Trúc Lâm Yên Tử
Trang Sử VIỆT Đề Tên Người Quả Cảm - Khí Hào Hùng Rạng Ngời Mãi Ngàn Sau

 

- Cộng Sản Truyền Ngôi! -

Nực cười nhãi nhóc gắn ba sao!
Quân sự không qua một khóa nào!
Thao diễn chưa bao giờ tập dượt
Phong hàm lại sớm nhảy lên cao!
Truyền ngôi xã nghĩa theo phong kiến!
Nối nghiệp độc tài kiểu Sít- Mao!
Cộng Sản càng ngày càng tởm lợm!
Sinh toàn những lãnh tụ tào lao! 

28/9/2010

nguyễn duy ân

Tin Bắc Hàn ngày 28/9/2010:
Kim Jong-un, con thứ ba của  Kim Jong- il được phong hàm Đại tướng CHDCND Triều Tiên ở tuổi 27, không biết đã có qua khóa huấn luyện căn bản quân sự nào chưa?

Quyết định số 0051 được tuyên bố chiều ngày 27/9, cùng đơt phong tướng nầy còn có em gái chủ tịch Kim là bà Kim Kyong- hui và trợ lý thân cận của lãnh tụ Bắc Hàn là Choe Ryong-Hae.

CSVN: Hồ Chí Minh truyền ngôi cho đứa con hoang là Nông Đức Mạnh, nay Mạnh đang mưu đồ truyền ngôi cho con là Nông Quốc Tuấn.

 

 

Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam