lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Minh-Vân

Trúc-Lâm Yên-Tử (1) Tựa gốc; (2) Tựa do TLYT đặt lại cho phù hợp với tinh thần của trang nhà và Hội Sử Học.

***

Nền Tảng Tân-Quốc-Ngữ Và Những Sai Lầm Nghiêm-Trọng Của Bộ GD và ĐT Nhà Cầm Quyền CHXHCNVN (2)

Những Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Bộ GD&ĐT Nhà Nước CHXHCNVN (1) (Đã Hiệu Đính)

Minh-Vân

Kính cáo :

"Cùng Cộng Đồng Người Việt Trong Và Ngoài Nước "

Chúng tôi viết bài nầy để gởi trực tiếp đến "Bộ Giáo Dục và Đào Tạo", thông qua Nhà Nước,Chính Phủ và các Cơ quan Trung Ương thuộc ngành Văn Hóa - Giáo Dục Nhà Nước CHXHCNVN. Xin trình gởi Hàn Lâm Viện Khoa Học, Viện Sử Học Quốc Gia, các Nhà Văn Hóa chúng tôi may mắn được biết Đ/chỉ riêng. Cùng xin được gởi đến một số Trang Mạng và Báo chí có uy tín tại Quốc Nội và Quốc tế, nếu được quý Ban Biên Tập đồng cảm quan tâm đón nhận cách nhiệt tình, hy vọng sẽ được chuyển tải đến Cộng Đồng Người Việt ở bốn phương trời Thế giới, để rộng đường dư luận với nhiều  sự nhận định của mọi người. Đồng thời chúng tôi cũng mạo muội xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng trong sự góp ý, sửa chữa, thay đổi, bổ sung, không phân biệt Tôn Giáo, Đảng phái, Sắc Tộc, Tuổi tác, Giới tính và Địa vị Xã Hội, dù được sự đồng tình chấp nhận hay phản bác, đều rất đáng trân trọng đối với chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi xin phép được gởi đến Lm. Bề Trên Giám Tinh Dòng Tên Việt-Nam và Thông trình lên Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam, xin vì ý thức Trách nhiệm và Tinh thần Dân tộc, thỉnh cầu Quý Ngài lên tiếng can thiệp bảo vệ nền Văn Học Nước Nhà, chặn đứng mọi hình thức lộng hành Văn học đến điên loạn như hiện nay. Kính xin Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam và Cộng Đồng Dân Tộc cảm thông cho nhiều thiếu sót.

***

Mục Lục

Dẫn Nhập
I. Chủ Trương "Cải Tổ" Chữ Tân-Quốc-Ngữ

II. Miêu-Duệ Nguyễn-Ngu-Í
III. Vần Tân-Quốc-Ngữ, Một Cấu Trúc Chữ Viết Có Đầy Đủ Bản Sắc Dân Tộc
IV. Chữ Tân Quốc Ngữ, Rất Xa Lạ Với Thế Giới Đương Đại
V.  Tính Ưu Việt Của Văn Phạm Tân-Quốc-Ngữ
VI. Những Đao Phủ Thủ Tinh Thần
VII. Những Hình Thức Cải Tổ
VIII. Trách Nhiệm Về Ai?
IX. Nhà Toàn-Cầu Bác-Học Danh-Gia
X. Cần Chấn Chỉnh Những Hình Thức Lai Căng Mất Gốc

XI. Văn Học Dân Tộc Là Linh Hồn Của Tổ Quốc
XII. Thất-Tinh-Hội
XIII. Sự Đóng Góp Của Các Thừa Sai Hải Ngoại Và Nhiều Học Giả Công Giáo Pháp Cho Nền Văn Học Việt-Nam
XIV. Những Vấn Nạn
XV. Công-Tội Về Ai ?
XVI. Trách Nhiệm Và Quyền Hạn Của Bộ GD&ĐT
XVII. Các Nhà Văn Hóa Dân Tộc Đã Đứng Trước Một Bức Tường Siêu Thép, Bất Khả Xâm Phạm
XVIII. Thế Hệ Dụng Ngữ
XIX. Nguyện Vọng
XX. Kết Luận

Trúc-Lâm Yên-Tử:  Có hai loại chú thích, số nhỏ trong ngoặc đơn là của tác giả Minh-Vân; số lớn trong ngoặc đơn là của TLYT. Phần chú thích của tác giả nằm cuối bài; phần của TLYT nằm bên trên được phân biệt bởi ba dấu *.

