lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

- Quan Làm Báo: Hồ Sơ Bố Già Nguyễn Đức Kiên Trước Và Sau Khi Bị Bắt

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

- Cờ Vàng 2 Thế-Kỷ Chống Lại Vua Quang-Trung - 2 Thế-Kỷ Của Thất Bại - Nguyễn-Bình

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

- Lịch Sử Vua Trần-Nhân-Tông - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo

- Lịch-sử việt-nam: Ngô-Đình-Diệm Và Chính-Nghĩa Dân-Tộc

- Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả

Điện-Toán - Tin-Học:

- Computer Security - An-Toàn Điện-Toán An-Toàn Lướt Web - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Ebooks Hồi-Ký Nguyễn-Đăng-Mạnh

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

- The Emperor Nhan Tong And The Truc Lam School 1

- Four Vietnamese Military Geniuses - Nguyen Van Tin

- Quatre Génies Militaires Vietnamiens - Nguyen Van Tin

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

- Hoàng Sa Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc - Giáo-Sư Nguyễn-Văn-Canh

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

lichsuvietnam: Đại-Họa Mất Nước

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

- Từ Trúc-Lâm Yên-Tử Đến Bình-Ngô Đại-Cáo - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo 

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

- Kính gởi Chương-Trình Dân Hỏi Bộ-Trưởng Trả Lời - Thạch-Thị-Liên, Châu-Thị-Hoa, Bùi-Thị Lan-Thi

- Công-an và Bộ-đội biên-phòng Nghệ An thông đồng bán phụ nữ sang Trung Quốc - Nữ Vương Công Lý

- Thư Tố Cáo Các Ông Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải Nguyễn-Minh-Triết - tác-giả Lê-Anh-Hùng

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

- Tình-Hình Nhân-Quyền Trên Thế-Giới Năm 2011

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

- Hành Tung Bí-Ẩn Của Một Nhà Sư Bài 4 - Lữ-Giang 

- Hành-tung bí-ẩn của một vị sư Bài 3 - Lữ-Giang

- Thích minh-châu Là Ai? - Liên-Thành

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

- “Hoa địa ngục” và Đảng, Bác, Mác-Lê - Phạm Hồng Sơn

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

- Bắc-Ninh Thi-Thoại Tập I và II - Nguyễn-Khôi

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

- Đề Cử Người Tù Chính Trị Xuyên Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2011

- Thư Ngỏ Gởi Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

- Ebook Nửa Đường Gẫy Cánh - Đỗ-Quốc Anh-Thư

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Nhật-Hồng Nguyễn Thanh-Vân

Thơ Vô Đề 7

Vô Đề 7
Đọc Xuôi :
Dâu bể nỗi sầu ai nhớ ai !? 
Sắt se dường lạnh tháng năm dài.
Đau thương thế sự chừng tê tái,
Dở lỡ đời duyên dẫu miệt mài. 
Dầu dãi nét xưa hoa mộng rũ,
Dấu yêu đường cũ sắc mầu phai.
Châu chìm đắm mãi chi lầm lỗi ?
Dâu bể nỗi sầu ai nhớ ai ! 

                   
Đọc Ngược :
Ai nhớ ai sầu nỗi bể dâu ?
Lỗi lầm chi mãi đắm chìm châu !
Phai mầu sắc cũ đường yêu dấu,
Rũ mộng hoa xưa nét dãi dầu.
Mài miệt dẫu duyên đời lỡ dở,
Tái tê chừng sự thế thương đau.
Dài năm tháng lạnh dường se sắt,
Ai nhớ ai sầu nỗi bể dâu ?!

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Vô Đề 8

1.- Đọc Xuôi : 

Trăng thề lỗi phận chịu lời câm,               
Khổ lụy đời đau nghẹn uất thầm.              
Chăn chiếu lạnh sầu thương ngọc gấm,    
Áo xiêm buồn hận tiếc hương trầm.      
Khăn nhòe nhọet phấn son tàn rã,          
Lệ chứa chan hồn mộng lỡ lầm.             
Giăng bủa sóng tình duyên mệnh bạc,            
Cằn khô tóc thẹn lược hờn trâm.   
           

