lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Tự-Do Cho tiến-Sĩ Luật-Sư Cù-Huy Hà-Vũ Tự-Do Cho Tù Nhân Chính-Trị ViệtNam

1, 2

...

Từ những nhận định trên, chúng tôi gồm Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu...cũng như những cá nhân người Việt Nam ở trong và ngoài nước long trọng tuyên cáo:

1/ Do những tình cờ của lịch sử, đồng thời với những thủ đoạn thâm độc, đảng cộng sản Việt Nam đã nắm quyền cai trị đất nước từ hơn mấy mươi năm qua. Do đó, sự hưng suy của đất nước và dân tộc Việt Nam, đảng cộng sản phải là người chịu trách nhiệm trên hết và trước hết.

2/ Những thành viên của đảng cộng sản từ trung ương cho đến hạ tầng đều là con người. Những người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đều là những con người như nhau. Do đó, phải có sự bình đẳng trong đối xử cũng như giao tế trong tinh thần Văn Hiến Chi Bang mà tổ tiên đã truyền lại từ hơn 5000 năm qua.

3/ Đảng cộng sản Việt Nam đã bị mê hoặc bởi chủ nghĩa cộng sản quốc tế, đặc biệt tôn thờ chủ thuyết Mao trạch đông một cách mù quáng đã đưa đến việc sang nhượng tài nguyên đất nước, biển, đảo của Việt Nam cho Tầu cộng một cách có tính toán gây hại lâu dài cho sự sinh tồn của Việt tộc. Tính toán là tính toán cho sự tồn tại, tiếp tục cầm quyền bất chấp thiệt hại cho dân tộc.

4/ Do những sai lầm nghiêm trọng nêu trên, chúng tôi kêu gọi đảng cộng sản Việt Nam hãy mau thức tỉnh về tinh thần trách nhiệm và lương tâm của một con người mà trở về với hàng ngủ dân tộc, trước khi quá muộn.

và hãy thức tỉnh bằng hành động cụ thể:

Điều 1: Trả tự do tức khắc cho tù nhân chính trị Cù Huy Hà Vũ cùng những tù nhân chính trị khác như Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Phạm Thanh Nghiên, nhà báo Điếu Cày, người tù chính trị lâu năm Nguyễn Hữu Cầu, ông Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Cũng như Mục sư Nguyễn Trung Tôn, cô Hồ Thị Bích Khương bị giam giữ vô cớ.

Điều 2: Bãi bỏ các lịnh quản chế, quản thúc đối với các tù nhân lương tâm Linh mục Nguyễn Văn Lý, tù nhân lương tâm Hòa thượng Thích Quảng Độ, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Luật sư Lê thị Công Nhân, Đỗ Nam Hải.

Điều 3: Trả tự do tức khắc và vô điều kiện hai cháu Nguyễn thị Hằng và Nguyễn Thanh Thúy bị xử ở phiên tòa tại Hà Giang ngày 10/03/2011; các người dân bị án 10 năm tù ở và gần 12 năm tù treo tại phiên tòa Bắc Giang 17/03/2011 vì đã phản đối chính đáng vụ giết người không đội mũ bảo hiểm; Các giáo dân giáo xứ Cồn Dầu.

Điều 4: tạo điều kiện tự do ngôn luận, bằng cách cho tự do internet, tự do báo chí, tự do phát biểu, tự do lập hội, tự do biểu tình để người dân Việt Nam có thể bày tỏ chính kiến. Cho dù chính kiến có đi ngược lại đường lối của nhà cầm quyền.

Điều 5: Lấy ngày 04/04/2011 làm ngày tự do cho tù nhân chính trị Việt Nam và phát huy tinh thần của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh.

Kết quả cuộc vận động chữ ký đòi trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ cũng như những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm khác sẽ được kèm theo vào hồ sơ kiện đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trước Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc do Luật sư Nguyễn Xuân Phước chủ xướng.

Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả người Việt Nam, hãy bằng mọi cách đến tham dự đông đảo phiên tòa ngày 04/04/2011 để đòi tự do cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ nói riêng cũng như những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm Việt Nam khác sớm được tự do. Sự tham gia đông đảo của đồng bào trong phiên tòa này biểu hiện quyền làm dân mà cách đây 85 năm, cụ Tây Hồ Phan Châu Trinh đã chủ xướng. Khi quyền làm dân được thể hiện đó là khởi điểm cho cuộc cách mạng hoa lài đang âm ĩ trong lòng dân tộc.

Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền Việt Nam nhất định thắng, độc tài đảng trị cộng sản sẽ cáo chung!

Làm tại Âu Châu ngày 30 tháng 03 năm 2011

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc (Tổng thư ký Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu)

Tham khảo:

1/ Nhà Chí sĩ Phan Châu Trinh

2/ Gia Đình Của Luật Sư Cù Huy Hà Vũ Kêu Cứu

3/ Cơ Hội Định Mệnh Cho Việt Nam Nhân Ngày 04/04 - Trần Đông Đức

4/ Đòi Tự Do Cho Luật Sư Cù Huy Hà Vũ Là Bước Đầu Giải Phóng Dân Tộc Việt Nam  - Bằng Phong Đặng Văn Âu

5/ Xin Anh Là Chứng Nhân Trong Cuộc - danlambao

6/ Khối 8406 Tuyên Bố Nhân Phiên Tòa Xử Án Luật Sư Cù Huy Hà Vũ

7/ Phỏng Vấn Luật Sư Nguyễn Xuân Phước - Nguyễn Khoa Thái Anh

8/ Bản Kiến Nghị Trả Tự Do Cho Tiến Sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ - Nguyễn Tường Thụy

9/ Bách Việt Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

1, 2

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site