(1) Đây là ý kiến riêng của tác giả Minh-Vân. Thực ra việc xử dụng quốc-ngữ đã được nhà văn Nhượng-Tống đưa vào thực tế khi ông tham gia vào báo Khai Hóa (1921), Thực nghiệp dân báo (1924) v.v..., ông Hồ-chí-Minh chỉ là người nối tiếp tiền nhân; (2) Chữ Nôm cũng đã xử dụng dưới triều Tây-Sơn của vua Quang-Trung; (3) Đất nước sẽ may mắn hơn nếu người chiến thắng và thống nhất đất nước là vua Quang-Trung; (4) Trong tinh thần đại chúng của Hội Sử Học cũng như trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử chúng tôi vẫn quen xử-dụng cụm từ ngày 30-04-1975 hơn là giải-phóng; (5) Ngoài ra còn có những cuộc chiến khác sau năm 1975, như cuộc chiến với Cao Miên năm 1978, Trung Việt năm 1979, Trung Việt 1984 - 1985; (6) Cắt từ "Chỉ nghe ...rằng" trang 58, đoạn này không phản ảnh thực tế của miền Nam, nếu có chỉ là vài trường hợp cá nhân; (7) Việt-Nam Tự-Điển do Lê-Văn-Đức cùng một nhóm văn hữu soạn, Lê-Ngọc-Trụ hiệu-đính, nhà sách Khai Trí xuất bản tại Sài-Gòn Việt-Nam năm 1970 và tái bản ở Hoa-Kỳ vào thập niên 1980; (8) Sự kiện ra hải ngoại của ông Hồ-chí-Minh là tìm phương sinh sống, việc làm làm cách mạng hay cứu nước (theo quan niệm riêng của ông ta) cũng chỉ đến sau khi đơn xin vào làm trong cơ quan thuộc địa của Pháp bị bác bỏ; (9) Nếu ông Hồ là nhân vật thông thái nhiều mặt thì đã không du nhập chủ nghĩa cộng sản vào đất nước Việt-Nam. Nguyễn-Duy-Ân, một cộng tác viên của Hội Sử Học có bài Hồ-Chí-Minh đại thi hào chôm chỉa, và đây có thể là một khía cạnh thông thái khác của nhân vật họ Hồ mà chúng ta cần phải biết thêm; (10) Nhìn trường hợp cụ Huỳnh-Thúc-Kháng; (11) Xin cắt bỏ vì xử dụng quá nhiều lần;

***

VII. NHỮNG HÌNH THỨC CẢI TỔ

Xét ra nền Văn Học Việt-Nam hiện đại cũng đã được đổi mới khá nhiều điều bất hợp lý, đã xãy ra những hiện tượng bất thường từ nhiều phía.

A.  Những biểu hin đối nghịch :

Bà Bộ Trưởng NGUYỄN-THỊ-BÌNH vừa ban hành quy định thay chữ "y" thành chữ "i" (địa lý = địa lí), đã xuất hiện ngay một số nhà Trí thức đã biểu lộ nhiều hình thức phản đối mạnh mẽ và tích cực. Đáng chủ ý nhất, họ đã công khai đánh phá Quy Định của Bộ, thay vì  lấy "i" thay "y" (Địa lý phải viết là Địa lí) , thì đã bị người ta đánh trả ngay, họ đã đồng loạt viết đảo ngược lại, đã biến "i" thành "y" (ca sĩ = ca sỹ, nhạc sĩ = nhạc sỹ, thi sĩ = thi sỹ, giáo si = giáo sỹ…) như một cái tát khá nặng thẳng vào mặt tập thể Bộ GD&ĐT, nhưng không một ai có đủ trí thức để cảm nhận được điều đó, cũng là chuyện lạ!

Rõ ràng Quy định I và y Bộ vừa ban hành đã bị quần chúng ném thẳng vào sọt rác ngay trước mắt một cách không nễ nang. Chẳng lẽ cả Bộ GD&ĐT đã không nhận ra đó là một hành động khinh thường, chống đối quyết liệt, kể cũng là chuyện khó quên trên đời! Nếu thế, cũng đã đủ thấy một biểu hiện sự "nhạy cảm" đủ của tầng lớp Trí Thức Dân tộc, và sự đần độn của một khối tự xưng mình là trí thức Quốc gia. Xin nhắc lại Bộ GD&ĐT là Khối óc, là Đầu não (nerve-centre) của một Nhà nước Độc lập trong một xã hội Văn minh.

