lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Hội Nghiên-Cứu Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Vietnamese historical Researcher Association in Europe
Websites : http://truclamyentu.info; http://quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info

Phản Đối Việc Xây Dựng Nhà Tưởng Niệm Hồ-chí-Minh Trong Khu Di-Tích Hùng-Vương Tỉnh Phú-Thọ

Trang BBC tiếng Việt cho hay, "Theo truyền thông trong nước, tỉnh Phú Thọ dự kiến xây nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh trong khu di tích lịch sử đền Hùng".

Và Trang mạng thông tin của tỉnh Phú Thọ cũng đăng rõ, tổng mức đầu tư công trình nhà tưởng niệm ước tính khoảng 60 tỷ đồng - hết trích -.

Hội Nghiên-Cứu Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu cực-lực phản đối việc xây dựng nêu trên với ba lý do:

1/ Ngày tận thế của kinh-tế Việt-Nam đang tới gần, theo Dự-đoán Kinh-tế. Do đó, số tiền 60 tỷ đồng đó, hãy tiết kiệm và đầu tư trong việc tạo công ăn việc làm cho dân chúng trong các lãnh vực hạ tầng cơ sở như giáo dục, an sinh xã hội, cầu đường v.v...

-> Ngày tận thế của kinh tế Việt Nam đang tới gần

2/ Với dự án 60 tỷ đồng này sẽ là môi trường thuận lợi cho cán bộ các cấp tham nhũng, "rút ruột công-trình" như đã từng xảy ra. Gần nhất là vụ bến phà ở Sóc-Trăng xây dựng với kinh phí 2 triệu Mỹ kim, chưa được xử dụng ngày nào, đã hoàn toàn sụp-đổ.

Chưa kể là các ngành địa-ốc và ngân-hàng đang gặp khủng hoảng trầm trọng.

-> CXN_083112_1742_Hãy lấy lại tài sản nhân dân từ tay các Bố Già

-> CXN_091312_1774_Cái bánh vẻ thỗi phồng của Bầu Đức có 71.8% rỗng tuếch, phần còn lại chỉ có 30% ruột

-> Từ Tiên Lãng_Sông Hậu_Văn Giang_Vụ Bản đến dựng tượng đức Thánh Trần và Hồ Sơ Nguyên Tử Việt Nam

Trang BBC Tiếng Việt ngày 17/9/2012, phỏng vấn Đại-diện thường-trú của IMF tại Việt Nam, ông Kalra Sanjay đã đánh giá về các 'lỗ hổng thống kê' trong hệ thống kinh tế của Hà Nội.

Và đưa đến kết luận: "...quá trình cải cách khu vực tài chính và quốc doanh chỉ mới bắt đầu, vẫn còn một đoạn đường rất dài trước mắt để có thể thuyết phục thị trường và các nhà đầu tư rằng những vấn đề của cả hai khu vực này đã ở phía sau lưng." - hết trích -

-> Lỗ hổng thống kê và ngân hàng VN

Lỗ hổng thống kê ở đây ý nói là tình trạng tham nhũng kinh hoàng ở Việt-Nam trong lãnh vực ngân hàng. Cụ thể là qua việc bắt ông Nguyễn Đức Kiên vào lúc...19:00 ngày 20/8/2012.

Thật là một tương lai đầy u-ám cho nền kinh tế Việt-Nam !

3/ Ông Hồ-chí-Minh chỉ có công với Đệ-Tam Quốc-tế Vô-sản của Liên-Bang Xô-Viết. Nhưng Liên-Bang này đã tan rã và sụp đổ vào ngày 25-12 năm 1991. Ông ta là gián điệp Trung-quốc, Hồ-Chí-Minh thật đã chết từ lâu. Nhân vật này hoàn-toàn không có công đối với Tổ-quốc và dân-tộc Việt-Nam.

Con số nạn nhân người Việt-Nam trực tiếp hoặc gián tiếp bị ông ta hại chết, thương tích, tan nhà nát cửa ở hai miền Nam Bắc lên đến gần 10 triệu người kể từ khi hồ-chí-minh xuất hiện trên chính trường Việt-Nam vào thập niên 1930 đến khi qua đời vào năm 1969.

