lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Biển Cả Và Con Người

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

...

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

...

Nguyên Tử Của Việt Nam Và Quốc Tế

...

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Đông Hải Nguyễn Đức Hiền

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Thư Tín

...

Weblinks:

 

Trang Thơ Văn Nguyễn Nhơn

Chiến Đấu Vì Tự Do

Nguyễn Nhơn

Đừng nói chuyện, mai tôi chết
Khi ta còn đang sống đây
Còn sống, còn chiến đấu
Cho tuổi thơ, bắt bướm, hái hoa
Cho thiếu niên cắp sách đến trường
Cho thanh niên xây dựng tương lai
Cho mọi người an cư, lạc nghiệp
Cho tuổi già, lão giả, an chi
Cho Đất nước Thanh bình, Thịnh vượng

Còn như đất nước ngày nay
Đang oằn oại dưới gông cùm cọng sản
Đừng khóc nhục, rên hèn
Hãy học gương người chiến binh Mỹ
Chào giả biệt người thân
Với tất cả tình thương
Khẳng khái lên đường chiến đấu

Như nước Việt ngày xưa
Khi trước giặc ngoại xâm
“ Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc binh đao
Giả nhà đeo bức chiến bào
Thét roi cầu Vị, ào ào vó câu”

Giặc Cọng ngày nay còn ác độc
Tàn hại dân, nước còn hơn họa ngoại xâm
Những ai người hào kiệt
Giồng giống Lý, Lê, Trần, Nguyễn
Hãy vùng lên dẫn dắt
Dân tộc nầy qua bước lầm than
Nối chí người xưa Trưng, Triệu
Dựng lại cơ đồ nước Việt
Giống Rồng, Tiên

Nguyễn Nhơn
(Phụ họa người chiến binh Mỹ)
4/5/2012

us army

THE UNITED STATES NAVY SALUTES OUR U.S. .. MARINE CORPS....

THE MARINES WANT THIS TO ROLL ALL OVER THE U.S. , Canada and The World.

Please don't delete this until you send it on,Let's send it around the world.

FRIENDS ARE BORN, NOT MADE

one nation under god

This is a poem being sent from a MarineTo his Dad. For those who take the time to read it,you'll see a letter from him to his dad at the bottom. It makes you truly thankful for not only the Marines,but ALL of our troops.

THE MARINE

the marine

We all came together,
Both young and old
To fight for our freedom,
To stand and be bold.

In the midst of all evil,
We stand our ground,
And we protect our country
From all terror around..

Peace and not war,
Is what some people say.
But I'll give my life,
So you can live the American way.

I give you the right
To talk of your peace.
To stand in your groups,
And protest in our streets.

support our army

But still I fight on,
I don't bitch, I don't whine.
I'm just one of the people
Who is doing your time.

I'm harder than nails,
Stronger than any machine.
I'm the immortal soldier,
I'm a U..S. MARINE!

us marine

So stand in my shoes,
And leave from your home.
Fight for the people who hate you,
With the protests they've shown.
Fight for the stranger,
Fight for the young.
So they all may have,
The greatest freedom you've won.

u.s. marine

Fight for the sick,
Fight for the poor.
Fight for the cripple,
Who lives next door.

But when your time comes,
Do what I've done.
For if you stand up for freedom,
You'll stand when the fight's done

By: Corporal Aaron M. Gilbert , US Marine Corps
USS SAIPAN, PERSIAN GULF

July 23 Hey Dad, Do me a favor and label this 'The Marine' and send it to everybody on your email list. Even leave this letter in it. I want this rolling all over the US and Canada and The World. I want every home reading it. Every eye seeing it. And every heart to feel it. So can you please send this for me? I would but my email time isn't that long and I don't have much time anyway. You know what Dad?I wondered what it would be like to truly understand what JFK said in his inaugural speech. 'When the time comes to lay down my life for my country, I do not cower from this responsibility. I welcome it. ' Well, now I know. And I do.. Dad, I welcome the opportunity to do what I do. Even though I have left behind a beautiful wife, and I will miss the birth of our first born child, I would do it 70 times over to fight for the place that God has made for my home. I love you all and I miss you very much. I wish I could be there when Sandi has our baby,but tell her that I love her, and Lord willing,I will be coming home soon. Give Mom a great big hug from me and give one to yourself too. Aaron Please let this marine (and all our military)know we care by passing his poem onto your friends even if you don't usually take time to forward mail...do it this time! Thanks, Let's help Aaron's dad spread the word

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc Lâm Yên Tử

 

free counters
un compteur pour votre site