lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Quốc Tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
Websites : http://truclamyentu.info; http://quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info

01-01-2013, Việt-Nam Bắt Đầu Nô-Lệ Giặc Tầu

(từ hội nghị thành đô 1990 đến quốc khánh trung cộng 2010 và kiểm soát biển đông năm 2013)

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Lời dẫn: Sự nô lệ của đảng Cộng-sản Việt-Nam vào Trung cộng đã diễn ra từ mấy mươi năm nay (mời đọc Việt Cộng Là Thừa Sai Của Trung Cộng - giáo sư Nguyễn-Văn-Canh ) tiến trình sáp nhập Việt-Nam trở thành chư hầu thống thuộc Trung cộng, được khởi sự vào cuối thập niên 80 đầu 90. Tiến trình đó được chính thức hóa vào 01-01-2013, ngày Trung cộng tiến hành tuần tiểu, kiểm soát khu vực biển Đông, đó cũng là lúc nhà cầm quyền Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam (gọi tắt là nhà cầm quyền xã nghĩa việt-nam hay việt cộng - xnvn hay xnvc) chính thức bàn giao vùng biển của cha ông để lại cho kẻ thù truyền kiếp của dân-tộc.

1/ Hội nghị thành đô 1990 với Trung cộng

Sau khi cưỡng chiếm Việt-Nam Cộng-Hòa bằng bạo lực, đảng Cộng-sản Việt-Nam (tiền thân là đảng Lao-Động Việt-Nam) tiếp tục dựa vào Liên-Xô để thực hiện sự xâm lăng các nước láng giềng và bành trướng chủ nghĩa cộng-sản xuống vùng Đông-Nam-Á.

Trong mưu đồ tấn công, xâm lăng nước Cao-Miên, cộng-hòa xã-nghĩa Việt-Nam đã thảm sát 3.157 người dân ở làng Ba Chúc, tỉnh An-Giang đêm 18/04/1978 rồi phao cho quân Khmer đỏ giết đồng bào ta. Sư đoàn 30 Quân-đội nhân-dân Cộng-sản Việt-Nam cải trang thành Khmer đỏ và là thủ-phạm trực-tiếp cuộc thảm sát này.

Cuộc chiến Cao-Miên xảy ra, sau đó đưa tới trận chiến biên giới Việt-Trung năm 1979 thực ra chỉ là cuộc chiến giành quyền lực giữa hai nước Nga Hoa, và người dân, bộ đội XNVN là nạn nhân cho cuộc tranh chấp này.

Vào năm 1978 Liên-Xô xâm lăng A-Phú-Hãn dưới chiêu bài ủng hộ đảng PDPA

Cuộc chiến này kéo dài trên 10 năm, đã làm kinh tế nước Nga kiệt-quệ, sự sụp đổ của chế độ Cộng-sản vào năm 1991 là một hệ quả tất yếu.

Khi Liên-Xô sụp đỗ, XNVN mất nơi nương tựa về tinh-thần lẫn vật chất, nên họ phải cuống cuồng tìm cách thần phục đảng cộng-sản Tầu.

Trong bài viết Trước Và Sau Cuộc Họp Cấp Cao ở Thành-Đô, tác giả Trương-Đức-Duy cho biết chính Nguyễn-văn-Linh và Lê-đức-Anh là hai nhân vật chủ-động khởi xướng và âm thầm dâng hiến đất nước VN cũng như vận động cho cuộc họp ở Thành-Đô với Cộng-sản Tầu để đổi lấy sự ủng hộ chính trị từ phía kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.

Trước Và Sau Cuộc Họp Cấp Cao ở Thành-Đô...

Và theo tiết lộ của Wikileaks, từ Lê-khả-Phiêu, Trần-đức-Lương, Nông-đức-Mạnh, Nguyễn-tấn-Dũng đều nhận hàng trăm triệu đô la của Trung cộng trong việc bán nước Việt-Nam.

