lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Trúc-Lâm yên-Tử (29-11-2012) Chúng tôi chờ đợi sự giải thích cũng như lời xin lỗi của ông Nguyễn-Thanh-Giang. 

***

Ngọn Cờ Quốc-Gia

LỜI DẪN

Trong bài “ Người lính biết suy tư “, Nguyễn Thanh Giang, cựu đảng viên cọng sản (?), trích dẫn nhà văn Phạm Đình Trọng rằng: "... lá cờ vàng vốn xuất xứ là lá cờ của một nhà nước chỉ là công cụ của nước ngoài!". Sau đó ông kêu gọi :"… mỗi người dân Việt Nam đều biết suy tư, đều dám suy tư như người lính – nhà văn Phạm Đình Trọng."(*)

Có người ví von rằng: Người cọng sản giống như beo gấm, tới chết da vẫn còn đốm. Cho nên Nguyễn Thanh Gian(g) có mượn danh ai đó xỏ xiên ngọn cờ vàng thì cũng là tự nhiên. Cái người đứng ra giới thiệu cho Hoàng Khải Thanh Thủy được kết nạp vào Việt Tân thì chúng ta đã biết nó là ai, thiết tưởng không cần biện luận về việc nầy làm gì.

Xin gởi lại đây bài thơ vắn tắt về chút lịch sử NGỌN CỜ QUỐC GIA, nhân khi trách cứ một nhóm cựu sinh viên Chánh Trị Kinh Doanh về việc treo cờ Quốc Gia để cho những người như anh cựu cọng sản Thanh Giang hiểu ngọn cờ vàng Quốc Gia đã trải qua lịch sử xương máu BẢO VỆ CHÍNH NGHĨA TỰ DO cho nhân dân Miền Nam như thế nào!

NGỌN CỜ QUỐC GIA

Tôi già cả nghễnh ngãng
Nghe mấy ông Thụ Nhân tưởng là thụ tinh
Té ra là cựu học sinh
Chính trị Kinh doanh Đà Lạt
Lạc loài qua Châu Âu
Sắp mở đại, Hội thụ tinh
Năm hai ngàn mười hai

Người chủ xị mới đi Việt Nam dìa
Còn nặng mùi xã nghĩa
Bèn hô thôi
Đừng chào cờ Quốc Gia
Bởi vì:
Để sờ tí VC, phải thôi bú ... Quốc Gia

Bèn viện cớ rằng:
Đại học là học đại
Chẳng chánh trị chánh em
Quên bén đi gốc rễ
Chính trị phải đi trước
Làm ăn (kinh doanh) mới theo sau
Quả là đồ lếu láo
Thật chẳng ra làm sao

Nè, bảo cho mà biết
"Hoa Sen" sắp nỡ rộ
Toàn dân đang vùng lên
Hỏa thiêu lá cờ máu
Đừng lăm le cúi luồn
Xếp hàng đứng dưới nó
E có ngày ra tro

Còn như già đò quên
Hoặc chỉ vì học đại
Không thông tỏ ngọn nguồn
Vễnh tai nghe cho rõ
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Là Biểu Tượng Quốc Gia
Từ khi mới thu hồi Độc Lập
Chớ đâu phải chỉ là
Cờ hai nền Cộng Hòa
Xương Máu chính chúng ta

Còn nói cho rốt ráo
Chính đó là HẬU DUỆ
CỜ VÀNG của Hai Bà
Chỉ đứa nào mất gốc
Mới không biết nhìn ra

Còn vỗ ngực tự xưng
Phi chính trị là ta
Tại sao "ke" Việt Cộng
Chạy tuốt qua bên Tây
Hay chỉ là sợ đói
Lê la kiếm miếng ăn

Còn như cứ ù lì
Tai che miếng mũ ni
Bảo rằng ta chẳng Cộng
Cũng không phải Quốc Gia
Vậy mi từ dâu ra
Hay là từ đất nẽ
Vọt lên thành tườu già

Vậy người già lắng nghe
"NGƯỜI LÍNH GIÀ" lẫm liệt
Thống Tướng Lê Văn Tỵ
Bênh vực ngọn Cờ Vàng

Hồi mới lập Đệ Nhất Cộng Hòa
Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Muốn sửa lại Quốc Kỳ, Quốc Ca
Thống Tướng dõng dạc thưa
Xin Tổng Thống làm ơn
Giữ lại lá Cờ Vàng
Bởi vì Anh em chúng tôi
Khi sống đứng dưới lá cờ nầy chiến đấu
Khi chết lá cờ nầy bọc thây

Nay các ngươi là ai
Sinh ra từ Miền Nam
Nuôi cho ngươi ăn học
Giữ cho ngươi bình an
Nay nước xưa đã mất
Phủ nhận ngọn Cờ Vàng
Phải nọc ra đét đít

Nguyễn-Nhơn
March 31, 2011

***

Về Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Kính ông Nguyễn Thanh Giang,

Tôi vẫn thường nhận bài của ông, tôi đọc và một đôi khi rất bất bình nhưng không có ý kiến như bài gần nhất "Một người lính biết suy tư" (http://www.danchimviet.info/archives/68923). Trong bài này ông đã trích dẫn nhận xét của nhà văn Phạm Đình Trọng như sau "...lá cờ vàng vốn xuất xứ là lá cờ của một nhà nước chỉ là công cụ của nước ngoài!". Sau đó ông kêu gọi :"… mỗi người dân Việt Nam đều biết suy tư, đều dám suy tư như người lính – nhà văn Phạm Đình Trọng." Hôm nay ông gởi email cho tôi trong đó có một số góp ý anh Phùng Mai cho ông về việc này. Ông muốn cho tôi biết quan điểm của hai người nhằm rộng đường dư luận.

