lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Lịch Sử Việt Nam Cận Đại

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
Websites : http://www.truclamyentu.info;http://www.quansuvn.info
https://www.facebook.com/Quân-Sử Việt-Nam
https://www.facebook.com/pages/Trúc-Lâm Yên-Tử
Google+1 Quân Sử Việt Nam; Google+1 Trúc Lâm Yên Tử

Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Thứ Ba Tẩy Chay Quốc Khánh Trung Cộng 01-10-2010

Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà

http://www.truclamyentu.info/tlls_lichsuvietnamcandai/vannuocydan1.htm 1, 2

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

III. Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà Năm 1010:

Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà đã được vua Lê Đại Hành cùng ngài Pháp Thuận thiền sư sắp xếp một cách chu đáo, và cho xuất hiện trước sau một cách cẩn thận. Do đó đã là nền tảng vững chắc cho độc lập tự chủ của tộc bách Việt. Cho dù vua Lê Đại Hành chỉ trị vì được 24 năm và băng hà vào năm 1005, nhưng với nền tảng vững chắc này đã mở ra một thời đại huy hoàng cho lịch sử tộc Việt. Đồng thời đã mở đường cho một nhân vật lớn của lịch sử Việt Nam xuất hiện để tiếp nối di chí của nhà tiền Lê.

Như trên đã nêu sau khi vua Lê Đại Hành băng hà, trong nước xảy ra nhiều biến loạn, vì nhà vua theo triều trước (triều Đinh), phế trưởng lập ấu. Điều này khiến các vị hoàng tử tranh giành ngôi vị, tàn sát lẫn nhau, đưa đến kết quả Lê Long Đĩnh (hay Lê Ngọa Triều) lên làm vua sau khi giết vua Lê Trung Tông.

Khi vua Lê Trung Tông bị giết chết, triều đình bị xáo trộn, mọi người hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn Điện tiền quan Lý Công Uẩn ở lại ôm xác vua mà khóc. Lê Ngọa Triều vì muốn lấy lòng quan viên trong triều nên đã phong cho Lý Công Uẩn là Tứ xương quân phó chỉ huy sứ.

Trong bốn năm trị vì của Lê Ngọa Triều, nhà vua này chỉ lo hoang dâm tửu sắc lại tàn bạo độc ác, đã khiến đất nước bi đát, nhân dân lầm than. Do đó ảnh hưởng trầm trọng đến vận mạng đất nước khiến nhà Tống lăm le muốn trở lại xâm chiếm nước ta, nhưng họ vẫn còn chờ cơ hội tốt hơn. Và điều này là động lực xảy ra cuộc chính biến năm 1009 để nhà Lý thay thế nhà Tiền Lê cai trị xứ sở đối phó với ngoại xâm. Một trong những người chủ trương cuộc chính biến đó, không ai khác hơn là Vạn Hạnh thiền sư. Cũng nên biết thêm là thời vua Lê Đại Hành, Vạn Hạnh thiền sư là vị cố vấn quân sự cho nhà vua.

Do nhận thấy Lê Ngọa Triều đã không còn là mẫu người lãnh đạo lý tưởng của đất nước, một tiêu chuẩn mà Pháp Thuận thiền sư đưa ra trong bài thơ Vận Nước "...nhàn nhã trên điện các, cõi cõi hết đao binh" thực tế chỉ thấy ông vua này biểu hiện "...hung bạo trên điện các, cõi cõi khởi đao binh". Một trong những hành động hung bạo đó là Lê Ngọa Triều ngang nhiên róc mía trên đầu Tăng thống Quách Mão (Đại Việt Sử Ký Toàn Thư gọi là sư Quách Ngang), làm bộ như lỡ tay làm đầu ngài Quách Mão bị thương chảy máu rồi cả cười. Hơn nữa sau hai năm cầm quyền Lê Ngọa Triều lại đổi tất cả vương phục của triều đình cũng như tăng đạo Đại Cồ Việt giống như triều đình nhà Tống.

Lý tưởng quân tử và lý tưởng bồ tát đã được lồng vào hai bài thơ Vận Nước Ý Dân và Nam Quốc Sơn Hà qua đó nêu bật đức tính cần phải có của một người lãnh đạo chính trị tài đức song toàn cho dân tộc. Đến ngày hôm nay, năm 2010, đức tính này vẫn còn có giá trị một cách tuyệt đối.

Lý tưởng quân tử được thầy Mạnh Tử định nghĩa như sau: Phú quý bất năng dâm. Khi người quân tử được giàu sang thì không nên say mê danh vọng, địa vị, sắc đẹp, bài bạc, hút sách ở cuộc đời; Bần cùng bất năng di. Người quân tử cho dù gặp nhiều khó khăn trở ngại hay bần cùng trong lý tưởng hay trên cuộc đời cũng không nên nản chí mà bỏ đi lý tưởng mình đã và đang theo đuổi; Uy vũ bất năng khuất. Người quân tử không bao giờ bị khuất phục bởi sức mạnh, cường quyền.

Lý tưởng bồ tát là lòng Nhân bao trùm trời đất. Cũng như thà bỏ mình chứ không bỏ hạnh. Đó là những điều tinh yếu được kết tập trong quyển Lục Độ Tập Kinh của bồ tát Khương Tăng Hội. Nhờ đâu có sự kết tập để tạo nên lòng nhân bao trủm trời đất đó? Chính là nhờ nền tảng tư tưởng thời vua Hùng là hai nền văn minh Đông Sơn, Lạch Trường kết hợp với tư tưởng Phật giáo mà hình thành nên. Chính nhờ lòng Nhân này, dân tộc Việt, văn hóa Việt mới còn hiện diện cho đến ngày hôm nay (thế kỷ thứ 21).

Lý tưởng quân tử và lý tưởng bồ tát đã là nền móng vững chắc để hình thành nền Tam giáo đồng nguyên tức là Phật giáo, Khổng giáo và Nho giáo. Mà người có công lớn nhất để thể hiện tư tưởng này thành một thực tế, người đó không ai khác hơn là Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Lý Công Uẩn.

Do những sự kiện nêu trên, cuộc chính biến năm 1009 đương nhiên phải xảy ra và đã đưa Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế.

Để tạo động lực và lý cớ chính đáng cho cuộc chính biến này, ngài Vạn Hạnh thiền sư đã chủ động sáng tác bài thơ nói về vận hạn của các triều Tiền Lê, Lý, Trần cũng như Hậu Lê. Bài thơ này là một bài sấm được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng như Việt Sử Tiêu Án nhận định như sau: "Xét một sơn sét đánh thành văn chỉ 40 chữ, mà khoảnh 1100 năm, sự phế hưng của các đời, tên họ đều bao gồm gần hết. Trời có nói gì đâu. Đó là bởi Vạn Hạnh giỏi việc xét đoán, nhân sét đánh cây bông gạo, thác văn vào đấy, để tỏ ra thần dị...".

Nguyên âm:

Thụ căn diễu diễu
Mộc biểu thanh thanh
Hòa đao mộc lạc
Thập bát tử thành
Đông a nhập địa
Dị mộc tái sinh
Chấn cung hiện nhật
Đoài cung ẩn tinh
Lục thất niên gian
Thiên hạ thái bình

Nghĩa:

Gốc cây công thẳm
Ngọn cây xanh xanh
Hòa đao mộc rụng
Thập bát tử thành
Thời Trần giặc đến
Họ Lê tái sinh
Cung chấn trời hiện
Cung đoài sao chênh
Khoảng sáu bảy ngày
Thiên hạ thái bình

Ngài Vạn Hạnh thiền sư đã đem ý nghĩa bài sấm này bàn với Điện tiền thị vệ Lý Công Uẩn về việc lòng dân ý trời nhà tiền Lê phải ra đi, nhường chỗ cho nhà Lý lên tiếp nối di chí Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà; đồng thời Đào Cam Mộc cũng đã khuyên Công Uẩn: "Hồi trước đức vua tối tăm bạc ác, trời chán ghét ngài mà con ngài thì còn nhỏ tuổi chưa thể đảm đương buổi đa nạn này, dân chúng đang khao khát chân chúa ra đời như đại hạn mong mưa. Vậy Thân vệ nên thừa cơ hội cương quyết theo dấu vua Thang, vua Võ. Xem việc của họ Lê (chỉ việc vua Lê Đại Hành chấm dứt nhà Đinh) trước đây cũng là chính đáng, thuận lòng trời và lòng dân, sao lại khư khư giữ cái tiết mọn? ..."

Ngày hôm sau, Đào Cam Mộc lại nói: "Lời sấm trên cây bông gạo đã rõ, người trong nước ai cũng tin họ Lý sẽ chổi dậy, việc đổi họa ra phúc cho đất nước chỉ ở đầu hôm sớm mai, Thân Vệ còn ngại ngùng gì nữa?"

Thực ra việc lên ngôi vua của Điện tiền thị vệ Lý Công Uẩn đã được chuẩn bị trước đó trên cả trăm năm, từ các vị thiền sư La Quí, Định Không. Quan điểm của các ngài là vùng đất Cổ Pháp trong tương lai sẽ sản sinh bậc đế vương của nước Việt. Người có trách nhiệm tiếp nối và trực tiếp để hoàn thành sứ mạng đối với dân tộc và Phật giáo đó là Vạn Hạnh thiền sư.

Thế rồi cuộc chính biến đã xảy ra như những người chủ trương mong đợi. Mùa đông tháng 10 ngày tân Hợi năm 1009, vua Lê Ngọc Triều băng hà. Điện tiền thị vệ Lý Công Uẩn chính thức nhận trách nhiệm trước lịch sử dân tộc, bước lên ngai vua xưng là Lý Thái Tổ vào ngày Ất mão (ba ngày sau khi vua Lê Ngọc Triều giá băng), nhằm ngày 2 tháng 11 năm Kỷ Dậu, tức ngày 21 tháng 11 năm 1009.

Năm 1010 vua Lý Thái Tổ lấy niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất.

Tiểu sử Lý Công Uẩn được các quyển sử xưa ghi như ngài họ Lý, tên húy là Công Uẩn, người châu Cổ Pháp Bắc Giang, thân mẫu họ Phạm, đi chơi chùa Tiêu Sơn mộng cùng người thần kết hợp rồi hoài thai. Đức vua sinh ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất, niên hiệu Thái Bình năm thứ 5 [974] thời Đinh. Ngài được nhà sư Lý Khánh Vân chùa Cổ Pháp nuôi dưỡng và giáo dục từ lúc 3 tuổi, do đó mới đổi là họ Lý. Sau đó theo học với thiền sư Vạn Hạnh, rồi thiền sư Đa Bảo. Khi trưởng thành, làm quan triều nhà Lê thăng đến chức Điện tiền chỉ huy sứ.

Vua Lý Thái Tổ nhận thấy thành Hoa Lư chật hẹp không đủ nơi để điều hành một triều đình cũng như phong thổ không thuận tiện cho việc phát triển đất nước, nên quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La. Ngoài ra nhà vua còn đích tay viết bản Thiên đô chiếu. Trong đó nhận xét phong thủy thành Đại La là nơi vùng đất ở giữa, vùng đất linh thiêng sản sinh ra nhân tài hào kiệt.

Vào tháng 7 mùa thu năm 1010, vua Lý Thái Tổ dùng thuyền để dời đô từ thành Hoa Lư ra thành Đại La, thuyền dừng dưới bờ thành, bổng có rồng vàng (Toàn Thư) hiện lên ở thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành gọi là thành Thăng Long.

Một trong những nền tảng tư tưởng quan trọng cho việc nhà Lý xây dựng và củng cố đất nước, đó là bài chiếu thiên đô do chính Lý Thái Tổ ngự soạn. Đây là một văn bản tiếp nối hai bài thơ Vận nước ý dân và Nam quốc sơn hà. Bài chiếu thiên đô này có ý nghĩa rất sâu xa, đã ảnh hưởng đến vận mạng đất nước cả ngàn năm nay.

Sau khi lên ngôi cửu ngũ, vua Lý Thái Tổ đã thực hiện hàng loạt cải cách quan trọng cho đất nước sau nhiều năm đau thương thống khổ dưới triều vua Lê Ngọa Triều.

Việc làm đầu tiên của ngài là phóng thích các loài chim muông thú vật và còn công bố trong dân nếu ai có sự gì oan ức muốn kiện tụng thì đến thẳng hoàng cung đưa đơn và đích thân nhà vua sẽ giải quyết.