Kỹ sư Lê-Anh-Hùng trong đơn tố cáo đã trình bày rõ hơn về các tệ nạn tham nhũng, buôn lậu võ khí, bán nước cho Tầu của tập đoàn Dũng-Triết.

cuộc họp thành đô

Cuộc gặp Thành Đô giữa lãnh đạo Trung-Việt (3-9-1990). Hàng trước từ trái sang: Hoàng Bích Sơn, trưởng ban đối ngoại T.Ư.(1), Phạm Văn Đồng, cố vấn BCHTƯ (3), Nguyễn Văn Linh, tổng bí thư (4), Giang Trạch Dân (5), Lý Bằng (6), Đỗ Mười (7), Hồng Hà (9),

2/ Từ quốc khánh Trung cộng 2010 đến thông cáo chung ở bắc kinh 2011, lá cờ sáu sao, và dự-thảo luật biển Việt-Nam

Tiến trình sáp nhập Việt-Nam trở thành nội thuộc của Trung cộng được thực hiện âm thầm có, công khai có, và từ hơn 2 năm qua Hội Nghiên-Cứu Sử Học Việt-Nam tại Âu-Châu đã liên tiếp báo động đến dư luận trong và ngoài nước qua các bài viết :

- Lời kêu gọi tẩy chay quốc khánh Trung cộng - Vận nước ý dân Nam quốc Sơn Hà

- Báo động về Bản Tuyên Cáo Đặc Biệt : Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh

- Việt Nam Chính Thức Lệ Thuộc Nước Tầu Lần Thứ 7

- Từ Tuyên cáo đặc biệt đến Luật Biểu Tình

- Từ Tiên Lãng_Sông Hậu_Văn Giang_Vụ Bản đến dựng tượng đức Thánh Trần và Hồ Sơ Nguyên Tử Việt Nam

- Luật Biển Việt Nam Mơ Hồ_Biểu Tình Chống Giặc Tầu Xâm Lược Ngày 01/07

- Không Được Trao Ngọn Cờ Chính Nghĩa Dân Tộc Chống Giặc Tầu Xâm Lược Vào Tay Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tháng 11/2012, trước và sau khi lên ngôi hoàng đế Trung cộng, Tập-Cận-Bình càng biểu lộ sự cuồng tín, giáo điều hơn nữa ...

3/ Trung Cộng Muốn Kiểm Soát biển Đông Và Lời Kêu Gọi Biểu Tình Của Nhật-Ký Yêu Nước:

Trung cộng đã in và xử dụng hộ chiếu lưỡi bò từ một năm nay, XNVC đã âm thầm tiếp tay bằng cách đóng dấu cho nhập cảnh Việt-Nam những công dân Tầu mà không hề lên tiếng phản đối. Nhưng với lòng tham không đáy, giặc biển Trung cộng đã in thêm và phổ biến trên tầm vóc quốc-tế, lúc đó mọi người mới vỡ lẻ.

Các nước trong vùng như Phi-Luật-Tân, Mã-Lai, Nam-Dương v.v...ngoài ra còn có Hoa-Kỳ đã kịch liệt phản đối về vấn đề này.

Việc hộ chiếu lưỡi bò chưa yên, Trung cộng lại đưa tin thêm về việc cảnh sát biển tỉnh Hải Nam sẽ “được phép” chặn, kiểm tra, bắt giữ, tịch thu cũng như trục xuất tàu thuyền “xâm phạm” vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên biển Đông từ ngày 1-1-2013.

Tuy nhiên, trước phản ứng giận dữ của quốc tế, Trung cộng tạm thời lùi bước khi Bắc-Kinh cho đó là quyết định đơn phương của đảo Hải Nam.

Một loạt những sự kiện nêu trên, xảy ra trong hai tháng 11, 12-2012, thế mà nhà cầm quyền xã nghĩa Việt-Nam chỉ phản ứng một cách yếu ớt, chiếu lệ khiến nhiều chủ trang nhật ký điện tử phải bực dọc phát biểu nhà cầm quyền đã phản ứng chưa đúng với tầm vóc sự kiện.