Cũng như ông, tôi là người viết bình luận chính trị, nhưng khác với ông tôi trân qúy bạn đọc và càng trân quý hơn khi biết người đọc là những người "tầm thường" mà chịu khó đọc và góp ý những bài bình luận chính trị khô khan do tôi viết. Tôi tin rằng tôn trọng bạn đọc và tôn trọng dư luận là nguyên tắc đạo đức ứng xử mà người viết cần phải tuân theo.

Nhà văn Phạm Đình Trọng đã lập luận sai khi cho rằng "... lá cờ vàng vốn xuất xứ là lá cờ của một nhà nước chỉ là công cụ của nước ngoài!", ông cố tình trích dẫn và kêu gọi người khác suy tư về lá cờ vàng nên gặp phản ứng bất lợi. Ông cho biết "đã viết hàng nghìn trang chính luận" mà chối rằng đã không "cố tình" gây ra thì rõ ràng phải xét lại thiện tâm của ông. Riêng các đóng góp của Phùng Mai cho ông rất có tình và có lý nhưng tôi nhận thấy dường như vẫn chưa thay đổi được suy nghĩ của ông.

Nếu tôi trong hòan cảnh của ông tôi sẽ tự tìm hiểu và tôn kính lá cờ vàng ba sọc đỏ. Anh Phùng Mai nhớ về sự kiện Võ văn Kiệt sang Úc năm 1993, dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ chúng tôi đã đấu tranh cho các nhà bất đồng chính kiến trong đó có ông. Qua chính phủ Úc, Cộng đồng chúng tôi đòi hỏi và Võ văn Kiệt đã phải chấp nhận Úc gởi một phái đòan điều tra nhân quyền sang Việt Nam. Đây là phái đòan Quốc Tế đầu tiên sang Việt Nam điều tra nhân quyền. Các quốc gia Tây Phương và các Tổ Chức Quốc Tế sau đó cũng đòi hỏi có được những phái đòan điều tra nhân quyền. Khi ấy tôi là Chủ tịch CĐNVTD tại Canberra và nằm trong Ban Tổ Chức biểu tình nên tôi nhớ rất rõ. 

Cộng đồng Hải Ngọai là một cộng đồng đa nguyên, đa đảng, đa tổ chức chính trị, chúng tôi chỉ đòan kết dưới một biểu tượng là cờ vàng ba sọc đỏ. Chính những người "tầm thường" liên tục biểu tình dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ mới làm áp lực chính giới Tây Phương đòi nhà cầm quyền cộng sản nới rộng nhân quyền tại Việt Nam. Khi đồng bào hải ngọai đấu tranh cho ông Nguyễn Thanh Giang họ không cần biết ông Giang đứng dưới lá cờ nào, chúng tôi chỉ biết ông là một nhà bất đồng chính kiến và đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ức bách.

Anh Phùng Mai góp ý ông về một chính phủ tương lai cần hiểu biết và kính trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ là một góp ý có tầm nhìn xa. Chủ Nhật 25-11-2012 vừa qua Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Victoria vừa biểu quyết thông qua một bản Nội Quy mới. Chúng tôi đã chính thức đưa lá cờ vàng ba sọc đỏ làm biểu tượng cho cộng đồng chúng tôi vào bản Nội Quy mới này. Bất cứ chính phủ Việt Nam nào mà thiếu kính trọng biểu tượng của cộng đồng chúng tôi họ không phải là bạn, là khách của chúng tôi.

Cờ vàng ba sọc đỏ tự do tung bay tại Việt Nam chính là dấu hiệu của tự do. Nếu đảng Cộng sản vẫn tiếp tục ngoan cố theo Tầu bán nứơc, tiếp tục đàn áp người dân thì lẽ đương nhiên lá cờ đỏ sao vàng cũng sẽ bị đào thải như đã xảy ra tại các quốc gia cộng sản khác trên thế giới.

Vì anh Phùng Mai là một thành viên Khối 8406, tôi không muốn trao đổi với cá nhân ông dễ bị hiểu lầm nên cũng xin chuyển đến các anh Phùng Mai, anh chị Khối 8406 của chúng tôi và đồng bào để rộng đường nhận xét.

Rất sẵn lòng trao đổi cùng ông.

Kính thơ
Nguyễn Quang Duy

----- Forwarded Message -----
From: nguyen thanhgiang <thanhgiang36@yahoo.com>
To:
Sent: Tuesday, 27 November 2012 9:22 AM
Subject: Cần có lá cờ khác ?

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site