Một năm sau, 1011 vua Lý Thái Tổ ban lịnh đại xá trong toàn quốc, đồng thời cấp phát quần áo thuốc men và cho về quê cũ làm ăn sinh sống những người đã bị Lê Ngọa Triều bắt giữ. Song song ông đã xóa nợ thuế trong 3 năm cho cả nước. Và 3 năm sau, vua lại xuống chiếu miễn thuế ruộng cho người dân. Năm 1014 trong lúc mở hội La Hán ở Long Trì, vua Thái Tổ đã xuống chiếu tha tội cho những người bị đày và bị tội đồng thời tha phân nữa thuế cho cả nước. Năm 1017 tha thuế ruộng cho nông dân, năm 1018 tha phân nữa thuế ruộng cho cả nước. Nhất là những năm mất mùa, hạn hán, đói kém đều được triều đình chú ý giúp đỡ hoặc mở kho phân phát tiền gạo cho dân v.v…

Vua Lý Thái Tổ đặt nặng vấn đề giáo dục, nên sau khi dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, ngài đã cho xây tám ngôi chùa ở phủ Thiên Đức, đồng thời trùng tu nhiều chùa khác ở các lộ và độ hơn ngàn người xuất gia làm tăng sĩ ở kinh thành.

Vua Lý Thái Tổ chưa xây tông miếu, nhưng dựng chùa cốt để làm nơi đào tạo nhân tài cho xứ sở. Ở đây cho chúng ta thấy tấm lòng vị tha vô ngã của ngài chỉ nghĩ đến tương lai đất nước hơn là chăm lo cho dòng họ của mình.

Ngài độ cho người cho xuất gia đầu Phật, không phải chỉ một lần vào năm 1010, mà còn nhiều lần khác. Năm 1014 chuẩn y lập đàn truyền giới theo yêu cầu của Hữu nhai tăng thống Thẩm Văn Uyển; Năm 1016 cấp độ điệp cho hơn 1000 người làm tăng ở kinh thành; Năm 1019 xuống chiếu cấp độ điệp cho người dân trong nước được xuất gia làm tăng.

Vua Lý Thái Tổ khi lên ngôi vua đã ban bố nhân nghĩa đến cả nước. Ngay cả những loài chim muông thú vật cũng được lợi ích; Ngài còn đặt nền tảng lâu dài cho giáo dục qua việc xây cũng như trùng tu nhiều chùa chiền là trung tâm văn hóa, giáo dục vào thời đó. Song song ngài độ người xuất gia đã có lợi ích lớn về mặt kinh tế và xã hội. Một mặt hạn chế đà tăng trưởng dân số mặt khác bớt đi những tiêu cực ở một xã hội trong buổi giao thời, đồng thời đã cung ứng đầy đủ nhân tài phục vụ đất nước.

Các chính sách nhân nghĩa, văn hóa, giáo dục, kinh tế đã xây dựng một nền tảng vững chắc cho nhà Lý và nhà Lý đã tồn tại trong tự chủ, hùng cường và giàu mạnh trong hơn hai thế kỷ (216 năm).

Bây giờ chúng ta cùng nhau xem vận nước ý dân của Thăng Long ngàn năm sau mà tên gọi là Hà Nội. Từ đó có thể rút được kinh nghiệm nào cho dân tộc trong thời gian sắp tới. Là thời gian quan trọng quyết định cho sự sinh tồn của nòi giống.

IV. Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà Năm 2019-2010:

Tình hình đất nước Việt-Nam chúng ta ít nhất từ năm 2010 đến nay là 2019 vốn không có nhiều sự tiến triễn tốt. Ngược lại, càng tệ hại hơn nhiều.

Đặc biệt năm các năm 2016, 2017 các bờ biển ở miền Trung Trung phần, công ty hóa chất Formosa đã thải những hóa chất độc hại từ nhà máy của họ ra vùng cận duyên Việt-Nam khiến cho các loại thuỷ hải sản Việt-Nam chết và nổi lên mặt nước, tắp vào trong bờ biển tạo nên bầu không khí ô nhiễm cho các vùng biển lân cận của công ty Formosa.

Biến cố gây ô nhiễm môi trường nêu trên đã khiến cho hàng trăm ngàn ngư phủ Việt-Nam vô cùng điêu-đứng, gây thiệt hại hàng tỷ Mỹ kim cho kinh tế Việt-Nam.

Đứng trước biến cố này, người dân các giáo xứ, các ngư phủ Việt-Nam đã biểu tình phản ứng mạnh mẻ đòi hỏi nhà máy Formosa phải ngưng những hành động xả các hoá chất độc hại ra biển cả một cách vô trách nhiệm. Đồng thời đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt-Nam phải trừng trị công ty Formosa một cách thích đáng.

Trước thảm hoạ môi trường lớn lao này, hậu quả có nguy cơ kéo dài hàng 50 năm, nhà cầm quyền Việt cộng phản ứng một cách rất yếu ớt, không tích cực...Một phần bởi sự cấu kết trên quyền lợi phe nhóm của họ với Formosa, từ đó mới có những hành động rất là vô trách nhiệm, phủi tay trước sự đau khổ của người dân. Chẳng những vậy, những ai phản đối Formosa đều bị chụp mũ là chống đối chế độ, trong đó người viết nhật ký điện-tử Nguyễn-ngọc như-Quỳnh đã bị bắt và nhốt vào trại giam.

Do áp lực của chính phủ và quốc hội Hoa-Kỳ, Nguyễn-ngọc như-Quỳnh đã được trả tự-do và sang Mỹ tỵ-nạn chính-trị cùng với gia-đình.

Năm 2016 đánh dấu bước thay đổi tích-cực của Hoa-Kỳ trong chính sách về biển Đông Việt-Nam khi ông Donald J. Trump đắc cử là tổng-thống thứ 45 của liên bang Hiệp-chủng-quốc Hoa-Kỳ.

Sau khi đắc cử, một mặt ông tiến hành chấn chỉnh kinh-tế Hoa-Kỳ sau nhiều năm đình trệ dưới thời tổng thống Obama. Kết quả sau gần 3 năm cầm quyền chỉ số kinh tế đã lên trên 3 phần trăm. Thời Obama kinh-tế Mỹ không thể nào vượt trên mức 2 phần trăm.

Mặt khác tiến hành chiến tranh kinh tế chống lại sự mất cân bằng trong thương mại với Tàu cộng của Hoa-Kỳ, đồng thời tố cáo họ đã ăn cắp các kỹ thuật tiên-tiến của Mỹ cũng như Âu Châu để phát-triễn kinh tế của nước Tàu. Tiêu biểu là truy tố, bắt giữ (qua chính phủ Gia-nã-Đại) bà Mạnh-vãn-Chu tổng giám đốc tài chánh của công ty Hoa-Vi (Huawei) về những tội vừa nêu và tội vi phạm luật trừng-phạt Iran của chính-phủ Hoa-Kỳ (tổng cộng tới 23 tội trạng). Phiên tòa để dẫn-độ từ Gia-nã-Đại về Hoa-Kỳ sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 5 năm 2019.