Trước những hành vi xâm lấn, gây hấn như thế, nhóm Nhật-Ký Yêu- Nước (Facebook) phát lời kêu gọi biểu tình chống giặc Tầu ngày 09-12-2012 ở Sài-Gòn Và Hà-Nội.

"Tổ quốc đang lâm nguy, ngư dân đang chịu bao đau thương, danh dự dân tộc Việt Nam đang bị sỉ nhục, chúng ta không thể vô cảm. Đồng bào hãy cùng nhau đứng lên xuống đường đả đảo Trung Quốc xâm lược, phản đối đường lưỡi bò, bảo vệ máu thịt Việt Nam, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo quê hương, và chứng tỏ danh dự của dân tộc thông qua từng người biểu tình". - ngưng trích -

Lời kêu gọi hết sức nhiệt thành, cương quyết, nêu lên thảm họa mất nước cũng như sỉ diện của dân tộc bị sỉ nhục và kêu gọi người dân xuống đường biểu tình chống giặc Tầu xâm lược.

4/ Lời Kêu Gọi biểu-tình chống giặc Tầu của Huỳnh-tấn-Mẫm, Lê-hiếu-Đằng

Ngày 07-12-2012, Việt cộng nằm vùng Huỳnh-tấn-Mẫm, Lê-hiếu-Đằng, Hồ-ngọc-Nhuận v.v...phổ biến văn bản Sài Gòn: Thông báo mít tinh phản đối Trung Cộng gây hấn. 

Nội dung kêu gọi người dân biểu tình đơn thuần là chống Trung cộng gây hấn. Hai danh từ khác nhau ở hai văn bản, Nhật-Ký Yêu-Nước gọi là Trung quốc xâm-lược; nhóm Huỳnh-tấn-Mẫm ghi Trung cộng gây hấn.

Như thế rõ ràng lời kêu gọi biểu tình của nhóm HTM chỉ nhằm phản đối chiếu lệ, không tố cáo trước dư luận trong và ngoài nước, những hành vi xâm lược của Trung cộng như NKYN đã thực hiện.

Biểu tình chống xâm lăng, biểu lộ tinh thần yêu nước mà lại đi xin phép, thật là buồn cười! Đi xin phép một nhà cầm quyền là kẻ tay sai với quân xâm lược Trung cộng, như thế có ích chi? Tuy nhiên, đây là ngón đòn hỏa mù cần phải thực hiện do đảng Cộng-sản Việt-Nam dàn dựng và Huỳnh-tấn-Mẫm cùng những người ký tên trong văn bản thực hiện, nhằm giải toả một phần nào sự phẫn-uất của dư luận đang như ngọn núi lửa sắp trào lên khỏi miệng...

Cho dù vậy, người dân Việt-Nam đã hết lòng bày tỏ tinh thần chống giặc Tầu xâm lược, hàng trăm người dân, đủ các tầng lớp, nam phụ lão ấu, người người hăng hái xuống đường để nói lên tiếng nói chính nghĩa của dân tộc.

Nên nhớ rằng sự quy tụ được quần chúng như vậy là nhờ tinh thần chống Trung quốc xâm lược do NKYN đưa ra chứ không phải của nhóm Huỳnh-tấn-Mẫm. Cho dù có 10 ngàn phút đi nữa, họ Huỳnh này cũng không thể nào làm nên lịch- sử gì cả, huống chi chỉ có 10 phút xuất hiện ngắn ngủi (vì đảng chỉ cho phép có chừng đó) thì làm nên việc gì ?

Trung quốc hay Trung cộng không hề gây hấn với Việt-Nam, danh từ chính xác để nói lên một thực tế trầm trọng của đất nước đó là xâm-lược. Đồng thời cái gọi là "tranh chấp biển Đông" vốn không hề có, chỉ là màn kịch giữa XNVC và TC. Thực chất là sự bàn giao, đổi chác, xâm lăng của Trung cộng đối với Việt-Nam.

Nếu không có nhóm HTM chắc chắn các cuộc biểu tình ở Sài-Gòn, Hà-Nội sẽ đông hơn, đồng thời lan rộng ra trên cả nước.

