõi mộng lành quê hương…!”

Cái chết tập thể của cài tạo tù binhVNCH trong nhà tù Cộng Sản đã đánh động cả thế giới lương tâm người yêu chuộng Tự-Do hòa bình quan tâm chú ý đến CSVN hành động bạo lực và tàn ác với tù binh VNCH và ngay cả dân tộc mình mới vừa chiếm được Miền nam VN mà thế giới hết lòng thương hại ủng hộ hòa bình dân tộc và an ninh khu vực của họ. Báo chí quốc tế, phóng viên truyền thông, truyền hình các nước thi nhau tìm hiểu và quan sát VN kỹ càng hơn…Kể cả Hoa Kỳ cũng phải lưu tâm và đặt biệt hơn có trách nhiệm của Mỹ  đối với tù binh cải tạo VNCH đã một thời chiến đấu theo lý tưởnng Tự-Do Hòa bình và an ninh thế giới mà Mỹ lãnh đạo bá quyền cho Tự-do thế giới…!

Người Mỹ can thiệp quá muộn màng lấy có cho vấn đề tù binh VNCH bị Cộng sản Bắc Việt bắt giữ cầm tù khi Mỹ rút quân đi và phản bội đồng minhVNCH để tránh  bị thế giới lên án chỉ trích và nguyền rủa Mỹ kém văn minh, không nhân đạo không thua gì Cộng sản VN. Người Mỹ còn bị chỉ trich thẳng thừng của người Pháp cũng có liên quan trong cuộc chiến Việt Nam trong thời”Điện Biên Phủ 54” bị thua trận tại Bắc Việt Nam nhưng họ không bỏ rơi tù Pháp Việt trong nhà tù Cộng sản Hà nội nẵm chỉ trong vòng 30 ngày hiệp ước Geneve, bằng mọi giá người Pháp phải lấy cho ra tù dồng minh với Pháp đã cộng tác với quân đội Pháp ra khỏi tay khát máu Cộng sàn HCM là đệ tam sát thủ của quốc tế Nga Tàu. Người mỹ không chủ động nhiệt tình và lơ là với trách nhiệm, làm cho lấy có để khỏi bị nguyền rủa đê hèn phản bội nên cuộc trao đổi thương lượng với Việt Cộng kéo dài trong suốt 20 năm sau đến năm 1995 khi Cộng sản Vn và Hoa Kỳ chính thức bang giao nhau thì đã quá muộn màng làm chết mất 165.000 chiến sĩ trong nhà tù cộng sản chính thức bị bắt giam. Còn số chết lẽ tẻ của Quân Dân Cán Chính và các tổ chức đảng phái chính trị trong chính phủ VNCH trong các trại tù bí mật biệt lập chưa dược kiểm kê hết vì bị thủ tiêu không chính thức chưa được phát hiện và dĩ nhiên Mỹ không cần biết đến khi phủi tay vô trách nhiệm với đồng minh VNCH.

Trại Cải Tạo Long Khánh bị đánh động và phát hiện của tổ chức nhân đạo quốc tế nên được quan tâm , theo dõi của quốc tế can thiệp cho về xum họp gia đình. Nhưng với điều kiện phải đưa gia đình vào khu “Kinh Tế Mới”. Còn những tù binh ở lại bị cộng sản biên chế vào tội phạm chiến tranh nên giao qua cơ quan Công an thuộc ngành tư pháp quản lý cải tạo theo luật pháp quốc gia Cộng Sản. Cứ như thế theo luật pháp Cộng sản là 2- 3-6-9-cho đến 17 hay 20 năm thả ra từng đợt gọi là cách mạng Khoan Hồng sum Họp Gia Đình cho kẻ thù Dân Tộc Cộng Sản!???.

Những tù cải tạo trước 3 năm do quân đội Cộng sản quản lý. Sau 3 năm từ khi nổ trại tù long Khánh chuyển sang trại Hàm Tân do công an quản chế theo pháp lệnh nhà tù dân sự trong nước mà tù binh cải tạo không được thông báo án lệnh và thời gian giam giữ, chỉ khi nào ra về mới biềt được mình “Bị Thả Ra”…!!!

Hoa Kỳ lấy đi Sĩ Quan Cải Tạo theo diện HO là việc làm có lương tâm trách mhiệm của một dân tộc có nền văn hóa văn minh xuất phát từ cuộc nội chiến Nam-Bắc Hoa Kỳ năm 1865 cách nay hơn 145 năm vẫn còn có nhân đạo, nhân tính hơn người Việt Cộng sản thời nay vẫn còn bản tính thú rừng hoang.

Người tù Cải Tạo trên 3 năm Mỹ mới nhận vào diện HO và cho đi Mỹ tái định cư [tránh trả thù Cộng sản], còn dưới 3 năm chưa lãnh đủ đòn thù Cộng Sản  nên không được”Khoan hồng” tái  định cư tại Hoa Kỳ. Nên nhớ rằng trong số người dưới 3 năm toàn là dân anh hùng liều lĩnh vượt trại, vượt tù bị bắn chết, hoặc dân đào thoát sống ngoài vòng pháp luật Cộng Sản. Ngoài số người đó ra, dưới 3 năm là những chuyên gia, những nhà khoa học kỹ thuật lỗi lạc xuất chúng ở Miền Nam bấy  giờ đi lính và Biệt Phái cơ quan ngành bộ của chính phủ Sài gòn. Họ là những nhân tài dất nước mà Cộng sản biết được và cần họ giúp cộng sản trong giai đoạn đầu xây dựng đỗ nát chiến tranh mà Việt Cộng không có những người tài đó  nên Việt Cộng đặt điều kiện cho Mỹ chấp nhận trên 3 năm mới được tái định cư. Trong khi CSVN thả hết những người họ cần giữ lại những nhả khoa học, chuyên gia, Kỹ thuật, y tế Bác Sĩ, Kỹ Sư để điều hành đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa. Như thế chứng tỏ Mỹ Mắc sai lầm thua trí tính toán của Cộng Sản để không bị chảy máu chất xám dân tộc ra nước ngoài. Vì Cộng Sản Việt Nam rút được kinh nghiệm đàn anh Liên Xô trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, khi Đức đầu hàng đồng minh thì Mỹ và Liên Xô vào giải giới chiến tranh, thì Mỹ khôn ngoan hơn chỉ bắt giữ và chiêu mộ các nhà bác học và nhân tài khoa học đã từng chế tọa hỏa tiển V1-V2 làm khinh khiếp quân đội đồng mimh. Còn Liên Xô ham giữ và chiếm đống đất nước, cơ sở vật chất của Đức nên không có Bác học chế tạo vũ khí và thua Mỹ về vũ khí và khoa học không gian gần đây. Một lần nữa Mỹ đã thua Cộng Sản/VN về mặt nhân tài và chất xám có từ phía VNCH.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site