2.- Đọc Ngược :

Trâm hờn lược thẹn tóc khô cằn,
Bạc mệnh duyên tình sóng bủa giăng.
Lầm lỡ mộng hồn chan chứa lệ,
Rã tàn son phấn nhọet nhòe khăn.
Trầm hương tiếc hận buồn xiêm áo,
Gấm ngọc thương sầu lạnh chiếu chăn.
Thầm uất nghẹn đau đời lụy khổ,
Câm lời chịu phận lỗi thề trăng.

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Vô Đề Cuối

Đọc Xuôi :

Lơ lững nước buồn sông mãi trôi,
Ngẩn ngơ thuyền lạc bến xa rồi.
Tơ lìa phím gãy đàn dang dở,
Nhụy nát hoa tàn gió tả tơi.
Thờ thẩn tiếng ca sầu điệu nhớ,
Hắt hiu trời thấm lạnh sương rơi,
Mơ hình bóng cũ tình lưu luyến,
Thơ sắt se hồn mộng rã rời !


Đọc Ngược :

Rời rã mộng hồn se sắt thơ ?!
Luyến lưu tình cũ bóng hình mơ.
Rơi sương lạnh thấm trời hiu hắt,
Nhớ điệu sầu ca tiếng thẩn thờ.
Tơi tả gió tàn hoa nát nhụy,
Dở dang đàn gãy phím lìa tơ.
Rồi xa bến lạc thuyền ngơ ngần,
Trôi mãi sông buồn nước lững lơ.

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Kính thưa quý vị yêu thơ,

Vì có một số bằng hữu yêu cầu khi làm xong những bài Vô Đề, xin đăng lên đầy đủ để tiện đọc và theo dõi. Vì vậy tác giả xin đăng đầy đủ 10 bài Vô Đề dưới đây, gồm một bài Vô Đề Đầu và một bài Vô Đề Cuối cùng 8 bài Vô Đề đánh số từ 1 đến 8. Nếu Quý vị không thích xin delete, cám ơn. NTV

MƯỜI BÀI THƠ VÔ ĐỀ

Vô Đề Đầu

Đọc Xuôi :  

Thương mến ai cùng ta hát ca, 
Chứa chan lời đẹp ý vui hòa.
Hương thơm thắm áo màu tơ trúc, 
Sắc diễm kiều xuân dáng ngọc ngà. 
Gương tỏa bóng cười môi hé nụ, 
Mắt đưa tình gởi mộng chờ hoa.
Tường đông liễu đợi lòng nhung nhớ, 
Vương vấn thêm đời mơ thiết tha.

Đọc Ngược :

Tha thiết mơ đời thêm vấn vương,
Nhớ nhung lòng đợi liễu đông tường.
Hoa chào mộng gởi tình đưa mắt,
Nụ hé môi cười bóng tỏa gương.
Ngà ngọc nét xuân kiều diễm sắc,
Trúc tơ mầu áo thắm thơm hương.
Hòa vui ý đẹp tình chan chứa,
Ca hát ta cùng ai mến thương !

Vô Đề 1

Đọc Xuôi : 

Thương nhớ Thu vàng áo thướt tha, 
Xuyến xao hồn đượm ý chan hòa
Hương thơm nhụy cúc mùi tơ gấm,
Phấn đẹp mầu son dáng ngọc ngà.
Sương ngậm trăng lồng mây dịu bóng, 
Mộng chờ thơ gởi nụ hồng hoa
Vương tình khúc hát lòng say đắm, 
Thương nhớ Thu vàng áo thướt tha.

Đọc Ngược :

Tha thướt áo vàng Thu nhớ thương,
Đắm say lòng hát khúc tình vương.
Hoa hồng nụ gởi thơ chờ mộng,
Bóng dịu mây lồng trăng ngậm sương.
Ngà ngọc dáng son mầu đẹp phấn,
Gấm tơ mùi cúc nhụy thơm hương.
Hòa chan ý đượm hồn xao xuyến,
Tha thướt áo vàng Thu nhớ thương.