Trước và sau cuộc biểu tình ngày 09-12-2012, nhóm Mẫm, Đằng chỉ bị một vài quấy rầy nho nhỏ đến từ công an, không đáng gì cả...Nhóm Mẫm, Đằng, Nhuận cùng với đảng Cộng-sản Việt-Nam chính là những kẻ làm cản trở, phá hoại tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc.

Hãy đọc thêm về Trùm sinh viên tranh đấu Huỳnh Tấn Mẫm : Quả chanh bị vắt cho hết nước

"Lời Kêu Gọi Biểu-Tình" Của Huỳnh-tấn-Mẫm

Huỳnh-tấn-Mẫm cho dù bị thất sủng, nhưng con người này lúc nào cũng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của đảng Cộng-Sản Việt-Nam, trong lòng đương sự vốn không có dân tộc Việt-Nam. Kể cả Lê-hiếu-Đằng, Hồ-ngọc-Nhuận.

5/ Bản án nặng nề với những người thật sự chống giặc Tầu

Dư luận trong và ngoài nước không thể nào quên được bản án rất nặng nề đối với tiến-sĩ Cù-Huy Hà-Vũ, Điếu Cày Nguyễn-Văn-Hải, Tạ-Phong-Tần, hai nhạc sĩ Việt-Khang, Trần-Vũ Anh-Bình, nữ sinh viên Nguyễn-Phương-Uyên v.v...

Mời đọc “Vì danh dự dân tộc, chống giặc Tầu. Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng” - có tội hay không?

Ngày 28-12-2012, tòa phúc thẩm Sài-Gòn sẽ mở phiên xét xử ba nhà báo trong Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Đó là các anh Phan-Thanh-Hải (anhbasàigòn), Điếu Cày Nguyễn-Văn-Hải và Tạ-Phong-Tần. Trong phiên xử vào tháng 09-2012 cả ba nhà báo này đều bị xử tổng cộng 26 năm tù dựa trên điều luật 88.

Theo lời báo động của gia đình chị Tạ-phong-Tần, hiện chị đang bịnh nặng, nhưng bác sĩ trại giam từ chối tăng độ thuốc cũng như cấp thuốc tốt hơn để trị bịnh

Nên nhớ rằng nhà báo Tạ-Phong-Tần là cựu sĩ quan Công-an nhân-dân, nhưng vì bất đồng chính kiến với chế độ đương thời nên phải chịu cảnh tù đày, đối xử tàn tệ;  hơn nữa thân mẫu là bà Đặng-Thị Kim-Liêng vì muốn bảo vệ người con trong chốn lao tù đã liều mình tự thiêu vào ngày 30-07-2012.

Tình trạng lao tù của chị Tạ-Phong-Tần cho chúng ta thấy sự đối thoại trực tiếp hay gián tiếp với nhà cầm quyền XNVC đều không thể nào thực hiện cho được.

Có hay không một kế hoạch đẩy cô Tạ-Phong- Tần đến chỗ phải hành động như Bà Liêng?

Chỉ có một điều có thể thực hiện được, đó là trực diện đấu tranh, trực tiếp đối đầu trên tất cả các trận tuyến chống nhà cầm quyền tàn-bạo độc ác, ươn-hèn, khiếp-nhược ở Hà-Nội mới có thể cứu dân cứu nước một cách thiết-thực nhất, cụ-thể nhất.

6/ Lời kêu gọi của nhà báo Huỳnh-Ngọc-Chênh

Sau cuộc biểu tình chống giặc biển ngày 09-12-2012, nhà báo Huỳnh-Ngọc-Chênh phải gióng lên lời báo động qua bài

Tình Thế Quá Hiểm-Nghèo, Tự Đảng Lo Không Nỗi Đâu !