Chính phủ Hoa-Kỳ của ông Donald Trump đã phổ biến chiến-lược Ấn-Độ Thái-bình-Dương (IndoPacific), mục đích nhằm ngăn chận sự bành trướng nguy hiểm của Trung cộng ở vùng Đông-nam-Á và Đông-bắc-Á và bảo vệ tự-do hàng-hải.

Hàng-không mẫu-hạm, khu-trục hạm, các pháo đài bay B52H, các chiến đấu, khu trục cơ đã liên tục đi vào, bay qua biển Đông để bảo vệ chiến-lược Ấn-Độ Thái-bình-Dương cũng như xác định quyền tự-do hàng-hải, phủ quyết chủ-quyền giả tạo của Trung cộng qua đường lưỡi bò 7 đoạn.

Đặc biệt trong chiến lược Indo Pacific, chính phủ Hoa-Kỳ còn chú trọng đặc biệt các ưu-tiên yểm-trợ, bảo-vệ cho đảo quốc Đài-Loan đi đến tuyên-bố độc-lập tách khỏi chính-sách một nước Tàu của đảng cộng-sản Tàu chủ-trương.

Hàng-không mẫu-hạm, khu-trục hạm thường xuyên băng ngang eo biển Đài-Loan ít nhất 1 lần trong một tháng.

Trong việc bảo-vệ Phi-luật-Tân chống lại sự bành trướng, xâm lấn của Tàu cộng, Hoa-Kỳ đang thương-lượng với chính phủ nước này trở lại hiệp ước đồng minh giữa hai nước được ký năm 1951.

Năm 2018 bùng lên sự-kiện cộng sản Việt-Nam bán 3 vùng đất bắc Vân-Phong, Vân-Đồn và Phú-Quốc cho Trung cộng trong 99 năm.

Người dân Việt-Nam ở trong nước và khắp nơi trên thế giới đã đồng loạt biểu tình chống đối mạnh-mẻ, đã khiến Việt cộng phải nhượng bộ (trên mặt hình thức) ngừng lại dự án vừa nêu. Tuy nhiên, dư luận vẫn biết rằng, sự nhượng bộ đó chỉ là nhất thời, nên sự chống đối vẫn tiếp tục không có sự ngừng nghĩ của người dân khắp nơi.

Qua những sự kiện diễn-biến dồn-dập nêu trên, nhà cầm quyền Việt cộng vẫn tiếp tục ù lì không có phản ứng thích hợp trước sự bành trướng hung tợn của Tàu cộng. Ngay cả khi nhiều ngư-thuyền Việt-Nam bị hải-quân Tàu cộng đâm chìm, họ (CSVN) vẫn chỉ xử-dụng có hai chữ „quan ngại„ mà thôi.

Người dân Venezuela đã và đang xuống đường biểu-tình dưói sự lãnh đạo của tổng thống lâm-thời Juan Guaido đòi hỏi phải thay đổi xã-hội độc tài của ông Nicolas Maduro. Cuộc đấu tranh này, được Hoa-Kỳ và hơn 50 quốc gia khác ủng-hộ.

Trong khi đó, người dân Việt-Nam vẫn im hơi lặng tiếng không, chưa xuống đường biểu tình đấu tranh dứt khóa như Venezuela, thì cơ hội thay đổi, giải thể đảng cộng sản Việt-Nam chỉ là những ước mơ chưa thực hiện được.

Cho dù chiến tranh biển Đông có xảy ra giữa Tàu cộng và Hoa-Kỳ cùng các nước đồng minh, nước Việt-Nam vẫn còn phải chịu sự cai trị độc-tài cộng-sản, nếu người dân không quyết-liệt đứng lên chiến đấu đòi lại quyền tự-do, tự-quyết và độc-lập cho dân-tộc.

Vận nước ý dân rõ ràng nằm trong tay của người dân Việt-Nam trong các năm 2019-2020.

***
Năm 2010

Một sử gia Phật giáo viết như sau khi nhận định về đường lối cai trị của vua Lý Thái Tổ : "Như vậy, từ một đường lối kinh tế đúng đắn, hợp qui luật, đời sống của người dân được cải thiện...tiền đề cho sự phát triển huy hoàng của một quốc gia Đại Việt với những chiến công đánh Tống bình Chiêm lẫy lừng, với một nền văn học, mà một ngàn năm sau khi đọc lên, ta vẫn còn cảm thấy bồi hồi" (ngưng trích - trang 604 LSPGVN tập 2).

Nhưng với thực tại của Thăng-Long ngàn năm sau dưới sự cai trị độc tài, sắt máu của đảng Cộng sản Việt Nam, người dân Việt Nam chỉ thấy là sau nhiều trận bão bùng mới nhất đã phủ xuống xã hội đất nước Việt Nam, từ những vụ Dương Ngọc Sỹ, bauxit Tây Nguyên, tham nhũng PMU 18, đến vụ 18 tỉnh cho thuê rừng đầu nguồn trong 50 năm, cho thuê biển dài hạn; Hoàng Sa, Trường Sa, Thác bản Dốc, Núi Đất, Bãi Tục Lãm, Vịnh Bắc Bộ, Ải Nam Quan, đảo Bạch Long Vĩ dần dần được nhượng vào tay Tầu cộng; rồi dự án đường sắt cao tốc (nay đang chuẩn bị tái khởi động bởi Nguyễn tấn Dũng!), chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô cùng với hiệu trưởng đảng viên Sầm Đức Xương cưỡng dâm nữ sinh vị thành niên; Tô Huy Rứa trưởng ban tuyên giáo trung ương đảng cộng sản Việt Nam ra lịnh: "yêu cầu báo chí không được đăng tải thông tin về vụ việc liên quan đến Nguyễn Trường Tô"; vụ bê bối Vinashin… đến những vụ án như sinh viên Vũ Kim Anh cắt cổ người tình cũ là một đại gia cựu cán bộ công an mà theo báo chí thuật lại thì vụ án nầy có liên qua đến cháu nội Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tức là cháu cố của Hồ Chí Minh; vụ án sinh viên Nguyễn Đức Nghĩa cắt cổ (cũng là) người yêu cũ để cưỡng đoạt tài sản;

