lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Trang Đặng-Huy-Văn

Đặng-Huy-Văn | Sửa Đổi Hiến-Pháp 92 Nên Chăng Quốc-Kỳ Cũng Sửa?

Lời Tác Giả: Hai tháng nay, tôi đã được đọc rất nhiều bản góp ý về “Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992” của nhân dân cả trong và ngoài nước, trong đó có nhiều bản góp ý rất tâm huyết. Tôi là một nhà giáo đã nghỉ hưu nay về làm bạn với nông dân, nên chỉ xin góp vài ý kiến nhỏ về “Điều 13” của “ Dự thảo Hiến Pháp 92 sửa đổi” thôi. Cụ thể là, nhân dịp sửa đổi Hiến Pháp 92, chúng ta nên chăng cần sửa đổi Quốc Kỳ Việt Nam hiện tại?

Quốc Kỳ Việt Nam là “Cờ Đỏ Sao Vàng Năm Cánh” đã được lấy nguyên hình từ Lá Cờ Hồng Quân (Quân Kỳ) trên cơ sở Quốc Kỳ Liên Xô, chỉ tô đậm thêm màu vàng vào ngôi sao năm cánh ở giữa thôi, chứ đâu phải là cờ truyền thống Ngàn Năm Văn Hiến của cha ông! Liên Xô, chủ yếu là Liên Bang Nga, người ta cũng đã bỏ lá “Cờ Đỏ Búa Liềm” đó từ 1991 để quay về Lá Cờ Nga Hoàng truyền thống trước năm 1917 của họ rồi! Vậy, tại sao nước ta lại vẫn còn giữ Lá Cờ Đỏ mà không quay trở lại Lá Cờ Vàng truyền thống thời Nhà Nguyễn, thời mà Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của chúng ta đâu có kẻ nào dám tuyên bố chủ quyền?

Ông Chủ Tich Quốc Hội và tôi đều có một thời gian làm nghiên cứu sinh ở Đông Âu. Ông hãy xem, từ ngày Đông Âu thay cờ, 1989-90, họ đã được mở mang tự do dân chủ như thế nào? Ông có thể chọn mẫu Cờ Bảo Đại 1948, mẫu Cờ Quẻ Ly 1945 hoặc mẫu “Long Tinh Kỳ” Gia Long. Nhưng nếu ông vẫn lưu luyến hình bóng mình, thì có thể chọn mẫu cờ của Quốc Kỳ Việt Nam hiện nay nhưng đổi ngược màu lại, thành “Cờ Vàng Sao Đỏ”! Hoặc là để các họa sĩ thiết kế một mẫu cờ mới trên cơ sở nền cờ vàng của tổ tiên để lại.

Lá cờ Nền Vàng là cờ truyền thống dân tộc, phải chăng chúng ta nên tiếp tục sử dụng và gìn giữ, thưa ông?

Sửa Đổi Hiến-Pháp 92 Nên Chăng Quốc-Kỳ Cũng Sửa?

(Kính gửi ông Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn-Sinh-Hùng)

Tổ Quốc, 2 tiếng thiêng liêng nằm sâu trong tâm khảm

Đã có tự bao giờ hay từ thời Quốc Tổ Hùng Vương?

Tổ là tổ tiên, Quốc là nước lắng hồn thiêng dân tộc

Và ai biết kể từ khi nào Tổ Quốc có cờ giương?

Theo lịch sử, nước ta đã có cờ giương kể từ thời Bắc Thuộc

Năm 40 SCN, đã nổi lên cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Chống bè lũ thái thú bạo tàn và giặc Tàu Đông Hán

Với Cờ Vàng, Bà đã dẹp Tô Định xưng Vương

Rồi từ các thời Ngô, Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn Huệ...

Đều giương ngọn Cờ Vàng tự phong Đế xưng Hùng

Vàng là màu đất, màu da của con Hồng cháu Lạc

Màu của sang giàu, của Phật Độ yêu thương

Thời đại dẫu đổi thay thì màu Cờ Vàng óng ánh

Của dân tộc vẫn vẹn nguyên chỉ thay đổi đường viền

Như màu da của ông cha ta cả ngàn năm không biến đổi

Trải bao lần thắng giặc Tàu xâm lăng, giữ đất nước bình yên

Sang Triều Nguyễn, Lá Cờ Vàng tua xanh dương chấm đỏ[1]

Tượng trưng cho Vua Nước Nam định phận cõi Trời Nam

“Long Tinh Kỳ” thời Gia Long tại các bảo tàng còn đó

Lấy màu da của dân tộc làm nền để cổ võ Dân Nam

Vậy nền “Cờ Đỏ Sao Vàng” nguồn gốc từ đâu, ai đưa vào đất nước?[2]

Phải chăng lấy từ quê hương của Lê-nin, nền “Cờ Đỏ Búa Liềm”?

Thời cách mạng vô sản quyết giành chính quyền bằng bạo lực

Màu Đỏ là biểu lộ cuộc đấu tranh gây đổ máu triền miên

Mang về Việt Nam cải sửa đi thành “Cờ Đỏ Sao Vàng”

Văn Cao đã ca “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước!”

Chiến thắng giặc Pháp 9 năm, máu thành sông chung cuộc

Cải Cách Ruộng Đất lại giết “nhầm” thêm vài vạn dân oan!

Cuộc chiến 1955-75, hơn bốn triệu người từ cả Hai Phía Bắc Nam

Đã ngã xuống khắp Biển Đảo, Trường Sơn nay chưa tìm hết xác

Cùng mấy chục vạn thuyền nhân bỏ ra đi bị tàu chìm xác dạt

Diệt Pol Pot, chống Tàu, thêm 40 vạn người chết hờn oan!

Ngày nay tại quê hương của Lê-nin, người dân Nga đã hiểu[3]

Họ đã từ bỏ “Cờ Đỏ Búa Liềm” để trở về với cờ của Nga Hoàng

(Là lá cờ bị Cách Mạng Tháng Mười của Lê-nin xé tan năm 1917)

Nên nước Nga giờ đây đã thoát khỏi ách độc tài và thể chế trái ngang

Vậy sửa đổi Hiến Pháp 1992 lần này, Cờ Nền Đỏ nên chăng cần thay đổi?

Nên chăng trở lại Cờ Nền Vàng của tổ tiên, hồn thiêng trải ngàn năm?

Hãy xóa nền “Máu” ở “Cờ Năm Sao” của giặc Tàu đang xâm lấn

Hoàng Sa, Trường Sa, Biên Giới và Biển Đông...réo hờn căm!

Tôi chỉ là một nhà giáo đã nghỉ hưu sống cùng nông dân trong xóm

Bị tước đoạt hết ruộng đất thành dân oan đang kêu cứu khắp nơi

Đau đớn nhìn rừng Cờ Đỏ và công an “tiến quân ca” cướp đất

Lòng cứ bâng khuâng có lẽ nào đây đang là Tổ Quốc tôi?

 Hà Nội, 11/4/2013

Ts. Đặng Huy Văn

CHÚ THÍCH:

[1]- Quốc kỳ Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

[2]- Danh sách hiệu kỳ tại Liên Xô – Wikipedia tiếng Việt

[3]- Quốc kỳ Nga – Wikipedia tiếng Việt

Đặng-Huy-Văn @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site