lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Vĩnh-nhất-Tâm

Cờ Nhân Bản (Cờ Vàng)

Cờ Nhân Bản bay trên không lồng lộng,
Đâu khác nào thuở Nhị Vị Trưng Vương.
Đuổi giặc Tàu để nối tiếp Hùng Vương,
Dòng con cháu noi gương: Cờ Phục Quốc.

Những lớp trẻ lớn lên thời Quốc Nhục,
Dưới ngọn cờ của giặc Hán xâm lăng,
Hồ Chí Minh và đồng bọn đã lầm,
Cứ nhồi sọ tưởng đâu thành vĩnh cữu!

Dân Lạc Việt, mấy ngàn năm hiện hữu,
Đã rõ ràng Mẹ một bọc Trăm Con.
Sử xưa nay gọi: Con cháu Rồng-Tiên,
Đã thể hiện qua từng trang hùng-sử.

Nền văn hiến đã đời đời bất tử,
Thì nghĩa gì chút di sản ngoại nhân.
Mà Hồ, Đồng,...đã phản bội Tiền Nhân,
Thỉnh Các-mác, dựng cờ Mao hại nước.

Cờ Nhân Bản đã rõ ràng sau trước,
Ngũ Tướng Quân từng thể hiện lòng son:
Đã đáp lời với nghĩa vụ non sông,
Giữ quốc thống cho đời sau tiếp nối.

Thế hệ trẻ từng từ bao năm cặm cụi,
Đọc Sử Nhà để hiểu nghĩa Quốc Gia,
Từ ngàn xưa, từng thế hệ trải qua,
Mười thế kỷ đuổi xâm lăng giữ nước.

Một chế độ đã phi dân, phi tộc,
Từ sau ngày phủ cờ đỏ: Mác-Mao,
Không thể nào chúng tồn tại dài lâu,
Cờ Nhân Bản trước sau rồi sẽ tỏ...

Vĩnh Nhất Tâm 8:40, Ngày 30 tháng 4 năm 2011.

(*) Ngũ Tướng Quân: Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần
Văn Hai, Phạm Văn Phú.

(*) 10 thế kỷ: năm 43-939. Tính từ thời mất Nhà Trưng cho đến Nhà Ngô
giành độc lập một cách toàn diện sau trận thủy táng 100 ngàn quân Nam
Hán.

Vĩnh-nhất-Tâm @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site