lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

- Quan Làm Báo: Hồ Sơ Bố Già Nguyễn Đức Kiên Trước Và Sau Khi Bị Bắt

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

- Cờ Vàng 2 Thế-Kỷ Chống Lại Vua Quang-Trung - 2 Thế-Kỷ Của Thất Bại - Nguyễn-Bình

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

- Lịch Sử Vua Trần-Nhân-Tông - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo

- Lịch-sử việt-nam: Ngô-Đình-Diệm Và Chính-Nghĩa Dân-Tộc

- Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả

Điện-Toán - Tin-Học:

- Computer Security - An-Toàn Điện-Toán An-Toàn Lướt Web - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Ebooks Hồi-Ký Nguyễn-Đăng-Mạnh

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

- The Emperor Nhan Tong And The Truc Lam School 1

- Four Vietnamese Military Geniuses - Nguyen Van Tin

- Quatre Génies Militaires Vietnamiens - Nguyen Van Tin

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

lichsuvietnam: Đại-Họa Mất Nước

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

- Từ Trúc-Lâm Yên-Tử Đến Bình-Ngô Đại-Cáo - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo 

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

- Dân Oan Khiếu-Kiện Về Dự Án "Trùm Sò Thế-Kỷ 21"

- Công-an và Bộ-đội biên-phòng Nghệ An thông đồng bán phụ nữ sang Trung Quốc - Nữ Vương Công Lý

- Thư Tố Cáo Các Ông Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải Nguyễn-Minh-Triết - tác-giả Lê-Anh-Hùng

- Đơn Khiếu Nại Gởi Các Ông Nguyễn tấn Dũng và Nguyễn minh Quang - các tác-giả Châu-Thị-Hoa, Thạch-Liên, Bùi-Thị Lan-Thi

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

- Tình-Hình Nhân-Quyền Trên Thế-Giới Năm 2011

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

- Hành Tung Bí-Ẩn Của Một Nhà Sư Bài 4 - Lữ-Giang 

- Hành-tung bí-ẩn của một vị sư Bài 3 - Lữ-Giang

- Thích minh-châu Là Ai? - Liên-Thành

- Thích Minh-Châu: Khi chính-trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành-tung bí ẩn của một nhà sư Bài 1 - Lữ-Giang

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

- Ebook Nửa Đường Gẫy Cánh - Đỗ-Quốc Anh-Thư

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn

Hãy Vực-Lại Hào-Khí Diên-Hồng

vực lại hào khi diên-hồng

Đó là cái tựa đề của Phương Bích trên Dân Làm Báo hồi mùa hè năm ngoái, khi 11 cuộc biểu tình lịch sử của người yêu nước chống Tàu xâm lăng bị bạo quyền ra tay vùi dập thảm thương tựa hồ đứt đoạn! Kế đó, khi cuộc biểu tình chỉ còn 15 dũng sĩ kiên cường xung trận, bị bọn “chỉ biết còn đảng còn mình” “đứt nhanh” hốt gọn về “nhà khách” Mỹ Đình, cô nhỏ lại hô hoán “ Đừng để lửa rụi tàn e khó nhóm lại!” Tôi đọc rồi thương lắm nên mới cổ võ rằng: Việc các bạn đang làm còn hùng tráng hơn Hội Nghị Diên Hồng ngày xưa. Ngày xưa chỉ có mấy trăm bô lão dự hội trước sân điện Diên Hồng. Ngày nay, các bạn trẻ dù bị đánh đập, bắt bớ vẫn kiên gan hội họp trước sự chứng giám của Đức vua Lý Thái Tổ nơi công viên đặt tượng nhà vua, không phải một lần mà những 11 lần. Hơn thế nữa, cuộc biểu tình lần thứ 12, khi các vị nhân sĩ bị uy hiếp không còn tham dự được, các bạn vẫn cố gắng tự thực hiện theo ý chí của nhóm trẻ của các bạn. Người ta thường cho rằng cuộc biểu tình lần thứ 12 thất bại. Tôi thì nghĩ rằng, cuộc biểu tình thứ 12 có 2 đặc điểm:

1/ Nó biểu lộ ý chí tự cường của tuổi trẻ.

2/ Nó nêu bật đặc điểm riêng biệt của sức mạnh thanh niên: Phát huy sáng kiến. Khi cuộc biểu tình bị cường quyền bóp nghẹt, 15 thanh niên nam nữ từ rạch Thanh Đa kiên trì tiềm phục, chực chờ cơ hội xung kích. Chiều mùa hè Bến Nghé trời đổ mưa, các bạn nhỏ mở cuộc hành quân đột xuất: Biểu tình thầm lặng trong mưa!

Vậy đó, tuổi trẻ Việt Nam là như vậy đó!

