lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Vĩnh-nhất-Tâm

Cảm-Kích

Vĩnh-Nhất-Tâm cảm tác bài thơ riêng tặng Nữ-sinh viên Nguyễn Phượng Uyên đã sáng tác thơ chống Tàu. Theo tin tức phổ biến đã bị mất tích; có nghĩa là bị bọn tay sai cho giặc Tàu khủng bố như từng khủng bố mọi thành phần tuổi trẻ chống Tàu xâm lược. Đây là một sự sỉ nhục vô tiền khoáng hậu đối với dòng lịch sử và dân tộc Việt:

nguyễn phượng uyên

CẢM KÍCH

Thật cảm kích bậc Nữ-nhi nước Việt!
Là giống dòng con cháu của Triệu-Trưng.
Ở thời nào cũng thể hiện tấm gương,
Chống phương Bắc giữ chủ quyền đất nước!

Lịch sử Việt hơn hai ngàn năm trước
Chưa bao giờ đi ngược với lòng dân:
Chống giặc Tàu để chận đứng xâm lăng,
Mộng bành trướng về phương Nam không dứt!

Đảng cộng sản như một loài rắn rết
Chi vì quyền vì lợi rước Tàu sang.
Kẻ khởi đầu chính là Nguyễn Sinh Căng,
Bán Tổ-quốc - còn giở trò nhơ nhuốc!

Mỗi người Việt trong tình thần yêu nước,
Phải kiên cường chống bọn đảng Việt gian.
Tội rước Tàu còn bán đứng giang san,
Lẫn triều cống cả Hoàng Trường biển đảo.

Chính một lũ Ba-đình toàn vô đạo!
Chỉ cúi đầu làm toàn chuyện phi nhân.
Cướp dân nghèo bán phụ nữ Việt Nam
Làm tôi tớ trên khắp cùng thiên hạ.

Đảng phản quốc làm những điều nhục nhã
Không thể nào để bọn chúng an nhiên.
Khi nước nhà đang trong lúc ngửa nghiêng,
Chạy theo giặc bắt dân làm nô lệ...

Vĩnh-nhất-Tâm 19.10.2012 @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site