lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Vĩnh-nhất-Tâm

Đoàn Người Tỵ Nạn Chính Trị

Người Tỵ Nạn không ngây thơ, khờ khạo
Ðường trần ai còn mò mẫm, chưa tường.
Ðể giống nòi vác nặng những tai ương,
Biến mơ tưởng...thành thiên đường ảo vọng?

Người Tỵ Nạn từ bao năm trong mộng
Giữa xứ người: cười, khóc chẳng ai hay!
Vẫn Làm Thân Mất Ðất, sống qua ngày
Bao trăn trở, suy tư về Quốc Nạn.

Vẫn tin tưởng không ai quên Quốc Hận
Như ngàn xưa Lê Lợi đã Mười Năm
Chống nhà Minh, giặc Hán cướp giang san
Cùng Nguyễn Trãi xoay càn khôn, khôi phục...

Thương cả nước trong nỗi đau: Quốc Nhục?
Do Mao triều lợi dụng bọn vô tâm
Ðã  nhân danh "đuổi giặc Pháp xâm lăng"
Ðể dâng đất tiền nhân cho giặc Hán.

Thác Bản Giốc, ải Nam Quan giới tuyến
Lẫn "bản triều" Bắc-bộ-phủ trong tay
Cả Hoàng Trương, chúng dâng cả hai tay
Từ cái thủa cắt chia thành Nam Bắc.

Văn hóa Việt từ cổ kim rõ nét
Hơn trăm năm (*) Hán hoá có thành đâu.
Trải bao đời đã nếm đủ bể dâu
Nền văn hóa phương Nam còn nguyên vẹn.

Sau, Quốc Hận, toàn dân dầu hổ thẹn
Bọn côn đồ đi rước Mác, theo Mao
Khiến non sông mất giới tuyến, địa đầu
Cũng đâu mất được lòng dân, thế nước.

Trong thành ngữ cổ nhân đà biết trước
-Chuyện  thầy nào, trò ấy nghĩa gì đâu!
Gốc toàn dân cần bén rẽ ăn sâu
Bầy thái thú (*) trườc sau rồi cũng tuyệt.

Nước Đại Việt vốn địa linh nhân kiệt,
Chẳng lẽ nào để cho bọn tay sai:
Hại giống nòi đã mấy chục năm nay,
Đâu còn nghĩa của NGÀN NĂM VĂN HIẾN?

Ta đang đánh với kẻ thù giặc Hán,
Lẫn Việt gian cộng sản, lũ tôi đòi
Bằng văn thơ, bằng lịch sử bao đời,
Từ cội gốc nền văn minh Lạc Việt (*).

 

Vĩnh Nhất Tâm 30.04.2009 (Thi Tập Cõi Lòng)

(*) Từ năm (111 Trước Công Nguyên đến 39 sau Sau Công Nguyên). Lịch sử đã chứng minh cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là ấn dấu rất chân lý cho muôn đời sau chiêm nghiệm.

(*) Chỉ bọn tay sai tại Bắc bộ phủ

(*) "Từ thời Xuân Thu xa xưa đức vạn thế sư biểu (Đức Khổng Tử) đã nhận định qua lời giảng cho thầy Tử Lộ về sức mạnh có ghi ở trong sách Trung Dung, ôn hòa giáo hóa không báo thù kẻ vô đạo, đó là sức mạnh của người  phương Nam. Người quân tử ở đấy. Mắc giáp cưỡi ngựa, xông pha giáo mác, đến chết không chán, đó là sức mạnh của người phương Bắc. Kẻ cường bạo ở đấy"  (Trích dẫn từ một đọan ngắn rất then chốt trong Lời Nói Đầu của Dịch-giả Trần Lam Giang trong cuốn sách Bách Việt Tiền Hiền Chí còn gọi là LĨNH NAM DI THƯ)

Vĩnh-nhất-Tâm @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site