-> Cuộc Cải Cách Ruộng Đất Tại Miền Bắc 1949-1956

-> Cuộc Chiến Tranh Hồ-chí-minh Đánh Dân Tộc Việt Nam

Những truyền nhân của ông sau này vẫn tiếp tục sự nghiệp đánh Dân-tộc Việt-Nam.

Ngoài ra, ông hồ-chí-minh và đảng Cộng-sản Việt-Nam (tiền thân là đảng Cộng-sản Đông-dương, Việt-Minh, đảng Lao-Động Việt-Nam) còn là kẻ trách-nhiệm làm mất các quần đảo Hoàng-Sa, Trường-Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản-Giốc, Núi Đất, Bãi Tục-Lãm, Vịnh Bắc-Bộ, biên-giới phía Bắc, Tây-Nguyên, các rừng đầu nguồn ở 10 tỉnh về tay quân xâm lược Trung-cộng.

Do đó, xây dựng nhà tưởng-niệm ông ta trong khu vực đền Hùng là một điều không thể chấp nhận được, hơn nữa là một sự sỉ nhục tổ-tiên Đại-Việt.

Hội Nghiên-Cứu Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu cực lực phản đối và kêu gọi ngưng ngay công việc xây dựng nêu trên.

Để bảo-vệ đền Hùng không bị hoen ố bởi những ý đồ chính-trị đen tối, chúng tôi tha-thiết kêu gọi người dân Việt-Nam ở trong cũng như ngoài nước hãy cùng nhau bày tỏ sự phản đối này đến Ủy-ban nhân-dân tỉnh Phú-Thọ cũng như đảng Cộng-sản Việt-Nam và kêu gọi họ ngưng ngay công trình.

Âu Châu ngày 12-10-2012

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, Tổng-thư-ký Hội Nghiên-Cứu Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Điện thư ủng hộ văn bản và phản đối việc xây dựng xin gởi về email: "Truc Lam Yen Tu" <truclamyentu@truclamyentu.info>

Đồng ký tên:

- Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Ký Tên Phản Đối Xây-Dựng Nhà Tưởng-Niệm Hồ-chí-Minh Trong khu di tích Hùng-Vương Ở Phú-Thọ

http://www.gopetition.com/petitions/lịch-sử-việt-nam-phản-đối-việc-xây-dựn.html

- Quý vị gởi thư phản đối với nội dung bên trên đến UBND tỉnh Phú-Thọ ở email bên dưới, cũng như gọi điện-thoại đến những nhân vật trách nhiệm như ông Hoàng-Dân-Mạc Chủ tịch UBND TỈNH PHÚ THỌ và Tỉnh ủy, Trưởng Ban là ông Nguyễn-Trung-Xô.

- Tiêu đề vắn tắt trên email có thể ghi:
PHẢN-ĐỐI XÂY NHÀ TƯỞNG-NIỆM HỒ-CHÍ-MINH TRONG KHU DI-TÍCH HÙNG-VƯƠNG !!!

Gởi điện thư phản đối: ubphutho@hn.vnn.vn

Điện thoại phản đối UBND TỈNH PHÚ THỌ:
- Điện thoại: 0210.3846647 - 0210.3847393
Fax: 0210.3846816

- Hoàng Dân Mạc Chủ tịch UBND TỈNH PHÚ THỌ
Điện thoại: 0210.3813124

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY:
- Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân – TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0210.3846.664
- Fax: 0210.3813.320
- Trưởng Ban: Nguyễn Trung Xô
Điện thoại: 0210.3844.288

Hội Nghiên-Cứu Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Lời Kêu Gọi Phản Đối Việc Xây Dựng Nhà Tưởng Niệm Hồ-chí-Minh Trong Khu Di-Tích Hùng-Vương Tỉnh Phú-Thọ 

đã được đăng tải ở các trang như sau:

Kitawebs, Quảng-Ngãi Nghĩa-Thục, Vietnam.maketvietnam

 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site