lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Thơ Văn Quê-Hương

Đoàn-Hữu-Trưng Chầy Vôi Dấy Loạn

Lệnh xử tử máu loang lênh láng
Đoàn Hữu Trưng soán nghịch khi quân
Thân ông giờ chịu nhục hình
Cảm thương cho vị hiền tài thương dân

....................

Ngày xưa từng xuất thân nghèo khó
Mẹ mù lòa, cha mất từ lâu
Anh em thì lại rất đông
Hữu Trưng làm lụng nuôi em nên người

Từ thưở nhỏ thông minh ham học
Khắp trong làng nổi tiếng vang danh
Có người còn nói đùa rằng
“Không thi cũng đậu, là quan của làng”

Rồi dịp may bỗng đâu đưa đến
Câu đối treo ngoài cửa hoàng gia
Đề do Tuy Lý Vương ra

Quan tiền, bầu rượu tặng người tài danh
Nhưng câu đối quả là hóc búa
Qua nhiều ngày chẳng thấy bóng ai
Một lần lai vãng ngang qua

Hữu Trưng, Tử Trực nhìn nhau mỉm cười
Chia tiền treo thưởng làm đôi
Rượu kia nốc cạn, ra đi ngang tàng
Nghe bẩm báo vương gia nhã nhặn

Cho mời vào ứng khẩu bài thơ
Tuổi chưa được đến hai mươi
Mười lăm, mười bảy thanh niên hai người
Hữu Trưng nhanh nhẩu cất lời

Chỉnh lời, chuẩn ý hài lòng Miên Trinh
Vàng thưởng tặng cho người sáng dạ
Đặc ân là vào phủ học chung
Cùng con Nguyễn Phúc Miên Trinh

Con đường hoạn lộ sáng ngời từ đây
Kinh thành ấy tiếng tăm vang nức
Tùng Thiện Vương chú ruột của vua
Mến tài nên gả quận nương

Tiểu thơ Thể Cúc sánh duyên họ Đoàn
Ngày hôn lễ tròn hai mươi tuổi
Ở rể và sống cảnh giàu sang
Làm quan viễn cảnh thênh thang

Nhưng lòng trắc ẩn khiến ông nao lòng
Vì bất mãn hôn quân Tự Đức
Dâng Nam Kỳ, quỳ lạy Tây Dương
Khiêm Lăng hao tốn máu xương

Thiên tai, lũ lụt, đói dân, mất mùa
Vạn Niên Cơ công trường lăng tẩm
Dân oằn lưng làm dưới làn roi
Nung vôi độ nóng thấu trời

Hai bàn tay lỡ cầm chày giã vôi
Nhìn Tự Đức ăn chơi đổ đốn
Giết người tài, sát hại lương dân
Hữu Trưng khí phách hùng anh

Quyết không ngoảnh mặt, thu binh chờ thời
Lập Thi Quán Đông Sơn Tửu Hội
Chọn người tài sánh bước chung vai
Bề ngoài uống rượu ngâm thơ

Bên trong mưu sự phế vua hung tàn
Xưa Hồng Bảo anh vua Tự Đức
Đáng lý thì phải được đăng ngai
Thiệu Trị tráo trở đổi thay

Chiếu phê Hồng Nhậm đăng quang ngai vàng
Lòng căm tức nghịch quân man trá
Nên hai lần khởi nghĩa vùng lên
Chẳng may mưu sự không thành

Thân chìm ngục lạnh hận dòng hoàng gia
Tên Tự Đức hung tàn bạo ngược
Chuốc độc anh, hại hết người thân
Gia đình phải đổi họ Đinh

Nghi ngờ soán nghịch giam cầm ngày đêm
Lấy cớ ấy Hữu Trưng nổi dậy
Phò con ngài Đăng Đạo đăng ngai
Sợ rằng liên lụy nhạc gia

Rút tên khỏi Ký Thưởng Viên về nhà
Cùng hiền nội ân tình đang ấm
Đau thắt lòng bởi phải chia xa
Trước hôm mưu sự vài ngày

Muốn cho Thể Cúc tránh điều tai ương
Lấy cớ vợ hỗn hào với mẹ
Đuổi về nhà Miên Thẩm nhạc gia
Tránh cho nhà vợ can qua

Chày vôi dấy loạn hăm hai tuổi đời
Đoàn Tử Trực cải trang bán dạo
Vào hoàng cung tiếp cận trình tâu
Đưa liền Đinh Đạo rời cung

Hợp cùng Trương Định cứu dân diệt thù
Còn Hữu Ái đến Long Quang Tự
Tìm trụ trì Lê Quý bàn mưu
Tặng người chức vụ quân sư

Giúp Đông Sơn Hội hợp mưu chống triều
Mượn thiền tự làm nơi bí mật
Giấu quân kỳ, vũ khí vào đây
Pháp Vân tọa lạc nơi này

Đường đi hiểm trở ít người lại qua
Vạn Niên Cơ gần ngay trước mắt
Nơi mà ngày quần quật như đêm
Ngâm mình biển lạnh mò trai

Vỏ sò đập nhuyễn giữa trời như thiêu
Nung vôi sống thành ra vôi chín
Máu lệ nhòa xương chất thành cao
Hữu Trưng lôi kéo thuyết hàng

Quan triều tôn thất bất bình với vua
Thuyền chờ tại bến đò Trường Súng
Trương cao cờ Ngũ Đại Hoàng Tôn
Khấn ghồn Hồng Bảo hiển linh

Canh năm súng hiệu Kỳ Đài làm tin
Là báo hiệu cửa thành mở rộng
Tiền đạo và trung đạo tiến lên
Xông vào trước cửa Ngọ Môn

Chiếm Cần Chánh Điện đoạt gươm binh triều
Hồ oai thấy nghĩa quân đông đảo
Nên trốn về núp Điện Càn Thanh
Tự Đức đang ngủ không hay

Hữu Trưng đuổi kịp lia gươm diệt thù
Chém tai phải Hồ Oai bị đứt
Nhưng hắn cảng ghì chặt cửa hơn
Không vào bắt sống được vua

Hữu Trưng thu lệnh lui ra Thái Hòa
Sai Tử Trực đi tìm Đinh Đạo
Kịp rước về làm lễ tấn phong
Trời không chìu ý của ông

Hồ Oai tiếp viện bao vây trong thành
Quân ông ít, hiếm hoi khí giới
Quân triều đình thiện chiến nhiều nơi
Súng Tân triều Nguyễn sẵn còi

Hữu Trưng thất bại anh hùng bị vây
Đoàn Hữu Ái sa cơ bị bắt
Hồ Oai đâm Tử Trực trọng thương
Hậu quân chưa biết tiến lên

Trọng Hòa yếu thế dấn thân lao tù
Triều đình Nguyễn lùng Long Quang Tự
Chém chủ trì Văn Quý thị uy
Đầu treo trên cổng thành trì

Xác đem thiêu hủy, phá tan ngôi chùa
Tôn Thất Cúc bị ban thuốc độc
Dù chết rồi thân xác chẳng yên
Tên vua hèn hạ lệnh điên

Bêu đầu xẻ thịt xác người hoàng gia
Tôn Thất Giác đầu treo cửa chợ
Tất cả đều đổi họ mẹ qua
Con dòng Hồng Bảo không tha

Luật ban thắt cổ tám người Đinh gia
Con Đinh Đạo số phần không chết
Giảo hai lần đậy nắp hòm phong
Làm cho ngộp chết là xong

Luật tên vua khốn thương ai bao giờ
Ba huynh đệ của Đoàn Hữu Trực
Bị lăng trì, lóc thịt, giày da
Hận này chết chẳng bỏ qua

Mắt trừng uất hận bạo quân tham tàn
Đoàn Thi bị bêu đầu xử tử
Đoàn Khóa thì mất tích lưu vong
Đứa em Đoàn Thị Ngọc Châu

Lưu đày biệt xứ hai mươi năm trời
Đoàn gia phải đổi sang họ Đoạn
Con cháu thì lưu tán long đong
Không được thi cử công danh

Suốt đời nghèo khó nghẹn đau luân trầm
Đoàn gia bị tịch thu gia sản
Chừa một phần nuôi mẹ mù thôi
Thể Cúc số phận nổi trôi

Bị phu quân đuổi tiếng nhơ muôn đời
Rồi chiếu lệnh chồng mang án tử
Bất tỉnh vì mãi mãi đoạn ly
Sợ bị liên lụy tru di

Tùng vương Miên Thẩm trói con xin chầu
Quỳ trước điện ba ngày mòn mỏi
Bị truất tiền lương bổng một năm
Ký Thưởng Viên bị niêm phong

Từ nay ngăn khách tới lui ra vào
Còn Thể Cúc đổi sang họ Tống
Tu tại gia - lệnh của vua ban
Đứa con duy nhất của nàng
Đưa vào Tuy Lý Phủ vương thúc hoàng

Nàng còn trẻ khổ đau dồn dập
Đã chết chồng còn ép xa con
Tóc xanh tuổi vẫn còn son
Trái tim héo rũ khổ đau trọn đời

Nguyễn triều sao chẳng suy thời
Hôn quân vẫn sống, ông trời bất công
Trung Nghĩa Ca - một tấm lòng
Nhân dân mãi nhớ tên Đoàn Hữu Trưng

Quê-Hương @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site