Một hiện tượng mới nổi lên, nhiều đảng viên cộng sản cao cấp xài bằng tiến sĩ giả trở xuống; công an nhân dân cũng không thiếu phần khi bắn hoặc đánh chết người ở Thanh Hóa, Cồn Dầu, Bắc Giang; rồi đại hội nhà văn nghe sao lạc lỏng; tướng công an Vũ Hải Triều dỏng dạc khoe rằng “Cơ quan an ninh đã huy động bộ máy kỹ thuật trong mấy tháng qua phá sập được 300 mạng và blogger có nội dung xấu”; bộ phim Lạc đường tới Thăng-Long, Lý Công Uẩn đường tới Thăng Long hoàn toàn mất gốc do đạo diễn Tầu thực hiện; vụ loạn tướng Nguyễn chí Vịnh thao túng Tổng cục 2 tình báo quân sự Việt cộng và tình hình nội bộ Việt Nam để phục vụ cho Cục tình báo Hoa Nam của tầu cộng; Công an cộng sản Việt Nam đàn áp ngược đãi chư Tăng Ni Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở thừa Thiên Huế; Tàu chiến của Tầu cộng vi phạm lãnh hải Việt Nam từ Bắc chí Nam bắn giết, bắt cóc ngư phủ Việt Nam trước sự bất lực, thờ ơ của Hải quân nhân dân; Chưa nói đến vụ các cơ quan công quyền và công an nhân an Việt Nam cộng sản cấu kết với băng đảng tội phạm quốc tế buôn bán phụ nữ và trẻ em Việt Nam để phục vụ tình dục cho các xứ lân bang như Lào, Thái, Miên (ở xứ này có động điếm con nít), Hương Cảng, Macau, Đài Loan, Hàn quốc. Liên hiệp Quốc vẫn thường xuyên cảnh báo Việt Nam về hành động này, nhưng vẫn vô hiệu.

Đất nước èo uột, mất sĩ diện, dân chúng lầm than, không nhân phẩm, nghèo nhân quyền, đảng cộng sản Việt Nam lại chi hơn 4 tỷ Mỹ kim để làm một cuộc lễ gọi là "kỷ niệm Thăng-Long 1000 năm tuổi" và cử hành đúng vào ngày 01/10/2010 ngày thành lập nước Tầu cộng sản và kết thúc 10/10/2010 là ngày quốc khánh Đài Loan, đây là một sự hợp thức hóa tình trạng Bắc thuộc đã có từ lâu kể từ khi đảng Cộng sản Việt Nam còn mang tên Đảng Cộng sản Đông Dương.

Trần Ích Tắc, Trần Kiện, Lê Chiêu Thống là những thành phần bán nước cầu vinh, nhưng họ còn một chút tự trọng đó là chưa nhượng một tấc đất của tổ tiên cho giặc Tầu. Ngày nay đảng Cộng sản Việt Nam đã không còn một chút gì tự trọng và liêm sĩ khi họ bán nước cầu vinh để giữ ngai vàng chế độ và nhượng từng tấc đất giang sơn của tổ tiên để lại cho Tầu cộng phương Bắc.

Trên trang báo điện tử, tuanvietnam.net phổ biến một thông tin đặc biệt, theo giáo sư Phan Huy Lê: "Thông tin Hoàng thành Thăng Long vừa được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới là một thành công lớn và là một tặng phẩm có giá trị và ý nghĩa lớn lao cho Đại lễ Nghìn năm Thăng Long-Hà Nội". Thật là vinh hạnh và danh dự, nhưng điều đó dân tộc Việt Nam đâu có hưởng được. Do vì Thăng Long sắp sửa được bàn giao cho đảng cộng sản Trung hoa rồi còn gì. Đồng thời có nhiều nguồn tin cho biết Thăng-Long xưa Hà Nội nay có thể đổi tên là thành phố Mao Trạch Đông, như csvn đã từng đổi tên thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa sang thành phố Hồ chí Minh.

Trên trang nhà chinhphu.vn nói: "Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là sự kiện trọng đại trong lịch sử nước nhà, thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng đất nước theo định hướng XHCN dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Thực chất lại không phải như lời của đảng Cộng sản Việt Nam đã nói.

Tiến trình chuẩn bị dư luận để đưa Việt Nam trở thành quận huyện nội thuộc của Tầu cộng đã được chuẩn bị từ một thời gian rất lâu và trải qua nhiều giai đoạn.

Sau khi đã mượn binh lính, quân trang, quân cụ của Tầu cộng nói riêng và khối cộng sản quốc tế nói chung (đứng đầu là Nga Xô Viết để xâm chiếm toàn bộ nước Việt Nam cũng như tiêu diệt tinh anh của tộc Việt từ năm 1930 đến năm 1975), đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục tiến trình Hán hóa tộc Việt bằng nhiều hình thức...

Chúng tôi xin nêu lên những sự kiện mới nhất:

Họ đã định hướng cho một số trí thức Việt Nam, dần dần phủ nhận chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường, như Tiến sĩ Vũ Quang Việt, thành viên Ban Tổ chức “Hội thảo Biển đông” trong ngày 29/07/2010 tại Philadelphia-Hoa Kỳ, trả lời phỏng vấn của đài bbc.com như sau: "Chẳng hạn, theo nghiên cứu của tôi, không thể nói chắc chắn rằng Hoàng Sa và Trường sa là của Việt Nam. Cho tới bây giờ chưa tìm thấy chứng cứ tài liệu nào trong lịch sử Việt Nam rõ ràng để nói rằng Trường Sa là của Việt Nam".

Nhà báo Trần Đông Đức trao đổi tin tức về “Hội thảo Biển đông” với nguoi-viet.com cho biết ông Vũ Quang Việt là một chuyên gia kinh tế có nhiều liên lạc với trong nước và được coi như là nhân vật uy tín với chính phủ Việt Nam hiện nay. .. ông Vũ Quang Việt qua Mỹ từ thời trước 1975 nhưng hiện có quốc tịch Việt Nam (CHXHCNVN) cho nên ông ta là chuyên gia có sức ảnh hưởng đến các chính sách như công dân Việt Nam ở nước ngoài... đây là định hướng muốn hạ nhiệt bớt tinh thần dân tộc để Việt Nam có không gian đàm phán với Trung Quốc về vấn đề biển đảo. Những cuộc hội thảo như thế này ở Mỹ được sự hậu thuẫn từ bộ ngoại giao Việt Nam Cộng sản. Điều đáng nói ông Vũ Quang Việt không phải là một sử gia hay một nhà khảo cứu chuyên môn về Hoàng Sa và Trường Sa. 