Một khi đã muốn đơn giản hóa đến như vậy, thì đâu cần một quy tắc văn học nào nữa, Bộ chỉ cần thông báo từ nay hủy bỏ mọi hình thức Chính tả đã đầy đủ và toàn diện lắm rồi. Còn ban hành Quy định nầy hướng dẫn nọ thêm rườm rà, còn bị đánh trả đến mất mặt! Đó có phải một trò hề, để phải bị loại ngay trước mắt. Nhưng vì quá coi trọng sĩ diện, không chịu sửa sai, cứ làm ngơ cho buông trôi về đâu mặc kệ. Không biết khắc phục sửa chữa, không dám tuyên bố  hủy bỏ Quy định đã bị Tập thể Cộng đồng khạc nhổ công khai? Đó là thái độ của một Tập thể Quan Chức Văn Hóa cao cấp có quy mô Quốc Gia?

Nếu nghĩ quy định của mình là đúng, sao không có biện pháp bảo vệ, kiên quyết áp dụng dứt khoát? Sao không có trách nhiệm ra Quyết định cấm mọi hình thức viết lách bừa bãi, có biểu hiện đối nghịch? Nếu vì quá tôn trọng "Quyền Tự do Dân chủ Cá nhân" dưới mọi hình thức tùy tiện, vì sao không thu hồi hủy bỏ Quy định iy, và bỏ mọi quy định khắt khe về Chính tả? Ban hành một Quy định có Quy mô Quốc gia để lấy "Oai", để phô trương quyền lực, muốn tạo Dấu ấn cá nhân, biểu hiện mình là một "Học Giả Siêu Hạng"?

Có phải chăng vì đó mà Tiến sĩ PHẠM-VŨ-LUẬN, Bộ Trưởng GD&ĐT đương nhiệm đã thanh minh "Tôi không nghĩ đến việc tạo dấu ấn cá nhân" chăng?

B. Gạch nối hầu như bị hủy bỏ hoàn toàn lại biến thành nhiều lẫn lộn:
Hệ thống Văn Học Việt-Nam Mới đã có xu hướng bỏ "Gạch nối" trong các "Danh Từ Việt Hóa" từng được gọi là "Danh-Từ-Kép". Đó là các danh từ Hán-Việt (trực-thăng, huynh-đệ), Pháp-Việt (ga-ra), Anh-Việt (căng-tin) ta cũng tạm chấp nhận được phần nào. Nhưng còn có những biểu hiện dốt nát, tệ hại hơn, người ta đã biến "Gạch cách" (trait) thành "Gạch nối" (trait d'union) đến vô nghĩa, ngay cả trong hàng ngũ Nhà Giáo! 

Thay vì viết Quảng-Nam – Đà-Nẵng, nếu bỏ gạch nối (trait d’union) của Quảng-Nam và Đà-Nẵng, dù không dùng gạch nối, tối thiểu cũng phải viết "Quảng Nam – Đà Nẵng" (có gạch cách). Ta bỏ gạch nối 2 Địa danh Quảng Nam và Đà Nẵng đã đành, nhưng tệ hại hơn, người ta đã sử dụng Gạch nối "Quảng Nam-Đà Nẵng" thay Gạch Cách (luôn có khoảng cách ở 2 đầu gạch ngang), để phân 2 từ tách biệt nhau của Nam và Đà. Nhưng ở đây Nam-Đà đã trở thành một Danh từ Kép nối nhau! Thay vì phải viết Quảng-Nam – Đà-Nẵng hoặc Quảng Nam – Đà Nẵng, thì người ta lại viết  "Quảng Nam-Đà Nẵng" vẫn là chuyện bình thường.