Vô Đề 2

Đọc Xuôi :

Thương lòng gợi nhớ điệu đàn em,
Quyện nhạc tình xuân hé ngọc rèm.
Gương chiếu bóng lồng, mây tóc mượt,
Gió đưa trăng tựa, gối thân mềm.
Hương say giấc điệp, hồn ngây ngất,
Sắc đượm mầu tơ, lụa ấm êm.
Vương vấn cung ngà tay phím dạo,
Chương đài thắm nở mộng hoa thềm.

Đọc Ngược :

Thềm hoa mộng nở thắm đài chương,
Dạo phím tay ngà cung vấn vương.
Êm ấm lụa tơ, mầu đượm sắc,
Ngất ngây hồn điệp, giấc say hương.
Mềm thân gối tựa, trăng đưa gió,
Mượt tóc mây lồng, bóng chiếu gương.
Rèm cửa hé xuân tình nhạc quyện,
Em đàn điệu nhớ gợi lòng thương.

Vô Đề 3

Đọc Xuôi :

Sương chiều gợi nhớ điệu đàn ai,
Tưởng mộng tình thơ chút cảm hoài !
Hương tỏa khói mờ hơi gió thoảng,
Bóng nương hồn nhạt nét hoa cài.
Thương buồn tiếng hát sầu tơ trúc,
Hận tủi đời mang khổ sắc tài !
Gương tiếc lược tàn son phấn nát,
Vương hờn mắt biếc tóc mầu phai !

Đọc Ngược :

Phai mầu tóc biếc mắt hờn vương !
Nát phấn son tàn lược tiếc gương.
Tài sắc khổ mang đời tủi hận,
Trúc tơ sầu hát tiếng buồn vương.
Cài hoa nét nhạt hồn nương bóng,
Thoảng gió hơi mờ khói tỏa hương.
Hoài cảm chút thơ tình mộng tưởng,
Ai đàn điệu nhớ gợi chiều sương !

Vô Đề 4

Đọc Xuôi : 

Sang bến đợi thuyền hoa ngát hương, 
Thiết tha đời thắm nở yêu thương.
Vàng thanh nét bút hồn say luyến,
Mát dịu câu tình ý vấn vương.
Đàn dạo tiếng mơ lòng thỏ nguyệt, 
Mộng vào thơ quyện bóng đài chương.
Ngàn mây gió thoảng trời tươi sắc,
Sang bến đợi thuyền hoa ngát hương.

Đọc Ngược :

Hương ngát hoa thuyền đợi bến sang,
Sắc tươi trời thoảng gió mây ngàn.
Chương đài bóng quyện thơ vào mộng,
Nguyệt thỏ lòng mơ tiếng dạo đàn.
Vương vấn ý tình câu dịu mát,
Luyến say hồn bút nét thanh vàng.
Thương yêu nở thắm đời  tha thiết,
Hương ngát hoa thuyền đợi bến sang.

Vô Đề 5

Đọc Xuôi :                                     

Xao xuyến trăng thề ai tiễn đưa,
Luyến lưu lòng gợi ý tình xưa. 
Đào tươi nét ngọc thân mềm liễu, 
Gấm dịu mầu hoa áo mỏng tơ.
Nào mãi nhớ mong đàn gởi nhạc ?
Đó còn say luyến mộng vào thơ ?
Hao gầy dáng đợi… dài năm tháng,
Xao xuyến trăng thề ai tiễn đưa.

Đọc Ngược :

Đưa tiễn ai thề trăng xuyến xao,
Tháng năm dài đợi… dáng gầy hao.
Thơ vào mộng luyến say còn đó,
Nhạc gợi đàn mong nhớ mãi nào ?
Tơ mỏng áo hoa mầu dịu gấm,
Liễu mềm thân ngọc nét tươi đào
Xưa tình ý gởi lòng lưu luyến
Đưa tiễn ai thề trăng xuyến xao.

