lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Điện-Ảnh - Hồi-Ký - Nghệ Thuật - Sáng-Tác - Thơ Văn - Triết-Học - Truyện

 

Trúc-Hồ: Nhân-Danh Việt-Nam

Sáng tác mới nhất của Nhạc-Sĩ Trúc-Hồ. Hợp Ca mới nhất của Trung-Tâm Asia.

Tác phẩm được trình diễn hợp-ca trong DVD Asia 69 trong tháng 4 năm 2012 của Trung-Tâm Asia.

(Copy từ trang Web của TT.Asia :http://youtube.com/trungtamasiachannel )

Nhân-Danh Việt-Nam

Nhân danh Tự-Do, người cầm tù người
Nhân danh Ðộc-Lập, người nô lệ ngoại bang
Nhân danh Tự-Do, nhiều thế hệ nát tan
Nhân danh Ðộc-Lập, người Bán Nước Hại Dân

Nhân danh Tự-Do, người cầm tù người

Nhân danh Ðộc Lập, người nô lệ ngoại bang
Nhân danh Tự-Do, nhiều thế hệ nát tan
Nhân danh Tự-Do, người Bán Nước Hại Dân

Hãy cùng nhau
Ðập tan tội ác
Hãy đứng lên
Ðập tan độc tài
Hãy cùng nhau, niềm tin ngời sáng
Cùng nhau dành lấy QUYỀN LÀM NGƯỜI

Nhân danh Việt-Nam
Nhân danh Việt-Nam
Nhân danh Việt-Nam
Hát vang cùng hát vang
Tình-yêu ngời-sáng
Hát vang cùng hát vang
TỰ-DO CÔNG-BÌNH

Ðứng lên, cùng đứng lên
Niềm tin ngời sáng
Ðứng lên, cùng đứng lên,
Dành lấy QUYỀN LÀM NGƯỜI
Ðứng lên, cùng đứng lên
Niềm tin ngời sáng

ÐỨNG LÊN, CÙNG ÐỨNG LÊN
BẢO VỆ VIỆT NAM

NHÂN DANH VIỆT NAM
NHÂN DANH VIỆT NAM
NHÂN DANH VIỆT NAM

© Asia Entertainment [http://trungtamasia.com]
© Asia Channel [http://youtube.com/trungtamasiachannel]
Facebook: http://facebook.com/TheAsiaChannel
Email : asiachannel@sbtn.tv Or: theasiachannel@gmail.com
Official website: http://TrungTamAsia.com 

Thư Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 


 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site