lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

và xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Phạm-ngọc-Thái | Vận Nưóc Đã Mạt Rồi

phạm ngọc thái

I.

Thế đã chết những tháng năm đẹp đẽ
Bàu trời không còn xanh. Mây phủ kín linh hồn.
Tim nhỏ xuống những dòng thơ cào xé
Tổ quốc ơi! Bọn ưng khuyển hoành hoành.

Nhân dân tôi như cá dưới dao, nằm trên thớt
Kẻ thù kề cận ngoại bang, kẻ phản bội nhân dân
Chúng trâng tráo nhe nanh, nhe vuốt
Vận nước mạt rồi quằn quại dân đen.

Thằng Tàu đó chính kẻ thù vạn thuở
Lẫn giặc trong nhà hại nước cầu vinh
Miệng nói vì dân nhưng tâm địa sói lang
Đảng cộng sản ư? Xin thắt vòng tang trắng.

Lũ quan lại địa phương cướp đất của dân đủ điều độc đoán
Cấu kết với quan trên. Tiếng ai oán đau lòng.
Thành một bầy quan bọ cạp dày đen tổ quốc
Xưa bần cố nông, giờ "vô sản hoá lưu manh". (1)

II.

Cùng với Mỹ kết anh em bè bạn
Cuộc chiến tranh nào cũng chỉ chết nhân dân...
Con đường Phan Châu Trinh xưa "đề huề Pháp-Việt" (2)
Nay nhập vào khối Hoa Kỳ 
mà tiến về phía "Tượng thần tự do" bất khả muôn năm!

Vừa để chống giặc Tàu vừa nâng nước lên ngang tầm thời đại
Con đường "tư bản" mới chính là chủ nghĩa dân sinh.
Xã hội lắm bọ dòi - Nhà nhà thì vô phúc
Đó là kết cục đường lối cũ suy vong.

Đảng xã hội, đảng dân chủ hay một đảng nào tích cực
Đảng nào tốt thì cầm quyền!
Chẳng phải cũng qui luật cạnh tranh của Marx - Ăng Ghen? (3)
Chính qui luật để bảo vệ non sông gấm vóc
Nếu chỉ một đảng độc quyền sẽ thành hùm beo cắn xé nhân dân.
Tổ quốc ta yêu! Ngàn năm thương xót
Có nhìn nay chính phủ đang hoá những yêu tinh?...

Phạm-ngọc-Thái
Hà Nội - 4/6/2013

(1)  Marx hoang tưởng đã đành, ngay cả lãnh tụ Lê Nin cũng ngộ tưởng khi tuyên bố rằng: Những nước nhược tiểu như Việt Nam ở châu Á, hay châu Phi, Mỹ la-tinh... vừa ra khỏi ách thuộc địa, có thể tiến thẳng lên CNXH (đốt cháy giai đoạn) không cần qua TBCN, khi có Liên Xô làm chỗ dựa - Thì chính Liên Xô lại sụp đổ đầu tiên.

Sự ngộ tưởng của Lê Nin không chỉ trở thành một hệ quả đối với nhân dân Nga, đất nước Nga... mà còn kéo theo sự lầm lạc của những nước như Việt Nam và các nước nhược tiểu đó - Trên con đường tiến lên CNXH nó sẽ dẫn đến sự thoái hoá của bộ máy nhà nước và xã hội:

-  Tầng lớp giai cấp vô sản trong guồng máy lãnh đạo sẽ biến chất thành "Những tập đoàn tham nhũng, lũng loạn" hoặc "Tầng lớp vô sản hoá lưu manh".                          

(2)  Đường lối cách mạng của cụ Phan Châu Trinh là không theo con đường bạo động để tránh đổ máu nhân dân - Cụ chủ trương: "Pháp - Việt đề huề"...

(3)   Cũng theo Marx - Ăng Ghen:
"cạnh tranh" chính là qui luật của sự tiến bộ!... Không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà còn cả trong chính trị cũng như các lĩnh vực khác.    

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site