Mùa hè năm nay, bọn côn đồ mãi quốc cầu vinh, tuân lịnh quan thầy Tàu của chúng, bằng mọi thủ đoạn gian trá kể cả thuê mướn du côn, du đảng ăn chực nằm chờ ngay trước cửa nhà, ngăn đường bít lối những người tích cực biều tình nhằm triệt tiêu nỗ lực vận động biểu tình chống Tàu cướp biển, đảo. Hậu quả là chỉ thực hiện được 4 cuộc biểu tình nho nhỏ mà thật cam go, bị đánh đập, bắt bớ, cũng nhiều.

Những ngày u ám mùa thu, chạnh nhớ tựa bài viết Hào khí Diên Hồng mới đưa tay gõ bàn phiếm, lần về lịch sử Hội nghị Diên Hồng từ 700 năm về trước.

Chúng ta thường hào hứng với tinh thần hùng tráng chống xâm lăng Hội nghị Diên Hồng nên ít chú ý tới cuộc hội nghị vô cùng trọng đại, quyết định việc thành bại của công cuộc chống quân Nguyên xâm lăng lần thứ hai: Hội nghị Bình Than.

Hội nghị Bình Than là một hội nghị quân sự do vua Trần Nhân Tông triệu tập vào năm 1282 để bàn phương hướng kháng chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai.

Hội nghị Bình Than được tổ chức vào tháng 10 âm lịch năm 1282 ở Bình Than, gần vũng Trần Xá[1][2]. Nguyên tác:

Mùa đông, tháng 10, vua ngự ra Bình Than đóng ở vũng Trần Xá họp vương hầu và trăm quan, bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu.

Đây là hội nghị của những người nắm giữ trọng trách lãnh đạo sự nghiệp giữ nước và chỉ bàn hai vấn đề thiết yếu nhất: đó là xác định phương hướng chiến lược chống xâm lăng và tổ chức bộ máy chỉ huy chống xâm lăng.”(1)

Đọc lịch sử chỉ có mấy hàng đơn sơ, suy gẫm cho kỷ mới thấy tổ tiên chúng ta thật là trí cao, viễn lự. Đúng là bậc cầm vận nước “ Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu.” Chăm lo giữ yên bờ cỏi “ lo trước mối lo của người dân.” Họp triều thần ở nơi khuất lánh dễ giữ bí mật. Bàn luận thấu đáo kế hoạch tấn công, phòng thủ và trấn giữ các yếu điểm chiến lược. Cuối cùng là tổ chức hệ thống chỉ huy tối cao. Công việc hoạch định chiến lược thực hiện cả từ hai năm trước rồi mới đưa ra trước Hội nghị Diên Hồng để bô lão, đại diện toàn dân quyết định “ Chiến – Hòa “.

Hội nghị Diên Hồng là hội nghị năm 1284 do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ 2.

Hội nghị này được tổ chức trước thềm điện Diên Hồng vào tháng chạp năm Giáp Thân 1284. , hội nghị Diên Hồng không bàn đến chiến lược, chiến thuật quân sự mà chỉ bàn: nên đánh hay nên hoà.

Hội nghị Diên Hồng được xem như hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Các phụ lão có thể coi là những đại biểu của dân. Sau hội nghị, chính các phụ lão là những người truyền đạt lại chủ trương của chính quyền đến người dân.”(2)

Bảy trăm năm về trước, người Việt Nam chúng ta đã thể hiện truyền thống Dân chủ đích thật: Vận mệnh đất nước do người dân tự quyết định:

---“ Trước nhục nước, nên hòa hay nên chiến?”

---” Quyết chiến!”

---” Thế nước yếu, lấy gì lo chiến chinh?”

--- “ Hy sinh!”

Tổ tiên chúng ta đánh thắng quân xâm lược Mông Nguyên là như vậy.

Còn như ngày nay, trước họa ngoại xâm kề cận, bọn cọng sản mãi quốc cầu vinh chỉ biết hội họp nhau đấu đá tranh giành quyền lực, miếng đỉnh chung, chẳng những phó mặc vận mệnh đất nước cho chệt Tàu lung lạc, thao túng mà còn a tòng với chúng đàn áp tàn bạo người dân yêu nước tỏ ý chí chống Tàu xâm lăng.

“ Độc ác thay! Trúc Nam sơn không ghi hết tội.
Dơ bẩn thay! Nước bể Đông không rửa sạch mùi
Lẽ nào Trời Đất tha cho, ai bảo thần dân nhịn được!” (3)

Hãy vực lại truyền thống, hào khí Diên Hồng, vùng lên loại trừ bọn hung tàn cọng sản, giành lại quyền tự chủ, chống xâm lăng!

Nguyễn-Nhơn
(Mùa Thu 2012)

  1. (2) Theo Wikipedia

(3) Bình Ngô Đại Cáo

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site