Vì thế ta đã từng đọc thấy "Bình Định-Quy Nhơn", "Thừa Thiên-Huế" với gạch nối (Định-Quy, Thiên-Huế), sự nghịch lý đó đã gần như trở thành phổ biến, thậm chí người ta còn gặp được cả trong Giáo Án dạy Quốc văn trong ngành Giáo Khoa, và trong Sách Báo! Nam-Đà, Định-Quy, Thiên-Huế (có gạch nối) là đã biến thành từ kép mới: "Nam-Đà", "Định-Quy", "Thiên-Huế", còn Quảng và Nẵng, Bình và Nhơn không rõ chúng đứng với ai, và có nghĩa gì! Chắc chắn Bạn đọc đã từng gặp cách dùng gạch nối vô ý thức kiểu nầy ở nhiều nơi ngay cả các Nhà Giáo trong ngành Giáo dục và cả các Quan chức của Bộ cũng không ít.

Nào đã thấy ai viết “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” bằng gạch nối thay vì Gạch cách chưa? Gạch cách đã phân biệt rõ ràng giữa Độc lập và Tự do, Tự do và Hạnh phúc. Nếu có một cư dân quê mùa dốt chữ đã viết “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” bằng gạch nối, nó đã trở thành sự nối kết giữa "lập và Tự" (lập-Tự) cũng như "do và Hạnh" (do-Hạnh), ta có thể đọc được không! Các cháu ở tuổi học trò vẫn chưa bao giờ viết như vậy! Thế sao nhiều Nhà Trí thức thời nay, cán bộ "Cách Mạng" hãy còn thiếu ý thức ngữ nghĩa, đã viết lẫn lộn giữa Gạch Nối và Gạch Cách rất phổ biến, kể cả các Thầy Cô nhà Giáo XHCN còn khá lẫm cẫm, không phân biệt nỗi "Gạch cách" và Gạch nối" ngay việc soạn thảo Giáo án!

Buồn thay một ý thức Việt Ngữ của người Trí thức. Đáng tiếc hơn nữa, không còn ai cảm thấy nghịch lý và trái mắt, trong cách dùng Gạch nối thay cho Gạch cách. những lối viết bừa bãi như thế không còn bị xem là lỗi Chính tả, Bộ GD cũng chẳng thấy được gì. Tất cả cũng được viết thỏa mái như i và y, cây nêu và cây lêu, trường làng và trường nàng. cho phép và cho féb, ngu si và ngu sy… Viết sao cũng phải! Quý Thầy Cô đã thấy quen mắt mọi cách viết đảo ngược, nên tất cả mọi cách viết đều không còn gì nguyên tắc, là vô văn hóa! Vì thế Quyển sách Giáo Khoa do Bà ĐẶNG-THỊ-LANH, đã khiến cả các tập thể Quan Chức Văn hóa khoái chí đến mê mệt! Lối viết như thế là một sự cố tình. Họ đã phối hợp thảo luận chặt chẽ, manh nha phổ biến Văn Học Mới trong chương trình Giáo Khoa Dân Tộc! Không một ai tự cảm nhận được lớp người nầy đã tự biến mình thành một "Tập Thể Phá Hoại Văn Hóa Dân Tộc" đối với các thế hệ con em mình đến "Vô Ý Thức", sự  di hại Tinh thần Tư tôn Dân tộc liệu sẽ đi về đâu!

Không rõ hiện tượng nầy phải chăng là một một thử nghiệm của Giới Văn Học hay do cá nhân tự phát? Dẫu rằng đó là hành động phá hoại cá nhân hay tổ chức nào chăng nữa, cũng chỉ do Bộ GD&ĐT vô ý thức đã mở đường cho con người đi vào phá hoại, nó đã bắt nguồn từ Quy định I & Y. Không rõ Bộ GD&ĐT đã cảm nghĩ thế nào về loại tác phẩm Giáo Khoa Lộn Sòng nầy, nếu không cố tình đề cao khuyến khích để đi đến chỗ dẵm nát nền Van Học Nước Nhà? Thời đại Văn minh Điện tử có khác! Chỉ khoái bày vẽ Cách mạng Văn hóa, Cải cách Lộn sòng để phá hoại một hệ thống Văn Học Dân tộc của một Đất Nước, lại cứ tưởng chừng như một sản phẩm Vô cùng Khoa học với một ý thức Cách mạng hết mình! Ý thức Cải cách Văn hóa nầy, đã được một số Trí thức kể cả ở nước ngoài vẫn nhiệt tình hổ trợ. Nó đã xuất hiện trên nhiều tác phẩm tương đối có giá trị cao!

MINH-VÂN @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site