lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Trần-Đăng_Chân-Chính

Thơ Chữ Hán Về Phật-Hoàng Trần-Nhân-Tông

Các quốc gia và các dân tộc theo đạo Phật đều có những điểm chung là “Quy y Phật” nhưng mỗi nước cũng có những đặc thù của riêng mình, như phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, phật giáo Thái Lan, Phật giáo Việt Nam …Nói đến đặc trưng của Phật giáo Việt Nam chính là nói đến trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và có thể nói Trúc Lâm Yên Tử là Kinh Đô của Phật giáo Việt Nam:

Trúc Lâm Yên Tử tựa Kinh Đô
Hội tụ thập phương tử tôn hiền

Lễ hội Trúc Lâm Yên Tử thường kéo dài 3 tháng(bắt đầu từ ngày 10 tháng giêng âm lịch hàng năm) và mỗi năm có hàng triệu người hành hương về đây lễ Phật:

Triều bái Phật đường quy Thiền định *(1)
Phật Hoàng ân đức vĩnh thiên thu

Trúc Lâm Yên Tử trở thành Kinh Đô Phật giáo kể từ khi Đức Vua Trần Nhân Tông từ bỏ Ngai vàng  đến tu tịnh,làm chấn động cả Đất Trời về một Đức Chí Tôn nhân từ đức độ:

Từ bỏ Ngai vàng quy y Phật
Chấn động Càn Khôn Đức Chí Tôn *(3)

Đức Vua đã không tham quyền cố vị,đã trút bỏ bụi trần “tham sân si” với tấm lòng bao dung hòa giải,hòa hợp,đức độ và tĩnh tâm đến tu tại nơi khí linh hội tụ rợp mây lành:

Siêu phàm thoát tục tâm thư thái *(4)
Hòa giải bao dung đức độ hiền
Tĩnh tâm tọa lạc tu Thiền định
Chung linh dục tú tập tường vân *(5)

Vị Vua hiền của nước Việt không chỉ tạo dựng một nền Phật giáo đặc trưng cho đất nước mà còn mưu tính cho đàn sau để nối đời truyền đạo Phật:

Yến dực di mưu truyền dịch diệp *(6)
Trinh tường biền tập “Chuyển Pháp Luân *(7)

Dưới đây là toàn bộ bài thơ chữ Hán về Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông:

Dịch: Phật Hoàng Trần Nhân Tông 
Trúc Lâm Yên Tử tự Kinh Đô
Hội tụ thập phương tử tôn hiền
Triều bái Phật đường quy Thiền định*(1)
Phật Hoàng ân đức vĩnh thiên thu
Tức kiên Đế tộ quy y Phật *(2)
Chấn động Càn Khôn Đức Chí Tôn *(3)
Siêu phàm thoát tục tâm thư thái*(4)
Hòa giải bao dung đức độ hiền
Tĩnh tâm tọa lạc tu Thiền định
Chung linh dục tú tập tường vân *(5)
Yến dực di mưu truyền dịch diệp *(6)
Trinh tường biền tập “Chuyển Pháp Luân” *(7)

Giải Nghĩa một số từ:

*(1)Triều bái Phật đường quy Thiền định:Khách thập phương hành hương về lễ Phật.

“Thiền định”:là một pháp môn tu tập để thanh lọc tâm thức,chứng thành quả vị giải thoát ,giác ngộ

*(2) Tức kiên Đế tộ quy y Phật:Nghĩa là từ bỏ Ngai vàng đi tu theo Phật.

*(3) Chấn động Càn Khôn Đức Chí Tôn:Chấn động cả Đất Trời về vị Vua tôn kính.

*(4) Siêu phàm thoát tục tâm thư thái:Trút bỏ “tham sân si” với thân tâm thanh tịnh.

*(5) Chung linh dục tú tập tường vân: Khí linh thiêng hội tụ cùng mây lành.

*(6) Yến dực di mưu truyền dịch diệp: Mưu tính cho đàn sau để nối đời.

*(7) Trinh tường biền tập “Chuyển Pháp Luân”:Đem đến phúc lành mỗi khi cùng sát vai nhau truyền giáo pháp của Đức Phật;

“Pháp Luân”:là hình ảnh tượng trưng cho toàn thể giáo pháp của Đức Phật; “Chuyển Pháp Luân”:Là các hoạt động của Tăng Ni và Phật tử  nhằm hướng dẫn người chưa biết Phật pháp vào đạo Phật.

Tác giả:Phật tử Trần Đăng (Pháp Danh:Chân Chính)

Email: trandangdng@yahoo.com; Phone:0912648641

Trần-Đăng pháp danh Chân-Chính

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site