lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Vĩnh-nhất-Tâm

Đại Họa Mất Nước

Ngay từ thủa già Hồ rước Mác,

Chạy theo Mao, phá nát cơ đồ.

Cắt đôi đất Mẹ làm hai mảnh

Một mảnh cho Tàu, mảnh xác xơ.

Đại họa từ khi chia đất nước

Nhân danh "giải phóng" hại nước nhà.

Để cho Hán cộng toan dời mốc,

Làm lõm biên thùy, vô rất xa.

Bản Giốc, Nam Quan, đi tuốt luốt,

Dãy rừng biên giới, chúng cho thuê.

"Đỉnh cao trí tuệ" loài nhơ nhuốc

Bán nước, buôn dân để hả hê.

Hải phận đem dâng, xin viện trợ

Từ sau Hiệp Định (*) chẳng bao lâu.

Hồ, Đồng, Chinh, Giáp làm tôi tớ

Phản bội tiền nhân để cuối đầu...

Mã Viện (*) sai đâu nghe đến đấy,

Thành xưa, quách cũ luống trông chờ.

Anh Linh Việt tộc nơi tiên giới?

Xin hãy linh thiêng viếng cõi bờ!

Xem lũ Việt gian, tuồng phản bội,

Công lao giữ nước trải bao đời.

Giặc thù,  từng lớp, thây phơi núi

Dọc dải biên thùy máu đỏ tươi.

Ngoảnh lại thành xưa nhìn thêm tủi,

Còn chăng chỉ một lũ vô hồn.

Buôn dân, bán trẻ, dâng sông núi

Cho kẻ thù xưa (*) đã sắp xong.

Khắp cõi vọng vang hồn tử sĩ,

Vong thân vị quốc, cả hai Miền (*):

Hoàng Trường, Biên giới không do dự,

Thà chết còn hơn, phản tổ tiên.

Vĩnh Nhất Tâm 1/1/2011

(*) Hiệp Định chia đôi 20/7/1954; Công Hàm dâng hải phận 14/9/1958.

(*) Mao là hiện thân của Mã Viện.

(*) Thù xưa: Tức thù truyên kiếp, chỉ Hán cộng.

(*) Hải Quân Việt Nam tại Miền Nam đánh Tàu cộng xâm lăng Hoàng Sa vào  năm 1974. Và Quân Đội Việt Nam tại Miền Bắc đánh Tàu xâm lăng vào năm 1979 tại các tỉnh biên giới lần thứ nhất, và tại Núi Đất vào năm 1984. Sự hy sinh cao cả của những người chiến sĩ đánh đuổi giặc Tàu xâm lăng, đều do bọn ngu si và dốt nát của Bắc bộ phủ do Hồ Chí Minh đề xướng và đồng bọn chạy theo, đã từng là bọn người mù phân định màu sắc để sát hại cả hai Miền Nam Bắc từ sau ngày cắt đôi đất nước (1960-1990)

Vĩnh-nhất-Tâm @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site