lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn

Thanh Sơn | Diễm-Tình Tiệc-Cưới Cana

XUÂN tươi chim hót hữu tình
VỀ mùa hoa cưới đôi mình kết duyên
LOAN đi thiệp cưới khắp miền
PHƯỢNG loan tình thắm cánh liền tung bay 
VUI trong ân nghĩa từ nay
MỪNG duyên kết ước nồng say ân tình

HỢP  hoan tiệc cưới linh đình
HOAN ca lời chúc đẹp xinh trọn đời
RƯỢU mừng hoan hỷ kính mời
CƯỚI  đang vui vẻ chúc lời chưa vơi
NỬA  chừng hết rượu hỡi ơi!  
CHỪNG như nhạt nhẽo tình vơi thế nào
CẠN  bình hết rượu lo sao???
KHO kia đã cạn xanh xao mặt mày

MAY  thay Đức Mẹ ở đây 
NHỜ  can thiệp giúp men say cho đời 
ĐỨC Trinh Nữ mới mở lời
MẸ  nhờ Thiên Tử Chúa Trời ra tay
GIÚP  cho tình thắm duyên nầy
CHO  gia nhân đổ nước đầy sáu chum

NƯỚC trong kín đã đầy um
ĐẦY  ơn trông cậy Giêsu ra lời
BỖNG  nhiên phép lạ tuyệt vời!
HÓA  nên rượu qúy cho đời hôn nhân
SÁU chum rượu rất tuyệt trần
  đầu quản tiệc phân vân lẽ nào
RƯỢU ngon lại dọn ra sau
NGON hơn rượu trước đẹp màu Ngài ban.

Trầm Hương Thơ 20.01.2012 

Trầm Hương Thơ @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site