Vô Đề 6

Đọc Xuôi :

Thương nhớ ai mà ai nhớ thương ?        
Lững lờ mây khói nhuộm tà dương.    
Sương mờ lạnh héo tơ cười liễu,         
Nắng hắt hiu buồn gió thoảng hương.   
Vương vấn nỗi đau đời lỡ mộng,          
Tái tê lòng nhạt bóng hờn gương.       
Tường bên bướm ngại hoa hờ hững,    
Thương nhớ ai mà ai nhớ thương !    

Đọc Ngược :

Thương nhớ ai mà ai nhớ thương ?
Hững hờ hoa ngại bướm bên tường.
Gương hờn bóng nhạt lòng tê tái,
Mộng lỡ đời đau nỗi vấn vương.
Hương thoảng gió buồn hiu hắt nắng,
Liễu cười tơ héo lạnh mờ sương.
Dương tà nhuộm khói mây lờ lững,
Thương nhớ ai mà ai nhớ thương !

Vô Đề 7

Đọc Xuôi :                                            

Dâu bể nỗi sầu ai nhớ ai !? 
Sắt se dường lạnh tháng năm dài.
Đau thương thế sự chừng tê tái,
Dở lỡ đời duyên dẫu miệt mài.
Dầu dãi nét xưa hoa mộng rũ,
Dấu yêu đường cũ sắc mầu phai.  
Châu chìm đắm mãi chi lầm lỗi ?
Dâu bể nỗi sầu ai nhớ ai ! 

Đọc Ngược :

Ai nhớ ai sầu nỗi bể dâu ?
Lỗi lầm chi mãi đắm chìm châu !
Phai mầu sắc cũ đường yêu dấu,
Rũ mộng hoa xưa nét dãi dầu.
Mài miệt dẫu duyên đời lỡ dở,
Tái tê chừng sự thế thương đau.
Dài năm tháng lạnh dường se sắt,
Ai nhớ ai sầu nỗi bể dâu ?!

Vô Đề 8

1.- Đọc Xuôi :                                           

Trăng thề lỗi phận chịu lời câm, 
Khổ lụy đời đau nghẹn uất thầm.
Chăn chiếu lạnh sầu thương ngọc gấm, 
Áo xiêm buồn hận tiếc hương trầm.
Khăn nhòe nhọet phấn son tàn rã,
Lệ chứa chan hồn mộng lỡ lầm.
Giăng bủa sóng tình duyên mệnh bạc,
Cằn khô tóc thẹn lược hờn trâm.

2.- Đọc Ngược :

Trâm hờn lược thẹn tóc khô cằn,
Bạc mệnh duyên tình sóng bủa giăng.
Lầm lỡ mộng hồn chan chứa lệ,
Rã tàn son phấn nhọet nhòe khăn.
Trầm hương tiếc hận buồn xiêm áo,
Gấm ngọc thương sầu lạnh chiếu chăn.
Thầm uất nghẹn đau đời lụy khổ,
Câm lời chịu phận lỗi thề trăng.

Vô Đề Cuối

Đọc Xuôi :

Lơ lững nước buồn sông mãi trôi, 
Ngẩn ngơ thuyền lạc bến xa rồi.
Tơ lìa phím gãy đàn dang dở,
Nhụy nát hoa tàn gió tả tơi.
Thờ thẩn tiếng ca sầu điệu nhớ,
Hắt hiu trời thấm lạnh sương rơi,
Mơ hình bóng cũ tình lưu luyến,
Thơ sắt se hồn mộng rã rời ! 

Đọc Ngược :

Rời rã mộng hồn se sắt thơ ?!
Luyến lưu tình cũ bóng hình mơ.
Rơi sương lạnh thấm trời hiu hắt,
Nhớ điệu sầu ca tiếng thẩn thờ.
Tơi tả gió tàn hoa nát nhụy,
Dở dang đàn gãy phím lìa tơ.
Rồi xa bến lạc thuyền ngơ ngần,
Trôi mãi sông buồn nước lững lơ.

Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân @ Trúc-Lâm Yên-Tử

 

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site