lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam 

Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2009) - Chuyên-mục Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại. 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Quân-Sử Việt Nam Cộng Hòa Qua Hình Ảnh 

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
website: http://www.truclamyentu.info

Vinh-danh anh-hùng Trần-đình-Tự và 12 chiến sĩ Biệt Động Quân
là Danh Nhân Quân-Sự Việt-Nam

Sự tôn thờ, tôn xưng những anh hùng, anh thư của dân tộc Việt Nam là một truyền thống từ ngàn xưa, đồng thời cũng là một trong những biểu tượng của nền Văn Hiến có chiều dài hơn 5000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Dựa trên thần tích của anh hùng Trần Đình Tự và 12 người lính Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa.

Hội Sử-Học Việt-Nam trân trọng tôn xưng anh hùng Trần-Đình-Tự (nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 38 thuộc Liên Đoàn 32 Biệt Động Quân) cùng 12 người lính Biệt Động Quân khác đã xả-thân vì chính-nghĩa quốc-gia lúc 4giờ14 phút ngày 30/4/1975 tại xã Trung Lập Hạ – Huyện Củ Chi, là Anh-hùng Dân tộc Việt-Nam, Danh Nhân Quân Sự Việt Nam.

Danh tánh cùng thần tích của 13 anh hùng Biệt Động Quân nêu trên được ghi vào quyển Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010.

Thần tích:

anh hùng trần đình tự, biệt động quân vn

Di ảnh anh hùng Trần Đình Tự và di vật của 13 vị anh hùng Biệt Động Quân

Trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, Tiểu đoàn 38 thuộc Liên Đoàn 32 Biệt Động Quân trên đường rút quân từ Khiêm Hanh – Bầu Đồn – Tây Ninh về để tới căn cứ Đồng Dù có bản doanh bộ tư lịnh Sư đoàn 25 Bộ Binh của Chuẩn tướng Lý-Tòng-Bá.

lichsuvietnam, cầu sạn

Cầu Sạn, nơi xảy ra trận chiến cuối cùng ngày 30/04/1975

Tuy nhiên khi đến cầu Sạn, thuộc xã Trung Lập Hạ – Huyện Củ Chi, tiểu đoàn 38 BĐQ của anh hùng Trần Đình Tự đã chạm trán với du kích xã Trung Lập Hạ. Một trận giao tranh dữ dội xảy ra trong vòng 30 phút.

Tiểu đoàn chỉ còn 40 binh sĩ, trong nữa giờ chiến đấu, 13 người còn lại đến phút chót. Khoảng 200 du kích Việt cộng đã thiệt mạng.

Cho dù hoàn cảnh nguy nan trước mặt, anh hùng Trần Đình Tự và các chiến sĩ Biệt Động Quân nhất định không đầu hàng quân thù.

Sức mòn, lực kiệt, đạn dược không còn để bắn kẻ thù, anh hùng Trần Đình Tự và mười hai người lính Biệt Động Quân khác thản nhiên chấp nhận bị bắt tại mặt trận và du kích Cộng sản Việt Nam đã xử tử hình những người anh hùng này.

Gương hy sinh dũng liệt ngày 30/04/1975 của mười ba anh hùng Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa khiến chúng ta hồi tưởng đến khí phách của mười ba liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân đảng hiên ngang bước lên pháp trường ngày 17/06/1930 ở Yên Bái.

Đây chính thực là khí phách của kẻ sĩ phương Đông

Bần cùng bất năng di
Uy vũ bất năng khuất

Dân tộc Việt Nam chân thành ghi ơn sự hy sinh cao cả của anh hùng Trần-Đình-Tự cùng các chiến hữu và ngàn thu sau xin nhớ mãi gương anh hùng.

Âu Châu ngày 04/05/2012, nhằm 13 tháng 4 năm Nhâm Thìn

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, Tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

Bản sao kính gởi:

1/ Ông Trần Đình Lộc bào đệ của anh hùng Trần Đình Tự cùng gia đình của 12 người quân nhân BĐQ khác (nhờ chuyển).

2/ Tổng hội Ái Hữu Biệt Động Quân Việt Nam, ông Nguyễn Minh Chánh.

Ðiện Thư:  BĐQ Trần Tiễn San
           hay: BĐQ Đỗ Mạnh Trường

3/ Hồ sơ lưu.

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

 

free counters
un compteur pour votre site