lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Điện-Ảnh - Thơ Văn - Sáng-Tác - Hồi-Ký - Triết-Học - Truyện

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh

(Di tản quân về)

lịch sử việt nam

Huỳnh-Mai.St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh 

Vùng 2 chiến thuật phủ mờ khói súng,
Rừng núi Tây Nguyên bomb đạn quân về,  
Bỏ lại chiến trường bạn bè nằm xuống,
Tay súng, Tay dìu ...con trẻ lưng mang,
 Đi trong lửa đạn bước đường dân tộc,
Con đường địa ngục trần gian phải vê;
Thân chiến bại...tình người không bại chiến,
Dù nát thân nầy sao vẫn còn thương;
Thương vì tiếng khóc trẻ thơ đòi mẹ,
Thương cho chinh phụ, loạn-ly theo chồng…

xox 

Đèo cao hút gió Hàm Rồng sừng sửng,
Lặng hồn doi-dỏi...di tản đoàn quân,
Hổn loạn dân quân tay bồng tay bế,.
Dìu dắt nhau đi…lũ giặc tràn về;
Thành phố mây bay Pleiku bỏ ngỏ...
Chiến bại nầy... lịch sử có lúc làm nên…?
Vinh quan chưa thấy...anh hùng phơi xác...
Đoạn hậu rút lui ...trò đùa nguy hiễm,
"Rừng khóc giữa mùa xuân"…đời nghiệt ngã,
Tàn đời chiến sĩ sao vẫn còn thương…

xox

Di tản quân về trong cơn chiến loạn,
Loạn cả dân tình loạn cả Tự-Do
Ai đem chinh chiến… cho dân Nam khổ…?
Thiên đàng Xã Nghĩa…ai muốn bao giờ…?
Đường núi chập chùng… rừng-xe chặt kín,
Gánh gồng bồng bế mịt lín lưng đèo,
Rừng lá trơ cành trong cơn đói loạn,
Suối cạn nguồn cháy khát cảnh điêu linh,
Bao xác người rơi rớt đường di tản,
Trốn bỏ quê hương...lũ giặc Cộng về,

xox 

Rừng cây đá núi chôn bao mầm sống,
Lệ máu tràn đầy tiếng khóc Tự-do...
Sỏi đá còn buồn...loài người vô tính…?
Cây còn khóc lá giữa trời thương đau,
Kiếp đời lính chiến… an- dân cứu nước,
Nữa mãnh sơn hà lịm chết Tư-Do,
Không còn Dân Chủ người dân chạy trốn
Tay súng nầy gãy gánh nợ nước-non.
Cùng đường di tản thây phơi chật núi,
Xác dân lành vương vắt khắp lối đi,

xox

Người lính chiến đem thân chống đạn,
Súng đâu còn đạn bắn...hỡi người ơi'...
Quân dân di tản...thờ ơ... vận nươc,
Lá rừng phủ xác …"Rừng khóc…mùa xuân",
Lệnh hàng giặc Cộng...thôi đành gẫy súng,
Máu xương này… cái giá cho Tự-Do,
Súng gẫy cong nòng vứt-tung áo trận...
Chiến sĩ anh hùng tự sát lưu danh,
Nhắn lời sông núi...Tự-Do không Cộng Sản,
Thiên đàng gẫy cánh Tự-Do nhà tù,

xox

Quê hương chinh chiến tư bề khói lửa,
Súng gẫy tan hàng chiến sĩ về đâu,
Lao tù cải tạo thay nhà đành chịu,
Một đời chinh chiến non nước là đây,
"Cách Mạng Nhân Dân"bọn người phản chiến,
Đem cả Saigon… đổi lấy bắp khoai…?
Miền Nam vựa lúa nay là khoai sắn…?
Người lẫn trâu bò chịu kiếp sắn khoai…        
Xã Nghĩa thiêng đàng …Tự-Do thiếu vắng,
Cho ngưới lầm lỗi…sao vẫn còn thương...

xox

Vì muốn có "chủ dân”… nên"giải phóng"
Trả lại cho đời Xã Nghĩa dân kêu…
Một đời chinh chiến thôi đành chiến bại,
Bội phản lòng người, phản chiến hậu phương,
Gẫy súng tan hàng Tự-Do tan vỡ...
Một thời chinh chiến hậu phương an-bình,
Một thời cải tạo…nhờ ơn khoai sắn,
Sơn khê lao-khổ…cải tạo tủ đày,
Sao vẫn còn thương...củ mì nghẹn họng;
Mắt trợn trừng...nghẹn khóc gió mây bay,

xox

Người tôi thầm ghét…sao vẫn còn thương,
Vì tôi không chết nên phải vấn vương,
Vào đời Xã Nghĩa trọn đòi nuối tiếc,
Vợ chồng con cái một lũ Cộng Nô,
Cựu thù như thể… tình thân cốt nhục,
Ghét đâu đành đoạn... sao vẫn còn thương,
Công viên ghế đá… xưa còn biết thẹn…?
Trai gái thiên đàng…vô sản tình yêu,
Mối tình khoai sắn…đong đầy tiết nghĩa…?
Kiếp phù sinh Xã Nghĩa chuẩn rừng xanh

xox

Sao vẫn còn thương… những gì còn sót lại,
Chịu kiếp lưu đày Xã Nghĩa lên ngôi,
Từng cụ già nhặt mót củ khoai lương thực'
Trai tráng trong làng xuất khẩu cộng nô,
Gái quê xính chồng, làm dâu xứ lạ,
Vợ bỏ chồng vào động để bán thân,
Chủ tịch nước phường ma cô, ma cạo,
Bán rao gái Việt quốc tế lợn loài…?
Ma cô, đĩ diếm thời nay...nhục quốc,
Hận quốc vong gia sao …vẫn còn thương…

xox

Sao vẫn còn thương Miền Nam trăng nước,
Tiếng hò sông Cửu …gạo trắng trăng thanh,
Chở quân Việt Cộng công đồn đánh bót,
Thành công rồi...thay tiếng khóc chơi vơi;
Trăng nước ngậm ngùi, thuyền đầy khoai sắn…?
Cửu Long gạo trắng uổng công nuôi cò,
Sao vẫn còn thương Miền Nam khế ngọt;
Gái Việt miền tây... khế bỗng chua lè…?
Saigon mây bay trôi...về biển cả...
Những kẻ trên bờ...sao vẫn còn thương;

xox

Tôi biết rồi đây...một ngày chợt đến…?
Đất nước thanh bình cho đá... lên bông,
Hoa nở trong đống tro tàn đổ nát,
Thiếu vắng tình người nhưng vẫn sắc hương,
Hương nhân bản…tình thương nước Việt,
Hun đúc nghĩa tình chiến sĩ Quốc Gia,
Mồ hoang cỏ dại...đầy hoa nở rộ,
Giải oan siêu thoát chiến sĩ trận vong;
Đồng bào chiến nạn tìm về rừng cũ,
Lá thôi đừng..."Rừng khóc giữa mùa xuân"

Huỳnh-Mai @ Trúc-Lâm Yên-Tử
[ Di tản quân về...]

 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site