lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Vĩnh-nhất-Tâm

Xin Chia Sẻ Niềm Tin

Đọc qua nét chính về tin nóng
Càng thấy cộng nô giở đủ trò
Đất nước tang thương khi Hán cộng
Trong tay nắm vững một cơ đồ.

Do bầy thái thú vì danh lợi
Còn biết chi đâu chuyện bể dâu!
Tàu cộng lắm mưu càng tấn tới
Nước Nam mai mốt sẽ về đâu?

Nhìn chung thân phận làm tôi tớ
Công khó Tiền-nhân đổ máu đào
Xương trắng xây thành trang máu sử
"Đời sau con cháu" phụ công lao.

Một bầy lang sói toàn trơ tráo.
Lịch sử xưa nay rất rõ ràng
Thiên kỷ (*) trải qua từng bá đạo
Bọn người phương Bắc vốn hung hăng.

Nhìn xem Tây Tạng mà suy ngẫm
Thâm thúy như ngài Lai Lạt Ma (*)
Thế giới hết lòng trân trọng lắm!
Vẫn còn chưa thoát bọn tà ma.

Phương Nam nhân bản còn nguyên đó!
Khổng Tử (*) ngàn xưa đã bỏ công
Ghi lại từng trang đều chứng tỏ
Bắc phương gian hiểm đến vô cùng

Mượn dòng thi phú xin chia sẻ
Thân phận người dân với núi sông
Trân trọng gửi cho toàn giới trẻ
Trên non sông Việt giữ lòng son.

Vĩnh Nhất Tâm 14/10/2011

(*) Thiên kỷ: Từ năm 111 trước Tây-lịch đến năm 939 sau Tây-lịch.

(*) Đức Đạt Lai Lạt Ma là người Tây Tạng sống lưu vong và tranh đấu cho dân tộc của ngài từ hơn 60 năm nay, khi Tây Tạng bị nhập vào nước Tàu năm 1951, cho đến bây giờ, mà dân tộc ngài còn chưa thoát ra khỏi bàn tay sát nhân của người phương Bắc. Vậy người Việt Nam trên toàn thế giới, cả trong ngoài nước có gần trắm triệu người dân, nghĩ gi và làm gì cho tương lai đất nước sẽ về đâu khi còn đảng cộng sản thống trị đất nước? Hay sẽ trở thành Tây Tạng thứ hai để chịu mọi sự tàn ác của người phương Bắc từ ba giống dân đến từ miền cực bắc nước Tàu tức là bên kia dòng sông Dương Tử là: Hán, Mông, Mãn sinh ra nước Tàu ngày nay.

(*) Khổng Tử: Để tiêu biểu lời đức Khổng Phu Tử từ thời Xuân Thu, đã xác định qua lời giảng với thầy Tử Lộ sau đây; mời để các bạn trẻ quan tâm để có một niềm tin xác đáng mà nhìn xa về đất nước, không vì cường quyền mà ô bế hay châp nhận để đưa đất nước đến thảm trạng mà chúng ta khó thoát ra ra khỏi sự tán ác của bạo quyền khi cá nằm trên thớt, mà Cha Ông mình từng kinh qua từ năm 111 trước Tây-lịch đến năm 939 sau Tây-lịch.

Theo thành ngữ: “Nói có sách mách có chứng”:

“Từ thời Xuân Thu xa xưa đức vạn thế sư biểu đã giảng cho thầy Tử Lộ về sức mạnh, có ghi ỏ sách Trung Dung: “Độ lượng bao dung, ôn hòa giáo hóa không báo thù kẻ vô đạo, đó là sức mạnh của phương Nam. Người quân tử ở đấy. Mặc giáp cưỡi ngựa, xông pha giáo mác, đến chết không chán, đó là sức mạnh của phương Bắc. Kẻ cường bạo ở đấy.” (Bách Việt Tiên Hiền Chí Lĩnh Nam Di Thư. Người dịch Trần Lam Giang)

Vĩnh-nhất-Tâm @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site