"Họ ngang nhiên đưa tàu giám ngư, hải giám, tàu đánh cá, tàu thăm dò, giàn khoan, phân lô lãnh hải của ta để gọi thầu thăm dò...để đến ngày 1.1. 2013 chính thức đưa tàu cảnh sát ra tuần tra và tuyên bố đuổi bắt, khám xét tất cả các tàu thuyền của VN ra biển của ta mà họ cho rằng xâm phạm lãnh hải áp đặt theo đường lưỡi bò của họ. Và đàng sau tất cả các tàu bè đó là tàu quân sự của họ. Chính vì lẽ đó mà vừa rồi mấy tàu đánh cá của họ ngang nhiên cắt cáp tàu Bình Minh mà các tàu bảo vệ của ta không dám đụng đến. Khi tàu cảnh sát TC tung ra tuần tra thì đừng hòng các tàu thuyền của ta ra khơi hoạt động và làm ăn gì nữa. Hàng hải, dầu khí, ngư nghiệp, tài nguyên....đều mất sạch.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, thì đến ngày 1.1.2013, ta chính thức mất biển Đông trên thực tế. Một khi đã mất biển Đông thì nguy cơ mất nước cận kề." - ngưng trích -

Ông thiết tha kêu gọi:

"Sức mạnh quân sự, âm mưu xảo quyệt của giặc là rất nguy hiểm nhưng vẫn không nguy hiểm bằng sự thờ ơ của lòng dân. Ta đang đứng trước sự hiểm nghèo cùng cực vì đang đối diện với cả hai.

Không thể nào để chậm trễ hơn nữa, đã đến lúc đảng và nhà nước phải có những động thái kích hoạt lòng yêu nước của toàn dân. Hãy thôi bưng bít thông tin về nguy cơ mất nước, thôi cấm đoán người dân được bày tỏ thái độ trước quân xâm lược, thôi bắt bớ những người yêu nước tích cực...

Đừng để cho người dân thờ ơ trước vận mệnh của đất nước. Tự đảng không đủ sức chống lại sự xâm lược của bọn bành trướng phương Bắc. Một khi toàn dân đoàn kết đứng lên thì kẻ thù sẽ giảm đi sự nguy hiểm.

Sức mạnh đánh giặc cũng ở trong dân và kế sách đánh giặc cũng ở trong dân. Xin hãy tin vào dân.

Nhanh lên chứ không còn kịp nữa". - ngưng trích -

Lời kêu gọi của các nhà báo Huỳnh-Ngọc-Chênh cũng như Đỗ-Trung-Quân về hiểm họa mất nước gần kề không thể nào lọt vào tai nhà cầm quyền XNVC cho được. Vì những người này họ không hề có tâm và tầm để lắng nghe nguyện vọng của người dân cũng như tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm như tiền nhân. Họ cùng với bọn giặc biển Trung cộng tuy hai mà là một !

6/ Dự thảo Luật biển Việt-Nam hiệu-lực vào 01-01-2013:

Dự thảo này sẽ có hiệu lực vào ngày 01-01-2013; đồng thời Trung cộng chính thức tuần tiểu, kiểm soát biển đông cùng một ngày, do đó đây là sự trùng hợp, một trùng-hợp lạ thường, và

"Trong tinh thần bảo vệ tình hữu nghị đời đời nồng thắm giữa hai đảng và hai nhà nước Việt Nam-Trung Quốc mà chủ tịch Mao Trạch Đông và chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp xây dựng, trong ý thức trân quý gìn giữ 16 chữ vàng và 4 tốt mà chủ tịch Giang Trạch Dân đã tặng nhân dân Việt Nam như một di sản vô giá cho muôn ngàn đời, trong quyết tâm tôn trọng ý muốn của chủ tịch Tập Cận Bình về Đường lưỡi bò trên Biển Đông, tránh xung đột với cảnh sát biển nước bạn… nay Luật Biển do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua ngày 21-6-2012 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2013 có vài sửa đổi quan trọng sau đây:

