lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh

Vượt Biển Trên Đống Xương Tàn

boat people

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Dạ Lệ Huỳnh
Cựu Đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Đơn vị sau cùng: Bộ Tổng Tham Mưu/QL.VNCH/TCQH
2 năm rưỡi tù Cộng sản.

...

Ngược lại với biển là đường bộ sang đất Campuchia và Lào là biên giới ba nước Đông Dương –Việt Miên-Lào- thì Cộng sản hai nước Miên Lào bị Cộng Sản nước đó chiếm giữ trước 28 ngày, mới đến lược Cộng sản Bắc Việt chiếm Miền Nam VN. Nếu vượt biên bằng đường bộ, người dân việt ít dám ra đi. Ba nước Việt Miên lào giờ đây là bị Cộng Sản chiếm  chiếm hết cả.Chỉ có các đơn vị tàn quân VNCH là có khả năng vượt qua biên giới và đi qua Thái Lan nước Tự-Do xin lánh nạn mà thôi! Hay những tù nhân trốn trại cải tạo và những tổ chức kháng chiến của các đơn vị Biệt Kích  Fulro còn bám trụ chống lại cộng sản Bắc việt Cộng Sản 30-4-75, cho đến 10 năm sau mới chịu tan rã…ở Tây Nguyên Trung phần VN.

Các Vùng Kinh Tế Mới dọc theo chiến khu D gần biên giới Tây ninh, Lộc Ninh Sông Bé, Bình Long, Phước Long v.v…thuộc vùng Mỏ vẹt [ Trung ương Cục R Việt Cộng] ngày xưa là Mật cứ địa nằm vùng MT/GPMN/VN. Nay họ đã chiến thắng Miền Nam, nên số quân VC này trở trở ra thành phố, tỉnh thành chiếm nhà dân để sống sung sướng. Và đưa số đồng bào Miền nam các tỉnh thành vào thế chỗ họ ở trước đó là rừng sâu nước độc rắn rết lềnh khênh, làm mấy mụ đàn bà con gái của lính tráng ngày xưa, quen sống sung sướng tại sài gòn phải về vùng sâu, vùng xa này mà sống!.

VC/GPMN bảo họ phải “Cải Tạo lao Động” thì họ khóc suốt ngày không làm được gì!?…Nên phải ăn khoai sắn do Cộng Sản cung cấp thay cơm trên cánh đồng khô cỏ cháy này! Chính Cộng Sản/GPMN này cũng thừa biết dân Sài gòn và các thành thị Miền Nam, họ chuyên sống bằng nghể kinh doanh, sản xuất, chỉ biết buôn bán làm ăn là  thành phần tư bản dân tộc, hoạt động bằng trí óc đâu quen hoạt động tay chân và biết cái cuốc, cái cày là gì? Và bây giờ…họ đâu có kinh nghiệm cày cấy trồng trọt chăn nuôi như nhà nông tay lấm chân bùn mưa nắng chỉ là đày ải khổ sai cho họ mà thôi! Sao nay phải bắt họ lao động khổ sai trong môi trường khắc nghiệt hoang vu rừng núi đầy bom đạn chiến tranh đạn để lại!?...

Cộng sản và Việt Cộng nằm vùng Miền Nam còn sống không nỗi nơi vùng đất địa danh mật cứ của các ông!? Khi hòa bình [hết chiến tranh] thì các ông chọn lựa các tỉnh thành, phố thị  sung sướng, ấm cúng và phương tiện đầy đủ để thụ hưởng. Các ông cướp lấy hạnh phúc ấm no người dân; xua dân đi vào vùng mật cứ kháng chiến của các ông và thay thế chỗ ở các ông bỏ đi, nơi đó các ông đã từng sợ hãi chiến tranh, nay bắt người dân phải dẫm đạp lên bom mìn để chết thay cho các ông thì còn ý nghĩa  gì là “Giải Phóng”dân tộc của chủ nghĩa CS ngoại lai các ông chiếm đóng  Miền Nam?

Thực tình mà nói, Cộng Sản Các ông ác độc và thâm độc lắm! Không một chút thương dân thương nước đưa dân vào tranh chấp nguy hiễm của phong trào lực lượng nổi dậy của Fulro-Chiêm Thành- đòi lại đất đai tổ tiên họ và kết hợp với sắc tộc Khờ Me Rhom đòi lại đất đai từ Kom Tum Pleiku Buôn Mê Thuộc đến Bình Thuận là vùng Tây Nguyên Nam Phần VN của tổ tiên từ nhiều thế kỷ nay [18 thế kỷ qua] bị Việt Nam xăm chiếm!...

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site