1/ Tiến sĩ Vũ Quang Việt đã quên một sự kiện rất quan trọng xác nhận chủ quyền của Việt Nam, đó là trận hải chiến Hoàng Sa hồi thế kỷ trước (thế kỷ 20) giữa các chiến sĩ Hải quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những hậu duệ của Hoàng đế Trần Nhân Tông, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, đã chiến đấu ngang ngửa với kẻ thù với phương Bắc khi chúng có mưu đồ lấn chiếm hải đảo của Việt Nam. 75 chiến sĩ hải quân Việt-Nam Cộng-Hòa can trường đã ở lại vùng biển sâu, ghi dấu trận hải chiến lẫy lừng thứ hai (năm 1974) của tộc Việt đụng độ với giặc Tầu phương Bắc, sau trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng năm 1288.

Sau ngày 30/04/1975, năm 1988, 64 người lính Hải quân cộng sản Việt Nam đã bị Hải quân Cộng sản Tầu hạ sát khi họ nhất quyết giữ đảo Trường Sa.

Nếu Việt Nam không có chủ quyền, tại sao những người lính nêu trên phải bỏ mình để bảo vệ Hoàng sa, Trường Sa như vậy?

Đồng thời còn rất nhiều văn kiện lịch sử chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

2/ Lập luận nguy hiểm của một trí thức như ông tiến sĩ Vũ Quang Việt cũng giống như lập luận ngược đời của bà Đỗ Ngọc Bích tác giả bài viết "Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc" đã phủ nhận nguồn gốc độc lập của tộc Bách Việt với Hán tộc. Người Việt khắp nơi đã phản ứng mạnh mẽ với tác giả Đỗ Ngọc Bích cũng như đài BBC Luân Đôn, khiến đài này đã cách chức một biên tập viên Việt ngữ và trưởng ban Việt ngữ là Nguyễn Giang bị khiển trách nặng nề.

3/ Tại Lễ Hội Âm Thực Thế Giới 2010 ở Vũng Tàu người ta ghi nhận có thêm 1 ngôi sao trên cờ Trung Quốc. Nghĩa là 6 ngôi sao, 5 ngôi sao nhỏ bao quanh một ngôi sao lớn. Tại lễ hội này cờ của Trung hoa cộng sản có thêm 1 ngôi sao cùng với 4 ngôi sao nhỏ đã có trước đây bao quanh 1 ngôi sao lớn bên trong. Ngôi sao thứ sáu là ngôi sao vàng, là của đảng cộng sản Việt Nam. Trước đây, cờ của Trung hoa cộng sản chỉ có 5 ngôi sao  (1 ngôi lớn bên trong tượng trưng cho Hán tộc, 4 ngôi sao bao quanh tượng trưng các dân tộc bị trị như Hồi, Mãn, Tạng và Mông).

lễ hội ẩm thực quốc tế ở Vũng Tàu

yume

http://yume.vn/huutienvl/article/le-hoi-am-thuc-the-gioi-2010-tai-vung-tau-y-tuong-cap-quoc-te-trinh-do-to-chuc-thi-cap-phuong-xa.35CF4F2C.html

Cờ Tầu cộng ở lễ hội ẩm thực thế giới 2010 Vũng Tàu có thêm 1 ngôi sao. Ngôi sao lớn ở góc trái tượng trưng cho Hán tộc, 5 ngôi sao bao quanh là Hồi tộc, Mãn tộc, Tạng Tộc, Mông tộc và cuối cùng là...Việt cộng (tái phối kiểm ngày 03/01/2012 lúc 23:45 giờ Âu Châu)

Cờ Tầu cộng trên Wikipedia.org, chỉ có ngôi sao lớn ở góc trái là Hán tộc, 4 ngôi sao bao quanh là Hồi tộc, Mãn tộc, Tạng Tộc, Mông tộc

4/ Tế Mã Viện:
Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức nhiều nghệ sĩ từ Việt Nam qua dự lễ tế Mã Viện từ năm 2008, và tham gia cúng vái kẻ đàn áp cuộc khởi nghĩa của Trưng đại đế khiến cộng đồng mạng giận dữ và lên án dữ dội vào lúc đó.

Hình ảnh lễ tế Mã Viện được đưa trên phần diễn đàn (forum) của trang web hongdou.gxnews.com.cn ca ngợi Phục Ba Tướng Quân Mã Viện và chú trọng nhiều vào phái đoàn mà họ gọi là những “Việt phương sư phụ” (bậc thầy từ xứ Việt) đến trình diễn văn nghệ và cùng tham gia cúng tế

Một số hình ảnh, cho thấy các nghệ sĩ Việt Nam dự lễ tế Mã Viện
khiến cộng đồng mạng giận dữ và lên án dữ dội (hình - hongdou.gxnews.com.cn)

5/ Bộ phim "Lý Công Uẩn - đường tới thăng long" do đạo diễn Tầu thực hiện.

Từ y phục cho đến cảnh trí, từ áo mão cho đến cách búi tóc, hình ảnh tỏa ra cho chúng ta thấy: Đây là một phim của Tầu; chẳng khác gì những phim lịch sử kiếm hiệp mà họ vẫn thường sản xuất mà đông đảo người Việt Nam thường xem.

Tất cả diễn viên đều là người Tàu, chỉ trừ cô gái và chiếc áo tứ thân.

Bộ phim đã được đảng Cộng sản Việt Nam giao cho "Công ty Cổ phần Truyền thông Trường Thành”.

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhận xét:

"Thật không thể được! Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, tôi sẽ cấm chiếu bộ phim này trên toàn cõi Việt Nam, bất kể trên truyền hình hay rạp".


Một cảnh trong phim giống như những bộ phim cổ trang kiếm hiệp của Tầu

Tin mới nhất cho biết, do áp lực của quần chúng, bộ phim lai tàu này đã ngưng lại và không trình chiếu vào dịp khai mạc mừng lễ Thăng Long.

6/ Lễ mừng quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa ngày 1 tháng 10 Năm 2010 dưới tiêu đề "Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội"

Thành Thăng-Long của ngàn năm trước, nay là thành phố Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Cộng Sản. Hiện nay đảng Cộng sản Việt Nam đang tưng bừng chuẩn bị "Đại lễ Kỷ niệm ngàn năm Thăng-Long" vào ngày 01/10/2010 kết thúc ngày 10/10/2010. Tổng số kinh phí cho buổi lễ là 94 ngàn tỷ Đồng Việt Nam (theo VNExpress) xấp xỉ khoảng 4,5 tỷ Mỹ kim  (1 tỷ Đồng # 50.000 $).

Thành Thăng Long hay Thành Rồng Bay Lên được thành lập cách đây một ngàn năm (1000 năm), lễ kỷ niệm lập Thành đã qua. Ngày kỷ niệm đúng theo sách sử như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục ghi là vào tháng 7 năm 1010, thành Thăng Long được Đức vua Lý Thái Tổ thành lập khi thuyền dừng dưới bờ thành Đại La, bổng có rồng vàng (Toàn Thư) hiện lên ở thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành gọi là thành Thăng Long.

Thành Thăng Long xưa, tên gọi ngày nay (năm 2010) là Hà Nội do đảng Cộng sản Việt Nam cai trị đã không tổ chức đúng thời điểm như lịch sử đã ghi. Đó là vào tháng 7 năm 2010 (nhằm ngày 10/08/2010 dương lịch), hoặc vào tháng 12 khi hoàn tất cung Thúy Hoa. Đảng Cộng sản Việt Nam lại chọn ngày 1/10/2010 là ngày khai mạc đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Và ngày 10/10/2010 là ngày bế mạc. Ngày 1/10/2010 là quốc khánh của Tầu cộng, còn 10/10/2010 là quốc khánh của Đài Loan. Đầu cũng là Tầu và cuối cũng là Tầu. Sự lựa chọn có mục đích chính trị đen tối như thế đã không có chỗ đứng cho Thăng Long của Đại Cồ Việt khi xưa.

Năm nay, 2010 là kỷ niệm đúng 1000 năm thành Thăng Long xưa, với ngày hôm nay tên gọi là Hà Nội. Từ tháng 7 mùa thu năm 1010 đến tháng 7 mùa thu năm 2010, thành lập được 1000 năm. Nếu tính theo dương lịch năm 2010, tháng 7 mùa thu của năm nay bắt đầu vào ngày 10/08/2010 dương lịch. Do đó lễ lớn kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội phải là ngày 10/08/2010 chứ không phải 1/10/2010 như Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng Việt Nam Cộng sản đã ấn định và Nguyễn Sinh Hùng phó thủ tướng thường trực chính phủ làm Trưởng ban chỉ đạo quốc gia lễ lớn kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội 1000 năm tuổi. Buổi lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ và đường Đinh Tiên Hoàng cũng như chung quanh khu hồ Hoàn Kiếm và ngày bế mạc là 10/10/2010.

Do đó, lịch sử nước nhà, lịch sử của Thăng Long đã bị hoen ố, có được rửa sạch hay không, và rửa bằng cách nào, câu trả lời dành cho toàn thể người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Những điều nêu trên là thực tế đau lòng của Thăng-Long ngàn năm sau, không rõ vị sử gia Phật giáo nêu trên có bồi hồi hay không?

V. Kết Luận:

Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là tập đoàn An Nam đô hộ phủ, cánh tay nối dài của Tầu cộng phương Bắc trong tiến trình Hán hóa tộc Việt từ mấy mươi năm qua.

Vận nước ý dân Nam quốc sơn hà 1000 năm trước của thành Thăng-Long huy hoàng rực rở và tự hào biết bao nhiêu; Vận nước ý dân Nam quốc sơn hà 1000 năm sau đen tối tủi nhục, và sẽ mở ra trang  Bắc thuộc mới của dân tộc Việt Nam bắt đầu ngày 01/10/2010.

Nhiều trang nhà, nhật ký điện tử, cũng như cá nhân đã phản đối quyết định của ông Nguyễn Tấn Dũng chọn ngày 1/10/2010 làm lễ hội Thăng Long, thực chất là mừng quốc khánh nước Trung hoa cộng sản và thần phục xưng chư hầu với họ. Trên 50 trang web, hàng ngàn người Việt Nam trong và ngoài nước đã nhận được, đọc được văn bản Kính Mừng Thăng Long 1000 Năm Tuổi Tẩy Chay Quốc Khánh và Thần Phục Xưng Chư Hầu Với Tầu Cộng Ngày 1/10/2010 của đảng Cộng sản Việt Nam Dưới Tiêu Đề " Đại Lễ Khai Mạc Kỷ Niệm 1000 Năm Thăng Long - Hà Nội".

Một Bản Tuyên Cáo Chung của hơn 30 hội đoàn, tổ chức chính trị người Việt hải ngoại được phổ biến ngày 01/09/2010 để tẩy chay quốc khánh Tầu cộng ngày 01/10/2010. Đồng thời có hơn 700 cá nhân khắp nơi trên thế giới ký tên ủng hộ Tuyên cáo và tẩy chay quốc khánh Tầu cộng.

Vua Lê Ngọa Triều bị chết đột ngột khi đã đối xử tàn bạo, độc ác với người dân trong xứ. Đặc biệt ông ta đã ngang nhiên róc mía trên đầu Tăng thống Quách Mão, rồi làm bộ trợt tay dao, khiến đầu của ngài Quách Mão phải chảy máu.

Năm 2010, Cộng sản Việt Nam hành hạ làm chết người dân ở xóm đạo Cồn Dầu; hành hạ, ngược đãi, đánh đập chư Tăng Ni Phật tử ở chùa Giác Minh Đà Nẵng, ngăn cấm không cho chư vị cử hành lễ Vu Lan truyền thống của dân tộc. Hành động đó không khác gì của vua Lê Ngọa Triều ở các năm 1005-1009.

Người xưa có câu: "Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ lai thì". Làm điều lành hay dữ, rồi sẽ có kết quả, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.

Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm thành Thăng-Long 1000 năm tuổi đã có những hành động bất kính với tổ tiên như thế. Trời đất, liệt vị anh linh tổ tiên Bách Việt sẽ không bao giờ tha thứ cho quý vị. Một chế độ chính trị, trước sau cũng sẽ cáo chung, chỉ có dân tộc là tồn tại với lịch sử. Đừng nghĩ rằng Trung hoa Cộng sản sẽ tồn tại vĩnh viễn để bảo vệ cho quý vị. Hãy nhìn chế độ hung bạo như Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn, chế độ quốc xã của Adolf Hitler v.v... rồi cũng thành cát bụi. Nhưng tiếng nhơ để lại ngàn đời sau.

Hãy mau tỉnh ngộ, sớm sám hối những tội lỗi mà đảng Cộng sản đã vấy máu của dân tộc Việt Nam từ hơn 50 năm qua bằng những hành động cụ thể.