… Từ nay, tàu thuyền Việt Nam phải lưu ý luôn chạy dọc bờ biển, trong phạm vi nội thủy, lãnh hải, không quay ngang vuông góc với bờ biển rồi liều lĩnh ra khu vực trước đây gọi là “vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền quốc gia của Việt Nam” để tránh nguy cơ xâm phạm lãnh hải nước bạn láng giềng… Những tàu thuyền từ cảng Hải Phòng, Đà Nẵng… muốn sang Nam Hàn, Nhật Bản…. hoặc ra Thái Bình Dương, buộc phải men theo bờ biển Việt Nam, đến cực nam của mũi Cà Mau rồi đi dọc bờ biển phía Bắc của Malaysia, của đảo Palawan, bờ biển phía Tây của quần đảo Philippin… Chương trình đánh bắt xa bờ và bủa cá ngừ đại dương từ nay sẽ chấm dứt vĩnh viễn, còn kế hoạch nuôi trồng thủy sản từ nay chuyển sang phát triển việc nuôi cá nước lợ và cá nước ngọt… Trong sách giáo khoa, từ Biển Đông sẽ phải đổi lại thành Biển Nam Trung Quốc cho trọn tình hữu hảo với các đồng chí anh em Bắc phương…”

Dĩ nhiên trên đây chỉ là một thông báo giả tưởng, nhưng e rằng sẽ trở thành điều hiện thực sau những ngôn hành gần đây của nhà cầm quyền Tàu cộng lẫn nhà cầm quyền Việt cộng cũng như của người dân Việt. -ngưng trích- xã luận Bán Nguyệt-San Tự-Do Ngôn-Luận số 161.

Mất Biển Là Mất Nước

7/ Tiết lộ của Trần-đăng-Thanh, XNVC theo Tầu chống Mỹ

Ngày 19-12-2012 ông Trần Đăng Thanh, được giới thiệu là Nhà giáo ưu tú, Đại tá Phó giáo sư Tiến sĩ thuộc Học viện Chính Trị Bộ Quốc phòng có buổi nói chuyện trước một cử tọa gồm các nhân sự trách nhiệm về mặt Đảng trong các trường Đại học như: lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học - Cao đẳng Hà Nội.

Trọng tâm của bài nói chuyện xoay quanh hai chủ đề chính, đó là đảng viên Cộng-sản Việt-Nam phải căm thù Mỹ và mang ơn Trung quốc.

Sự phát biểu nầy đã dấy lên làn sóng chống đối từ các trang nhật-ký điện-tử, họ cho rằng ông Thanh đã đi quá đà và nói không đúng sự thật. Điều ông Thanh cần nói là hiểm họa xâm lược của giặc biểnTrung cộng chứ không phải là căm thù Mỹ.

Tại sao ông Thanh lại có phát biểu quá ngớ ngẩn, kém thông minh đến cực điểm như vậy? Đó là thắc mắc của dư luận khắp nơi. Tuy nhiên, nếu xét sâu xa hơn, rõ ràng đây là chính sách thật sự của đảng CSVN được thực hiện qua nhà cầm quyền XNVN đối với Hoa-Kỳ và Trung cộng.

Hơn nữa, bối cảnh xuất hiện bài phát biểu trên là để chuẩn bị dư luận trong nước về việc đảng, nhà cầm quyền xã nghĩa sẽ chính thức làm tay sai, đất nước sẽ đổi chủ kể từ ngày 01-01-2013.

Ông chủ mới trực tiếp cai trị đảng CSVN không ai khác hơn chính là bọn giặc biển Trung cộng, đứng đầu là thái thú Tập-cận-Bình.

Và đây là chọn lựa cuối cùng của Hà-Nội trên vấn đề biển Đông.

Dốt Nát Như Thế Giảng Bài Không Xấu Hổ Sao?

ĐT Trần-Đăng-Thanh vô tình tiết lộ bí mật quốc gia

8/ Người Việt-Nam tự giải quyết vấn đề biển đông đối với TC

Ngày 06-12-2012, trong cuộc họp báo ở Ngũ-Giác-Đài, Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, tuyên bố "áp lực của Trung Quốc đối với các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á là vấn đề phức tạp do các khác biệt về mặt lịch sử và khát vọng tìm kiếm năng lượng cũng như các nguồn tài nguyên khác.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ nhấn mạnh lập trường của Mỹ là tuy không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Washington mong muốn các tranh chấp được giải quyết một cách ôn hòa, không có sự áp bức.

