lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh

Đạn nổ trong tù Cải Tạo Long Khánh!!!
{RIVER BRIDGE KWAII OF SOUTH VIETNAM}

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

lịch sử việt nam

Dạ Lệ Huỳnh
Cựu Đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Đơn vị sau cùng: Bộ Tổng Tham Mưu/QL.VNCH/TCQH
2 năm rưỡi tù Cộng sản.

...

Trong phản đối này nói lên sự bất tín nhiệm cộng sản HN bội tín dân tộc với 10 tháng ngày cải tạo không về cho mãi đến 3 năm rồi 10 năm hơn thế nữa cũng không thấy về…Họ còn phản bội cướp công giải tán Mặt Trận Giải Phóng Miền nam của chính phủ Lâm Thời Giải Phóng năm 1976 Miền Nam VN. Phản đối bắt lính con em Miền namVN đi làm nghĩa vụ quốc tế đem quân sang đánh Campuchia ngày 25-12-1978 với bọn Khờme Đỏ để thành lập mưu đồ Liêng Bang Cộng Sản Đông Dương do VN lãnh đạo gồm Việt Miên Lào tại Đông Nam Á[Cung như  liên bang Đông Âu 12 nước do Liên Xô lãnh đạo] hòng phỏng tay trên Trung Quốc nên bị Trung Cộng dạy cho bài học”Ăn cháo đá bát”của vn vong ơn bội nghĩa nhờ Trung Quốc mới chiếm lấy được Miền Nam  và loại khỏi VNCH cùng Mỹ 30-4-1975.

Cuộc tự sát tập thể trong tù của nhóm Sĩ Quan Cải Tạo/Miền Nam cho nỗ kho đạn Long Khánh đã gây tác động phản tỉnh người dân Miền Nam trước sự hiện nguyên hình độc tài tàn bạo bá quyền thống trị của Cộng sản Hà Nội lừa phỉnh”Giải Phóng Miền Nam” nay đã lộ mặt rồi! Nên chúng không còn dấu diếm được ai với sự thống trị tàn bạo dân quân cán chính Vnch làm cho người dân Miền Nam ùn ùn bỏ nước ra đi tìm TỰ-Do xứ khác. Họ dùng tàu, thuyền, ghe cộ để vượt biển ra đi, hay dùng đường rừng xuyên núi vượt biên giới sang tị nạn Thái Lan bất chấp hiễm nguy mạng sống con người trốn chạy Cộng sản bạo tàn Việt Nam. Còn những ai kém may mắn hơn không có phương tiện vượt biên vì còn kẹt lại cha, chồng thân nhân của họ trong tù Cộng sản đành ở lại chịu đòn thù cộng sản đ1nh tư bản, họ bị tịch thu nhà cửa đất đai phương tiện sống và bị đuổi ra vùng kinh tế mới ở! Để lại nhà cho cán Bộ bắc Việt vào chia nhau ở!? Với lý do ”cải tạo lao động dân miền nam ngồi mát ăn bát vàng” là bọn đĩ diếm tay sai đế quốc Mỹ là kẻ thù dân tộc. Nay nghĩ lại thấm thía vô cùng và nó tạo nên một dòng mặc cảm dân tộc tội lỗi với Tổ Quốc quê hương, với lương tâm Người Việt Quốc Gia bị Cộng Sản HCM phỉnh lừa phản bội lại Tự-Do Miền Nam. Cho đến ngày nay, hiện tại bây giờ của 36 năm qua nhắc lại Tự Do Dân Chủ Nhân quyền, người dân Miền Nam/Vn hối hận vô cùng và không dám đứng lên đòi lại nhửng gì ngày xưa đã mất về tay Cộng sàn HN đã hứa đem lại Dân chủ,nhân Quyền gắp trăm lần trong “Thiên Đàng Xã Hội Chủ Nghĩa” ngày nay!? Tôi phải nói…!? Nói để tạ tội cùng dân tộc này mà tôi đã đóng góp xương máu và hy sinh bảo vệ Tự do Dộc Lập Dân Tộc của tổ tiên Người Việt Quốc Gia giao phó và trách nhiệm tổ quốc danh dự trao cho một người Sĩ Quan Quân Lực/VNCH..

Cuộc tự sát tập thể trong nhà tù Cộng sản của chiến sĩ VNCH là lời cảnh báo cho cả thế giới thấy được rằng CSVN rất tàn ác hung bạo giết người trong tù không có vũ khí tự vệ trong tay, và không có luật quốc tế tù binh dành cho họ, nên họ phải chịu bị chết oan ức trong tù. Chỉ có Cộng Sản giết người nên mới đặt kho đạn nổ trong tù để tiêu diệt kẻ thù cải tạo của Cộng sản vi phạm luật chiến tranh về tù binh chiến tranh mà Cộng BắcViệt đã ký công ước quốc tế trong chiến tranh VN.

Nay cộng đồng quốc tế và các phong trào phản chiến và phong trào yêu chuộng hòa bình không còn biết thương hại vả bên vực cho kẻ yếu thế cô đơn thảm hại đi xâm lược Miền Nam bị đánh tơi bời hoa lá bởi QL/VNCH và quân đội Mỹ ở Miền NamVN hết lòng và dũng cảm hy sinh bảo vệ lý tưởng Tự-Do của họ. Vì vậy Cộng đồng Quốc tế không còn bị Cộng Sản VN đánh lừa sự ủng hộ trợ giúp nữa! CSVN mất uy tín và ghẻ lạnh với họ vô cùng dù cho họ có đổi màu “Tắc Kè” dân chủ dân quyền cho dân việt nhưng vẫn còn thực lực mạmh mẽ của khối  Cộng Sản Trung Quốc làm quan thầy giật dây chỉ đạo CSVN.

Nay Cộng Sản VN Đang tiếp tay CSTQ bành trướng sang 3 nước Đông Dương Việt- Miên-Lào và gây bất ồn hòa bỉnh thế giới làm căng thẳng cho khu vực Đông Nam Á của CSVN chấp nhận chư hầu cho CSTQ.

Cuộc Tự sát tập thể Cai Tạo trong tù Cộng sản là “Mật hiệu” báo động cho toàn dân cà nước thấy rằng CSBV mất hết nhân tính dân tộc học đòi bạo ngược ngang tàn của chủ nghĩa ngoại lai Cộng Sản không có chính nghĩa của lòng yêu nước dân tộc theo truyền thống người Việt Quốc Gia ngàn năm chống Giặc Tàu Phương Bắc vì Việt Nam đã và đang là chư hầu của Trung Cộng mất rồi!??? Vì thế không thể sống chung hào bình với Cộng Sản HN, nhất thiết phải đứng lên đồng lòng đòi quyền tự quyết cũa người dân cho tự do độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ lãnh hãi VN loại bỏ cường quyền thồng trị đảng CSVN ra khỏi thể chế chính trị  tương lai Việt Nam.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site