Hãy noi gương đức vua Lý Thái Tổ ban bố nhân nghĩa cho toàn dân. Đồng thời thực thi việc trao trả Nhân Quyền Cho Người Sống và Linh Quyền Cho Người Chết mà đức Tăng thống Thích Huyền Quang đã kêu gọi khi ngài còn tại thế.

Hãy đọc, nghiền ngẫm và thực hiện di chí của ngài Pháp Thuận thiền sư qua các bài thơ Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà để biết cách lãnh đạo đất nước một cách đúng nghĩa.

*/*/*

Kính dâng Đức Vua Lý Thái Tổ Người Đã Khai Sáng Thành Thăng Long và Thành được thiết lập vào tháng 07 năm 1010 đến nay là tháng 07 năm 2010 (nhằm ngày 10/08/2010 Dương lịch) đúng 1000 Năm tuổi.

Nguyện cầu anh linh liệt vị tổ tông của tộc Việt cùng anh linh đức vua Lý Thái Tổ độ trì cho Dân Sinh Quật Khởi - Dân Quyền Trùng Quang để chúng con sớm đánh đuổi thù trong (Việt cộng) giặc ngoài (Tầu cộng) ra khỏi bờ cõi nước Nam.

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam (tiền thân là Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu)

- Chúng tôi kêu gọi mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước hãy tuyệt thực cũng như đeo khăn trắng (hoặc đen) trong 48 tiếng đồng hồ vào hai ngày kể từ 23 giờ đêm ngày 30/09/2010 đến 23 giờ đêm ngày 01/10/2010 và từ 23 giờ đêm ngày 09/10 đến 23 giờ đêm ngày 10/10/2010 để phản đối, tẩy chay quốc khánh Tầu cộng -

Kính Mừng Thăng Long Ngàn Năm Tuổi
Vì Vận Nước Trong 1000 Năm Tới
Quyết Liệt Tẩy Chay Ngày Quốc Khánh và Thần Phục Tầu cộng 1/10/2010
Bằng Mọi Phương Tiện Có Được Trong Tay
Để Giữ Gìn Danh Dự Dân Tộc Việt Nam
Và Lịch Sử Việt Nam Không Bị Hoen Ố Thêm Nữa

Lời Kêu Gọi 1, 2 và 3 Tẩy Chay Quốc Khánh Và Thần Phục Xưng Chư Hầu Với Tầu cộng Ngày 1/10/2010 Dưới Tiêu Đề "Lễ Khai Mạc Đại Lễ Kỷ Niệm 1000 Năm Thăng Long - Hà Nội" Từ 15/08/2010 đến 10/10/2010, đã được các diễn đàn điện tử người Việt ở trong và ngoài nước trung chuyển, đăng tải và nhiệt tình ủng hộ.

Hội Sử-Học Việt-Nam (Nhóm Trúc Lâm Yên Tử) tuyệt thực lần thứ nhất và lần thứ hai trong 48 giờ đồng hồ từ 23 giờ đêm ngày 30/09 đến 23 giờ đêm ngày 01/10/2010 và từ 23 Giờ Đêm Ngày 09/10/2010 đến 23 Giờ Đêm Ngày 10/10/2010 để phản đối, tẩy chay quốc khánh Tầu cộng. Cảm tạ quý độc giả, thân hữu đã ủng hộ tinh thần chúng tôi trong hai lần tuyệt thực.

01/10 là Ngày Quốc Nhục Việt Nam. Hằng Năm Cứ Đến Ngày Này Chúng Tôi Sẽ Tuyệt Thực Để Ghi Nhớ Mối Nhục Cho Đến Khi Nào Tập Đoàn An Nam Đô Hộ Phủ Ba Đình Cũng Như Ngoại Xâm Tầu Cộng Trao Trả Quyền Độc Lập Tự Chủ Cho Dân Tộc Việt Nam. 

Hội Sử-Học Việt-Nam (tiền thân là Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu) Chân Thành Đa Tạ Tất Cả Quý Thân Hữu Đã Nhiệt Tình Tiếp Tay Phổ Biến, Đăng Tải Lời Kêu Gọi Tẩy Chay QK Tầu Cộng và Đài Loan 01-10/10/2010. Cầu Chúc Chư Quý Liệt Vị Chân Cứng Đá Mềm, Sức Khỏe Dồi Dào Trên Bước Đường Phục Vụ Tổ Quốc Và Dân Tộc Việt Nam.

Trân trọng

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

1, 2

Các bài viết liên quan:  

1/ Lời Kêu Gọi Thứ Nhất Tẩy Chay Quốc Khánh Trung Cộng 01-10-2010 -

2/ Lời Kêu Gọi Thứ Hai Tẩy Chay Quốc Khánh Trung Cộng 01-10-2010 -

3/ Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà - (Lời Kêu Gọi Thứ Ba Tẩy Chay Quốc Khánh Trung Cộng 01-10-2010) -

4/ Thư gửi chủ tịch nước về đại lễ Ngàn năm Thăng Long -

5/  Tuyên Cáo Chống Bắc Thuộc Nước Tàu Lần Thứ 7 (http://www.truclamyentu.info/tlls_hosochuquyendantocvn/tuyencaochongnoithuocnuoctaulanthu7.htm) ;

6/ Tuyên Cáo Phản Đối Thỏa Hiệp Việt Trung Liên Quan Đến Biển Đông Ngày 11/10/2011 tại Bắc Kinh (http://www.truclamyentu.info/tlls_hosochuquyendantocvn/tuyencaophandoithoahiepviettrung11102011.htm)

6/ Bản Lên Tiếng Thứ Mười Lăm_Tuyên Cáo Phản Đối Tuyên Bố Chung “Đối Tác Hợp Tác Chiến Lược Toàn Diện” Giữa Việt Cộng và Trung Cộng Ký Ngày 21-06-2013 Tại Bắc Kinh, Trung quốc (http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-231_4-4859_15-2/)

7/ Giặc Hán Đốt Phá Nhà Nam (1-16) (Huỳnh-Tâm)

8/ Hai Bức Ảnh Lịch Sử Ở Thành Đô - Tứ Xuyên (Trung Quốc)

9/ Tài Liệu Của Trung Quốc Về Cuộc Gặp Bí Mật Ở Thành Đô, 3-4/9/1990

11/ Trước Và Sau Cuộc Gặp Cấp Cao Trung Việt Ở Thành Đô

12/ Những sự thật cần phải biết - (Phần 30) - Bằng chứng bán nước toàn diện của cộng sản Việt Nam

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site