Vẫn theo lời ông Locklear, Mỹ kêu gọi các bên kể cả Trung Quốc, trong lúc tìm cách giải quyết tranh chấp, phải đảm bảo tránh xung đột và tính toán sai lầm
". - ngưng trích -

Ngoài ra, sau khi tái đắc cử, tổng thống Obama đã đề cử ông John Kerry đảm trách bộ trưởng bộ ngoại giao. John Kerry là người như thế nào, cộng-đồng Việt-Nam tỵ nạn cộng-sản đã rõ.

Do đó, người Việt chúng ta thấy rằng, tương lai của vùng biển Đông không thể nào sáng sủa cho được. Nói như vậy không có nghĩa là trông mong vào sự can thiệp của bất kỳ nước nào, cụ thể là Hoa Kỳ. Điều quan trọng ngày hôm nay là trước thực tế mất nước về tay giặc biển Trung cộng vào ngày 01-01-2013, người Việt ở trong và ngoài nước phải làm gì một cách cụ thể, hơn là ngồi than vãn, tức tối.

Chúng tôi đề nghị như sau:

1/ Hải ngoại:

Cụ thể cần mở chiến dịch tẩy chay hàng hóa Trung cộng ở quy mô toàn cầu; đồng loạt nơi các hội đoàn, cộng đồng người Việt khắp nơi. Chúng ta cần kêu gọi các cộng đồng bạn tham gia, như trường hợp của cộng đồng Tây-Tạng, Duy-Ngô-Nhĩ v.v...kế đến là cộng đồng dân bản xứ, các chính phủ Âu Tây, Hoa-Kỳ, Úc v.v...

Mũi tấn công liên quan đến Việt cộng, đó là cắt đứt huyết mạch tài chánh gởi về VN; kêu gọi người VN ở ngoại quốc tạm thời ngưng gởi tiền về VN từ 3 đến 6 tháng; kêu gọi hạn chế tối đa việc du lịch Việt-Nam.

Đấu tranh cho nhân quyền chỉ là một hình thức, nhưng hình thức này chưa đủ để cải thiện tình hình VN trên các mặt dân chủ, nhân-quyền, tự-do. Đấu tranh nhân-quyền cần phối hợp với hình-thức bao vây (không có nghĩa là cấm vận) kinh tế, phối hợp nhịp nhàng giữa hai trận tuyến này mới đạt được kết quả mong ước. Đó là Nhân-Quyền, Tự-Do và Dân-Chủ.

2/ Quốc nội:

Để cứu lấy đất nước khỏi họa diệt vong từ phương Bắc, Quân-Đội Nhân-Dân Việt-Nam cũng như Công An Nhân-Dân cần đứng ra chấm dứt (thực hiện đảo chánh) sự cai trị của đảng CSVN.

Các tầng lớp dân chúng mạnh dạn xuống đường đấu tranh chống giặc Tầu và đòi tự-do. Sự tham gia đông đảo của quần chúng là một lợi điểm.

Muốn cứu dân, cứu nước khỏi họa Bắc thuộc lần thứ 7, trong ngoài cần kết hợp chặt chẻ trong cùng mục tiêu.

Đánh nội thù xã nghĩa Việt cộng, đuổi ngoại xâm Trung cộng.

Và tác giả Nguyễn-Nhơn đã gợi lên mô hình cách mạng ở Việt-Nam qua bài Phóng Trục

Chúng tôi không chủ quan cho rằng những đề nghị trên là duy nhất và tuyệt đối. Tuy nhiên, trước mắt và lâu dài, không còn cách nào khác hơn để tiết kiệm xương máu cho dân tộc.

Ngoài huy động trận tuyến kinh-tế và nhân-quyền; Trong đẩy mạnh cách mạng đường phố để đòi tự-do, dân-chủ, nhân-quyền và chống ngoại xâm Trung cộng.

Âu-Châu ngày 25-12-2012

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site