lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Vĩnh-nhất-Tâm

GIỜ ĐÃ ĐIỂM I

1, 2, 3

Sao vận nước lắm đường cùng, bất trắc?

Vốn gian hùng,  toàn một lũ tay sai

Đã cướp công, dựng chủ nghĩa, chiêu bài

Cho đế quốc phá tan tành xã tắc?

 

Xé đất Mẹ thành hai miền Nam Bắc

Từ Hiền Lương Bến Hải trở vào Nam

Chia đôi bờ tận đến Ải Nam Quan

Cho bom đạn dày thây người vô tội.

 

Thật oan nghiệt! Chiến tranh dài lửa khói

Bọn côn đồ đeo đuổi mộng-hôi-tanh

Công anh hùng, bao chiến sĩ vô danh

“Đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc”.

 

Hiến xương máu để cứu nguy dân tộc

Chẳng ai màng đến chức lớn, quyền to

Miễn làm sao giữ vững được cơ đồ

Để khỏi lọt vào trong tay: BÁN NƯỚC

 

Thật thủ đoạn những tội đồ phản quốc

Lo hoàn thành thâm ý của ngoại nhân

Đưa non sông gấm vóc đến điêu tàn

Đẩy dân tộc sống đời hơn trâu ngựa.

 

Thật nhục nhã! Nhục gì hơn thế nữa!

Bởi cáo Hồ cùng đồng bọn lưu manh

Sống trên xương và máu của dân lành

Mà miệng lưỡi luôn hô hào ái quốc.

 

Đường chiến đấu phải phân minh thiện, ác

Ai là người dân Việt hãy vùng lên!

Đánh cho tan và đạp nát xích xiềng

Mang dân tộc ra khỏi đường cùng quẩn.

 

Bọn thảo khấu như Đồng, Phiêu, Mười, Duẫn...

Cũng rập theo một khuôn mẫu cáo Hồ

Vẫn ăn mày và tiếp tục làm nô

Chúng chẳng có gì hơn là gậy, bị

 

Lòng tan nát, bao lương dân suy nghĩ

Vì giang sơn không ai muốn chia đôi

Bọn vô thần ham thứ chức thiên lôi

Giặc sai bảo đánh đâu thì đánh đó.

 

Những “trí tuệ đĩnh cao” nào xấu hổ

Trông nực cười, thật dốt đặc cán mai

Tưởng Mỹ ngu nên chúng mãi đu dây

Nửa ôm Mỹ, nửa ôm Tàu cố vị

 

Sao chưa cút, bọn người vô liêm sĩ?

Trả sơn hà cho thế hệ mầm non

Để trẻ lo xây dựng dãy non sông

Chôn đáy huyệt một “thiên đường Cộng Sản”.

 

Vĩnh Nhất Tâm 30.4.1989 (Thi Tập Cõi Lòng)

1, 2, 3

Vĩnh-nhất-Tâm @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site